Únorňátka a Březňátka 2006 č. 16 - PRVNÍ POMOC

Rodičovství

Noc před srazem na Portáškách mi v noci začala houkat Nanny. Vyděšeni jsme vyskočili oba s manželem z postele ani nevíme jak a začali lomcovat s naší dceruškou jak pominutí. Ona na nás pootevřela ta svá modrá kukadla s naprosto nechápajícím výrazem, proč ji budíme o půl třetí ráno. Spí často na boku a to byl zřejmě důvod proč se alarm spustil. Samozřejmě jsem toho už moc nenaspala a zbytek noci dost přemýšlela o tom, co bych dělala, kdyby opravdu přestala dýchat...vím moc veselé téma to není snad mi odpustíte, ale je lepší být VŽDY PŘIPRAVEN!

**ABC resuscitace
A (airway): zajištění průchodnosti dýchacích cest
B (breathing): zajištění dýchání
C (circulation): zajištění krevního oběhu

A - zajištění průchodnosti dýchacích cest**
Dítě přemístěte do bezpečí, šetrně a s min.změnami polohy. Zkontrolujeme vědomí např.hlasitou výzvou nebo jemným poklepem chodidla.S kojenci a s dětmi s podezřením na poranění páteře netřeste! Pokud dítě na podněty reaguje, pohybuje se, ponechte ho v poloze, ve které jste ho nalezli, přivolejte lékaře. Pokud dítě nereaguje, uvolněte dýchací cesty záklonem hlavy a předsunutím dolní čelisti. Jestliže je to možné, položte dítěti ruku na čelo a lehce a plynule mu zakloňte šíji. Současně přiložte špičky prstů druhé ruky pod jeho bradu a pozvedněte ji, aby se uvolnily dýchací cesty. Na krk pod bradou netlačte! Když není dítě v poloze, ve které je možné mu uvolnit dýchací cesty, otočte jej velmi šetrně na záda. Při podezření na poranění krční páteře, šíje a krku hlavu nezaklánějte. Dýchací cesty uvolníte jen předsunutím dolní čelisti. Položíte oba ukazováky podél obou stran hlavy za jeho dolní čelist a tu citlivě vysunete dopředu.

B - zajištění dýchání
Udržujte dýchací cesty volné a sledujte, zda je dýchání kojence slyšet nebo cítit. Sledujte pohyby hrudníku - sledujte dýchání alespoň deset sekund. Pokud dítě dýchá, uložte jej do stabilizované polohy na boku a kontrolujte v pravidelných intervalech jeho dýchání. Pokud dítě nedýchá, odstraňte opatrně všechny překážky v dýchacích cestách. Prodýchněte dítě umělými vdechy až 5× tak, aby se hrudník 2× viditelně zvedl a pak klesl (= min 2 vdechy účinné).

Umělé dýchání u kojence
Zkontrolujeme volnost dýchacích cest, hlavičku mírně zakloníme a předsuneme čelist. Nadechneme se a sevřeme svými rty ústa i nos kojence. Vdechujeme vzduch pomalu, během 1 - 1,5 sekundy, současně do nosu i úst dítěte. Sledujeme přitom zvedání hrudníčku. Udržujeme hlavičku mírně zakloněnou s předsunutou čelistí a svá ústa oddálena - přitom sledujeme, zda hrudník opět klesá. Celý cyklus opakujeme až 5×, abychom dosáhli nejméně dvou účinných vdechů, kdy se hrudníček zvedá a klesá jako při dostatečném spontánním dýchání.

C - zajištění krevního oběhu
Hodnotíme každý pohyb, kašel, normální dýchání, v době 10sekund. Pokud jsou známky krevního oběhu, pokračujeme v dýchání do doby, než dítě začne samo dýchat. Dítě v bezvědomí uložíme do stabilizované polohy na boku a pravidelně kontrolujeme do příjezdu lékaře. Pokud nejsou přítomny známky krevního oběhu, zahájíme nepřímou srdeční masáž stlačováním hrudníku s kombinací umělého dýchání.

Nepřímá srdeční masáž s umělým dýcháním u kojence
Vyhmatáme hrudní kost a položíme špičky dvou prstů na šířku prstu pod pomyslnou čáru mezi jeho prsními bradavkami. Špičkami obou prstů stlačujeme hrudní kost do hloubky třetiny až poloviny hrudníku. Uvolníme tlak a znovu stlačujeme s frekvencí 100× za minutu. Po 5 stlačeních hrudníku mírně zakloníme hlavu, zvedneme bradu a provedeme jeden účinný umělý vdech. Následuje ihned dalších 5 stlačení hrudníku, přičemž je možné jednou rukou opatrně držet hlavičku kojence tak, abychom zajistili volné dýchací cesty a druhou rukou stlačovat hrudník. Pokračujeme v resuscitaci v poměru 5:1, dokud dítě samo nedýchá nebo do příjezdu záchranné služby.

Vdechnutí cizího tělesa u kojence
Známkami vdechnutí cizího tělesa je zpravidla záchvat kašle a dušení. Uchopíme dítě za kotníky nebo si ho položíme hrudí na své předloktí, máme ho prostě v poloze na bříšku s hlavou níže, než je jeho hrudníček. Udeřte ho 5× prudce do středu zad mezi lopatkami. Zkontrolujte dutinu ústní a jestliže najdete předmět, velmi opatrně jej vyjměte, jestliže ho ovšem zřetelně nevidíte, nehledejte ho prsty v ústech dítěte, mohlo by dojít k proniknutí hlouběji do dýchacích cest. Pokud se cizí těleso neuvolnilo, pokračujeme stlačováním hrudníku. Dítě obraťte na záda, znovu tak, aby byla hlava níže než je hrudník dítěte. Stlačte dvěma prsty 5× hrudní kost v její dolní části a opět zkontrolujte dutinu ústní. Zůstávají-li dýchací cesty pro překážku dále neprůchodné, opakujeme celý cyklus znovu (5× úder mezi lopatky, 5× stlačení hrudní kosti, kontrola dechu). Pokud dítě nedýchá, zahajte umělé dýchání - viz postup výše a vyčkejte příjezdu záchranné služby.

A na závěr - co to je stabilizovaná poloha.Dítě položte na bok tak, aby mu tekutina z úst mohla volně vytékat. Uložení by mělo být stabilní. U kojence ke stabilní poloze stačí aby ležel na boku podepřen polštářkem nebo přikrývkou. Různě modifikovaných stabilizovaných poloh je několik, ale ať je jakákoliv, nesmí při ní docházet ke stlačení hrudníku (ohrožení dýchání). Také musí být možné otočit dítě snadno do polohy na zádech a zpět, a to i tehdy, když je podezření na poranění krční páteře. Dýchací cesty musí být při této poloze dobře dostupné a snadno kontrolovatelné.

UPŘÍMNĚ PŘEJI VŠEM MAMINKÁM A MIMÍSKŮM, ABY INFORMACE Z TOHOTO DENÍČKU NEMUSELY NIKDY POUŽÍT :-))) !!!!!

Krásné prázdniny všem přejí Barusa a Claudinka skoro 4-měsíční.

Zdroj článku: Kniha o matce a dítěti od Martina Gregora

Únorňátka a Březňátka 2006-74 miminek (Holčičky 40/Chlapečci 34)

31.12.2005-GEJBY/1980/Pra­ha+SIMONA/2580g+47c­m/19:58/VP/TP 30.1./ASC Lev/SVATBA 9.9. 2006
5.1.2006-KOUSINEK/1980/Vy­sočina+KRYŠTOF/2400g+49­cm/9:12/TP 1.2./ASC Vodnář
13.1.2006-RADANA2/1978/Ji­čín+EMA/3000g+50c­m/12:37/TP 15.1/ASC Býk
24.1.2006-DOROTA26/1980/Br­atislava+LUKÁŠ/2900+50c­m/17:15/TP 19.2./ASC Lev
25.1.2006-HOANDRA/1979/Ka­daň+ADAM/3200g+50­cm/1:20/VP/TP 7.1./ASC Štír
25.1.2006-EVAH/1978/Pra­ha+EMA/4000g+54c­m/7:51/TP 16.2./CŘ/ASC Vodnář
26.1.2006-ELUSA/1977/Bre­zová+ALEXANDRA/1990g/10­:45+EMA/1700g/10:­47/TP 28.3./ASC Býk
1.2.2006-JADE/1974/Pra­ha+LUCINKA/2720g+50c­m/8:35/CŘ/TP 16.2.2006/ASC Ryby
2.2.2006-ZUZ/1978/Praha+JŮ­LIE/3450g+49cm­/9:25/TP 6.2./ASC Beran
3.2.2006-HANKAB/1975/Karlovy Vary+KATEŘINA/3830g+52c­m/6:08/TP 22.1./ASC Kozoroh
5.2.2006-SWEETY/1986/Žam­berk+JIŘÍ/3400g+50c­m/12:45/TP 6.2./ASC Blíženci
7.2.2006-LINA/1975+ADAM/3950g+53­cm/2:30/TP 3.2./ASC Střelec
8.2.2006-POPILIO/1985/Brno+­JAN/2750g+47cm/14:10/VP/­TP /11.3./ASC Rak
8.2.2006-BLANKA/1980/Pra­ha+NELA/3160g+50c­m/20:51/TP 27.1./ASC Váhy
9.2.2006-BRAMBORKA/1975/Klad­no+VERONIKA/3670g+49c­m/0:15/TP 16.2./ASC Štír
9.2.2006-BAMLA/1979/Pra­ha+TEREZA/3350g+50c­m/11:33/TP 13.2./ASC Blíženci
9.2.2006-LENULKA/1980/Hať+­RADIM/3400g+50­cm/10:17/TP 6.2./ASC Býk
10.2.2006-BOHUN/1973/Mi­lovice+LUCIE/2770g+49cm­/0:24/TP 10.2./ASC Štír
10.2.2006-MARKETKAA/1984/Pra­ha+DOMINIK/3920g+53­cm/VP-CŘ/10:20/TP 5.2./ASC Býk
10.2.2006-JITULINDA/1975/Nes­peky okr. Benešov+MICHAL/3710g+51­cm/17:55/VP/TP 9.3./ASC Panna
11.2.2006-STŘAPULE/1979/Zlín­+VÁCLAV/3750g+52­cm/4:10/TP 9.2/ASC Střelec
11.2.2006-LASCONKA/1978/Pra­ha+MATYÁŠ JAN/3150g+49c­m/16:19/CŘ/TP 16.2./ASC Lev
11.2.2006-VENTO/1974/Bře­clav+VERONA/2850g+48c­m/15:17/TP 19.2./ASC Lev
12.2.2006-NAMAPE/Ostrava+NA­TÁLIE MARIE/2650g+46cm­/10:43/TP 10.3./ASC Blíženci
13.2.2006-WERINKA/1982/O­pava+NINA/3400g+49c­m/14:10/CŘTP 18.2./ASC Rak
15.2.2006-JARKA/1979/Do­mažlice+NIKOL/3800g+52­cm/13:10/CŘ/TP 16.2./ASC Rak
16.2.2006-MONINA/1976/Os­trava+DENISA/3350g+50c­m/7:55/TP 13.2./ASC Ryby
16.2.2006-VIKI25/1979/Kl­atovy+SIMONA/2420g+45c­m/13:01/TP 24.2./ASC Rak
16.2.2006-BABOO/1975/Pra­ha+VIVIEN AURELIA/3120g+48cm­/14:45/TP 28.2./ASC Lev
17.2.2006-RENYS/1980/Červené Janovice+JOSEF/3900g+52­cm/21:43/TP 20.2./ASC Váhy
17.2.2006-KOCCA/1978/Kro­měříž+ANETA/2950g+48c­m/4:26/TP 6.3./ASC Kozoroh
17.2.2006-LENUNKA/1977/Chrus­tenice okr.Beroun+JAKUB/ 3200g+53cm/11:35/TP 20.2./ASC Blíženci
18.2.2006-GRIZLEY/1978/Mladá Boleslav+JOSEF/3160g+50­cm/18:20/TP 25.2./ASC Panna
21.2.2006-BABU/1973/Par­dubice+MATYÁŠ/2740g+49c­m/1:27/CŘ/TP 4.3./ASC Štír
21.2.2006-FIALKA7/1976/Ko­lín+JAKUB/3950g+51­cm/5:26/TP 28.2./ASC Kozoroh
21.2.2006-DANIELA-PRAHA/1978/Pra­ha+MATĚJ/3680g+49­cm/CŘ/8:55/TP 1.3./ASC Býk
22.2.2006-ILLKA/1979/Šenov u Havířova+ADÉ­LA/2850g+46cm/0:53/VP/TP 28.2./ASC Štír
22.2.2006-GABIKA/1976
Par­dubice+MARTIN/2870g+50­cm/TP 18.3./ASC Střelec
22.2.2006-MILU1/1972/Nym­burk+MICHAEL/2800g+48c­m/5:10/TP 16.3./ASC Kozoroh
22.2.2006-LLLUCKA/1978/Ho­loubkov+MATĚJ/3580g+51­cm/13:34/TP 4.3./ASC Rak
24.2.2006-LILU/1976/Pra­ha+THEA/3500g+52cm­/20:11/VP/TP 26.2./ASC Váhy
25.2.2006-RYŠAVKA/1975/Pra­ha+MARKÉTA/3550g+52c­m/0:37/TP 3.3./ASC Štír
25.2.2006-DANNY/1975/Pra­ha+DAVID/2320g+46­cm/13:57/VP/TP 26.3./ASC Rak
25.2.2006-MIKINA/1980/Pra­ha+KAROLÍNA/3250g+50c­m/22:40/TP 4.3./ASC Štír
27.2.2006-MARSA/1979/Plze­ň+PETRA/3050g+49c­m/17:35/TP 10.3./ASC Panna
28.2.2006-MONINDA/1975/Kra­lupy n.Vltavou+MAR­TIN/3000g+48cm/6:47/TP 13.3./ASC Ryby
1.3.2006-SANDYM/1980/Pra­ha+MICHAELA/3530g+51c­m/12:01/TP 4.3./ASC Rak
1.3.2006-BERUN/1981/Pra­ha+MICHAEL/4490g+52c­m/23:57/TP 27.2./ASC Štír
2.3.2006-ARCHIENKA/1981/Pel­hřimov+DANIELA/3400g+51c­m/TP 25.2./ASC Lev
3.3.2006-PUPIC+BARBORKA/4160g+52cm
5.3.2006-VLNUCHA/1981/Brno­+ONDŘEJ/3400g+5­1cm/TP 5.3./ASC Kozoroh
6.3.2006-ENISEK/1976/Praha-Východ+VERONI­KA/3450g+53cm/10:09/TP 15.3./ASC Blíženci
7.3.2006-SHRINE/1974/Pra­ha+ZBYNĚK/2800g+49­cm/20:21/TP 11.3./ASC Váhy
8.3.2006-ZUZZI/1976/Plze­ň+ZUZANA/4150g+51c­m/9:40/TP 4.3./ASC Blíženci
10.3.2006-BARUSA/1980/Krko­noše+CLAUDIA/3230g+48cm­/11:44/VP/TP 7.3./ASC Rak
10.3.2006-KUKATKO/1979/O­pava+ZUZANA/4000g+52c­m/14:53/VP/TP 5.3./ASC Lev
11.3.2006-MAMULKA/1980/Brno­+PETR/4500g+55cm­/5:45/TP 5.3./ASC Vodnář
11.3.2006-IVULE/1977/Ro­kycany+TOBIÁŠ/3400g+52c­m/6:06/TP 21.3./ASC Ryby
12.3.2006-BARU/1980/Pra­ha+KRISTÝNA/3270g+50c­m/3:53/TP 10.3./ASC Kozoroh
13.3.2006-PETIK/1975/Chv­aletice+TEREZA/3520g+51c­m/10:10/TP 3.3./ASC Blíženci
13.3.2006-KVETULE25/1980/Pr­aha+ADAM/4100g+54­cm/16:05/TP 16.3./ASC Panna
14.3.2006-KOCICKAMALINKA/1980/Pří­bor+LUKÁŠ/3500g+49­cm/7:04/CŘ/TP 23.3./ASC Beran
14.3.2006-HOPSINKA/1974/Pra­ha+RICHARD/3670g/CŘ/9­:46/TP 17.3./ASC Blíženci
15.3.2006-IVANAHUBACKOVA/1983/Dol­ní Poustevna+KLÁ­RA/3980g+50cm/CŘ/TP 9.3.
18.3.2006-MARKA/1977+MAR­KÉTA/3150g+51c­m/13:55/TP 17.3./ASC Lev
19.3.2006-VERU/1975/Pra­ha+DAVID/3340g+52­cm/23:22/ASC Štír
20.3.2006-KAROLI/1977/Pra­ha+AGÁTA/2700g+46 c­m/7:42/TP 29.3./CŘ/ASC Býk
22.3.2006-SOURIS2/1980/Pr­aha+FILIP/3830g+53­cm/15:52/TP 27.3./ASC Panna
27.3.2006-ENNIE/1979/Brno+­JAN/4000g+54cm/0:30/TP 21.3./ASC Střelec
28.3.2006-KATIVAS/1976/Brn­o+ELIŠKA/3750g+51c­m/VP/TP 29.3.
29.3.2006-HOPE/1982/Stě­bořice+TEREZA/3150g+49c­m/1:07/CŘ/TP 28.3./ASC Střelec
30.3.2006-PANEV/Svitavy+TE­REZA/3600g+48c­m/CŘ
3.4.2006-DASULIKA/1980/Pra­ha+LUKÁŠ/3440g+50­cm/9:24/VP/TP 20.3./ASC Rak

Únorňátka a Březňátka 2006-Váhy a míry-3.měsíce
1.17.2.Pepino (Renys) 3900/52-8000/65= 4100g a 13cm
2.7.2.Adámek (Lina) 3950/53-7900/65=3950 a 12cm
3.20.2.Kubík (Lenunka) 3200/53-6830/63=3630g a 10cm
4.25.2.Davídek (Danny) 2320/46-5818/58=3500g a 12cm
5.22.2.Míša (Milu1) 2800/48-6100/61=3300g a 13cm
6.24.2.Thea (Lilu) 3500/52-6790/65=3290 a 13cm
7.10.2.Michálek (Jitulinda) 3710/51-6880/67=3160g a 16cm
8.10.2.Domík (Marketkaa) 3920/53-6980/63=3060g a 10cm
9.21.2..Matyášek (Babu) 2740/49-5770/69=3030g a 20cm
9.11.2..Matyášek (Lasconka)3150/49-6180/57=3030g a 8cm
10.21.2..Matýsek (Daniela) 3680/49-6700/65=3020g a 16cm
11.28.2.Martínek (Moninda) 3000/48-6000/63=3000g a 15cm
12.11.3.Tobík (Ivule) 3400/52-6350/64=2950g a 12cm
13.8.2.Nelinka (Blanka)3160/50-6090/63=2930g a 13cm
14.21.2.Kubík (Fialka7) 3950/51-6840/64=2790g a 13cm
15.1.3.Mišulka (Sandym) 3530/51-6300/61=2770g a 10cm
16.1.2.Lucinka (Jade) 2720/50-5450/59= 2730g a 10 cm
17.31.12.Simonka (Gejby)2580/49-5270/60=2690g a 11cm
18.16.2.Simonka (Viki25) 2420/45-5100/57,5=2680g a 12,5cm
19.25.1Adámek (Hoandra) 3200/50-5870/60=2670g a 10cm
20.1.3.Mišelínek (Berun) 4490/52-7120/64=2630g a 12 cm
21.8.2..Honzík (Popilio) 2750/47-5330/=2580g
22.7.3.Zbynďa (Shrine) 2870/49-5450/60=2580g a 11cm
23.10.3.Zuzanka (Kukatko) 4000/52-6500/64cm=2500g a 12cm
24.13.1.Emička (Radana2) 3000/50-5450/60=2450g a 10cm
25.2.2. Julinka (Zuz) 3450/49-5890/61,5=2440g a 12,5cm
26.13.2.Nina (Werinka)3400/49-5800/62=2400g a 13cm
27.6.3.Verunka (Enisek) 3450/53-5840/62=2390g a 9cm
27.14.3 Ríša (Hopsinka) 3670/52-6060/62=2390g a 10cm
27.18.3 Ketka (Marka) 3150/51-5640/65=2390g a 14cm
28.12.3 Kiky (Baru) 3270/50-5620/60=2350g a 10cm
29.25.1.Ema (Evah) 4000/54-6300/61,5=2300g a 7,5cm
30.8.3.Zuzanka (Zuzzi) 4150/51-6380/64=2230g a 13cm
31.12.2 Natálka (Namape)2650/46-4840=2190g
32.18.2.Pepino (Grizley) 3160/50-5320/61,5=2160g a 11,5cm
33.11.2.Veronka (Vento) 2850/48-5000/59=2150g a 11cm
33.17.2 Anetka (Kocca) 2950/48-5100/59=2150g a 11cm
34.20.3.Háťa (Karoli) 2700/46-4700/58=2000g a 12cm
35.15.3.Nikolka (Jarka)3800/52-5700/63=1900g a 11cm
36.27.3 Honzík (Ennie) 4000/54-5880/64,5=1880g a 10,5cm
37.2.3.Danielka (Archienka) 3400/51-5200/60=1800g a 9cm
37.5.3.Ondrášek (Vlnucha) 3400/51-5200/61=1800g a 10cm
38.10.2.Lucinka (Bohun) 2770/49-4530/58=1760g a 9 cm
39.16.2.Vivinka (Baboo) 3120/48-4640/62=1520g a 14cm
40.30.3.Terezka (Panev) 3600/48-5100/58=1500g a 10cm
41.10.3.Claudinka (Barusa) 3230/48-4630/56=1400g a 8cm
42.25.2.Markétka (Ryšavka) 3550/52-4540/58=990g a 6cm

Fotogalerie na emiminu-Nová fotogalerie-únorňátka a březňátka 2006
Fotogalerie (Danny) : http://rodina.cz/…breznata2006
Web deníčku (Blanka): http://sweb.cz/…006/uvod.htm !Váhy a míry miminek, narozeniny maminek a ostatní změny webu hlásit Blance přes SZ!
Diskusní fórum-stejný měsíc porodu/únorňátka a březňátka 2006 (v případě výpadku deníčku či přehlcení)

A nekonečný seriál pokračuje…každé pondělí:
10.7.NAMAPE -o narození Natálky
17.7.BLANKA- receptíky-příkrmy
24.7.BARU-první pomoc při úrazech dětí
31.7.BLANKA-Jak rostu 6.měsíc
7.8.Volný termín-hlašte se!!!
14.8.BERUN-O 1.roce deníčku


Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 3 4 5 6 7 Další »
 Váš příspěvek
 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 02.07.06 18:06

První!!!

Jarka

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 02.07.06 18:08

BARUSA -
moc hezky napsaný deníček!! A velmi poučný. I když bych byla ráda, abych to nikdy nepotřebovala, je lepší tyhle věci znát!!
I když si dokážu představit, že v té chvíli bych s Nikolkou lomcovala a třásla se víc než ona…

Jarka a Nikolka

 
Barusa
Ukecaná baba ;) 1228 příspěvků 02.07.06 18:11

Kopíruju z minulého deníčku a přidávám:

Ještě k přikrmování - teď jsem četla, že i dětem nekojeným, pokud mlíčko stačí a prospívají, tak se nemusí přikrmovat až do šestého měsíce. Jakmile začnou pít víc, jak litr mlíčka denně, tak se mají začít přikrmovat…a ještě k tomu počátečnímu mlíčku - myslím, že psala DANNY o tom pokračovacím…do­četla jsem se v té knížce, že se může to počáteční mlíčko dávat až do roka a přitom klidně přikrmovat…tak nevím…asi s mlíčkem - tou dvojkou taky počkám…

BERUN: Deníček už jsem poslala…zítra a možná i pozítří budu mimo, tak snad nevadí…Mimojiné gratuluji k čtyřměsíčninám Mišelínka!

JARKA: Vše - tedy opožděne nejlepší k svátku a gratulace k výhře poháru manžela! Tak jak čtu tak je pořád první!!!

JADE: Hrozně jsem se musela smát, jak si ve svém komentáři použila slovo „chruje“ - já to totiž používám skoro pořád, protože je to dokonalý výraz přesně pro to co to mimčo dělá, všichni víme co, že? A jednou jsem t použila i před tátou a on na mě koukal jak vyjevený - a co že to Claudinka dělá!!! On je myslivec a výraz „chrutí“ je oficiální název pro páření divokých prasat…ale přesto to používám pořád:-)))))))))

WERINKA: S tou klokankou - já musela vyndat takovou podpěru zádíček spodem - je tam suchý zip a pak ten vršek ohnout. Dělala jsem to podle návodu,t ak možná to půjde i tobě, mrkni na to:-))

LOKYNKA: Však můžeme někdy zajít na kafčo:-)) Julinka už musí být pořádná slečinka:-)))

Malá mi bojkotuje spaní venku v kočárku…když ji donesu dovnitř tak mi usne v tu ránu v postýlce, ale venku to se s ní musí řádně houpat, aby zabrala…vyřešila jsem a udělala kompromis, dalal jsem kočár dovnitř do bytu a malá usne dřív a neštve ji, že je venku - ovšem nechápu proč se ji tam nelíbí…když už ani nejsou ta vedra…

SAkryš dneska ten deníček vyšel během deseti minut - t o jsem ani nečekala…

Barusa + Claudinka za osm dní 4M

 
evah1
Kecalka 350 příspěvků 02.07.06 19:08

Ahoj holky,

BARUSA: Taky nám už párkrát zahoukala a naštěstí se to zdál být planý poplach,ale pocit to byl tedy hrozný!!! Deníček je super!

 
Rysavka
Ukecaná baba ;) 1473 příspěvků 02.07.06 19:38

Deníček jsem ještě nečetla jen chci reagovat na Barusu - slyšela jsem to co ty, že ani s UM se nemusí začít přikrmovat po čtvrtém měsíci. A já teda ještě nepřikrmuju (i když dr. říkala, že můžu). Malá je teď spokojená a mě se prostě nechce. Chtěla bych ještě minimálně počkat.
Ryšavka

 
milu1
Kecalka 483 příspěvků 02.07.06 19:44

Ahoj ke konci víkendu. Přes sobotu a neděli jsme byli na chatě, takže mám e-miminový absťák a skoro jsem se s Davidem poprala o PC

Enisek: Svět je malej co, poprvé v životě jsem v kojeneckém obchodě v Čelákovicích a potkám tě tam. … Jinak, pořídili jsme :-)
Pro ostatní máme nový kočárek od Chicca. Splňuje přesně to co jsem chtěla. Velmi lehké golfáče, které se dají použít i jako spor´ták, s většími koly, nánožníkem stříškou, polohovací záda i nohy. Přesně dělaný na mé cesty vlakem, jen slunečník mi tam ještě chybí.

Příkrmy: Holky, které přikrmujete zeleninkou, kolik toho ti vaši drobci zbaští? Míša plný velký hrnek, t.j. určitě 250ml. Mě se to zdá hodně..... Ale když jemu tak chutná, tak ho to nechám vždycky dojíst.
Myslím, že Berun zmiňovala hovínka při příkrmech. Já myslím, že teď máme lepší. Je to téměř vždy bobek, stačí vyklepat z plínky. Hlavně nemá rozpatláno na zadečku.
Jo a kedlubna se taky osvědčila, nadýmání se nekonalo.

Milu+ Mišánek

 
Hoandra
Stálice 99 příspěvků 02.07.06 20:15

Ahoj holky, jen v rychlosti

KUKATKO: myslím, že jsi to byla ty, kdo chtěl ten okaz na ten prográmek růstu, tak tady je http://www.szu.cz/…/program.htm

zatím čus

Hoandra + už krásně spinkající Adámek

 
Berun
Závislačka 4921 příspěvků 02.07.06 20:15

BARUSA: velmi dobrý a potřebný deníček! A stejně jako ty doufám, že ho nikdy nebudu muset použít…asi by se mi zastavilo srdce:(Nevadí žes ho poslala už dnes, to je jasné:)

RYSAVKA:ono je to vždy věc názoru a taky o individuálním stavu miminka. Já sama prostě cítím, že čím déle bude jenom na mlíčku-tím lépe když na mateřském, tak to bude jenom dobře a s příkrmy prostě spěchat nebudu. Myslím, že až nastane ta doba, kdy to bude potřeba a vhodné, tak to určitě na nich poznáme a bude jedno v jakém to bude měsíci. Pokud je spokojená s mlíčkem a jak vidno ti přibírá jako blesk:) tak určitě s příkrmy počkej i když je jen na UM. Já jsem si řekla, že kdybych kojila stále plně a Mišelínkovi to stačilo, tak budu jen kojit klidně až do 8 měsíců, jako se to doporučuje u alergiků. Pokud by ale mlíčka bylo méně tak začnu 6.měsícem s mrkvičkou.

MILU: super, že jsi spokojená s kočárkem. Té mrkvičky sní Míša určitě hodně!!! Je to velký jedlík, co vím tak moje kamarádka svou holčičku měla od narození na UM a mrkvičku začala jíst jen po 2-3 lžičkách maximálně.

Mišelínek už spinká, můj milovaný se sprchuje…takže se s vámi loučím, musím se mu věnovat:))))

Berun+Mišelínek

 
IVULE
Zasloužilá kecalka 750 příspěvků 02.07.06 20:17

Ahojky,

tak jsme celý den byli u tchýně na vesnici. Tobísek krásně spinkal na zahrádce ve stojícím kočárku 2 hod. Tak jsem měla radost.

Penízky - Marka já mám také nejvyšší možnou mateřskou, za minulý měsíc to bylo necelých 14 tis., což je fakt super a také se hrozím chvíle až budu brát jen rodičák. Je to fakt velký rozdíl. Máme něco našetřeno, tak doufám, že nebudu muset šetřit, protože to také moc neumím.

Jinak mám pěkně zkaženou náladu z toho počasí, až do přístího úterý mají být pěkná vedra. Ach jo, Tobča v těch horkách pěkně protivný. Někdy teda prospí celou procházku, někdy jí celou prořve.

zatím papa

Ivule+Tobi 16t

 
enisek
Kecalka 447 příspěvků 02.07.06 20:17

Ahojte,

BARUSA: velmi poučný deníček. Je fakt, kdyby to člověk nepotřeboval, ale doporučuju všem naštudovat! Já jsem koupila knížu první pomoc malým dětem a jak se mi to hodilo, když se Verča tenkrát nemohla nadechnout.

KUKATKO: myslím, že jsi to byla ty kdo scháněl odkaz na ten růstový graf. tak tady je :ohttp://www.szu.cz/…/program.htm

MILU: tak to je svět fakticky malej :o) Zrovna to samý říkal manža, když jsme vyšli z obchodu a ptal se mě „kdo to byl?“ :o) To je dobře, že jste pořídili. My máme Jané Slalom Pro a je to nejlehčí sporťák na trhu, takže až sundáme tu hl. korbu, tak to bude jinčí cestování :-)

Tak všem hezký nedělní večer!

Jó a Verča spala o víkendu od 20.30 do 7.00 hod. bez přestávky!

Enisek a Verunka

 
namape
Zasloužilá kecalka 981 příspěvků 02.07.06 20:51

BERUN: máš SZ

 
namape
Zasloužilá kecalka 981 příspěvků 02.07.06 20:57

Kopíruji z minulého deníčku:MARKA: 7600,–- je dávno s chváleno a zařazneo do zákonů. Je na to diskuze
https://www.emimino.cz/modules.php?…
JInak jsme přesně na tom jako ty…mám vyřízené všechny možné přídavky. Manža má ale mizerný plat, tak mi slíbil, že když udělá zkoužky na VŠ, což udělal, tak si začne hledat nové místo. Máme doma internet, tak může začít. Pro vysokoškoláky, je chválabohu, pro jeho obor celkem velké uplatnění, za lepší peníz, než to, co dělá teď.

Natálka si dělá ten jídelní denní program, jak chce. V noci se ještě budí tak kolem jedenácte, pak až v pět ráno, to mi buď sní celou flašku nebo ne. Pokud ne, tak jí až v osum. Ale někdy se nebudí v jedenáct, ale až ve dvě ráno, to potom jí až v deset a oběd tak, jak tak prospí. Ona si ani neřekne, že má hlad. Takže tipuji a snažím se dělat jídelní rozvrh, tak, aby ho měla každý den aspoň stejný. Ale když jí svačinu ve tři, tak druhý den ve tři spí a jí až ve řtyři. Prostě si dělá, co chce. Takže snídá, pak nesvačí, ale až obědvá, pak svačí a pak večeří, a ještě noční jídlo.

MILU1: ptala ses kolik toho mimi sní že? Mě Natálka většinou sní celou lahvičku hippu, ale věřím, že kdybych jí dala víc, tak by jedla víc. Hovinko je fajn. Dneska mi kakala dokonce 3×!!!!
Většinou to je jednou a to dopoledne.

 
jade
Kecalka 189 příspěvků 02.07.06 21:26

Ahoj holky,

teda Lucka byla dneska fakt protivná. Pořád kňourala, vztekala se při kojení a přitom vypadala, jako že je pořád hladová. A taky pořád tak jako tlačí. Já už fakt nevím co s ní. Přitom prdíky odcházejí, kakala normálně a když jí člověk zabaví, tak se směje. Dneska jsme se s manžou střídali v tom, kdo jí zabaví a na konci dne jsme oba úplně hotoví a naše holčička se konečně uklidnila a usnula. Doufám, že zítra už to bude lepší. Úplně mě zdrtila předpověď počasí na týden. Tropický vedra až do neděle. Já to fakt nepřežiju. Ve středu pojedeme k mýmu tátovi do Varů, kde se dá alespoň chodit po lese. Už aby byl podzim.

Barusko - krásný deníček! Jsem vždycky moc ráda, když se šíří „osvěta“. Já jsem si to vyzkoušela i na plastovém modelu a moc a moc doufám, že to nebudu muset zkoušet na nikom z mého okolí.
Nám doma taky už 2× houkala Nanny, protože Lucinka cestuje v postýlce tak, že se „obtočí“ kolem čela postele a úplně opustí zónu kde je Nanny.
Ten odborný výklad „chrutí“ nás doma fakt pobavil.

Ještě jsem chtěla reagovat, ale už jsem zapoměla na co :)
Jo už vím - mléko a příkrmy - takže opravdu můžete počáteční mléko dávat mnohem déle než do 4. měsíce. Ta pokračovací mléka se doporučují k příkrmům hlavně proto, že dohromady to lépe kryje energetické nároky staršího miminka. U všech miminek se dá zavádět příkrmy klidně až od 6. měsíce i později.

Jade+Lucinka

 
Danny02
Ukecaná baba ;) 1098 příspěvků 02.07.06 21:39

BARUSA: Užitečný deníček, jen přeju všem, ať nic z toho nikdo nepotřebuje !!!!!!
Mně NANNY houkala v porodnici první noc co jsem byla poprvé s Davídkem společně na pokoji a já z hlubokého spánku vystřelila z postele a čapla zavinutého Davídka do svislé polohy, ale protože to bylo na intermediárním oddělení, tak tam byli v pohotovosti a hned přiběhla sestra a pochválila mne, že jsem ho zvedla do té polohy. Samozřejmě to byl planý poplach a jen mi řekla, že je to přeci jen technika a raději ať to houká sto krát falešně, než vůbec :-/
No ale po tom šoku usnout už nešlo!!!!

S těma příkrmama si taky myslím, že je dobrý to dělat pocitově! Davídkovi dávám jen na noc, vypije tak tak 180ml a někdy to ani nedopije. Takže zatím mu nebudu rvát tu 2, když mu stačí 1 a spinká až do sedmi do rána!!!

Zatím se maminky mějte
dobrou noc přeje Danny a Davídek

 
namape
Zasloužilá kecalka 981 příspěvků 02.07.06 22:26

holky, jak jsem tady pročítala vaše komentáře, některé z vás si koupily už kolfky. Předpokládám, že v nich mimi nebude ještě sedět, ale to je budete používat i v zimě?

 
Marka
Ukecaná baba ;) 1817 příspěvků 03.07.06 08:21

ahooj,

jak se mate v novem „pracovnim tydnu“? :) Ketka spinkala krasne od 19 hod do 2 a pak do 5 a pak do 7.30, docela to slo a ja byla rada, ze se vzbudila na kojeni 2×, protoze jsem mela desne nality prsa.

jeee, ted mi prisla nova autosedacka maxi cosi - ja totiz prodavam kocarek i autosedacku jako komplet a musim tudiz mit novou. no a tento tyden snad uz budeme mit tohu buzze! uz mam na nej i fusak -vse jsem sehnala za super ceny… akorat shanim ten slunecnik…

jinak jsme naplanovali s manzou to spanelsko, odjizdime 26.8. do 5.9. (priblizne!)
uz se tam strasne moc tesim a zaroven se obavam te cesty tam a zpatky, prece jen je to 1800 km.....

barusa - denicek je skvelej,ale jde z nej trosku hruza!!! :ooooo
snad to fakt nikdy nebudem potrebovat.

prikrmy - ja uz se na ne tesim, zkusim jak bude marketka reagovat a uvidime… jesteš mame ale cas.....

holky, tak ja mizim, uzijte si slunecne pocasicko - ja jdu do prace odpoledne :(

papa

marka

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 03.07.06 08:30

Ahojky,

hezké ráno :)
Tady se asi ještě spinká!

MARKA - tak vy už máte vybranou dovolenou? :)
Já už se tady hrozně těším. ALe my chceme letět až někdy na konci září, aby byla Nikolka co největší. TO jí bude 7,5 měsíce, tak bych ráda, kdyby už seděla.

No dneska už krásně svítí sluníčko, tak jsem zvědavá na ta slibovaná tropická vedra zase… Ještě že Nikolce horko nevadí, i když někdy je to fakt příšerný a úmorný i pro mě.

Jarka a Nikolka

 
Marka
Ukecaná baba ;) 1817 příspěvků 03.07.06 08:38

joooo, ale my jedeme ke tchyni a k tchanovi, takze budeme „v domacim prostredi“ - to je neco jineho nez hotel nebo penzion. mame tam k dispozici cely byt 2+1 (perfektne vybaveny), takze pobyt tam bude srovnatelny s pobytem tady, akorat ta cesta :(
pojedeme na noc, aby market co nejdelsi cast prospala…

kam chcete vy? evropa nebo afrika?

marka

 
grizley
Zasloužilá kecalka 711 příspěvků 03.07.06 08:43

Ahojky,

BARUSO: Super praktický deníček i když doufám a pevně věřím že nikdo z nás ho nebude potřebovat!

Fotogalerie - tak jsem se dala do prohlížení a je to nádhera akorát že těch fotek je tam snad milion :o) Takže všechny miminka jsou krásný a každý je úplně jiný což je fascinující!

Holky co máte kluky poraďte mi - co dáváte klukům v tomhle horku na hlavu - mám takový klobouček pro mimi ale nějak se mi nelíbí - není to prostě chic!

Pepa řve takže zatím…

Grizley

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 03.07.06 08:44

Aha, tak to máte fakt super! Závidím :)

My bychom chtěli letět na DJERBU, do stejného hotelu jako už jsme byli, máme to vyzkoušené, je tam čisto, fakt super jídlo a všechno.. bazén pro děti, hřiště, udržované travička, pěkně stín. Jsou tam keře ibišku atd..
A navíc nádherné pláže vhodné pro děti.

Jarka

 
Berun
Závislačka 4921 příspěvků 03.07.06 08:44

Dobré ráno, Mišelínek si dal ještě dvacet, ale očekávám, že v plence bude první ranní nálož a to dlouho nevydrží…

NAMAPE: máš odpověď na SZ.

MARKA: jo móře, to by se mi taky líbilo, to se potom dají snést i ty hrozný vedra!!!

VEDRA: taky mám hrůzu z toho, co tenhle týden zase bude, k tomu budeme muset na jeden státní svátek zajet do Lípy za babičkou, už jsme tam nebyli 2 měsíce a jindy možnost není-budeme muset holt vycestovat brzy po ránu a vracet se až bude dýchatelno..no uvidíme. Taky se ale výjimečně těším na podzim. Já léto miluju, horka mi nevadila nikdy, ale nemůžu vidět jak trpí to moje zlatíčko.

Mějte se krásně. Zase se budu snažit trochu pracovat.

Berun+Mišelínek

 
Babu
Stálice 84 příspěvků 03.07.06 09:36

Ahoj,

tak jsem tady po delší době. Manžel si zase začal brát notebook do práce a když se vrátí tak na něm dělá doma, takže bych se k němu dostala někdy po půlnoci a to už většinou spím :)

Nebyla jsem tady týden a jsou 2 nové deníčky. To budu mít čtení!! Chci se vrátit hlavně k tomu, kde jste řešily Nutrilon 2. Mám pocit, že malýmu ta 1 přestává stačit. Teď mu dávám 180ml vody a po 3 hodinách mi přijde, že má hlad. Dnes v noci se od půlnoci budil každou hodinu - ve 4 jsem ho nakrmila. Tak vážně nevím. Je tady někdo kdo dává Nutrilon 1 a večer kaši? Mě dr. řekla, že mám dávat kaši až bude dostávat mrkvičku a tak. Že mu mám na noc třeba dát Nutrilon 2. S příkrmama chci taky počkat do toho půl roku (pokud to půjde)-jsme oba alergici, tak proto. Jo a včera jsem otevřela novou plechovku Nutrilonu a mají nový obal a je tam rozpis i na 5 měsíců - váha nad 6,5kg - že se má dávat 210ml vody a 7 odměrek 5×denně. To ale vychází nad 1000ml a to některá z vás psala, že by se mělo začít s příkrmama… Tak nevím, jestli bych mu měla přidat a dávat mu více.

Berun: jenom se chci prosím zeptat jestli mě tam máš taky napsanou na horoskop? A ještě k seznamu 3měsíčních záznamů - upsala jsem se a místo 69cm tam mám mít 59cm - váha zůstává - prosím o opravu a omlouvám se… jsem se tenkrát ucvakla :)

V pátek jsme byli na 4měsíční kontrole a druhém očkování. Matýsek má 7240g a 64cm. Dostal včeličku - malinko zafňukal a pak se na sestru smál. Bohužel večer měl 38 teplotu. Nic moc… V sobotu už to bylo dobrý, jenom byl o víkendu trochu protivnej. Doufám, že to dnes bude lepší. Ale možná to je všechno jenom kvůli tomu jídlu (že má málo)

Jdu číst - mějte se moc hezky

Babů a Matýsek (zítra 19týden)

 
vento
Kecalka 116 příspěvků 03.07.06 09:39

ahoj holky,
tak malá si dnes v noci chtěla od půl 2do půl4 hrát,už mě to udělala tento týden podruhé.
Moře: já bych tak jela k moři,ale tento rok si ještě netroufám,chceme příští rok do chorvatska,budeme brát totiž i psa.Jsme na něj dost fixovaní a asi bychom ho nikomu na dlouho nesvěřili.
Záda:už týden mě bolí v kříži,nikdy mě záda nebolely,tak doufám,že brzy přestanou.
My jedeme na kalmetizaci,za­tím ahoj

vento+veronka

 
radana2
Kecalka 402 příspěvků 03.07.06 09:40

ahojky,

baruska - výborný deníček. taky tedy doufám, že ho nepoužiju, ale takovéhle věci člověk prostě musí vědět. i kdyby mohl někdy pomoci někomu cizímu.

v minulém deníčku jste se bavily o financích. u nás je to taky těžké. celá manželova výplata jde na spoření, platí jenom nájem. chceme v budoucnu stavět… zatím žijeme v 1+1 a ještě dlouho budeme. no a žijeme z mojí mateřské, která mi mimochodem už skončila. ten půlrok spořit prostě nebudeme a pak snad zase aspoň trochu. a co nejdřív chci zase učit aj.
jsem ráda, že ten vyšší rodičák schválili. nám moc pomůže.

dítě se tady koulí a rozčiluje ji, že: se dostat na bříško je námaha a pak hned že chce zase zpátky. jdu ji ustrojit a jdeme v šátku po úřadech. dokavaď je trochu snesitelně.

pa radka

 
Zuz2
Kecalka 434 příspěvků 03.07.06 10:34

Ahojte,

Baruska - pekny a poucny denicek, len prajem vsetkym maminkam a miminkam, aby ho nemuseli nikdy praktizovat.

POMOC !!! Poradte, ak to niektora prezivate: Julinka nevie posledne dni - hlavne vecer normalne zaspinkat. Je poriadne unavena, nevie zabrat a place a place a place, vlastne reve. Je uplne nepricetna, nevie prestat, nic ju nevie utisit … je to hrozne vycerpavajuce na moje nervy.
Stalo sa vam to?
Aj teraz pol hodinku plakala z unavy, konecne zaspinkala. No, robi mi to hlavne vecer. Dam jej normalne napapkat mliecka z oboch prsnikov, vyzera, ze kazdu chvilu zalomi a potom sa preberie a spusti serenadu …
Ja uz fakt neviem.
V noci nespi, ale to uz povazujem za normalne, ze sa preberie 4-5 krat za celu noc. Rano je vysmiata ako keby spala tvrdo celu noc a ja s kruhmi pod ocami by som spala a spala.

Zuz a urevanec Julinka - 5mesiacov+1den

 
Danny02
Ukecaná baba ;) 1098 příspěvků 03.07.06 10:36

BABŮ : já přes den kojím a na noc mu dávám „nutrilon 1 premium“, dávám mu 180ml a i to né vždy vypije, tak vidím, že mu to stačí, ale nemusíš ještě dávat hned „nutrilon2“, ještě existuje „nutrilo 1 forte“ a je to pro jedlíky co jim ten první nestačí , tak to třeba zkuste a uvidíš!!!!!!!

Maminy já tady lítám po bytě a balím na dovču a jsem z toho nervózní, že něco zapomenu, to není jako když jsme se balili jen s manžou , pár triček, kraťásky hodit do tašky a tradááá!!!
Ještě musím po obědě na KO jak cvičíme a potom se budu muset sváma rozloučit :-(

Zatím papa Danny a Davídek

 
karoli
Kecalka 239 příspěvků 03.07.06 10:42

nazdárek :-)

haťagang - dneska hostivař od jedný? nebo má někdo jinej nápad?

 
Marka
Ukecaná baba ;) 1817 příspěvků 03.07.06 10:48

Vento - taky bereme naseho psiho milacka Maxe (je ale malinkej, ma 3 kg, prazsky krysarik- je to nase prvni dite :)) )
Je teda zvyklej cestovat, ale takovou dalku jeste nejel - v srpnu jdeme na ockovani, tak se zeptam veterinarky, jestli by nam pro nej nedala nejake slabsi sedativum… Jinak ho mame nacipovanyho, ma pas pro mala zvirata,ktery je platny v cele EU, takze na hranicich neocekavam zadny problemy (pokud by nas teda NAHODOU kontrolovali)

Marka

 
Marka
Ukecaná baba ;) 1817 příspěvků 03.07.06 10:55

chuvicky - holky mam do nich koupit ty dkbijeci bateri ze jo?

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 03.07.06 11:04

Jo, kup dobíjecí, to je lepší. Normální bys musela pořád měnit a vyhazovat.

Jarka

 
Rysavka
Ukecaná baba ;) 1473 příspěvků 03.07.06 11:06

Barusa - hezký deníček, ale doufám že nic z toho nebude potřeba.

Zuz - mě se stává něco podobného. Ne že by Markétkta vyloženě řvala, ale je hodně ukňouraná a nepříjemná, je na ní vidět, že je už hodně unavená, ale usnou ne a ne. Dělá mi to i přes den.

Berun - já bych tě také poprosila o horoskop pro malou. Díky

Ryšavka

 
dasulika
Kecalka 419 příspěvků 03.07.06 11:25

Ahojky všem,
Za chvíli s Lukym vyrážíme na KO a na hexu, už jsem do něj nacpala homeopatika…myslel si, že dostane něco k jídlo, páč jse mu dala plínku okolo krku a to on už ví, že přijde něco do pusinky…no ale místo lahvičky dostal injekcí lok vody s rozpuštěnými kuličkami:-) První mi vyplivl, u druhé už jsem ho převezla já a polknul:-)

BARUSA Výraz chrutí.....hi hi hi, to se manžovi nedivím, že koukal překvapeně:-)))
Deníček poučný, taky doufám, že vědomosti díky němu nabité nikdy nevyužiju!!

DOVOLENÁ Letos neplánujeme, zůstáváme doma. Máme v plánu vyrazit příští rok v dubnu na hory a někdy v červnu k moři. Tohle léto si ještě vůbec netroufám.

NUTRILON Dáváme 1 HA, plánuju mu ho dávat tak dlouho, dokud mu bude stačit. Ale zeptám se na to dneska Dr., jaký má názor. Luky mi standartně vypije 120 ml, víc nechce.

GRIZLEY Abych pravdu řekla, my jsme pořád ve stínu a na hlavičku mu nedávám nic…asi je to špatně, ale když on se v čepečkách potí. Zatím to snáší dobře.

ZUZ Také to znám, Luky mi to ale nedělá večer, ale přes den. Je utahanej a řve. Když ho chytně hysterák, dám ho do klokanky a obejdeme barák, on přijde na jiný myšlenky, než řvát, pak ho dám do lehátka, dudlíček.....a tak pořád dokola, dokud ho pak do lehátka nedám už klidného, dudlíček si vezme a pak už hned usíná. Ale někdy s ním cestuju i třikrát.

ALTERMED BABY Máte některá zkušenosti s touhle dětskou kosmetitkou?? Koukala jsem na ni u nás v lékárně.

Tak já se jdu zbalit na tu KO, držte nám palečky na hexu, zatím pá pá

Dasulika+Lukášek dneska tři měsíce

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 03.07.06 11:28

DASULIKA -
ALtermed je kvalitní kosmetika, můžu doporučit. V zimě jsem měla krém na obličej pro mimi a je super :)

My na hlavičku taky nic nedáváme, protože Nikolka je pak hrozně zpocená, má hned mokrý vlásky, i když je to jen tenký šáteček nebo klobouček.. v kočárku si myslím, že to ani nepotřebuje a na dece ležíme ve stínu.. nad bazénkem máme slunečník…

Jarka

 
radana2
Kecalka 402 příspěvků 03.07.06 11:37

ahojky,

zuz - přesně tohle jsem měla včera dopoledne. řev k neutišení, nepomáhala už ani náruč. ema se totiž vzbudila dřív než obvykle. narušila si tím rituály. vzbudila se před sedmou a usnula až ve 12.30. měla jen malou pauzičku - asi 15 minut nervózního spánku. byla hodně přetažená. poradit ti ale nedokážu, taky jsem nevěděla co s ní. dala jsem ji do šátku a šly jsme k mojí mamce. tam měla jiný vzruchy a pak konečně vytuhla v kočárku. vyspala se a byl pokoj.

čepeček - dávám jen když jsme v šátku, aby na ni nesvítilo a neofoukla, jinak se potí.

danny - neboj nic nezapomeneš. my jedeme v srpnu na krkonoše - naše tradiční dovolená - tak jsem na sebe zvědavá :-)

jdu si dodělat oběd.
radka

 
Babu
Stálice 84 příspěvků 03.07.06 11:45

Tak to vypadá - podle toho co píšete že mimísci vypijou, že mám doma pořádnýho žravce.....
O tom Nutrilonu Forte jsem přemýšlela, ale nevím, jestli je vhodné míchat 2 druhy. Dávám totiž Nutrilon HA, tak nevím jestli dávat na noc to Forte…

Tak po 3 hodinách začal brečet a nepomohlo nic. Až flaška. Takže jsme 4hodiny zase nevydrželi. Teď vytuhl. Tak jsem zvědavá jak vydrží do dalšího jídla.

Babů a Matýsek

 
LiLu2
Kecalka 152 příspěvků 03.07.06 11:53

Ahoj holčiny,

hlásím se z boje. Jen se slzou v oku pročítám jak máte zaběhlé režimy, jak se budíte 2× na kojení, jak se chystáte na dovolenou. Nebudu se tu litovat, to ne, ale já jsem pořád v jednou kole. Theinka je svérázná holčička a rozhodla se, že mi nic nedá zadarmo.

1. prdíky stále trápí, hlavně v noci, to tlačí i hodinu a přitom řve…
2. usínání - tak to je tragédie. Jakmile začne být během dne nebo večer unavená začne strašný hysterák. Nepomáhá ani kočár ani nošení, ona se prostě uřve ke spánku, ale pouze na mém břiše. Když ji chci položit začne zase plakat…Hrůza!!! To trvá i 2 hodiny.
3. Cizí lidi - jekot, pláč, hrůza!

Když jsme spolu samy, prožijeme celkem fajn den, až na to uspávání. Ale mám-li s někým sraz je to katastrofa. Nezvládá ani moje rodiče. Takže je ze mě takový asociál, který nechodí mezi lidi, jen aby mu neřvalo dítě. Vím, že je to špatně, že si prostě musí zvyknout, ale já jsem z toho breku tak vyčerpaná, že si prostě neužiju nikoho.
Tak jsem se musela vypsat a postěžovat si na toho svýho švejka malýho nespokojenýho. Kdybych tak věděla, co jí vadí!!!

Dovolená: Tak my jsme to vyřešili tak, že se za nás jel dovolenkovat tatínek do Francie na 10 dní. Tak ať si to užije, NO Coment!

Teď trávím týden u rodičů, abych se v Praze sama v těch vedrech nezbláznila, ale vyskytl se další problém - mopslíci. Thea je nemůže vidět a dokonce ani slyšet to chrochtání, je úplně nepříčetná, což se dalo čekat. Takže jsem u bráchy na baráku a naši za mnou jen chodí a snaží se mi pomoci s malou.

Lasconka, Barusa: holky šikulky, chválím deníčky, já bohužel nejsem schopna ničeho kreativního…

Míry ve 4 měsících: váha 7380 g, 66,5 cm.

Kosmetika Altermed: já měla taky zimní krém a ještě flatulin na nadýmání a jsem spokojená. Jinak používám SebaMed.

…ále, už tu zase někdo huláká na lesy.....
Otrok běží!!!!

Krásný léto a všem co se chystají na dovolenou přeji super zážitky s miminkama.

LiLu a Theinka (brouček můj uřvanej!)

 
milu1
Kecalka 483 příspěvků 03.07.06 11:55

NAMAPE: hluboký kočárek si nechám i přes zimu. Mám kombinaci, ze které se dá udělat sporťák. Je navíc hodně veliký, takže se tam Míša určo vejde. Golfky jsem si koupila hlavně na cestování. Furt totiž někde couráme a tahat velký kočárek byla docela fuška. Takže jsem hodně vybírala, aby splňovaly požadavky co nejvetší lehkosti, ale i konfortu (polohování, ochrana před sluncem) pro dítě. Byla to docela fuška najít.

Marka: Mě dobíjecí baterky na chůvičku nestačí. Prostě nemají tu sílu. Takže si při nakupování kup nějaké silnější

Milu+ Mišánek

 
Zuz2
Kecalka 434 příspěvků 03.07.06 11:57

Dasulika, Radana - ja uz som vyskusala kadeco a nic. Proste si asi musi porevat, vybit zlost a potom zaspi. Len ma to hneva, ze ju neviem utisit a nejako jej pomoct, aby polhodinu neplakala.
Uz som skusala aj recept od Jade - citat pohadku, sice prestala plakat, ale uplne sa prebrala, ja som precitala asi 3 pohadky a namiesto Julinky zaspal manzel.
Tak asi tak.

Zuz

 
enisek
Kecalka 447 příspěvků 03.07.06 12:00

Ahojda,
Veča velmi hlasitě povídá pod hrazdičkou, tak to musím využít :-)

LILU: holka je mi tě fakt moc líto, musí to být hodně vyčerpávající. Ne že bych chtěla něco přivolávat, ale nemůže tam být nějaký problém? Takhle dlouho se trápi s prdíky? Konzultoval si to s dr. a co ti na to řekl/a?

áááá tak Veča si už povídat nechce a přechází to do zoufalého pláče :-)

Ahojky Enisek a Verunka

 
Marka
Ukecaná baba ;) 1817 příspěvků 03.07.06 12:10

tak jsem si udelala rychlej obed - nudle se zeleninou a pomalu se chystam do ty prace. market uz se vzbudila, dam ji napapat a pujdeme- je tam teda pekna vyhen, ale neda se nic delat.
manza si ji vyzvedne v pul treti a ja pak budu mit dve hodiny na praci - hrozne me to ale bavi, fakt!!! je to proste zmena po tom celodennim kolotoci kolem domacnosti, miminka a psa.

lilu - strasne moc te obdivuju, jak to zvladas a tak vubec - nam kdyz rve marketka deset minut, tak jsme s manzou zrali na bohnice a oba to nezvladame psychicky!!! jsi fakt statecna holka, kazde mimi je proste jine a zrovna ty jsi vyfasovala „uplakanka“..... posilam ti na dalku hodne energie!!!! snad aspon to ti trosicku pomuze…

ty baterky budou celkem palka, co? potrebuju jich 8 ks…:((( achjooooooo.
jinak s tim rodicakem jste me potesily… do ledna to teda snad nejak prezijem… i kdyz mezi nami devcaty - nas ty tri tisice navic taky nevytrhnou z bidy :(((( tak deset tisic…to by byla jina!!! :)))) ale zpatky na zem a budme skromni, ze?

papaaaa
marka

 
radana2
Kecalka 402 příspěvků 03.07.06 12:21

ahoj,

lilu - tebe v:,–(it do zlata. tohle jednou musí přejít. snad to bude hodně brzo, protože už musíš být úplně vycuclá. já si stěžuju, jak ema jednou za čas vstává dřív a pak brečí a ty… je mi tě upřímně líto. fakt jsem si zamáčkla slzu, když jsem četla tvůj komentář. theinka ti tu péči určitě jednou vrátí.

marka - měly jsme stejný oběd. já nechala zeleninu čerstvou a dala si to studený.

radka

 
WERINKA
Ukecaná baba ;) 2193 příspěvků 03.07.06 12:42

Ahojky holky,

dneska jsem vstávala s malou i manžou v 9.45 hod no pohoda jazz! Nemám teď moc na internet čas, musíme se s manžou navzájem užít a on si musí pořádně užít malou, když má dovolenou. Co vám chci napsat je to, že stačil jeden večer o samotě s malou (manža + Nina) a on se nějak změnil. Víc na ní mluví, víc si jí bere, víc si s ní hraje, chystá jí jídlo a pití, včera jí sbalil i ke tchýni tašku a hračky. Jen co trošku vázne je přebalování, zvláště když je posrajděná, ale to mi zase tak nevadí. Jsem moc ráda, že vím, že se o ní umí 100% postarat a že si s ní poradí. Myslím, že je do ní čím dál víc zamilovaný a říkal, že by mu ani nevadilo, kdyby druhé mimčo bylo zase holka (vzhledem k tomu, že vždycky básnil o synovi, jsem čučela).

MARKO já myslím, že oni to schválili zároven s porodným ne?

NAMAPE tak naštěstí Ninulka má jídelní rozvrh pořád stejný (výjimečně se stane odchylaka,ale většinou máme jídlo ve 4 ráno, pak kolem 8 hod, ve 12 příkrm, v 15 hod mlíčko a teď už několikátý den vydrží až do večera na kašičku před spaním, ale očas chce ještě i kolem 17-18 hod mlíčko.) Namape kámoška už měla golfky na zimu a říkala, že to bylo celkem v pohodě. Já si budu kupovat golfky asi až na jaro. Už kvůli malému rodičkáku, co mě teď čeká se nemůžu moc rozšupovat!

BARUSA - tu klokanku jdu hned nastudovat.

MILU mě toho sní Ninuška taky dost. Když jí dám přesnídávku, tak celou. Příkrm ze sklínky jí nestačí (je to menší sklenička) a když jí dávám ovoce, tak s přehledem zbaští půl jablka+1/2 banánu.

DOVOLENÁ, tak to já si s tak malou prďolkou vůbec netroufám a obdivuju vás, kteří jedete s prckama do zahraničí. Já mám opravdu strach, že by se jí něco stalo nebo by tam onemocněla a z pobytu bych měla prd!!! My letos plánujeme jen výlety. V úterý se jedeme podívat na Hradec n. Moravicí na zámek, ve středu jedeme do Ostravské zoo a ve čtvrtek na Rejvíz do Jeseníku.

BABU malá má 6,5 kg a zatím jí pořád stačí 180+6 odm.

RADANA my jdeme dneska na sociálku pro papíry na vyřízení rodičáku, tak úřadům zdar!!!

DASULIKA taky Altermed doporučuji. Mám od nich krém na zimu, krém na opruzeninky (používám jako cestovní, protože jinak používám infadolan), taky jsem měla pěnu do koupele a krém na bolavé bříško (takový ten mentolový) jo teď jsem si přečetla u Lilu v komentáři jak se jmenuje Flatulin.

LILU uklidním tě aspoň jednou věcí, co máme stejnou - cizí lidi nebo více lidí najednou - hysterický řev a uklidní jí většinou a pořádné pohoupání v kočárku a i to někdy nezabírá. Máme to od 3. měsíce a je to děs! Něco podobného co máš s Theinkou ty měla i kamarádka se svým synem až kolem 5. měsíce se to uklidnilo (aspon teda ty prdíky a usínání), tak třeba se to taky spraví co nejdřív. Doktorky se taky ptala jestli to nemůže být něčím jiným a ta jí řekla, že prostě jedno mimčo ze 100 takové prostě je. Držím ti moc palečky,aby to prďolku co nejdřív přešlo a ty sis už pořádně užívala mateřství s prckem v pohodě!

Tak, jdu vyrábět Nině obídek. Čekáme na taťku (ikdyž má dovolenou, má v práci pohotovost a jak na potvoru se dneska někde rupla nějaká trubka, tak to je spravit - je instalatér).

Werinka a Nina 20+1

 
Berun
Závislačka 4921 příspěvků 03.07.06 13:04

BABU: mám vás zapsané, neboj:) Pokud to Matyáškovi nestačí pak je většinou čas začít s příkrmy…ale chápu, že když jste alergici, tak chcete začít co nejpozději. Musíš se poradit s Dr.

RYSAVKA: super, zapisuji si vás.

LILU: no tak váš tatínek vskutku umí potěšit…pěkně na dovolenou, když toho má s Theinkou za celé dny dost viď? No, já vlastně nevím jestli bych tohle byla schopná tolerovat a to si myslím, že umím tolerovat hodně…Theinka ti nic nedá zadarmo, ale na druhou stranu to bude holka šikovná! Myslím, že se nemusíš bát, že nebude mít ráda lidi…ono to přijde časem, až jí nebude trápit ta kolika. Díky tomu je nespokojená a stále pláče. Fakt už se modlím ať vám to skončí!

RADANA: taky to nemáte jednoduché s penízky…já bych mému manželovi přála, aby našel konečně pořádnou práci, bohužel nic takového se neděje-už teď chápe, proč je vzdělání tak důležité, dřív na to kašlal a teď to vidí, že se bez maturity jen tak někde neuchytí. Zvlášť v Praze je hodně práce pro vysokoškoláky nebo pro ty co mají maturitu. Takže víc šancí na práci mám já než on-ale já bych zase nechtěla přijít o to být mámou na mateřské…

Mišelínek už opět spinká, dnes je moje velké zlatíčko, neboť spí doma už podruhé a to po 3 hodinách!!!! Takže jsem vygruntovala celý byt a opět pracuju…

Mějte se krásně s miminečky..jsou všichni kouzelní!

Berun+Mišelínek

 
namape
Zasloužilá kecalka 981 příspěvků 03.07.06 13:10

Ahoj holky,

BERUN: děkuji moc. Ještě jsem ti zaslala malou SZ

DOVOLENÁ:měli jsme dovolenou naplánovanou do chatky k přehradě, ale až na konec srpna. Nakonec jsme ji zrušili, protože nevímejaké bude počasí a udržet mimi v chatce sice není problém, ale jeli bychom tam hlavně proto, aby byla malá venku.
domluvili jsme se, že pojedeme na chalupu k manžovým rodičům. I když se mi tam moc nechce. Tchýně hned vypočítala, kdy by tam za náma ten týden v červenci, co tam chceme být přijeli. Jenže já jí tam prostě nechci. Člověk tam s ní nemá žádnou svobodu. Nemůže pomalu nic říc nic udělat. Říct jim, aby tam nejeli, když tam budeme my nemůžu. No byla by tam dva dny, ale holky ona mě dovede tak vytočit, že nevím, jak bych tam dva dny s ní vydržela. Udělali novou rekonstrukci, teplou vodu a tak a už vidím, jak mi pořád něco vysvětluje a ukazuje a leze mi do soukromí atd…no nevím. Manža by tam jet chtěl, ale když řeknu, že tam s malou prostě nepojedu, tak zase vyhoví mému přání. Tak ještě nevím. no.

To moje zlatíčko vždycky dobu oběda prospí, teď se vzbudila, tak jdu ohřát oběd…
zatím papa

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 03.07.06 13:23

Ahoj,

Marka -

já jsem úplně blbá, měla jsem ti ty baterky rovnou nabídnou k tomu. Máme docela levný. Možná by se to vyplatilo poslat. Koukala si už u vás kolik stojí??

Jarka

 
grizley
Zasloužilá kecalka 711 příspěvků 03.07.06 13:31

ahojky,

tak jsme si udělali radost a pořídili Pepínovi klobouček. Je pravda, že ho taky držím ve stínu, ale čas od času je něco na hlavu potřeba - např. do šátku.
LILU: teda přečetla jsem si tvůj komentář a docela tě lituju - holt má Theinka k originálnímu jménu i originální povahu. A že vás v tom taťka ještě nechá - no asi fakt no comment. Já mám zlatý dítě a taky jsem vděčná když příjde manža z práce a trochu se mu věnuje.
tak po Lilu příspěvku mi připadají moje stesky nicotné - já teď Pepína asi 30 minut uspávala na jeho odpolední spaní - už byl děsně umručený - no a když se zadařilo tak zvonek - to ještě ustál a chrněl…přišel brácha se švagrovou (zatím bezdětní) a samozřejmě se šli na něj juknout a brácha mi ho vzbudil ! Pepa vykuleně koukal protože na ně není moc zvyklý a brácha řekne: „A teď Josef spi!“ Jo a to si přišli jen něco vypůjčit takže zase hned vypadli - achjo. No už jsem ho neuspala to je jasný.

Grizley

 
jade
Kecalka 189 příspěvků 03.07.06 13:57

Ahoj holky,

tak dneska se nám podařilo se 2 přestávkama na kojení spinkat až do 10hod. No já jsem byla úplně u vytržení!

Jinak Lucka dneska zase začala mručet a tlačit, ale já jsem jí prokoukla - dělá to zá:,–(ně jenom, když má být sama pod hrazdičkou a nebaví jí to, nebo když jí dám na bříško a už je tam dlouho. Jojo asi budu muset být tvrdší :) a neběhat kolem ní jakmile jednou kňourne. Jenže já to moc neumím.
Taky jsem vám chtěla napsat, že moje holčička je poslední dobou hrozný lenoch. Já když si tady čtu, co všechno ti vaši šikulové dělají, tak jsem pak někdy smutná. I když je Lucinka jedna z nejstarších (5 měsíců), tak se jí prostě nic moc dělat nechce. Umí to (otočit se na břicho a z břicha, pást, hrát si s ručičkama) ale nechce se jí. Třeba to otočení je tak 1× za den. no jo , ale je to moje holčička a moc jí miluju.

Dovolená - my jsme měli naplánovanou dovču na září do penzionu na Šumavě, ale zatím jsme to nezaplatili. Já mám svoji neblahou zkušenost s odjezdem na dovču do Jizerek, která skončila na chirurgii v Liberci. Já bych jela někam hned, ale s ní se bojím. Takže ještě uvidíme. Zatím jedem maximálně k rodičům a kamarádce.

Lilu - držíme moc palce, aby se to upravilo. Mě včera Lucka „tlačila“ několik hodin a byla jsem z toho na prášky. Kdyby to takhle mělo být pořád, tak to asi nezvládnu. Máš můj VELKý obdiv.

Berun - já bych si taky chtěla nechat udělat horoskop pro Lucinku. Prosím napiš si mě a mohla bys mi prosím napsat do SZ kolik si mám připravit. (Manžel na to nevěří, tak to musím nějak zaonačit, kdyby to bylo větší částka, aby se ztratilo v rozpočtu :))

Zuz - to s tím manželem uspaným pohádkou mě fakt pobavilo. No tak třeba příště to vyjde i u děťátka :)

Lucinka se probudila, tak si s ní jdu hrát.

Jade+Lucka

 
Danny02
Ukecaná baba ;) 1098 příspěvků 03.07.06 14:53

JADE: Vem to tak, že mě se, v tomhle vedru, taky nechce pást, hrát si a přetáčet se :-))))) Jsou to prostě lidi jako my, tak si užívej, než ti bude utíkat:-)))

My se vrátili ze cvičení a máme zase nový cvik, ach jo bobeček, ale je statečný, tak si zase budem protahovat kostru!!!
Maminky moje já se musím s váma rozloučit na nějaké asi 2. týdny, tak prosím nedělejte žádné novinky a překvapení, ať něco nepropásnu :-)))) My jedem na samotu u lesa a budem relaxovat!!!!!

Užívejte si léta s miminkama a vůbec se mějte krásně a pohodově!!!!
Ahojky Danny a Davídek :-)))))

 
Danny02
Ukecaná baba ;) 1098 příspěvků 03.07.06 15:03

Jo a to tam budu bez internetu:-( no ale když to nejde po dobrým, tak asoň takhle násilím si trošku od něj odpočinu!!!
Tak já fakt už musím dobalit a ukidit!!!!
 Ahojky

 
Danny02
Ukecaná baba ;) 1098 příspěvků 03.07.06 15:05

samozřejmě uklidit, aby jste si nemyslely, že doma kidám hnůj :-)))........no i když ten bordel.......
ale fakt už konec vypínám.....

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 3 4 5 6 7 Další »