Únorňátka a březňátka 2006 č. 28: Porod nemusí bolet

Těhotenství

Zatímco ještě před pár lety se porodní bolesti braly jako nutná daň za možnost mít dítě, ženy se ani neodvážily pomyslet, že by mohly rodit jinak, než s nohama upnutýma do třmenů porodních postelí a zážitky z porodů patřily k těm, o kterých se hovoří ještě po letech, dneska už je všechno trochu jinak, naštěstí. Nejde jen o svobodnou volbu prožívání celého porodu, polohy při samotném porodu, či přítomnost blízké osoby, ale také zcela odlišný přístup k rodičce jako k člověku a ne ke kusu. Díky rozvoji medicíny také nemusí žena snášet veškeré porodní bolesti trpně a pouze čekat až to přejde, ale může si zvolit mnoho různých způsobů úlevy.

Obecně rozlišujeme farmakologické a nefarmakologické metody porodnické analgezie. Volba metody je individuální a záleží pouze na fyzickém a psychickém stavu rodičky, jejím přání, vybavenosti porodnice, na stadiu porodu a také na zkušenostech porodník a anesteziologa.

Nefarmakologické metody

a) psychosomatická příprava na porod - metodami ozřejmění děje a nácvikem chování rodičky za porodu bolestivé vnímání kontrakcí snižuje, ale neklade si za cíl tyto bolesti odstranit
Výhody: velmi laciná metoda, neklade na porodníka žádné požadavky, je velkým psychologickým přínosem
Nevýhody: není příliš analgeticky účinná

b) hypnóza - bolestivost porodu snižuje, ale současně omezuje schopnost rodičky komunikovat s okolím
Výhody: relativně laciná metoda
Nevýhody: snížená komunikace rodičky, nutnost přítomnosti další osoby na sále

c) akupunktura - zatím nezaznamenala širšího použití i přes dobré literární zprávy, jedná se o poměrně netradiční metodu, i když si ji některá asijská společenství velmi pochvalují a nedají na ni dopustit, tak názor některých lékařů se přiklání spíše k myšlence, že tato metoda není pro bílou rasu příliš efektivní.
Výhody: relativně laciná metoda
Nevýhody: účinnost 5 - 10 %

d) elektrostimulace - tato metoda zahrnuje elektrické impulsy do svalů a jejich povzbuzování, nachází se zatím ve stadiu rozvoje

e) voda - většina větším nemocnic už dnes nabízí nejen možnost volného použití sprchy v průběhu porodu, ale také relaxační lázně, kde si může rodička plavat ve vodě teplé až 37 stupňů Celsia. Vany, ale i sprchy bývají vybaveny masážními tryskami.
Výhody: levná a uvolňující metoda, relativně účinná
Nevýhody: pouze 25% účinnost

Farmakologické metody

a) celkově aplikovaná analgetika - celkově aplikovaná analgetika, spazmolytika a anxiolytika se používají v dávkách, které bolest úplně nevyřadí, pouze ji ztlumí. Jsou nejvíce používanou analgezií. Většina žen s ní má zkušenosti, protože dříve bývala vlastně jednou z mála možností. I když dnes už je situace jiná, třetina porodů v České repulice i tak používá Dolsin jako odpověď na porodní bolesti.
Analgetika: Dolsin, Fentanyl, Tramadol, Sufentanyl
Anxiolytika: Prometazin, kombinace s Torecanem a Dolsinem - schopnost snížit anxiozitu, nauzeu a zvracení, „lytické směsi“ nebo „neuroplegická analgezie“ (Dolsin, Chlorpromazin, Dihydroergotoxin, Prometazin)
Výhody: jedná se o drogu, která má spíše než na analgezii vliv na relaxaci svalstva rodičky, tudíž dochází k plynulejšímu porodu.
Nevýhody: psychologicky může pozměnit chování pacientky, látka prochází k plodu, ještě několik dní po porodu se metabolizuje. Způsobuje někdy zvýšenou dráždivost u novorozenců, je-li špatně načasovaná i poruchy dýchání. Účinnost je zhruba 30 %. V souvislosti s touto metodou je třeba dodat, že v dnešní době je na trhu nová opoidní látka, jmenuje se Nubain. Podává se stejně jako Dolsin rodičce do svalu. Ale na rozdíl od Dolsinu rodičky udávají skutečnou úlevu od porodních bolestí. Ne všichni porodníci však začali tuto látku používat, je třeba se předem informovat o používaných látkách.

b) inhalační přípravky - směs kyslíku a oxidu dusného (Entonox) v poměru 1:1, v I. porodní době je nutno zahájit inhalaci již v přípravné fázi kontrakce. Ve II. porodní době je naopak inhalace vhodná mezi kontrakcemi, protože v době kontrakcí pacientka tlačí a je apnoická.
Výhody: relativně levné, účinné
Nevýhody: inhalačních anestetik je kontaminace ovzduší porodních sálů s negativními důsledky pro personál

c) epidurální analgezie - metoda je sice dnes poměrně známá, ale přesto ji trochu lépe vysvětlíme. V praxi vypadá asi takhle: rodička s pomocí asistentky ulehne na levý bok a udělá ?kočičí hřbet?. Anestezilog mírně znecitliví bederní oblast zad a poté zavede speciální jehlu vně míšních obalů do epidurálního prostoru. Jehlou se protáhne tenká hadička a pak se jehla odstraní. Hadička je fixována na zádech a končí s antimikrobiálním filtrem na pravém rameni. Jejím prostřednictvím je přiváděno během porodu lokální anestetikum.
Výhody: jde o nejúčinnější analgetickou metodu, která dokáže zmírnit porodní bolestí až v 90 ? 95 %. Metoda postihuje první i druhou dobu porodní, její délka může být ?libovolně dlouhá?. Je výhodou u celé řady rizikových porodů (umožňuje jemné a šetrně vedení porodu), u hypertenze a diabetu matky dovoluje ovlivnit krevní tlak rodičky, navodit lepší prokrvení placenty, lepší pomínky pro okysličení plodu. Dalším nezanedbatelným kladem je i to, že v případě nutnosti je možné analgezii rozšířit i na anestezii, je možné bez silných narkotik provést kteroukoliv porodní operaci, císařský řez, klešťový porod, vypuzení placenty.
Nevýhody: metoda je finančně náročná ? je nejdražší. Vyžaduje vysoce erudovaného odborníka, jak anesteziologa, tak porodníka.
V poslední době se epiduální analgezie podařilo dále zdokonalit. Rodičky již nemusejí povinně ležet na zádech a ani nehrozí pokles krevního tlaku, který v některých případech mohl být pro plod velmi nevýhodný.
Anestezilogové začali používat nová a bezpečnější anestetika, např. Chirokain nebo Naropin, které jednak navodí vysoce účinnou analgezii a k tomu jsou ještě bez nevýhodných vedlejších účinků. rodičky se s použitím těcto látek mohou volně pohybovat po porodním sále a volit i nejrůznější aleternativní polohy. Na použití těchto moderních látek by se opět měly ženy informovat v předporodní přípravě.

d) pupendální blokáda - provádí se 5-10 minut před tím, než chceme dosáhnout ochabnutí a analgezie svalstva pánevního dna, urogenitálního sinu a částečně i analgezie perinea. Rutinně je prováděna u všech vaginálních operačních výkonů ve II. porodní době, u vaginálních porodů plodů v poloze pánevním koncem a u předčasných porodů. Používá se v případě předčasného porodu, protože je šetrnější k nezralé hlavičce. Jde o prevenci poranění mozku novorozence.
Výhody: laciná a jednoduchá metoda.
Nevýhody: týká se jen hráze a zevní třetiny pochvy, tudíž jen závěru porodu, když hlavička sestoupí do pánve.

e) infiltrace perinea - infiltrace perinea lokálním anestetikem je metoda dostatečná pro rodičku po porodu k bezbolestnému ošetření poranění perinea.

Zdroje: internet, časopis Zdraví a krása

Tak moje pupkandy, toť asi tak vše, co jsem posbírala na internetu a snažila se nám to nějak srozumitelně přiblížit (občas to moc nešlo). Přeji nám všem krásné, rychlé a málobolestné porody a spoustu nádherných chvil s našimi miminky.

Našim maminkám přeji hodně trpělivosti a spoustu síly a podpory.

Lasconka a Matyášek 35tt+5

Únorňátka a Březňátka 2006 - Seznámek

Naše miminka:(holčičky 2/chlapečci 1)
31.12.2005-Gejby/1980/Pra­ha+SIMONKA/2580g/47c­m/19:58/TP 30.1.
5.1.2006-Kousinek/1980/Vy­sočina+KRYŠTŮ­FEK/2400g/49cm/9:12/TP 1.2.
13.1.2006-Radana2/1978/Ji­čín+EMIČKA/3000g/50 cm/TP 15.1.

64 těhulek- 26 chlapečků /28 holčiček/7 překvapení
7.1.Hoandra/1979/Ka­daň/KLUK/Adam/Ka­daň
23.1.Hanulika/1978/Frý­dek-Místek/HOLKA
24.1.Katouch/1979/Je­dovnice/HOLKA
27.1.Blanka/1980/Pra­ha/HOLKA/Nela/Po­dolí --------------------------------------------------------------------
3.2.Lina/1975/KLUK­/Adam
5.2.Marketkaa/1984/Pra­ha/KLUK/Dominik/Po­dolí
6.2.Lenulka/1980/Hať/­KLUK/Radim/Os­trava-Poruba
6.2.Sweety/1986/Žam­berk/KLUK/Jiří (Samantha)/Ústí nad Orlicí
6.2.Zuz/1978/Pr­aha/HOLKA/Juli­e/Podolí
9.2.Střapule/1979/Zlín­/KLUK
10.2.Bohun/1973/Mi­lovice/HOLKA/Lu­cie/Apolinář
13.2.Monina/1976/Os­trava/HOLKA/Micha­ela/Michal/Os­trava-Poruba
13.2.Bamla/1979/Pra­ha/PŘEKVAPENÍ/Ta­deáš+Terezka/Mo­tol
16.2.Bramborka/1975/Klad­no/HOLKA/Vero­nika
16.2.Evah/1978/Pra­ha/HOLKA/Ema/Po­dolí (CŘ 31.1.)
16.2.Jarka/1979/Do­mažlice/HOLKA/Ni­kol/Domažlice
16.2.Lasconka/1978/Pra­ha/KLUK/Matyáš/Po­dolí (UTZ TP 22.2.)
18.2.Werinka/1982/O­pava/HOLKA/Opa­va
22.2.Janka26/1979/Pr­aha/KLUK/Motol
24.2.Viki25/1979/Kl­atovy/HOLKA/Si­monka/Klatovy
25.2.Archienka/1981/Pel­hřimov/HOLKA/Da­nielka/Pelhři­mov
25.2.Grizley/1978/MB/PŘ­EKVAPENÍ/Mladá Boleslav
26.2.LiLu/1976/Pra­ha/HOLKA/Thea/Po­dolí
27.2.Berun/1981/Pra­ha/KLUK/Micha­el/Podolí (UTZ TP 22.2.)
28.2.Baboo/1975/Pra­ha/PŘEKVAPENÍ/Po­dolí
28.2.Fialka7/1976/Ko­lín/KLUK/Jakub/Ko­lín
28.2.Illka/1979/Os­trava/KLUK
28.2.Janul/1977/Ha­vlíčkův Brod --------------------------------------------------------------
1.3.Daniela/1978/Pra­ha/KLUK/Matěj/Po­dolí
3.3.Petik/1975/Chv­aletice/HOLKA
3.3.Rysavka/1975/Pra­ha/PŘEKVAPENÍ/Po­dolí
4.3.Babu/1973/Par­dubice/KLUK
4.3.Mikina/1980/Pra­ha/HOLKA
4.3.Sandym/1980/Pra­ha/HOLKA
4.3.Zuzzi/1976/Plze­ň/HOLKA/Zuzana/Plzeň-Mulačov
5.3.Kukatko/1979/O­pava/HOLKA/Zu­zana/Opava
5.3.Mamulka/1980/Brno­/KLUK
5.3.Vlnucha/198­1/Brno/PŘEKVA­PENÍ
6.3.Kocca/1978/Kro­měříž/HOLKA/A­neta/Kroměríž
9.3.Jitulinda/1975/Pra­ha/KLUK/Michal/Be­nešov (UTZ TP 23.2)
9.3.Ivana/1983/Dol­níPoustevna/HOL­KA/Klára
9.3.JO/1970/Brn­o/HOLKA/Brno-Bohunice
10.3.Baru/1980/Pra­ha/HOLKA/Kris­týna/Podolí
10.3.Marsa/1979/Plze­ň/HOLKA/Petra
11.3.Popilio/1985/Brno/­KLUK
11.3.Shrine/1974/Pra­ha/KLUK/Zbyněk
13.3.Barusa/1980/Krko­noše/PŘEKVAPE­NÍ/Trutnov
13.3.Moninda/KLUK
15.3.Enisek/1976/Pra­ha-Východ/HOLKA/Ve­ronika/Podolí
16.3.Kvetule25/1980/Pr­aha/KLUK/Adam/Po­dolí
16.3.Milu1/1972/Nym­burk/KLUK/Michal
17.3.Hopsinka/1974/Pra­ha/PŘEKVAPENÍ
17.3.Marka/1977/HOL­KA/Markéta
18.3.Gabika/1976/Pra­ha/KLUK
20.3.Dasulika/1980/Pra­ha/KLUK/Lukáš/Po­dolí
20.3.Snoulenka/1976/Fren­štát pod R.
21.3.Ennie/1979/Brno/­KLUK/Jan
21.3.Ivule/1977/Ro­kycany/KLUK/To­biáš
26.3.Danny/1975/Pra­ha/KLUK/David/Po­dolí
27.3.Katty/1979/Pra­ha
27.3.Souris2/1980/Pr­aha/KLUK/Filip
28.3.Hope/1982/Stě­bořice/HOLKA/O­pava
28.3 Elena/1977/Bre­zová pod Bradlom/2HOLČIČ­KY/Saška a Emka/Myjava
29.3.Kativas/1976/Brn­o/HOLČIČKA/Eliš­ka/Brno-Obilný Trh

Doktorská postupka:
17.1.-21.2.Jitulinda-předporodní kurz Gympo
18.1.Babu-KO+UTZ
18.1.Dasulika-KO
18.1.Daniela-nástup na MD
18.1.Jarka-KO
19.1.Monina-KO
23.1.Lasconka-KO+Poradna v podolí
23.1.Enisek-Předporodní kurz-Podolí
23.1.Marka-KO
23.1.Barusa- nástup na MD
23.1.Werinka-KO+monitor
23.1.Zuz-Poradna Podolí + monitor
24.1.Marketkaa-Poradna Podolí 8:30
24.1.Grizley-Kurz otců k porodu
24.1.Daniela-KO+monitor
24.1.Jitulinda-KO+UTZ
25.1.Viki25-KO
26.1.Baru-Předporodní kurz Podolí
26.1.Jitulinda-KO+Poradna+MD v porodnici 11:00
27.1.Zuzzi-KO
30.1.Berun-KO+Poradna v Podolí 8:00
30.1.Grizley-KO
30.1.Ennie-KO+UTZ
30.1.Danny-KO
30.1.Werinka-KO+monitor
31.1.Marketkaa-glykemická křivka
1.2.Lilu-KO+Poradna v Podolí
1.2.Milu-KO?2.2.Marsa-KO
7.2.Werinka-KO
10.2.Daniela-KO+Poradna v Podolí
13.2.Danny-KO
14.2.Werinka-KO+monitor

Fotogalerie(DAN­NY):http://rodina.cz/…breznata2006

Příští deníček: 20.1. Dasulika - Příznaky porodu

Hodnotilo 0 lidí. Score 0.0.

Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 3 4 5 Další »
 Váš příspěvek
 
Baboo
Ukecaná baba ;) 2107 příspěvků 17.01.06 23:38

kto este nespiiii ?

:)

Baboo

 
Danny02
Ukecaná baba ;) 1098 příspěvků 17.01.06 23:48

Tak se tak courám na emiminu a co nevidím NOVÝ DENÍČEK :-))))))

LASCONKA: Opravdu zajímavý deníček, zase jsem o něco chytřejší! Mně by se líbila ta hypnóza, běhala bych v představách po rozkvetlé louce a přitom bych rodila :-)))))

Tak nás přibylo těhulek s mimískem s hlavou nahoře, ale protože jsme většinou ve stejný TP koncem března, tak si myslím, že se nemusíme stresovat, že mají mimísci čas a můžem jim pomoct těma cvikama(dala jsem obrázek do galerky) ! Ten druhý cvik je fakt hnusný, ale dostala jsem je od doktora, který nemá žádné zastaralé metody, takže věřím tomu, že na tom něco bude !

Werinka je teda únorová, ale věřím, že se mimísek umoudří :-))

Zatím pa těhulky, pěkně to tu zítra roztočte, máme zase volný lejstro :-))))
Danny+Davídek 31tt

 
Danny02
Ukecaná baba ;) 1098 příspěvků 17.01.06 23:50

Sakríííššš BABOO ty jsi mně předběhla, to mám z toho, že se s tím sepisováním tak courám :-))))
 D+D

 
Baboo
Ukecaná baba ;) 2107 příspěvků 17.01.06 23:54
:)))

ja uz som sa poucila - ak prvy prispevok, tak vzdy co najkratsi :)

bru nocku

Baboo

 
Baboo
Ukecaná baba ;) 2107 příspěvků 18.01.06 00:00

babulky, este raz vas chcem trochu ukludnit - u prvorodiciek sa bezne miminka u:,–(zaju do spravnej polohy az medzi 32-34tt, tak mate cas !
pekne im to vysvetlujte a verte im, ze vedia co robia a kedy. u nas to zabralo :o)
nas cloviecik si to rozmyslel az zaciatkom 34tt.

a uz fakt bru noc

Baboo

ps: Lasconko, vydareny dennicek !
mne by sa tiez pacila ta hypnoza, ako aj Danny :)

 
Jitulinda
Ukecaná baba ;) 1748 příspěvků 18.01.06 06:14

dobre ranko tehulinky :-)

BABOO, DANNY taky jsem chtela vecer jeste pismenkovat, ale neslo mi nakonec pripojeni k GPRS :-)

LASCONKO paradni denicek. ja se tedy rozhodla pro spontalnni fyziologicky porod, ale nikdy nevime jak to nakonec dopadne, tak se treba ani nevzdavam epiduralu. nevim jak dlouho budu mit bolesti a jestli mi nedojdou sily na konecne tlaceni. no uvidime ;-)

dneska cely den nebudu na netu. stale se nedokazeme pripojit na net na velkem PC, takze ho manza i s telefonem bere do prace. tak pekne piste, ja si to prectu az vecer :-)

jo vcera jsme byli na kurzu a dozvedela jsem se pro me novinky. tak vecer pisnu, manza uz za chvilku pojede, tak ted nestiham.

Jitulinda a vrtidlo Misanek 32+6tt

 
Berun
Závislačka 4921 příspěvků 18.01.06 08:05

Dobré ráno spolubuřtíčci,

LASCONKO: deníček je super, já doufám, že mi pomůže sprcha a míč, ten dotazník o epidurálu jsem si včera pročítala a názor jsem nezměnila-nechci ho. Ale je možné, že kontrakce půjdou hodně rychle za sebou a budu mít potíž to vůbec udýchat, tak potom možná nepohrdnu. Nechci se tu kasat, že to přežiju jako hrdinka, když ani nevím do čeho jdu. Ale důležité je, že se NEBOJÍM a VĚŘÍM SI že to zvládnu. Psychika je mocná a určitě mi to pomůže víc než strach.

KUKATKO: jeden porod už máš za sebou, tenhle druhý to bude brnkačka a určitě to bude pěkně rychlé, uvidíš:)

JITULINDA:To bude překvapení pro tu tvojí rodinku až se Mišák ukáže dřív co? Je dobře, že je napínáš, aspoň se vyhneš otázkám typu: tak co UŽ??? Mě občas volají známí, kdyže ten termín mám a abych se s tím tak nepárala a už porodila. Pěkně děkuju:))

HOPE: To máte s Dasulikou stejně velké miminko:)

LILU: přidávám se k Danielce, snad jsi v pořádku…

DANIELA: já ti povím, že ti dokonale rozumím, pro mě představa, když jsem se dotáhla v 17 hodin domů, že musím jít ještě venčit, nebyla zrovna vábná. Pak jsem je šla ve vaně umýt, utřít a protože jsem hlady už šilhala (první i poslední jídlo byly 2 chleby v 10 hodin) tak jsem se vrhla na vaření těstovin a omáčky. Jen co jsem to dodělala tak přijel manžel a to jsem si poprvé sedla-k jídlu. Byla jsem mrtvá a to jsem neměla ty šílené otoky co ty…to bych to vůbec na těch nohou nezvládla. Stačilo mi když jsem jednou s otokama šla na registraci k Praktické Dr. a potom ještě na EKG na polikliniku-trvalo mi to asi 3 hodiny a byla jsem ráda, že vůbec něco ujdu.

BABU: Však je už čas tu práci zabalit, takže jdeš na MD dnes? Já mám taky víc věciček starších, ale už to mám všechno krásně připravené a vyžehlené, no a co se týče tašky do porodnice, mám taky takový pocit, že je zbytečně velká-jenomže jinou doma nemáme a do menší se mi zase nevejde vše. Ještě to musím nějak promyslet.

Berun+Mišelínek 34tt+2

 
hope
Zasloužilá kecalka 826 příspěvků 18.01.06 08:14

Dobre rano tehulky!!!
Lasconka: super denicek..akorat si nejak neumim vybrat co z toho… i kdyz ta rozkvetla louka zni super (pochybuju ze v OPave delaji hypnozu, tak nic :) )
Kukatko: no ja uz to taky studovala na netu…chteli jsme jit vcera s manzou, ale musel zustat v praci tak to nechavame na pristi tyden..ale uz me taky zacina porod pomalu strasit - hlavne kdyz mi vcera sestricka u dokora rekla „tak maminko a uz mate sbalenou tasku? no uz ji mejte po ruce“ :D , ja byla vcera taky cvicit - hned v prvni skupine..a bylo nas pet..jako v serialu, ale bylo to super (naposledy jsem chytla skupinu kdy nas bylo asi 15 tak jsme si moc neuzily) TO nocni nechozeni na WC zavidim..ja jsem tam furt
Baboo: diky za uklidneni..ja mrnouskoviu porad rikam otoc se, otoc se… jses tam obracene..a vcera manza dokonce zkousel vasi radu a ukazoval mu kde je vychod :)

 
grizley
Zasloužilá kecalka 711 příspěvků 18.01.06 08:17

Hezké ráno,

LASCONKO: Super deníček - podle tohohle popisu bych si snad ten Epidurál i nechala - jen samé výhody :o) No ale jak píšou holky holt hypnóza je hypnóza! Jinak vážně je to super deníček - některé ty přesné názvy léku jsem ani neslyšela - no a ono je lepší to znát přesně - než se pak dožadovat „něčeho" popř.odmítat „tamto takový"

JITULINDO: To nás budeš těma zajímavostmi napínat až do večera ? No co se dá dělat - počítač má vlastní rozum a když míní, že pracovat nebude tak mu nikdo neporučí - tak se alespoň budu těšit!

DANNY a spol. hlavičkou nahoru: Tak můžete provádět pokus - jak úspěšné je cvičení na obrat hlavičky! Doufám, že nakonec bude úspěšnost 100% a Werinka je samozřejmě 1. adept na plánovanou obrátku!

BABBO: No jsi holt holka mazaná - ale mi ostatní si říkáme „Není důležité vyhrát (být první) ale zúčastnit se (pokud možno hodněkrát :o)) - ale je fakt, že skoro každý člověk je trošilinku soutěživý :o)

Dneska nám tu napadlo děsného sněhu, tak tu máme alespoň takovou pseudozimu na horách. Dneska jsme měli vyrazit s kamarádkou s kočárkem tak nevím jestli bude mít nějaký nástavec na kočár na odhrnování sněhu :o) U nás je ten sníh tak neobvyklý, že jsou z toho pokaždé všichni tak zaskočení, že ho začnou odklízet až druhý den.

Grizley

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 18.01.06 08:50

Ahoj holky,

LASCONKA - parádní deníček! Máš 1!!

Teda u nás napadla docela kupa sněhu. Měla jsem jet ráno na kontrolu k dr, ale nechám to raději až na trochu déle, snad s tím něco silničáři udělají…

Jinak NIkolka mi dneska vyvádí v břiše nějaké stojky a ručičkama mi tam osahává dole kosti něbo co :), úplně to cítím, jak tam naráží.. Možná už osahává východ :):), jestli se tam v pohodě vejde :)

VIKI - za chvíi jdu k sousedovi, má nové zboží, tak ti snad něco ukořistím.
Tu větší kombinézku tam bohužel nemá, má největší asi 104 velikost za 280,–, novou krásnou, ale to už je malý, viď?

Tak zatím pa Jarka a Nikolka 37tt

 
hope
Zasloužilá kecalka 826 příspěvků 18.01.06 09:06

kulicky..chtela jsem se zeptat..nevite nekdo neco oznacne Trend-line (kocarky)… mame tady jeden vyhlidnuty a neni ani drahy…je to ceska firma..ale porad uvazujem jestli je dobry nebo ne.. neslysel nekdo neco o tehle znacce?
 diky

 
hope
Zasloužilá kecalka 826 příspěvků 18.01.06 09:07

kulicky..chtela jsem se zeptat..nevite nekdo neco o znacce Trend-line (kocarky)… mame tady jeden vyhlidnuty a neni ani drahy…je to ceska firma..ale porad uvazujem jestli je dobry nebo ne.. neslysel nekdo neco o tehle znacce?
 diky

 
hope
Zasloužilá kecalka 826 příspěvků 18.01.06 09:07

no nic tak jsem sikulka aposlala to dvakrat :)

 
Zuz2
Kecalka 434 příspěvků 18.01.06 09:12

Ahoj a dobre ranko,

Lasconka - pekny dennicek!!! Ja som si uz pre istotu podpisala ten papier o epidurale z Podoli, kedze vobec netusim, aka velka bolest to bude a ci to vydrzim. Ale radsej nad tym nejako do hlbky nerozmyslam, lebo by som sa z toho zblaznila. Radsej myslim na drobceka, ktory ma momentalne poriadne okopava.

Holky drzim palceky, aby sa vam drobci otocili - co sa stane urcite v ten spravny cas - nebojte, tie mimina maju dost rozumu a vedia co robit.

Berun - tak dlho nejest!!! Ja by som uz kdesi skolabovala od hladu. Ako to mozes tak dlho vydrzat?

Dnes si idem obzriet pediatricku, tak som zvedava.

Zuz 37+1tt

 
Rysavka
Ukecaná baba ;) 1473 příspěvků 18.01.06 09:47

Lasconaka - pěkný deníček. Zatím nevím do čeho jdu a tak se snažím nad tím moc nepřemýšlet, ale je mi jasné, že když to bude hodně bolet tak budu za epidurál ráda.

Otoky jste mi snad holky přivolaly. Ráno jsem marně v posteli hledala kotníky a cítím to i na prstech na rukou, že to není dnes ono.

Odpol jdeme s manžou na kurz do Podolí. Holky je potřeba mít něco sebou? Vím jen o přezůvkách a že platit můžu kartou na ambulanci.

Hope - o těchto kočárkách jsem neslyšela.

Ryšavka 34tt

 
Baboo
Ukecaná baba ;) 2107 příspěvků 18.01.06 09:48

na kurz do Podoli treba prezuvky ???

 
Rysavka
Ukecaná baba ;) 1473 příspěvků 18.01.06 09:55

Já mám pocit, že mi to paní, když jsem se objednávala povídala.
Holky je to tak nebo jen blbnu?

Ryšavka

 
Berun
Závislačka 4921 příspěvků 18.01.06 10:12

RYSAVKA, BABOO: na ten kurz přezůvek netřeba!!! V té místnosti mají návleky, které si pak na:,–(íte na boty až se půjdete nakonec mrknout na porodní sál (pokud bude nějaký volný), jinak jsme tam seděly v ponožkách. Jestli můžu doporučit vemte si pod mikinu, nebo rolák tričko. V té místnosti, kde se pořádá kurz (2.patro-příprava párů k porodu) je pořádné vedro (musely jsme větrat) a taky si vemte něco k pití, poprvé jsem měla pěknou žízeň:)

ZUZ: když někde takhle lítám tak na jídlo nemyslím. Pak si dám doma v klidu. Mě by opravdu zajímalo z čeho tak přibírám. Sladké nejím, večer si dám maximálně rajčata s okurkou což zobu u televize. Jenom pravidelně snídám a pak si dám kolem 15 hodiny hlavní jídlo (těstoviny, čočku, polívku, rýži se zeleninou). Když přijde manža z práce tak si už dám jenom ten salát. No prostě s tím nic nenadělám:)

EPIDURÁL jsem taky podepsala že souhlasím, fakt nevím co mě při porodu napadne:) ale doufám, že to zvládnu bez toho.

HOPE: o Trend-line jsem neslyšela, zkus to v diskuzním fóru, třeba má někdo jiný reference.

Berun+Mišelínek 35tt

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 18.01.06 10:16

Ahoj,

VIKI -
koukala jsem na tu videokazetu s porodem a řeknu ti teda nic moc.. nevadil mi ani ten porod, ale nejhorší bylo, že je to hrozně starý a většina těch metod už se stejně nepoužívá a některé vypadaly docela strašidelně..
Ten samotný porod byl docela ok, miminko vyklouzlo celkem hezky, no pak to šití a hlavně cévkování, no fuj! Ale to cévkování už se dneska taky po porodu nedělá, takže je to fajn :)
Manža machroval, že se chce dívat taky, nechtěla jsem mu to pustit, protože ho znám a bylo mi jasný, jak bude reagovat, ale nenechal se přemluvit.. Ale vydržel pouze na vyšetření, když pak ten dr strčil do tý paní prsty a háček, aby jí protrhl vodu, tak se vypružil se slovy „Tak na tohle se dívat nebudu! A k porodu nejdu.“ a opustil obývák…
Pak mi řekl, že se mnou bude na tom prvním pokoji, ale na sál nejde, že tohle vidět teda fakt nechce, ale problém je, že v Domažlicích je ta místnost dohromady, každá rodička má svůj pokoj hned od začátku, kde má vanu nebo sprchu, míč atd.. a je tam hned i porodní lehátko… ha ha :) No a pak už ho odtud nepustím :)

Jarka a Nikolka 37tt

 
hope
Zasloužilá kecalka 826 příspěvků 18.01.06 10:17

zjistila jsem ze je to nejaka firma z Bruntalu ale spis se mluvi o jejich autosedackach.. na foru jsem nic nenasla..no nic jeste uvidim..nicmene vsem diky…
jdu do skoly :( ceka me kolokvium :( no snad to preziju
zatim pa a pekne piste at mam vecer co cist :)

 
Viki25
Kecalka 343 příspěvků 18.01.06 10:20

Ahoj :-)

DENÍČEK/LASKONKA - moc hezky a srozumitelně napsané. Já (stejně jako většina z Vás) zatím o epidurálu neuvažuji, ale raději si nechávám zadní vrátka … jak psala Berun - VĚŘÍM SI a psychika je mocná čarodějka!

JARKA - už se celá klepu na novinky z KO! Tak dojeď v pořádku …
Ta kombinézka 104 je fakt malá :-(, ale koukej dál, příští rok bude taky zima. A co úlovky na Nikolku (když nebudeš soukromník a smiluješ se, tak i na Simonku)?

BERUN - teda taky jsem valila oči (jako ZUZ), jak dlouho vydržíš bez jídla! Já bych někde zkolabovala, vždy když jdu někam na dýl, tak si musim brát svačinku.

HOANDRA - tak držim palce, ať se porod rozběhne sám … zkoušíte osvědčenou radu s tulením (spermijky změkčí čípek)?

Hezký den všem
Viki a Simi 34tt+5

 
Danny02
Ukecaná baba ;) 1098 příspěvků 18.01.06 10:26

Dobré ranko těhulky, tak jsem se vyspinkala a dnes poprvé se mi zdál sen o našem miminku a byl to krásný sen :-)))))

Včera volala tchýně, že jako dárek pro nás sehnala kočárek, a protože teď nemáme peníze tak jsme s tím souhlasili, ale jsem z toho taková rozpačitá :-/ Už jsem se smířila s tím, že nebudu mít svůj podle svých představ, ale mám hrůzu co bude ten kočár zač! Je jen hluboký, ta mamina co ho prodává, ještě s ním bude jezdit do března, tak ho uvidíme až bude malý na světě! No darovanému koni na zuby nehleď, ale jestli na tom kočáru budou infantilní medvídci či něco podobného, tak si později raději koupím svůj!!!!!
No nic, to jsem si jen tak ulevila a necháme se překvapit8-o
Danny+Davídek -co si dělá s mého močáku boxovací pytel- 31tt

 
Kukatko
Kecalka 278 příspěvků 18.01.06 10:27

Ahoj holky!
BERUN - já jsem u prvního porodu taky říkala „epidurál néééé“, doktor se na mě díval jako na vola, proč né? Jestli prý jsem slyšela od nějaké kamarádky špatné zkušenosti. Tak jsem mu vysvětlila, že prostě jen nevím, do čeho lezu a že chci porod prožít, aspoň napoprvé :-) A pak (trochu později) už jsem říkala, ať mi ten epidurál teda dají :-) A oni, že né… že už je pozdě :-) A pak mám z porodu už jen takové útržky, jako že jsem říkala manželovi „já chci umřít“ a on do mě hučel „to neříkej“ a já: „já chci umřít jen teď na chvilku“ :-D Teď se tomu dobře směje, ale za pár dnů nás to čeká znovu. Epidurálu stále říkám ne, ale chvilku jsem ho zvažovala, protože tou trubičkou vstříknou během porodu analgetika (otupění bolesti) a po porodu anestetika (znecitlivění), které jsou vhodné a docela žádoucí při šití hráze… Mě totiž před šitím sice „opíchali“ analgetiky, ale buď nezabraly, nebo šili jinde, ale prostě tahle část je nejhorší zážitek z mého porodu :-( Tak z toho mám noční můru už teď. :-( A proto mám asi tu zvyšující se hrůzu z nadcházejícího porodu…
Dneska jsem si přečetla článek od Missorky (kdo mě naučil milovat…) a musím se vám přiznat, celý jsem ho obrečela. Naprosto jsem se v něm totiž našla. A tak mám ještě pořád takovou depkoidní náladu. Tak, prosím vás, pište něco veselého, ať mě to přejde :-)
HOPE - chodíš cvičit do Opavy do LRC? To bychom mohly jít příště spolu, aspoň bysme se poznaly. Měly bychom udělat nějakou pořádnou konkurenci „pražské sekci“ našeho deníčku :-)

Zatím pa
Hanka (33+4tt)

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 18.01.06 10:28

VIKI -
dneska jsem nic moc neulovila, bylo tam strašně věcí pro chlapečky v modré barvě, ale teda nádherných!! úplně mi to bylo líto to tam nechat..
tak snad příště :) Dneska ještě kouknu do jednoho obchodu v Domažlicích, tchýně mi odtud minule přivezla nádherný věcičky, kalhoty, tričko, vestičku na mimi a kus kolem 35,– Kč a taky skoro jako nový :) Dám ti pak vědět.

Jarka a Nikolka 37tt

 
Daniela-Praha
Ukecaná baba ;) 1105 příspěvků 18.01.06 10:31

HOPE: tak tuhle značku jsem nikde neviděla, ani jsem o ní nic neslyšela.

EPIDURÁL: kdyby to šlo, tak bych chtěla napíchnout už na příjmu :)

PA v podolí nás upozorňovala, že když nebudeme mít podepsaný ten papír se souhlasem k epidurálu a chtěli ho podepsat až při porodu, tak nám ho opravdu nedají, i kdyby jsme prosili sebevíc. Nebudeme moc při smyslech, tak bysme nevěděli co podepisujeme. Takže lepší podepsat, odmítnout můžete kdykoliv.

JARKA: díky za odeslání balíčku

PLAVČO: Taky dneska nejdu. jsem po tom včerejšku nějak unavená. Ty nohy bolí fakt děsně. Asi bych přes celou tu Prahu nedojela.

Daniela + Matýsek 34+0

 
Viki25
Kecalka 343 příspěvků 18.01.06 10:37

JARKA - jsem Ti říkala, že je to z roku raz-dva! Koukám, že jsi z toho měla stejné pocity jako já. Nejhorší na tom ale je, že se takhle rodilo … přišlo mi, že po porodu samotném věnují větší pozornost placentě (prohlížení, vážení, měření) než miminku.
Ježíši! Hlavně doufám, že jsi si manžu nevyplašila a že u porodu vydrží až do konce (musíš ho držet křečovitě za ruku a nepouštět!).

Viki

 
Daniela-Praha
Ukecaná baba ;) 1105 příspěvků 18.01.06 10:40

KURZ V PODOLÍ. přídávám se k Berun- JKe tam STRAŠNÝ vedro. taky jsem prvně neměla pití, dělalo se mi pěkně blbě. Včera jsem vypila při kurzíku 1/2 l koly a klidně bych vypila i víc. Přezůvky jsem měla- je to pro mě míň práce nazout přezůvky než ty návleky na boty.

LASCONKA. zapomněla jsem tě pochválit za deníek, tak to teď napravuji. Hezkýýý. Konečně někdo kdo udal i odborné nízvy. (to víš, studium farmacie a celá rodina lékárníků a doktorů na mě zanechali pár šrámů :))

Daniela + Matýsek 34+0

 
Barusa
Ukecaná baba ;) 1228 příspěvků 18.01.06 10:45

Ahojda kuličky…

tak se mi chce křičet,protože dnes jsem měla zaučovat za sebe náhradu a ta „kráva“ mi napsala, že ať se nezlobím, že vzala místo jinde - a to v neděli nastupuji na MD - tedy vlastně nenastupuji - se mnou šije takový vztek, že se mi chce brečet!!! Ach jooo!!!

Jinak jak jsem psala o své kamáradce, jak bude rodit císařem,protože je zavřená, tak se jí v pondělí narodila holčička Markétka a představte si - měla 4165g a 52cm - takže kámoška může být ráda,že nerodila normálně…

LASCONKA: DENÍČEK SUPER! Chválím chválím!!

Jarka: děkuji za balíčky, oba dorazily,akorát u postýlky se rozsypaly šrouby a chybí mi tam 4 ty válečky - ale už jsem volala přímo výrobci,a prý mi je pošlou poštou,tak snad to bude v pohodě a dáme ji dohromady. Jinak ostatní věcičky šupel ekštla špečiál!!! :-)))

KOUSINEK: Jejej! To je paráda, že už se ozývají maminky - jen pište pište,ať máme co nejvíce poznatků z reálu:-))

GEJBY: Kašli na kecy o tabulkách a váhových přírůstkácha a dupačkách navíc!! Všichni jsou hrozně „chytrý“…Sama nejlíp víš, co Simonka potřebuje a ostatní ať jdou do …víš kam! Hlavně ať už jste zdraví!! Co je teď nejdůležitější!!

Markétka: Holka holka, ta cukrovka je pech, hlavně se šetřete a odpočívejte!

HOANDRA: No fakt…Adámek prostě chce do nového…to je tutovka…Takže teď už máte hotovo,ne? No Adámku!! Kde to vázne?

RADANA: Tak už jste doma, to je paráda…jak už jsem psala - pište! Každá zkušenost má váhu zlata:-))

DANNY,BABOO: Vy nemůžete spát holčiny? Takhle pozdě u PC - to fakt nechápu - já jsemt ten typ ranní - takže bych tu byla spíš tak kolem šesté sedmé, kdybych zapnula počítač…

Ach jo…já fakt nevím co budu dělat…odchod na MD se protáhne, nevím na kdy:-((

Barusa + drobísek 33+2

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 18.01.06 10:47

VIKI -
no přesně, rejpali se tam v placentě, miminko mamince ukázali z dálky, ani jí ho nedali pořádně, začali ho drhnout v umyvadle… no paráda :( To bylo docela drsný…
Já mu říkala, ať na to nekouká, že tohle už se neděje..
Nebo jak začal ten dr polévat tu maminku mezi nohama tou dezinfekcí a patlat jí to tam.. to mi připadalo jak u veterináře :(

Jarka

 
grizley
Zasloužilá kecalka 711 příspěvků 18.01.06 10:51

Ahojky,

JARKO: Jak jsi psal o tom protržení plodových blan háčkem - manža mi nechtěl věřit, že to tak dělají a pořád trvá na tom, že voda praskne sama. Prostě chlapy si to fakt nedokážou představit :o) Ale jen tak mimochodem - taky to nemusím vidět - pořád tak nějak věřím, že to pro mě bude menší trauma, když to proběhne tak nějak s mýma zavřenýma očima :o) Pak nakonec nic není tak hrozného.

BERUN: Teda podle toho jak skoro nejíš se taky divím, že máš takový megarozměry - a to jsme myslím začínaly na dost stejných mírách a vahách - teda co si pamatuju výškově jsme na tom stejně. No já připrala zatím asi tak 9 kg - nemáme váhu - a jesli ty těch 18 kg (jestli si to dobře pamatuju) tak tě teda fakt lituju - to už bych asi jen ležela a skoro se nehýbala :o) Mišelínek to má fakt 3+1 s balkonem:o)

KUKATKO: Nemáš ty tady psát něco jako - bylo to moc krásný, žádnou bolest si už nepamatuju, na porod se moc těším!? Tak žádné depkoidní stavy. Já mám taky strach, ale vždycky mě pobaví manželův nápad, že na porodním sále bude na mimino skandovat - „ Jdi do toho po hlavě a zaber!" No ono až to příjde tak nebude mít člověk asi tolik smysl pro humor, ale teď mě to nějak uklidňuje…myslím praštěné plány mého miláčka:o)
MMCH - moje kolegyně z práce říkala, že porod byl O.K. a nejhorší bylo to šití - ovšem rodila před 18 lety a navíc měla porodní bolesti (možná jsem to tu už psala, ale mě to prostě fascinuje) ¾ hodiny!!!

HOPE: Ten Trend-line - to mi taky nic neříká.

DANNY: Já budu mít taky jeden kočárek ojetý jako překvápko - ovšem s instrukcí, že když se mi nebude líbit můžu ho ihned odvézt do sběru. Jinak mě až překvapilo za kolik se prodávají ojeté kočárky (fakt třeba desetina původní ceny) a v jakém stavu (vypadají jako skoro nové) - tak myslím, že kdyby to fakt byl děs, tak hravě seženete něco jiného. Akorát to budete muset nějak vysvětlit tchýni - to je asi horší.

Tak zatím se mějte

Grizley

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 18.01.06 10:51

BARUSA -

super, že balíčky dorazily :)
A to se ta krabice s postýlkou roztrhla nebo co? že vypadaly ty šrouby??
No hlavně, že ti je teda pošlou, kdyby něco, tak se ozvi a já ti to zařídím.

A všechno ostatní je doufám v pořádku a všechno se líbí :):) ??? Ok?

Jarka

 
Kukatko
Kecalka 278 příspěvků 18.01.06 11:02

Ahoj!
JARKA - cévkování po porodu se myslím běžně provádí i dneska… tedy aspoň před necelými 3 lety to tak bylo… Ale neboj, to je ta nejmíň nepříjemná procedura z celého před a poprodního procesu :-)
HOPE - Kočárky TREND LINE prodávají v Opavě na dolním náměstí - docela se mi líbí a jelikož je to česká značka, tak bych se jich nebála… servis máš za rohem. Mně se moc líbily. Ale taky nemám žádné reference… Ať ti dobře dopadne kolokvium!

Hanka

 
Danny02
Ukecaná baba ;) 1098 příspěvků 18.01.06 11:14

GRIZLEY: To je pravda s těmi ojetými kočárky, že je prodávají za nízké ceny a ten náš je taky levňoučký (právě ta cena mne vyděsila, že to bude nějaký trakař), ale taky máš pravdu, že nejhorší je to vysvětlit tchýni, kdyby jsme si pořídili jiný :-)))))Vlastně by se dalo říct největší problém :-)))), ale naštěstí bydlí tchýňovci na druhé straně republiky, tak při dobré vůli by se to dozvěděli později :-)
Ale díky za podporu, aspoň vím, že nejsem sama kdo nemá kočárek dle svého výběru :-)
Danny+Davídek31tt

 
Berun
Závislačka 4921 příspěvků 18.01.06 11:18

GRIZLEY: schválně dám do galérky fotku ze 4.měsíce to je fakt rozdíl a já se už taky nepoznávám:) Asi je to genetické, moje máma taky přibrala pokaždé 20kg a víc a s váhou nikdy neměla problémy, pořád je štíhlounká i ve svých 47 letech. Utěšuju se tím, že mi to bude sice trvat delší dobu, ale zvládnu to jako ona.

KUKATKO, JARKA: Co vím tak cévkování se provádí v případě, že si mamina nedojde po porodu na malou a nedostatečně se vyprázdní, jinak se to nedělá. Proto je důležité hned po porodu dojít na záchod.

Berun+Mišelínek 34tt+2

 
Barusa
Ukecaná baba ;) 1228 příspěvků 18.01.06 11:23

JARKA: Roztrhnul se sáček se šroubama v té krabici a ta krabice byla 2× prorvaná, tak to vypadalo, divím se že to nevypadlo všechno…ale v pohodě,když to nepošlou,tak to ještě zkusím sehnat někde v železářství…jinak věcičky paráda, ta podložka na koupání je kouzelná:-)) A peřinky a povlečení taky, už se těším jak do toho povleču tu novou postýlku:-))

CÉVKOVÁNÍ: Ještě se cévkuje při císaři,ale to asi netřeba psát…ale jinak není o co stát, trpěla jsem 5 let na záněty močovýho měchýře a cévkovali mě skoro každý den:-(( ale už ani nevím jak to bolí..teď jsem přemýšlela co mě v životě nejvíc - úplně nejvíc bolelo a bolest jako takovou už si nepamatuju (ale asi operace kolene), jen si vzpomínam, že to bolelo..takže tak to bude i s porodem.

Barusa

 
gejby
Zasloužilá kecalka 684 příspěvků 18.01.06 11:37

cévkování: v Podolí cévkují jen před císařem a po porodu, pokud se nevyčůráte. Důležité- po porodu, co budete ležet na sále, hodně pijte, ať pak máte co vyčůrat.

Epidurál: jak už jsem psala, tak já ho nestihla. Papír jsem sice měla podepsaný, ale když se mě ptali, jestli jsem četla poučení, tak jsem řekla že ne a tak mi dali ještě na rozmyšlenou. No a pak už jsme to nestihli, protože se rozjel porod. Nejhorší byly kontrakce těsně před tím, než mi dovolili tlačit. A ty u mě trvaly tak 20 minut a můžu říct, že za riziko epidůrálu ( bolesti hlavy apod. ) by mi to nestálo. Po porodu jsem se otočila na toho, co mi tu bolest způsobil :o) a řekla mu, že žádné další mimi nebude. Dnes, po 18-ti dnech už bych o druhém mimču i uvažovala. Také pokud chcete epidurál, tak v podolí si ještě dělají nějaké další testy, takže na příjmu radši řekněte že ho chcete, odmítnout to pak můžete vždycky, ale bez těch testů Vám ho nepíchnou.

šití: já jsem byla hodně sešitá (natržení od čípku až ven) a měla jsem asi 12 stehů. Šití, ani píchání umrtvujících injekcí jsem vůbec necítila. Pokud by jste ale něco cítili, je nutné to Dr. říct a ona do umrtveného místa dopíchne další znecitlivění na větší oblast. Je to jen nepříjemné, protože se ve vás někdo hrabe a vy nemůžete dát nohy k sobě. Mě šili asi půl hodiny. A jak psal i kousínek, chce to sprchovat a sprchovat a sprchovat. Krémíky a gely mi na to nedělaly dobře. Bolest to ale nebyla, jen jsem asi ř dní cítila takové tahání. Víc mě tedy bolel zadek a na něj jsem hned dostala mastičku a čípek a potom mě bolelo pod žebry. Dole ale nic a to jsem paní bolístka a bolí mě i nabírání krve.

Gejby a Simi

 
dasulika
Kecalka 419 příspěvků 18.01.06 11:38

Ahojky těhulínci,
to jste toho zase napísmenkovali, nejdřív napíšu report z KO a pak půjdu číst:-) Prcek je v pořádku, na polohu hlavičkou nahoru Dr. vůbec nic neřekl.
BERUN Hlásím další KO na 1.2.06 a nástup na MD 5.2.06.
HOPE Týýý jo, máme úplně stejný miminka:-))

Tak jdu číst, co jste napsaly.

Dasulika+Lukášek 32tt

 
Lasconka
Zasloužilá kecalka 785 příspěvků 18.01.06 12:03

Ahoj,

děkuji za pochvalu deníčku, ale nejsem v tom sama, měla jsem velké pomocníky (internet) :-)

Něco na mě z neděle na pondělí vlezlo (řekla bych, že se mi opět probudil ten streptokok v krku) a já teď pšíkám a smrkám a pobolívá mě v krku a jsem neuvěřitelně unavená, což je o to strašnější, že kvůli tomu krku nemůžu v noci spát a budím se snad každou půlhodinu… Být chlap tak umírám, neboť jsem onemocněla smrtelnou chorobou - rýmičkou doprovázenou další neméně smrtelnou chorobou - kašílkem. Teplůtku naštěstí nemám.

Jinak hlásím neuvěřitelné bolesti placokyčlí, takže spaní se stává kovbojkou :-) Mohu spát pouze na pravém poloboku, takže trochu utiskuji mimčo, ale zatím nic neříkalo…asi si to nechává až naživo…

Tašku do porodnice nemám sbalenou - mám ty věci naházené v dětské vaničce, ale chci si ji sbalit o víkendu a přemístit k sobě do auta. Každý den totiž jezdím ještě do práce za manžou a je vysoce pravděpodobné, že když mě to nepřepadne v noci, tak pojedeme rovnou z práce. Začínám se bát zůstat sama doma. Jsem děsně nemotorná, unavená a taková celá bolestínská (ale to je tou asi chřipajznou).

Do galerky jsem dala srovnání svého pupku z 23tt+4 a z 32tt+4. Docela jsem se u toho nasmála…

Víc už nic nevím.

Jo vím - co si mám koupit na tu rýmu? Vincentku sprej? Nebo mám zůstat u čajíčků, medu a preventanu?

Lasconka a Matyášek 35tt+6

 
kousinek
Kecalka 141 příspěvků 18.01.06 12:06

Ahoj budoucí maminky ( a Gejby se Simonkou),

tak mám zase chvilku času, tak si zahraju na chytrou a přidám trochu svých těžce nabytých zkušeností :-))

Co se týče EPIDURÁLU, tak jsem taky byla rozhodnutá, to zvládnout bez něj, ale skutečnost pak byla jiná. Já přijela do porodnice ráno, celý den jsem nejedla a pomalu přicházely kontarkce ( jen tak po cca 10 minutách), pak se začali skaracovat - to už bylo odpoledne. Navečer dosáhly času po 3 minutách - naštěstí pořádnic, co by se nedalo zvládnout. Tím to ale zkončilo. Kontrakce se pomalu začaly prodlužovat a doktoři rozhodli, že, budou čekat jestli se to nerozběhne samo a že mi kdyžtak v 5h ráno dají vyvolávačku (24h po odtoku plodovky). A tak se taky stalo. Abych se dostala k jádru věci - po tak dlouhé době jsem byla už zbitá jako pes. A to jsem měla tu největší akci ještě před sebou. A protože jsem už byla totálně vyčerpaná, tak jsem to celé přehodnotila, podepsala papír s tim, že ho kdyžtak můžu stejnšě roztrhat. No a když nastoupily ty kontarkce po 1 minutě (naštěstí to trvalo taky tak těch 20 minut) a já bych konečně EPIDURÁl uvítala, tak mi bylo řečeno, že už je pozdě, že už jen chviličku a bude miminko na světě. Takže je asi lepší počítat prostě se vším.

Jinak co se týče cévkování, asi jsou různé zvyky, ale tady v Pelhřimově, jsem o cévkování před nebo po porodu neslyšela ani a. Po tom co jsem si poležela ty 2 hodiny na sále, mě odvezly na odělení a tam se prý musí do 6 hodin po porodu do sprchy. Kde se můžeme i vyčůrat. Proto jak psala Gejby je fakt dobré při porodu hodně pít. Navíc ta teplá sprcha tomu taky pomůže, takže to jde skoro samo.

Jo a Gejby z doktorů si vážně nic nedělej. Ale chápu, že se to snadno říká. Já jsem měla děsnej pocit z toho, že Kryštůfek nechtěl sát a tak jsem ho musela na začátku dokrmovat ze stříkačky. Všichni (teda spíš jedna dětská sestra profesioánlka) dělali, jakobych mu snad nechtěla dát. Měla jsem z toho pocit, že jsem staršná, naprosto neschopná. Tak se hned cítím daleko líp, když teď bobánek papá jako drak a sám!!! Takže oni holt musí pořád něco vidět černě… mějte se moc dobře obě dvě!!!!!!!!!!

kousínek a Kryštůfek

 
Ivca_K
Zasloužilá kecalka 986 příspěvků 18.01.06 12:15

Holky, porod opravdu nemusí bolet. Ale i když bolí, tak to není zbytečná bolest. Ta bolest vede k tomu ukřičenému uzlíčku, kterého chceme. Většina bolestí je k ničemu, migréna, bolest zubů ............ Ale tahle bolest je jiná. A tak, i když ta bolest přijde, vnímejte ji jako ne úplně zbytečnou. Ona přebolí a za měsíc si na ni ani nevzpomenete!!!!!!! Ivča_K s Klár­kou 7,5m

 
Lucici
Zasloužilá kecalka 764 příspěvků 18.01.06 12:16

Co to ctu Kousinku ty jsi rodila v Pelhrimove?Ja jsem z Pelhrimova a za 10 tydnu se tu chystam rodit.Muzes mi prosim te napsat jak si byla spokojena?Ktery doktor te rodil?
Muj mail je kalgon@post.cz
Krystufek je nadherny

Pa Lucici 29tt

 
gejby
Zasloužilá kecalka 684 příspěvků 18.01.06 12:17

kousínek: Malá kvůli žloutence nepila opět podle tabulek a mě jí ani nenechali dokrmovat a dávali jí sami cizí mateřské mléko, po kterém vždycky zvracela. Až doma to bylo v pohodě. Nemusíme vstávat po třech hodinách a stejně přibíráme. Papá prostě když má hlad a ne když musí. Proto se tak bráním opětovnému pobytu v nemocnici na svícení žloutenky, kde by nám zase nabourali režim, který nám oběma vyhovuje.

Gejby

 
kousinek
Kecalka 141 příspěvků 18.01.06 12:28

No, tak to se Ti teda nedivim, že se Ti tam nechce, taky bych asi reagovala jako ty. Dávat malé cizí mateřské mlíko mi celkem přijde jako velká drzost - je to přece tvoje miminko, tak snad by měla mít Tvé. My jsme taky citrónkovatý, malej v nemocnici byl přes den u mě a noc se chodil opalovat pod to světlo. Prej se hladina bilirubínu ustálila,tak snad to bude dobrý, nějak si nedokážu představit, že by jsme se tam měli vrátit. Byli jsme tam celkem 10 dní a už jsem z toho měla slušnou depku.
Tak budu držet pěsti ať se ten bilirubín umoudří a Vy nikam nemusíte. Napadá mě - nešlo by to vyřešit ambulantně - že by jste tam prostě dojížděli na světýlko???? Furt lepší než tam muset ležet.

kousínek a Kryštůfek

 
Berun
Závislačka 4921 příspěvků 18.01.06 12:29

GEJBY: zrovna včera nám PA na kurzu v Podolí říkala, že děti se žloutenkou jsou spavé a tak proto nepapají a právě že jim v tom případě dávají cizí MM z banky. Já si myslím, že to na šestinedělí v porodnici taky nějak přežijeme a pak se jim na ty tabulky budeme koukat pěkně shora, prostě budeme jíst tak jak to bude potřeba. A Simonka jí náhodou ukázkově.

KOUSINEK: s tím epidurálem to chci udělat stejně, souhlasím, že když bude nejhůř tak si ho nechám dát, ale tak nějak doufám,že až bude nejhůř, tak už to budeme mít brzy za sebou a nestihnou mi ho dát jako vám s Gejby. Ač je to metoda úžasná tak má i dost vedlejších účinků a to by při mém štěstí mohlo zrovna tak dopadnout.

No maminy užívejte si těch vašich prcků, za chvíli nás tady bude víc a budeme se moct přidat k vašim radostem a strastem.

Dneska musí být nějaký pitomý tlak, nějak nejsem ve své kůži a cítím slabost. No snad to rozdýchám.

Berun+Mišelínek 35tt

 
Barusa
Ukecaná baba ;) 1228 příspěvků 18.01.06 13:19

BERUN: Tak s tím tlakem jsme na tom stejně, je mi ne zrovna nejlíp - špatně se mi dýchá a jsem celá taková unavená, nejdřív jsem myslela, že je to kvůli té mé „náhradnici“ co mi odřekla 5 dní před nástupem na MD,ale počasí na tom má taky svůj díl…mě asi omejou:-((

Takže nástup na MD se nekoná (pouze na papíře) a tak tady asi porodím mezi výměnou eurošů a prodejem pohledů…

Vzteklá Barusa

 
radana2
Kecalka 402 příspěvků 18.01.06 13:23

Ahoj holčiny,
manžel my při odchodu z porodnice přichystal krásný dárek - internet domů. Takže můžu napsat, jak se máme a jak se nám dařilo.

Takže nejdřív porod:
Ve čtvrtek na KO mi DR pořádně prohnětl dělohu a asi čípek a tyhlety věci. Žádný med to teda nebyl a napsal mi příjemku do nemocnice na neděli a zátěžový test. Takže jsem od odcházela s tím, že nejpozději v pondělí bude mimi na světě.
Ve 4 ráno mě probudily bolesti po 5 minutách. Ale nic hroznýho, žádný silný menstruační křeče nebo tak. Jediný co bolelo byly bolesti který vystřelovaly po stehnech dolů. Vůbec mě nenapadlo, že je to porod.
Vzala jsem si do postele Velkou knihu o matce a dítěti a tam jsem se dočetla, že ta „prohlídka“ u DR se používá na vyvolání porodu, který má přijít do několika hodin - to už jsem začínala tušit.
V 6.15 přišel manžel z noční, tak jsme mě oholili . Když jsme byli připravení bylo asi 9.30. Cítila jsem se pořád stejně a tak jsme jeli.
Natočili mě - nic zvláštního, prý poslíčci taky začínají po 5 minutách. Pak přišel DR a hlásil 5 - 6 cm. Byla jsem v šoku, připadalo mi to zadarmo.
Honem na porodní sál. První injekce a yal. Po chvilce - maminko už pojďte píchneme vodu.
Pak mě poslali si na balon a do sprchy, a hopsat dokud prý můžu. Nechtělo se mi ale šla jsem.
Po chvilince že už mám jít zpátky Prý jestli nechci porodit v koupelně tak ať jdu. Vůbec jsem nechápala - to jako že už budu rodit?
Měla jsem přitlačit aby dorotovala - to už mi kapal oxytocin. Nešlo mi to, ale naučila jsem se.
A pak - tak maminko tlačte, obrovská rychlost. Emička mi najedou ležela mezi nohama. Byla jsem jako v transu.
Vůbec jsem neměla čas si uvědomit, že rodím. Bolesti nejsou k nevydržení. Jste jakoby trochu mimo sebe. Musím říct, že jsem opravdu byla mile překvapená.
Manžel mi pak řekl, že každá ta fáze na porodním sále trvala tak čtvrt hodiny. Mě to přišlo jako ani ne 5 minut. Šití bylo nepříjemné, ale manžel mě rozptyloval holčičkou, kterou jsme měli u sebe. Mám nástřih a prskla jsem i sama, prý už v první době porodní - to nechápu, ale budiž. Po jednom dni se dalo i sedět.

A k té poloze koncem pánevním - skutečnost byla taková, že Emča byla celou dobu hlavou dolů, ale nějak to bylo špatně vidět nebo co - proto ty zmatky.
Skore jsme měly 9-10-10, takže nádhera.

V porodnici byly všechny sestry hrozně hodné, ale doma je doma.
Ema si někdy popláče, ale zvládáme.

Tak a můžu na vaše příspěvky. Doufám, že se dozvím že i Hoandra už chová.

Radaka a Ema 5dnů

 
Barusa
Ukecaná baba ;) 1228 příspěvků 18.01.06 13:33

RADANA2: Tak to si měla úúúúžasnýýý porod:o))) Taky objednávám tam nahoru nebo kam se objednávají takové porody? Každopádně jste holky statečný, ono to určitě bolelo,ale vy jste si řekly, že si z toho nic dělat nebudete a to se nám s drobískem taky líbí:-)) Tak se opatrujte a užívejte jedna druhé a zase až si vzpomeneš na něco,co by nám tu mohlo podpořit podobně krásnou atmosféru s mimískem, tak to hned napiš - když už máš net doma (díky tak skvělýmu manžovi:-))

Barusa

 
Zuz2
Kecalka 434 příspěvků 18.01.06 13:49

Radana2: Ty sa máš!!! Taký porod by sme chceli asi všetky. Rýchly a celkom úspešný. Manžel je poklad, že ti dal zaviesť net domov, každá rada od maminky pomože.
Ak budeš mocť, tak nám hoď do galérky svoju princezničku, nech sa trošku pokocháme ďalšim krásnym miminkom v denníčku.
Prajem vám holky veľa zdaru, krásneho priberania a zdravia.

Pediater - tak už mám aj Dr. Vyzerá byť celkom v pohode, po porode si mám zavolať a dohodneme sa, či prídeme na prvú kontrolu mi s Julinkou alebo sestra k nám domov - vraj veľa bude záležať od počasia a zdravia malej. Mám to z baráku asi 10 min. chodze - no s kočíkom to bude aj tých 15. min. - ale stále je to v norme.

Zuz a Julka 37+1tt

 
Gabika  18.01.06 14:43

Ahoj guličky a maminky!

Lasconka - denníček je úplne skvelý, ani som netušila, že je toľko možností. Na druhú stranu, asi to neposkytuje veľa porodníc… Mňa pobavila tá inhalačná metóda, predstave omámeného personálu blúdiaceho po porodnej sále som sa musela smiať ;-)

Moje skúsenosti z porodu sú také, že to síce strašne bolí, ale do pol roka na to úplne zabudnete ;-) Mimochodom, ako písala Daniela, že v Podolí musíte mať podpísaný súhlas s epidurálom dopredu, neviem, čo si o tom mám myslieť. Na jednej strane je pravda, že pri bolestivom porode by ste súhlasili s hocičím (ja si spomínam, že mi pri porode napadlo, že keby mi z nejakého dovodu mali amputovať bez narkózy nohu, bolo by mi to jedno ;-)), na strane druhej, keď už to podpísané máte, neviem - neviem, či by som bola dostatočne silná a dokázala tomu odolať. Ja som mala porod pomerne bolestivý, aj som pri tom uvažovala o nejakej úľave, našťastie tam ale bol manžel, ktorý ma trochu ukočíroval, takže som sa nenadopovala úplne všetkým, čo bolo v dosahu… A tiež, ako písala tuším Kukatko keď porod postupuje, a už ste otvorené na x cm, tak vám epidurál nedajú, vraj je to zbytočné.

A propos, epidurál. Od mnohých mamičiek viem, že sú tam pomerne časté vedľajšie príznaky - silné bolesti chrbta a hlavy po porode, možu trvať aj niekoľko týždňov.

Pretrhnutie plodových obalov - to sa bežne robí, aj mne ho robili. Kamarátka - porodna asistentka mi ale povedala, že na priebeh porodu to nemá valný vplyv, skor sa to robí len preto, aby mala mamička pocit, že sa "niečo deje” ked porod postupuje pomaly. Naopak mám pocit, že po pretrhnutí obalov boli kontrakcie nepríjemnejšie. Teraz pri druhom porode som rozhodnutá to odmietnuť.

Šitie - často počujem, že je to najhoršia časť porodu. U mňa to bolo v pohode, takmer som ho necítila. Ono asi po tom dvojhodinovom tlačení miminka von by som už necítila vobec nič… ;-)

Cievkovanie - niekto tu písal, že sa ešte robí. Asi záleží na porodnici a tamojších zvykov - mne ho nerobili. Akurát mi poradili, že mám zo začiatku chodiť "na malú” do sprchy. Doporučujem. Vobec nič nepríjemné to nebolo, akurát som z toho mala zbytočné obavy.

No, to je všetko, čo mi teraz napadá.

Gabika 32tt

 
Bohun
Zasloužilá kecalka 522 příspěvků 18.01.06 14:54

Ahoj holky,
Radano, takovy porod bych chtela taky! Ale to asi kazda, pekne rychly a clovek nad tim nestiha moc uvazovat.

Berun - mas opravdu krasny brisko, ale asi to musi byt zahul ho nosit.

A Eniskovi a Daniele to na fotkach moc slusi. Skoda ze nejsem fotogenicka, takze nejake umelecke fotky naprosto neprichazi v uvahu.

Hope (pokud se nepletu), kocarek Trend line ma kamaradka a myslim, ze je s nim spokojena (ma asi pulrocniho kluka) a kupovala ho myslim na vystave kocarku v Praze -Letnanech v lete.

Epidural - nejlepsi by bylo, kdyby to slo rychle a ani se nestihnul, ale jinak si ten papir urcite podepisu. Ja jsem hrozny srab a az se divim, ze jsem jeste porad klidna a nejancim. A kamoska rikala, ze u dlouhych porodu je i vyhodny, ze pomaha zaniknuti branky a rozvirani. Ale samozrejme muze mit vedlejsi ucinky - svedeni kuze a bolest hlavy.

Cevkovani - nam rikali, ze za 2h po porodu nuti rodicku jit do sprchy a vycurat se (prazdny mechyr napomaha spravnemu sbalovani delohy, pak se musi chodit minimalne co hodinu). A pokud to nejde, tak se cevkuje. Pry se obcas stava, ze kdyz je vetsi mimi nebo jde s rucickou u hlavicky, tak se muze mocova trubice otlacit a zevnitr otect a pak proste mocit nejde, tak se musi cevkovat.

Jarco, nevim jak pri porodech, ale stejny zpusob dezinfekce spodku se pouziva i dneska. Ja kdyz byla na odberu vajicek na IVF, tak jsem mivala max 2, takze mi je odebirali bez narkozy a to te tam dole taky ruzne polevaji a vystrikuji sterilni vodou ci fyzakem. Ale to nijak neboli, jen trosku studi.
Ale myslim, ze video porodu pred X lety bych si klidne nechala ujit.

Dneska jsem holky nakoukla do unornatek na rodince a tam uz jsou na svete taky tri miminka, same holky.

Zitra prijede tchyne se na nas do konce tydne kouknout, tak uz se tesim, jak vsechno probereme a asi vyrazime na koukanou po obchodech. Tak jdu vyzehlit a trosku to tu uklidit. Takze ani nevim, jak se tu ukazu. Tak se mejte fajn.
Bohunka

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 3 4 5 Další »