Únorňátka a Březňátka 2006 č. 36-Správné kojení

Těhotenství

Dítě je vybaveno pro příjem potravy třemi reflexy. Je to reflex hledací, sací a polykací. Pouze při podráždění těchto tří reflexů je dítě schopné správně sát.

Hledací reflex
Chceme-li začít kojit, je třeba, abychom podráždili hledací reflex.

 • prs spočívá mamince na dlani a prsty ho podepírá, palec je položen na prsu shora. Ale pozor, když takto ruku objímá prs, palec se nesmí dotýkat dvorce, musí být od dvorce vzdálen alespoň 2-4 cm. Palcem, který by se dvorce dotýkal, bychom vytahovaly dítěti dvorec z úst a ono by nemohlo správně sát.
 • dítě spočívá hlavičkou v ohbí paže, kterou má v záhlaví nebo ji přidržujeme prsty druhé ruky. Naše prsty však nesmí být výše než je spojnice uší dítěte. Při tomto držení je hlavička lehce zakloněna, a to je velmi důležité pro správné sání. Pozor, hlavička nesmí být předkloněna, dítě by nemohlo být správně kojeno.
 • dítě je k mamince natočeno bříškem - bříško dítěte je na bříšku matky a je k jejímu tělu blíže nožičkami než hlavičkou, tedy našikmo. Proto je potřeba, aby maminka při poloze v leže vystrčila zadeček a udělala tak pro nožičky dítěte místo.
 • uši, ramínka kyčle dítěte by měly být v jedné rovině, dítě nesmí být natočeno k prsu jen hlavičkou
 • spodní ručička dítěte nesmí být před prsem, ale pod prsem-dítě ručičkami maminku objímá
 • bradavku lehce otíráme dítěti o rty a tvář, a tímto vyvoláme hledací reflex. Dítě široce rozevře ústa a vysune jazyk. Nespěchejme na dítě, buďme trpěliví, stimulujme hledací reflex i několik minut, dokud ústa dítěte nejsou opravdu široce rozevřena
 • poté nabídněme, vsuňme prs dítěti do úst tak, aby dítě uchopilo co největší část dvorce a to více pod bradičkou, než nad ní
 • při nabízení prsu vždy přikládejme dítě k prsu, ne prs k dítěti
 • při sání dítěte se již nesmíme dotýkat jeho tváře, protože tím stále dráždíme hledací reflex, dítě se za podnětem otáčí, ruší ho to při pití, pouští se bradavky. Dítě povzbuzujeme šimráním na bradičce prsty, kterými zespoda podepíráme prs
 • děťátko je ve správné poloze, když má bradičku zabořenou do prsu a nosem se prsu dotýká. Nemějte obavy, že nemůže dýchat. Dýchá boční stranou nosních dírek. Když odtahujeme prs od nosu, vytahujeme tímto pohybem dítěti dvorec z úst a dítě nemůže být správně kojeno.

Sací reflex

 • dítě začíná sát při podráždění sacího reflexu, který je stimulován bradavkou hluboce vsunutou do úst, na horním tvrdém patře dutiny ústní dítěte. K tomu je vlastně potřebná bradavka. Proto mohou nastat problémy při vpáčené nebo ploché bradavce. Náprava těchto bradavek musí začít ji v těhotenství.

Polykací reflex

 • k podráždění polykacího reflexu dochází, když se mléko dostane na zadní část jazyka a dítě polkne

Jak to vypadá, když děťátko správně saje

 • jeho ústa jsou široce rozevřena
 • dolní ret je ohrnut. Přesvědčíme se o tom tak, že při kojení jemně nadzvedneme prs a u dolního rtíku dítěte vidíme jeho slizniční část
 • rty a dásně musí tisknout velkou část dvorce a nejen bradavku. A to tak, že má v ústech větší část dvorce ze strany bradičky než nosu
 • jazyk je pod bradavkou a můžeme ho zahlédnout, jak překrývá dolní dáseň a ret. Jazyk pohybem vzhůru k patru vytlačuje mléko
 • sací pohyby tváří miminka jsou pomalé
 • mezi sáním a polknutím je malá přestávka
 • brada je zabořena do prsu
 • nos se dotýká prsu
 • dítě má hlavičku lehce zakloněnou

Jak to vypadá, když děťátko nesprávně kojíme

 • dítě má v ústech a saje pouze bradavku
 • vydává při sání mlaskavé zvuky
 • má našpulenou pusu, pusinka není široce rozevřena
 • při sání miminku propadávají tváře
 • sací pohyby jsou rychlé, nevidíme pomlku mezi sáním a polknutím
 • rty jsou vtaženy dovnitř a nevidíme jejich slizniční část

To vše je známkou nesprávného sání. Obvykle při něm dochází k poškození bradavky, která bolí a mohou se na ní vytvořit praskliny. Dítě nemá dostatek mléka, je neklidné, hladové a pláče. Může prs odmítat. Poté dochází k bolestivému nalití prsou, k ucpávání mlékovodů a následnému snížení tvorby mléka. Při poškozených bradavkách se může objevit zánět prsu.

Co můžeme udělat pro to, abychom miminko kojily

 • nejdůležitější je, abychom moc chtěly své dítě kojit
 • přikládáme dítě k prsu do půl hodiny po porodu (samozřejmě když je to možné)
 • kojíme podle potřeb dítěte, kdykoliv o to požádá (je třeba však upozornit na rozlišení, kdy dítě má hlad a kdy má pouhou potřebu sání - v druhém případě dítěti prs nenabízejme, měl by nás za živý dudlík a postupně by vyžadoval být u prsu téměř neustále)
 • časově kojení neomezujeme
 • nedáváme dítěti žádné jiné tekutiny

Je důležité upozornit, že během prvních 6 měsíců dochází k situacím, kdy dítě má mléka méně:

 • 2 až pátý den po porodu může dojít k bolestivému nalití prsou, které je způsobeno výraznějším překrvením na začátku laktace. Jeho důsledkem může být pokles tvorby mléka působením prolaktin inhibičního faktoru, který se většinou dostaví po návratu maminky z porodnice. Tento stav se častým přikládáním dítěte k prsu za 3 až 4 dny upraví.
 • ve 3 až 6 týdnech a ve 3 a 6 měsících dochází k tzv. růstovým spurtům, kdy dítě rychleji roste a potřeba najednou více mléka, než se tvoří. Opět miminko velmi často přikládejte k prsu a kojte dítě často i v noci, kdy se tvoří nejvíce hormonů podporující tvoru mléka. Sama hodně pijte.

Tak tolik je teorie, v praxi to ověřené nemám, to předesílám:-) Problémy s kojením a prsy si nechám do příštího deníčku, jste holky ukecané, určitě bude potřeba:-)

Únorňátka a Březňátka 2006-Seznámek

Naše miminka:17 (Holčičky 10/Chlapečci 7)
31.12.2005-GEJBY/1980/Pra­ha+SIMONKA/2580g/47c­m/19:58/TP 30.1./ASC Lev
5.1.2006-KOUSINEK1980/Vy­sočina+KRYŠTOF/2400g/49­cm/9:12/TP 1.2./ASC Vodnář
13.1.2006-RADANA2/1978/Ji­čín+EMA/3000g/50c­m/12:37/TP 15.1/ASC Býk
25.1.2006-HOANDRA/1979/Ka­daň+ADAM/3200g/50­cm/1:20/TP 7.1./ASC Štír
25.1.2006-EVAH/1978/Pra­ha+EMA/4000g/54c­m/7:51/TP 16.2.(CŘ)/ASC Vodnář
26.1.2006-ELUSA/1977/Bre­zová+ALEXANDRA/1990g/10­:45+EMA/1700g/10:­47/TP 28.3./ASC Býk
2.2.2006-ZUZ/1978/Praha+JŮ­LIE/3450g/49cm­/9:25/TP 6.2./ASC Beran
5.2.2006-SWEETY/1986/Žam­berk+JIŘÍ/3400g/50c­m/12:45/TP 6.2./ASC Blíženci
7.2.2006-LINA/1975+ADAM/3950g/53­cm/2:30/TP 3.2./ASC Střelec
8.2.2006-POPILIO/1985/Brno+­JAN/2750g/47cm/14:10/TP 11.3./ASC Rak
8.2.2006-BLANKA/1980/Pra­ha+NELA/3160g/50c­m/20:51/TP 27.1./ASC Váhy
9.2.2006-BRAMBORKA/1975/Klad­no+VERONIKA/3670g/49c­m/0:15/TP 16.2./ASC Štír
9.2.2006-BAMLA/1979/Pra­ha+TEREZKA/3350g/50c­m/11:33/TP 13.2./ASC Blíženci
10.2.2006-BOHUN/1973/Mi­lovice+LUCIE/2770g/49cm­/0:24/TP 10.2./ASC Štír
10.2.2006-MARKETKAA/1984/Pra­ha+DOMINIK/3390g/53­cm/CŘ/10:20/TP 5.2.ASC Býk
10.2.2006-JITULINDA/1975/Pra­ha+MICHAL/3710g/51­cm/17:55/TP 9.3./ASC Panna

53 těhulek- 23 chlapečků /19 holčiček/11 překvapení
6.2.Lenulka/1980/Hať/­KLUK/Radim/Os­trava-Poruba
9.2.Střapule/1979/Zlín­/KLUK/Václav
12.2.Jarka/1979/Do­mažlice/HOLKA/Ni­kol/Domažlice (PM TP 16.2.)
13.2.Monina/1976/Os­trava/HOLKA/Os­trava-Poruba
16.2.Lasconka/1978/Pra­ha/KLUK/Matyáš Jan/Podolí (UTZ TP 22.2.)
18.2.Werinka/1982/O­pava/HOLKA/Klá­ra nebo Nina+Adrián/Opava
20.2.Lenunka/1977/Chrus­tenice-okr.Beroun/PŘEK­VAPENÍ/Podolí
22.2.Janka26/1979/Pr­aha/KLUK/Filip/Mo­tol
24.2.Viki25/1979/Kl­atovy/HOLKA/Si­monka/Klatovy (UTZ TP 4.3.)
25.2.Archienka/1981/Pel­hřimov/HOLKA/Da­nielka/Pelhři­mov
25.2.Grizley/1978/Mla­dá Boleslav/PŘEK­VAPENÍ/Mladá Boleslav
26.2.LiLu/1976/Pra­ha/HOLKA/Thea/Po­dolí
27.2.Berun/1981/Pra­ha/KLUK/Micha­el/Podolí (UTZ TP 22.2.)
28.2.Baboo/1975/Pra­ha/PŘEKVAPENÍ/Po­dolí
28.2.Fialka7/1976/Ko­lín/KLUK/Jakub/Ko­lín
28.2.Illka/1979/Os­trava/KLUK
28.2.Janul/1977/Ha­vlíčkův Brod/? --------------------------------------------------------------
1.3.Daniela/1978/Pra­ha/KLUK/Matěj/Po­dolí
3.3.Petik/1975/Chv­aletice/HOLKA
3.3.Rysavka/1975/Pra­ha/PŘEKVAPENÍ/Po­dolí
4.3.Babu/1973/Par­dubice/KLUK
4.3.Lllucka/1978/Ho­loubkov/KLUK/A­dam/Plzeň-Slovany (nástup do porodnice 20.2.)
4.3.Mikina/1980/Pra­ha/HOLKA
4.3.Sandym/1980/Pra­ha/HOLKA
4.3.Zuzzi/1976/Plze­ň/HOLKA/Zuzana/Plzeň-Mulačov
5.3.Kukatko/1979/O­pava/HOLKA/Zu­zana/Opava
5.3.Mamulka/1980/Brno­/KLUK
5.3.Vlnucha/198­1/Brno/PŘEKVA­PENÍ/Brno-Bohunice
6.3.Kocca/1978/Kro­měříž/HOLKA/A­neta/Kroměríž
7.3. Barusa/1980/Krko­noše/PŘEKVAPE­NÍ/Trutnov (UTZ TP 13.3.)
8.3.Zita/1977/Brno­/KLUK/JAKUB/Brno-Polní
9.3.IvanaHubac­kova/1983/Dol­ní Poustevna/HOL­KA/Klára/Děčín
9.3.JO/1970/Brn­o/HOLKA/Brno-Bohunice
10.3.Baru/1980/Pra­ha/HOLKA/Kris­týna/Podolí
10.3.Marsa/1979/Plze­ň/HOLKA/Petra
11.3.Shrine/1974/Pra­ha/KLUK/Zbyněk/Krč (UTZ TP 5.3.)
13.3.Moninda/1975/Kra­lupy nad Vltavou/KLUK/Mar­tin/Mělník
15.3.Enisek/1976/Pra­ha-Východ/HOLKA/Ve­ronika/Podolí
16.3.Kvetule25/1980/Pr­aha/KLUK/Adam/Po­dolí
16.3.Milu1/1972/Nym­burk/KLUK/Michal
17.3.Hopsinka/1974/Pra­ha/PŘEKVAPENÍ
17.3.Marka/1977/HOL­KA/Markéta/Rou­dnice nad Labem
18.3.Gabika/1976/Par­dubice/KLUK
20.3.Dasulika/1980/Pra­ha/KLUK/Lukáš/Po­dolí
20.3.Snoulenka/1976/Fren­štát pod R./?
21.3.Ennie/1979/Brno/­KLUK/Jan
21.3.Ivule/1977/Ro­kycany/KLUK/To­biáš
23.3.Kocickama­linka/1980/Pří­bor/KLUK/Luká­šek/Frýdek-Místek
26.3.Danny/1975/Pra­ha/KLUK/David/Po­dolí
27.3.Katty/1979/Pra­ha/?
27.3.Souris2/1980/Pr­aha/KLUK/Filip
28.3.Hope/1982/Stě­bořice/HOLKA/O­pava
29.3.Kativas/1976/Brn­o/HOLKA/Eliška/Brno-Obilný Trh

Doktorská postupka:
13.2.Danny-KO
13.2.Monina-KO
13.2.Berun-KO+Monitor Podolí (38+0) 8:00
13.2.Lasconka-KO+Monitor Podolí 10:30
13.2.Werinka-KO+UTZ
14.2.Shrine-KO Krč
14.2.KocickaMalinka-KO
15.2.Dasulika-KO
15.2.Baru-kontrola na cukrovku
16.2.Babu-KO+UTZ
16.2.Daniela-KO+Monitor Podolí
17.2.Lenunka-KO+Monitor Podolí
20.2.Lllucka-Nástup do porodnice
20.2.Danny-KO+monitor
20.2.Ennie-KO
20.2.Marka-KO+Monitor
20.2.Berun-KO+monitor Podolí (39+0) 8:00
21.2.Gabika-KO
21.2.Enisek-KO Podolí
22.2.Milu-KO
24.2.Dasulika-KO Podolí 8:00
27.2.Danny-KO Podolí
6.3.Danny-KO+monitor
13.3.Danny-KO+monitor
20.3.Danny-KO+monitor
27.3.Danny-KO+monitor

Fotogalerie(DANNY): http://rodina.cz/…breznata2006
Příští deníček: 14.2.VIKI25

Čerpáno z knížky Zdraví pro ženu a dítě přírodními prostředky od MUDr. Judity Hofhanzlové

Hodnotilo 1 lidí. Score 5.0.

Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 3 4 5 6 Další »
 Váš příspěvek
 
WERINKA
Ukecaná baba ;) 2193 příspěvků 11.02.06 09:37

PRVNÍÍÍÍÍÍÍÍÍ­ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 11.02.06 09:41

Jééé, nový deníček :)

Jarka a Niki 40tt

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 11.02.06 09:43

Ahoj,

DASULIKA - parádní deníček!

WERINKA - tak jak je po tý noci poslíčků??
Lasconka to vzala do vlastních rukou za nás a už si klidně rodí!! já snad budu muset Nikolce tu vodu opravdu vypustit násilím :)
nebo mě všichni předběhnou!!

Jarka a Nikolka 40tt

 
WERINKA
Ukecaná baba ;) 2193 příspěvků 11.02.06 09:43

Tééééda tak LASCONCE praskla voda! Má TP 2 dny předemnou a ostatní předbíhá!!!… no tak to jí to krásné datum 14/2 nevýjde! Tak si ho zábírám já ha ha! :-) LASCONKO MOC DRŽÍM PALEČKY AŤ MÁŠ BRZO TOHO TVÝHO KULÍŠKA BRZO U SEBE!

Werinka (7 dní do TP, ale už tomu nevěřím) dnes 39+0tt

 
WERINKA
Ukecaná baba ;) 2193 příspěvků 11.02.06 09:46

JARKO až na chození na WC v noci, tak jsem byla přes noc v pohodě! Dneska ráno mě zase v zádech bolelo, ale nebylo to zas tak hrozné…teď už mě zase nebolí!

DASULIKA super deníček! A děkujeme za vytvoření prostoru pro další žvanění :-)))))

Weri 39tt

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 11.02.06 10:03

WERINKA -

tak to jsme na tom asi zase stejně.. já se snad nedočkám :)

I když na jednu stranu mi včera chytil takový strach, že to nezvládnu.. když jsem četla příspěvek od Jitulindy..
v tu chvíli jsem si připadala jako u zubaře.. to jsem vždycky strašně záviděla těm, kdo už vyšel z ordinace a mohl odejít, ale když jsem byla na řadě, tak jsem se málem zbláznila a strkala před sebe další, kdo měl jít po mě :):( ha ha..
takže teď to tady funguje asi obdobně :)
Sice už chci miminko, ale na druhou stranu jsem ráda, že mě někdo předbíhá, ale strašně závidím těm, kdo už jsou po porodu :)

No v každým případě si dneska dám opravdu velký úklid s ohýbáním.. vysaju, vytřu, vydrhnu vanu, pověsím prádlo, vyžehlím.. no musím tu Niki nějak ven dostat..
Od úterka se už trénuje na Šumavu, od čtvrtka je manža už úplně mimo na rallye, takže tenhle víkend to prostě musí klapnout!!

Jarka a Nikolka 40tt
1 den do TP!!!!

 
Lllucka
Stálice 51 příspěvků 11.02.06 10:28

Ahoj holky,

teda to je supr, jak se to tu rozrodilo.Já normálně nestíhám, všem gratulace obr veliká. Těhu demence dorazila i k nám, já včera napsala opět román, jako v poslední době skoro po každé, ale nějak se mi ho nepodařilo odeslat, tak se někam ztratil. No neva, tak tedy znova.

Já se pomalu a jistě přidávám k těm, co jim čím dál tím víc hrozí císař. Nejenom že máme s Adámkem vcestnou placentu, ale ještě se prý natočil nějak šejdrem, tak holt u nás rozhodne, jak přesně je ta placenta umístěná v době, kdy se rozhodnou, že už bychom mohly rodit. Ale už se s tím nějak začínám smiřovat a začíná mi to být jedno. Těď asi takové čtyři dny tuto Adámkovu novou polohu velmi cítím, protože mám pocit, jako bych měla jeho ručičku skrz třísla prostrčenou až na vrchní části stehna, docela fest to bolí. I když dobrovolně přiznávám, že jsem měla tu ručičku předevčírem mezi nohama a ta bolest všeho tam dole, to bylo fakt nejhorší ze všeho, co jsem zatím zažila. Úplně mě to tam celé pálilo a nemohla jsem se ani hnout a už vůbec se otáčet. To mi teda zase rozhýbal včera v noci Myšáček, protože si v noci vzpomněl, že už dlouho neblinkal, a těď co jezdí manža do toho Hradce spí se mnou v ložnici. No a asi kolem půlnoci to začalo, nejdříve pozvracel půl postele, tak jsem uklízela prvně, pak už naštěstí zvládal do kýble. No a kolem druhé hodiny si zpomněl, že bude mít i průjem, tak seještě i pokadil a to už jsem byla dost hotová. Jenom než jsem se k němu otočila!!!!!!!!! No asi ve tři jsem to měla všechno uklizené a Michálek zvládal chodit na nočník a blinkat do kyblíku, a taky konečně usnul a spal až do rána. Dokonce se mi potom podařilo Michálka udržet v posteli až do 13.20, kdy přijel manža. Tak jsem se trochu dospala. Ale stejně jsem byla včera celý den jako praštěná. Možná i prototo se mi ten románek ztratil.

No jinak máme potvrzenou tu dvojitou nebo zvětšenou ledvinu. Taky se mi prvně udělalo při ultrazvuku dost špatně, protože ta moje doktorka má takové to předpotopní lehátko bez vyvýšeniny pod hlavou.
A úplně vodorovná poloha mi fakt nedělala vůbec dobře. Ale asi to na mě bylo vidět, protože jsem ani nemusela nic říkat a dr už mi dala pokoj. Ledvinu si vyfotila.

Jinak se taky přidávám k těm, co měli včera žaludek jako na vodě. Mě bylo zle celý den a v noci jsme se dokonce s Myšáčkem střídali o WC. Tak jsem měla taky trošku průjem. Dneska to už snad bude lepší, i když mám pocit, že jsem to s tím zpevňováním přehnala a teď z toho mám asi zácpu. Tak z extrému do extrému.

Tak ještě jednou gratuluji ke všem novým krásným miminkům, teď už je čekají jenom ty lepší chvíle. Nejvíce jsem myslela na Markétku, tu teda nechali chudinku dlouho trápit. To už bych nepřála nikomu. N o a dneska zase máme na koho myslet, ta LASKONKA se ale má!!!!!!!!!!!! No už aby to měla taky za sebou.

Tak se mějte hezky, poslíky dneska ode všech pryč. Jo a ještě jsem si vzpomněla, všera, jak jste tu Jarko S Weri popisovali ty pocity na velkou, tak takhle jsem já vlastně začala rodit Myšáčka. Nejdříve jsem celou noc chodila na velkou (díky tomu mi ani nědělali klistýr, jenom mi sestřička obrátila konečník) a ráno v půl sedmé midošlo, že budu rodit. V 11 hod jsme zavolali sanitku a v půl šesté byl Myšáček s náma. Tak moc jsem Vám včera držela palečky, aby to už bylo ono a ono zase nic. Obzvlášť u tebe Jaruško budu hodně obdivovat, jestli neporodíš doma v domění, že jsou to zase jenom poslíky. Tak moc držím palečky, aby jsi to své miminko měla už u sebe.

Tak zatím pa pa Lucka + Adámek (už ani nevím kolik)tt

 
WERINKA
Ukecaná baba ;) 2193 příspěvků 11.02.06 10:31

Tak to jsem na tom asi stejně i pocitově a ten příklad s tím zubařem, …tak ten sedí! Já jsem taky vždycky ve škole rvala všechny před sebe a třepala se jak ratlík, ale na druhou stranu jsem věděla, že mi ZASE stejně nic dělat nebude!!!
Myslím, že nejhorší je ten pocit než to příjde…až to bude opravdu ono, tak ten strach hodíš za hlavu a jde se na věc, ale než to příjde a už víme, že to bude každým dnem, ten pocit je strašný!Nemám ani strach z bolesti nebo tak, ale normálně se bojím, že to nepoznám, že to už je ono. Před chvilkou se mě manžel ptal, co budeme dělat? Tak jsem se ptala, jestli půjdeme na ten ples a on že by radši už šel rodit, že si chce dovézt domů miminko! Už je taky nedočkavý!! :-) Nicméně to odjíždění tvého manžela ti nezávidím! Já bych to tomu mojemu zatrhla :-)

Werinka 39+0tt

 
Lllucka
Stálice 51 příspěvků 11.02.06 10:36

Jo a samozřejmě, Dasuliko, moc prima a aktuální deníček. Je to bezva.

Jen po zkušenostech s Myšáčkem, mi teď bylo doporučeno, abych prý první den přikládala ke každému prsu jen asi na dvě nebo tři minuty. Druhý den tak ke každému na pět a až od třetího dne abych začala kojit po těch zhruba 15. minutách a to tak, že k prvnímu prsu přiložím na deset minut a ke druhému na pět. Že prý tato metoda je léty prověřená a naučí miminko opravdu těch patnáct maximálně dvacet minut sát a ne si s prsem jenom hrát. Já jsem s Míšou měla peklo, protože jsem ho měla šest neděl přisátého v kuse. První tři dy mi prospal a pak pil v kuse. Teda je fakt, že v noci od začátku spinkal od 23. hod do rána do šesti v pohodě. Ale přes den ječel sotva jsem si odskočila jenom na záchod. Měla jsem doma babičku, ta dělala všechno, prala, vařila, žehlila, uklízela, já měla jenom toho mrňouska, tak mi to až tak nevadilo, ale teď, když už mám Myšáčka, tak to takhle nepůjde, proto jsem rozhodnutá od začátku pro nějaký režim. Jo a hlavně u porodu císařem se to o dva dny posunuje než se spustí mléko. Tak jenom pro informaci.

Pa pa Lucka

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 11.02.06 10:53

**Zpráva od STRAPULE!!!!! !!!!!!!!!!!!!­!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!­!!!!!!!!!!!!!
Vašík už je na světě, narodil se dneska ráno v 4.10 hod, 52cm, 3,75kg a zatím pořád spí.
Mějte se krásně Strapule :)

Takže GRATULUJEME k dalšímu mimískovi :):)

Jarka a Nikolka 40tt**

 
WERINKA
Ukecaná baba ;) 2193 příspěvků 11.02.06 11:17

HITPARÁDA PUPÍKŮ:

1.ELUSA/nezadá­no/135cm
2.JANKA26/39tt/13­1cm
3.BARUSA/36tt/128cm
4.ZUZZI/37tt/126cm
5.JITULINDA/36tt/124cm
6.MARKETKAA/40tt/122cm
7.BERUN/37tt/119cm
8.LILU/37tt/118cm
9.WERINKA/39tt/117cm
9.SHRINE/36tt/117cm
10.Lllucka/36tt/114cm
11.HOPE/33tt/112cm
12.DANIELA-PRAHA/37tt/110cm
12.KUKATKO/37tt/110cm
13.DANNY/34tt/107cm
13.LINA/41tt/107cm
14.LASCONKA/39tt/105cm
14.IVULE/34tt/105cm
14.ENNIE/34tt/105cm
14.VLNUCHA/37tt/105cm
15.DASULIKA/34tt/103cm
16.MONINA/39tt/102cm
16.KOCICKAMALIN­KA/34tt/102cm
17.ENISEK/35tt/101­cm
18.MARKA/35tt/100cm
18.MONINDA/35tt/100cm
18.BABU/36tt/100cm
18.LENUNKA/39tt/100cm
18.JARKA/40tt/100cm
18.STRAPULE/40tt/100cm
19.BLANKA/42tt/98cm
19.BOHUN/40tt/98cm
20.GRIZLEY/38tt/97cm
21.HOPSINKA/35tt/95cm
22.VIKI25/38tt/90cm

HURÁÁÁÁÁÁÁÁ DALŠÍ MIMINKOOOOO!!!! ŽE BY BYL DNESKA ZASE SPLNĚNL PLÁN 2 MIMINKA? STŘAPULE VÉÉÉÉÉLKÁÁÁÁ GRATULACE, AŤ JSTE OBA ŠŤASTNÍ A ZDRAVÍ!!!! OPRAVDU SE S MIMINKY ROZTRHL PYTEL!!!!!

WERINKA 39tt

 
Tobia
Ukecaná baba ;) 1029 příspěvků 11.02.06 11:21

Ahoj holky, návštěva od Nových snažilek :))

Dala jsem k vám do galerie dvě nové fotečky od Markétky - mrkněte, jak to Domískovi sluší!

Gratuluju všem novopečeným maminkám z vašeho deníčku a všem těhulkám, které na rozdvojení teprve čekají, držím palce!

Tobia & Adélka, 29 dní

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 11.02.06 11:27

WERINKA -
no já se zjevím, limit 2 miminek bude dneska zase splněný a bez našeho přičinění…
To to zase necháme na zítra??
Já už chcíííí dneska!!!!!!!!!!­!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A manža už je strašně netrpělivej.. pořád se ptá, jestli už, když mě někde rýpne..:):)

Zase jsem se teď rozplývala nad galerkou, jak pyšně taťka chová malého Domíška :)

Jarka a Nikolka 40tt

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 11.02.06 11:47

**Zpráva od LASCONKY :

Ahoj, tak je všechno jinak. Mám příliš mnoho vody, takže má Matyáš moc místa.. nemám kontrakce, mimi je vysoko a prdelkou dolů = čekám na císaře…**

Takže držíme palečky, ať je všechno v pořádku a Lasconka má brzy Matyáška u sebe :):).. co se dá dělat, když to nejde normálně…

Jarka a Nikolka 40tt

 
WERINKA
Ukecaná baba ;) 2193 příspěvků 11.02.06 11:58

JARKO tak to asi necháme na jindy! Ty si to nech na svůj zítřejší termín!

Chudáček LASCONKA tak nakonec císař! Já jsem teď nad tím uvažovala, že já ho mám na 50% a 50% porod opačně, ale jestli se mi náhodou včera od smíchu neotočilo! Že jak jsem měla tolik strachu, tak budu rodit normálně ne? No jsem zvědavá, uvidím v pondělí - tedy pokud vydržím! TAK LASCONKO MYSLÍME S PRCKEM NA TEBE, Ať UŽ TO MÁŠ ZA SEBOU A PRCKA U SEBE!

WERINKA 39tt

 
Daniela-Praha
Ukecaná baba ;) 1105 příspěvků 11.02.06 12:02

LASCONKA: držíme pěsti i pěstičky !!!

STRAPULE: moc gratuluju k mimískovi!!!

Rodil někdo normálně? Mě připadá, že všechni byly buď na vyvolávačce nebo na císaři. To jsme teda deníček. :)

Daniela + Matýsek

 
gejby
Zasloužilá kecalka 684 příspěvků 11.02.06 12:07

Lasconka: ať je to čekání co nejkratší a už se můžeš mazlit s chlapákem z bříška

Bohun, Střapule a on-line Jitulinda: velikánská gratulace k drobečkům, na foto se moc těším

Dasulika: dobrý deníček

My kojíme jak kdy někdy dle popisu špatně, někdy dobře. Když má ale Simča zabořený nosík, tak se vždy odtáhne, prodýchá a jde na to znovu. Jinak stačí ukázat bradavku a malá teroristka už klape pusinkou. S přisátím u nás problém opravdu není. Horší je, aby se pustila. Máma je přeci jen nejlepší dudlík. Už na nás taky zkouší, že brečí a chce k nám do postýlky, zatím jí to prochází max. z 50 ti %. Ne vždy odhadnu, že prostě jen nechce být v posýlce.

Gejby a Simi, co mají za sebou šestinedělí

 
Danny02
Ukecaná baba ;) 1098 příspěvků 11.02.06 12:20

JITULINDA : Moc moc gratuluji!!! Ať se s Mišákem rychle adaptujete a hlavně moc zdraví!! Užívej si ještě porodnice na odpočinek!

BOHUN : Mocinky gratuluji k Lucince, přeji moc zdraví a štěstí a hlavně gratuluji k dodržení termínu porodu :-))))))

No to máme pěkně naděleno miminkama v jednom dni :-))))

stále opuchlá Danny+Davídek34tt

 
Danny02
Ukecaná baba ;) 1098 příspěvků 11.02.06 12:35

UFFF JÁ NESTÍHÁM TO JE FRKOT!!!!!
TAKŽE STŘAPULE MOC GRATULUJI K VAŠÍKOVI,PŘEJI MOC ZDRAVÍ A AŤ SE VÁM VŠECHNO DAŘÍ JAK MÁ!!!!!!

LASCONKA držím pěstíčky štěstíčky, ať vám to proběhne v pohodě!!! Hodně síly!!!!

Teda holky to mně mrzí, že tolik těhulinek má císaře, nebo vyvolaný porody!!! Asi se jim nechce do té zimy či co!!!
Aaaaale co, císař nebo vyvolaný, hlavně ať to všem dopadne ve zdraví

Danny+Davídek34tt

 
Ennie
Kecalka 294 příspěvků 11.02.06 12:48

čau holčiny,
tak jsem se sem dostala jen na nakouknutí a zaměřila jsem se jen v rychlosti na to, zda máme nová miminka. A ono jo!!!! Jitulinda, Bohun a Strapule - velka gratulace k tomu, že jste to zvládly a mimísky jste přivedly na svět. Lasconka: Na tebe budeme myslet, ať jde všechno jako po másle a brzy jsi fit s miminkem v náručí :-)

Jarka: Werinka: Holky vy z toho děláte vážně detektivku. Taky jsem hned pátrala, jestli už náhodou nejste v porodnici. No jsem zvědavá, kdy přestanete trénovat a půjdete do toho na ostro :-) Poslíčky Vám tedy nezávidím ani omylem …

Tak já zase letím a koukejte se krotit, protože nestíhám vůbec číst :-)))))

Ještě mrknu do galerky na Domíška, to se fakt těším :-)

Zatím papa Ennie

 
Lllucka
Stálice 51 příspěvků 11.02.06 12:49

Ahojky holky,

teda dneska je to pěkný fofr, poledne a hned jedno mimi na světě a druhé na cestě, aby to nebyl zase nadlimit!Jasně že kecám klidně si roďte, já se těším na každé další zprávičky o miminku.

Tak všem držímpalečky a krásné porody a co nejméně vyvolávání a císařů.

Pa pa Lucka + Adámek36+6tt

 
Danny02
Ukecaná baba ;) 1098 příspěvků 11.02.06 12:51

TĚHULKY A MAMINKY!!!!!!
A PROTOŽE JE TO TAKOVÝ FRKOT, TAK SE SNAŽÍM NA TÉ NAŠÍ FOTOGALERCE http://rodina.cz/…breznata2006
VYRÁBĚT KAŽDÉ MAMINCE (KTERÁ POŠLE FOTKY) FOTOGALERII, TAK JE TAM MÁME PĚKNĚ SEŘAZENÉ, NEBOŤ TEĎ ABY SE V TOM ČERT VYZNAL :-)))))
DANNY+DAVÍDEK 34TT

 
Lllucka
Stálice 51 příspěvků 11.02.06 12:52

Já si tu zdovolením zkusím tu změnu písma, když je chvilka klidu. Asi mi to moc nepůjde, tak se předem omlouvám.

Ahoj
Lucka****

 
Lllucka
Stálice 51 příspěvků 11.02.06 12:54

**Hurá***na poprvé*******

 
Lllucka
Stálice 51 příspěvků 11.02.06 13:00

Teda, že by mi dneska ta těhu demence dala na chvilku pokoj?

„No snad jo“:[]"

No doufám, že mi to vydrží alespoň do zítřka

Hlavně, abych se nepřechválila

Děkuji všem za trpělivost.

Pa pa Lucka

>

>

******":[]****

 
Daniela-Praha
Ukecaná baba ;) 1105 příspěvků 11.02.06 13:00

Tak Lasconka jde na toho císaře ve čtyři. Teď si stěžovala, že musí čekat a nemá ani křížovky.

Daniela

 
WERINKA
Ukecaná baba ;) 2193 příspěvků 11.02.06 13:06

Tak na Lasconku budme určitě všichni v 16 myslet!!!!!!

Weri 39tt

 
Ennie
Kecalka 294 příspěvků 11.02.06 13:37

Myšlenky všech těhulek - v 16 hodin SPOJTE SE !!! :-)))

 
Lllucka
Stálice 51 příspěvků 11.02.06 13:55

Tak se také přidávám a NA LASKONKUbudu moc myslet a posílat jí všechnu mojí sílu, ať se potom s mimískem mají moc dobře a jsou brzy u sebe.

Tak se tu prokousávám těmi všemi článečky a těch císařů je opravdu docela dost.

Zatím pa pa Lucka a mějte se moc hezky****

 
Viki25
Kecalka 343 příspěvků 11.02.06 14:06

Ahoj :-)
SUPER, další miminko! STŘAPULE - moc gratuluji.
JITULINDA - držím palce a také budu v 16.h. mačkat palce …
JARKA - takže rodíš zítra, jo? Druhé miminko by mohlo být od MONINY - ta už hlásila v týdnu, že bude rodit o víkendu…

LLLUCKA - když jsem byla na UTZ ve 30tt, tak se mi taky udělalo pěkně špatně. Od té doby si mě Dr. pokládá trochu na bok.
BERUN - deníček mám připravený, stačí jen zavelet, poslat aktuální seznámek a posílám ho.

Dneska ráno jsme s manžou probírali téma porod a on říká, že doufá, že to půjde rychle - prý až Tě přivezu do porodnice a Dr. Tě bude prohlížet určitě řekne: teda maminko vy nejste oholená! Jé pardón, já jsem se spletl TO JSOU VLÁSKY!!!! ha, ha, ha - no nezabili byste ho?

PÁLENÍ ŽÁHY - paradoxně by mě už nemělo trápit, ale trápí! Až jsem si dneska musela vzít sodu. Ta zabrala, ale teď mám parádní bouři ve střevách + Simonka sebou hází o 106 a mám parádní průjem a žaludek na vodě … BEZVA! Chtěla jsem jít na vycházku se psem, ale raději to vzdávám a od WC se nebudu vzdalovat více než na 20m.

Viki a Simonka 38tt+1

 
Zuz2
Kecalka 434 příspěvků 11.02.06 14:08

Ahoj,

STRAPULE - obr gratulacia. Vasik je poriadny chlap!!!

LASCONKA - tak to este tie 2 hodky bez krizovky nejako vydrz. Alebo sa zahraj s Dr. vadi - nevadi. Budeme na teba s Julinkou o 16.00 mysliet.

Dennicek - chvalim!!! Ja kojim od Julinky narodenia, hoci mi v Podoli sestricky ponukali, ze mi ju na noc zoberu do baby boxu, aby som sa vyspala. Mala som ju non stop pri sebe a mlieko sa mi nalialo 3. den po porode. Par dni som mala dost citlive a bolave bradavky, ale teraz je uz kojenie pohoda, neboli to a Julka je poriadna pijavicka. Tiez si zvykne pospat na prsu ako Simonka, normalny dudlik neznasa, ale prso nie a nie pustit.
Dari sa nam kojit kazde 3 - 3 1/2 hodiny, v noci to ma Julka presne vypocitane a po 3 hodinach sa dozaduje mliecka.

Holky - aj vase mimi trapi skytavka? Nasa Julka skyta skoro stale, ale asi to trapi viac mna nez ju, ked nevie prestat. Skusam jej este prilozit prso, nech si 3-4 krat potiahne a niekedy to pomaha a skytavka zmizne.

Zuz a Julinka 10 dni

 
WERINKA
Ukecaná baba ;) 2193 příspěvků 11.02.06 14:09

VIKI na toho císaře jde v 16 hod Lasconka!

JARKO jak ti je? Mi celkem dobře, nevypadá to, že by se dneska něco dělo. Pořád uvažuju, zda jít na ten ples nebo ne!

Weri 39+0tt

 
Zuz2
Kecalka 434 příspěvků 11.02.06 14:15

Cisar - tak v 20tt som sa pripravovala asi iba ja na CR, ked mi Dr. oznamila, ze mam vcestnu placentu a nakoniec sa placenta umudrila, posunula a ja som mala normalny, spontanny porod.

No, myslim si, ze ked je maminka pri porode v pohode a nestresuje sa, mysli na miminko, tak nech sa mimi vylodi akokolvek je to super a mimi je zdrave a krasne a konecne na svete. Vsetkym vam prajem co najlepsi porod.

Zuz

 
Monina1
Zasloužilá kecalka 656 příspěvků 11.02.06 14:17

Ahoj holčiny,

STŘAPULE - mooooc gratulujeme a přejeme hoodně zdravíčka :o)))

LASCONKO - držíme palečky ať máš mimíska brzy u sebe !!! V 16 hod na tebe budeme moooc myslet…

JARKO, WERINKO - tak že by zítra ??? Mě už začíná docela štvát, že se nic neděje. Večer jsme s manžílkem „vyháněli“ Trpaslíka a zatím bez efektu…

Jdu vypít kafe a vyžehlit prádlo… Zatím pa pa
Monika + Hanička + Trpaslík 39+5

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 11.02.06 14:21

Ahojky,

LASCONKA - ve 16.00 hod nebudu samozřejmě myslet na nic jiného, než na tebe a nové miminko :):)

WERINKA

 • no já se pustila do toho úklidu a už mi není nic moc.. ty záda už mě berou docela dost a dneska mám takový divný píchání úplně dole.. občas trochu nějaký stah, nebo křeč a břicho tvrdne.. tak uvidíme co z toho bude :)

VIKI - ha ha, manža je vtipnej :).. ale zase u mojí ségry to tak bylo, když dojela, tak už hned na sesterně jí koukli pod sukni a hlavička!! Takže šla rovnou tlačit..

Tak zatím pa Jarka a Nikolka 40tt

 
Viki25
Kecalka 343 příspěvků 11.02.06 14:25

WERI - díky za upoznění! To jsem tedy popleta! Samozřejmě budu držet palce LASKONCE! Jitulinda rodila už včera … to bych jí přála pěkné věci …
Na ten ples bych šla, sama uvidíš, jestli se tam budeš cítit dobře, domů můžete jít kdykoliv a třeba si miminko dá říci a při tanci se konečně otočí hlavičkou dolů! Akorát by chtělo aby manžel nepil,kdyby Tě to náhodou chytlo ...... to by na příjmu v nemocnici čučeli - rodička v plesových šatech v doprovodu podnapilého tatínka, který by jim určitě udílel cenné rady jak nejlépe a nejrychleji odrodit jeho ženu … :-)
Viki a Simi 38tt+1

 
Marka
Ukecaná baba ;) 1817 příspěvků 11.02.06 14:42

Ahoj holky

tak jsem tady!!! A CO TO NEVIDIM - nova miminka jsou tady!!! A dalsi se k nam chystaji :) juchuuu - to jste se ale krasne vikendove rozrodily :)))

Manzel za chvilku prijede z prace (mel dneska vikendovou sluzbu), tak pojedeme nakoupit.
Uklid je udelany - fakt jsem se nadrela! Jeste zbyvaji kosmeticke upravy, ale s temi musim pockat na manzela a pak to snad uz nafotime. Ja vim, ze uz jsem s tim trapna, ale musim vam to proste napsat, protoze z toho mam vazne radost. Je to takove cistoucke, vonavoucke. Jo, dokonce jsem zabalila Marketce vecicky, ve kterych pujde z porodnice :-) Hihi. A zjistila jsem, ze sobe budu muset vyprat tu cestovni tasku, co si chci vzit do porodnice. Takze pristi tyden se do toho pustim a pomalu si zacnu balit. A taky mam v planu nakoupit tu lekarnu - konecne!!!!

Jo, jinak denicek je super, hodne clanku o kojeni je i na rodine. Teoreticky to nastudovane mam, tak ted jeste, aby to slo i prakticky, ze? :)

No nic, jdu se pomalu nachystat, prevliknout, at jsem v krame za kocku.....:)

NA VSECHNY MOC MYSLIME.

Marka + Marketka 35+1tt

 
WERINKA
Ukecaná baba ;) 2193 příspěvků 11.02.06 15:01

Tak ještě hodinu do vylodění LASCONČINA nového miláčka!

JARKO tak ať už je to VONČO!U mě ticho po pěšině, jen trošku píchání v zádech, které vystřeluje do břicha!

WERINKA a červíček 39+0tt

 
Viki25
Kecalka 343 příspěvků 11.02.06 15:06

MARKA - vůbec s tím „chlubením“ o škrábání, malování a předělávání nejsi trapná. My taky předělávali starý barák, takže vím co to dá za práci a hlavně jakou z toho má člověk radost, když si to udělá sám a hlavně to vypadá dobře … :-)
„Lékárnu“ už jsem si taky konečně koupila (v pátek) - teď to ještě zabalit a dokoupit pro manžela nějaké oplatky, čokoládu a colu na první dobu porodní…

Průjem mi přestal, tak jdu risknout tu procházku …
zatím pa Viki

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 11.02.06 15:26

Ahoj,

WERINKA - no teď mě to tak bolí, že si chvílema přeju, aby to radši ono nebylo a přestalo to… au au..

Vydrhla jsem teď totiž koberec takovou tou čistící pěnou, jen takový malý, co máme v obýváku pod stolkem a ty záda, to je děs…

Už jen půl hodiny do vylodění Lascončina drobíska :) !!!!!

Jarka a Nikolka 40tt

 
WERINKA
Ukecaná baba ;) 2193 příspěvků 11.02.06 15:43

JARKO radši si přej, že je to ono dokud je manžel doma a zase pozitivní proti bolesti je to, že po bolesti to budeš mít zasebou!!!!

Ještě 15 min. do vylodění dalšího miminka!!

Weri 39tt

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 11.02.06 15:59

Ahojky,

WERI - dneska mě to ale bolí zase nějak úplně jinak, já už se v tom fakt nevyznám, mám spíš takový křeče v podbřišku a Nikolka se hrozně mele a ručičkama mi tam dole dělá pěknou neplechu… tak nevím, jestli nehledá ten východ, kam má nacpat hlavu, ale docela to bolí …

Tak jsem ještě pověsila prádlo, pěkně jsem si ho dala na zem a ohýbala se :):)
tak třeba z toho fakt něco bude, pokud tohle nepomůže, vysvětlila jsem manžovi, že ho večer ještě znásilním.. tvářil se dost vyplašeně :)

Tak a teď si sedám a jdu myslet a posílat pozitivní energii Lasconce a tomu človíčkovi, co se chystá vykouknout na svět :)..
i když s pomocí doktorů trochu jinak.

Jarka a Nikolka 40tt

 
WERINKA
Ukecaná baba ;) 2193 příspěvků 11.02.06 16:21

ZNÁSILNĚNÍ ZDAR! MI TO PRO ZMĚNU NAVRHL MANŽA! :-)))))

LASCONKO MYSLÍME S ČERVÍKEM NA TEBE!!!!

WERI A ČERVÍK 39+0tt

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 11.02.06 16:25

WERI -
tak to se máš, že do toho chce jít manža dobrovolně :):), ten můj už z toho má nějak obavy…

No možná, že už to snad nebude ani zapotřebí, začínám mít zase pravidelný stahy.. tak třeba to tentokrát klapne :) a bude to ono :):)

LASCONKA - už mám umačkané všechny prsty, jak držím pěstičky!!!

Jak dlouho může trvat takový císař??
Třeba už můžeme gratulovat k miminku a zdárně dokončené operaci :):)

Jarka a Nikolka 40tt

 
Iriss
Kecalka 300 příspěvků 11.02.06 16:26

Ahojky maminky,

nezlobte se, že Vám sem lezu, ale občas na Vás koukám jak si tady pěkně rodíte…
takže přeju Všem, co máte den D před sebou, ať máte bezproblémový porody a na konci zdravé miminečka!

Jo, a holčiny, vy co Vás tak trápí ti poslové otravný, nebojte se nic, ono opravdu pravé porodní bolesti nejsou kolikrát o moc silnější (vím o tom své), až na pár kontrakcí které většinou stojí za to… no a potom hupky dupky na porodní a tam už je to brnkačka…

TAK HODNĚ ŠTESTÍČKA VŠEM!!!!

Irena + 2kluci

 
Zuz2
Kecalka 434 příspěvků 11.02.06 16:33

Jarka - myslim, ze maximalne 20 min. Hadam to uz ma za sebou.

Zuz

 
Berun
Závislačka 4921 příspěvků 11.02.06 16:34

Tak jsem konečně tady a úplně vyřízená od rána nákupy a návštěvy po všech čertech a já jsem jako bych ušla maraton.

JARKA: velké díky za bleskové přepisování zpráv, tak dneska budeme mít zase 2 miminka navíc, právě teď nejvíc myslím na LASCONKU které jsem přála ať jí vyříznou to nejkrásnější a nejzdravější mimi na světě! Těším se na Matyáška moc. Škoda, že to nešlo přirozeně ale o to dřív to budou mít za sebou…i když pak to hojení bolí moc to je mi jasné. Hlavně ať se pak bez problémů zadaří kojení!!!

Psala mi ještě BAMLA, že kojí v pohodě a pokud Terezka trochu přibere tak jí zítra pustí domů!!!

JARKA, WERINKA, MONINA: jste na řadě!!! nevím jak je na tom Lenulka ta nenapsala ale doufám, že vás nikdo předbíhat nebude, hlavně neukáznění březňáčci:)
Já to fakt u vás vidím na ten příští týden že během něho porodíte a Jarka s Werinkou určitě na toho Valentýna:) Nikolka s Ninulkou určitě chtějí být holčičky které půjdou na svátek lásky.

Všem vám přeju ať se nám císaře vyhýbají a stejně tak ty proklaté vyvolávačky!!! A taky ať nám dřív nepraská voda, ale začne to pěkně kontrakcemi. Mě pořád chvílemi pobolívá podbřišek ale je to celkem pohoda, občas mám spíš pocit jestli nemám zaražené prdíky což nemám jenom je to takový pocit, máte to taky tak?

Berun+Mišelínek 37tt+5

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 11.02.06 16:50

Ahoj,

BERUN

 • nemáš zač :) Ráda jsem tady ty zprávičky ihned naťukala ! :)
  Já vím, že jsem na řadě, ale vysvětli to Nikolce!!
  I když se jí snažím vyhnat. zřejmě se jí nechce, i když teď už mi dává najevo asi hodinu v kuse pěkně bolestivýma kopancema, že to asi s tím uklízením přeháním a ať jí přestanu mačkat :)
  Ona mě tak ta potvůrka ale snad i štípe nebo co!!

LASCONKA - Matyášek je určitě nádherný mimísek a aspoň se moc nepomačkal při tlačení, když ho takhle pěkně vyloupnou rovnou z bazénku :)

Hlavně, aby se LASCONKA brzy zotavila :)

Jarka a Niki 40tt

 
WERINKA
Ukecaná baba ;) 2193 příspěvků 11.02.06 16:52

BERUN každopádně budu v pondělí chytřejší co semnou :-) Jsem opravdu zvědavá, co mi řeknou! A jestli to bude opravdu Ninulka nebo nakonec Adriánek se dozvím, až se to narodí :-) Toho 14.2. by byl opravdu krásný dárek pro nás oba s manžou, vždyť naše mimi vzniklo z lásky! Pak další možné datum bych chtěla 16.2. tomá narozky moje véééélmi dobrá kamarádka :-)
Jo a ten pocit zaražných prdíků mám občas taky!

Weri a Nina/Adrián 39+0tt

 
enisek
Kecalka 447 příspěvků 11.02.06 17:05

Ahojte!

Tak to je síla, já čekala, že tu budou miminka od Werinky a Jarky a ona Střapule a Lasconka na císaři!!!

Tak nejdříve gratulace STŘAPULCE a Vašíkovi!!! Hodně zdravíčka!!!

Tak LASCONKA je na císaři. Držíme s Verunkou pěstičky a Bekynka pacičky!!! Plánovala sis sice 14.2., ale to přeci není podstatný, kdy. Hlavně, že budete oba v pořádku!!! Vidíš, člověk míní, Matyášek mění :-)

JITULINDA: u tebe je ta závislost na emiminu snad největší :-) 4 hoďky po porodu být zase na netu :-)))) Máš velkou medaili, ale hlavně odpočívej.

Já jsem se sem dostala až teď. Celé dopo až do dvou jsem ležela v posteli. Motala se mi hlava, asi zase nějaký blbý tlak či co. Měla jste to některá taky? PAk jsem udělala pozdější oběd a vyprala dvě várky věciček pro Verunku. No a teď jsem sežrala celý pytlík želatinových bonbónů, fuj to mi bude blbě :-)

Tak jsem zvědavá na tu Lasconku, moc na ní myslím. A taky jsem zvědavá co ta naše Jarka a Werinka :-)

Enisek a Verunka 35+3 tt

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 3 4 5 6 Další »