Únorňátka a Březňátka 2006 č.26-Astrologický deníček II.-Bře

Těhotenství

V pokračování astrologického deníčku probereme obecně vliv planet na miminka narozená v Březnu 2006 a taky na oslavu narození druhého miminka v deníčkuKrůštůfka od Kousinka probereme ve stručnosti jeho planetární výbavičku.

1. KRYŠTOF od KOUSINKA (5.1.2006 v 9:12 hodin v Pelhřimově)

Kryštůfek se narodil se Sluncem a Merkurem ve znamení Kozoroha, což znamená, že uvnitř to bude dítě zodpovědné, praktické a mezi ostatními vrstevníky vážnější a dospělejší i co se týče myšlení. Svoje Slunce v Kozorohu má v trigonu s Marsem v Býku, což je krásný aspekt, který mu bude dodávat odvahu a také zdravou asertivitu. Jak všechny víme, měl se původně narodit jako Vodnář (termín 1.2.) ale chtělo se mu na svět dřív, tak si to vykompenzoval postavením ascendentu ve znamení Vodnáře. Pro své okolí se tak může jevit jako svobodomyslný, nezávislý a flegmatický člověk. Samozřejmě, že to bude jen zdání, uvnitř bude mít všechno zodpovědně promyšlené. Zatímco Kozorozi jsou spíše introvertní, ascendent ve Vodnáři dodá Kryštůfkovi společenskou suverenitu a touhu po komunikaci a přátelství s ostatními. Luna, která vypovídá o emocích a způsobu prožívání citů je v Rybách, což znamená velkou schopnost empatie a hezký vztah k ženství. Bude to určitě citlivý kluk, díky kvadratuře Luny s Plutem bude mít však problém své city vyjádřit tak jak by chtěl, nebo by bylo v té chvíli potřeba, což mu bude v budoucnu komplikovat vztahy. Ale to už bychom byli příliš v čase budoucím. Ať se Kryštůfkovi pěkně daří a rodiče z něj mají jenom samou radost!

A jdeme na Březňátka, která budou pod vlivem slunečních znamení, RYB (do 20.3.) a BERANA (od 21.3 do 20.4.) Charakteristiku Rybiček jsme si uváděli v prvním dílu deníčku, nyní se budeme věnovat malým BERANŮM:

V tomto případě není náhoda, že zvěrokruh Beranem začíná, protože symbolizuje jarní rovnodennost-nový začátek. I malí Beránci potřebují soutěživost, hravost a být ve všem první!!! Tyto děti jsou dychtivé, rádi zkoušejí nové věci a milují dobrodružství. Jsou prostě všude a jejich energie je při dobrém ozáření Slunce bezedná. Rodiče si s nimi ale užijí na druhou stranu hodně legrace. Beránek je netrpělivý a nechce ztrácet zbytečně čas. Rozhodně nemůžete čekat že váš Beránek bude hodňoučké dítě, které bude způsobně čekat někde v koutku. To by se mohlo stát jedině v případě, že by měl Ascendent (podle hodiny narození) ve vodním znamení, hlavně pak v Rybách. V tom případě by převládlo právě znamení ascendentu. Beránci milují pestrobarevné hračky, příznivě na ně působí červená barva. Beránci mají také silnou vůli a čeho si předsevzají toho většinou také dosáhnou, někdy díky bojovnému postoji a divoké argumentaci bez rozmyslu. To, co se mají naučit, je ovládat svoje emoce a svůj temperament a uvědomovat si následky svým činů vůči ostatním.

MYŠLENÍ BŘEZŇÁTEK 2006: MERKUR V RYBÁCH
Po celý měsíc březen 2006 bude Merkur v Rybách, to znamená, že děti narozené do 21.3. budou velmi senzitivní, citlivé, zasněné a trochu mimo realitu. Potřebují hodně básniček, čtení pohádek a vůbec výlety do světa snů. Rodiče musí taky zvolit opatrnou výchovu, všechny křivdy se jich budou hodně dotýkat, budou mít zájem o zvířátka a ostatní bytosti, se všemi budou hluboce soucítit, takže se může klidně stát, že vám takové dítko přivede domů opuštěné zvířátko a v dospělosti třeba nějakého bezdomovce:)
Děti narozené se Sluncem v Beranu a Merkurem v Rybách-tedy ty od 21.3 až do 16.4. budou průbojnější, nicméně se u nich v komunikaci a myšlení dost zmírní vliv Berana a budou přístupnější názorům ostatních a budou schopni se vcítit a poradit ostatním. Oproti dětem narozeným v první půlce března, budou ovšem o dost ráznější a víc argumentující, zejména až budou muset plnit svoje povinnosti.

EMOCE A VZTAHY: VENUŠE V KOZOROHU OD 1.3-5.3.
VENUŠE VE VODNÁŘI OD 6.3.-31.3
Děti narozené s Venuší v Kozorohu a Sluncem v Rybách budou ve svých vztazích zodpovědnější, než ty, které se narodí od 6.3. do 21.3. Ty budou milovat svobodu a ve vztazích s ostatními a budou vyhledávat přátelské vztahy, které je ovšem nebudou příliš omezovat. Děti, které se narodí s kombinací Slunce v Beranu a Venuše ve Vodnáři (od 21.3-6.4.) budou chtít ve vztazích hrát dominantnější roli bez omezování. Jim budete muset poskytnout větší volnost a jako rodiče jim nebudete moc zasahovat do jejich rozhodnutí s kým je dobré se stýkat a jaké navazovat kontakty.

Březen 2006 bude pod vlivem několika aspektů-vztahů mezi planetami. Na začátku března to bude URAN KONJUNKCE SLUNCE, což znamená, že v období ke konci února a začátkem března se budou rodit děti originální, charismatické a individualistické. Rozhodně budou ve společnosti ostatních zářit svou výjimečností a přirozenou inteligencí.
Děti narozené ke konci března budou pod vlivem KONJUNKCE NEPTUN A VENUŠE A TRIGONU SLUNCE SATURN. To jim dá do vínku nejen hodně zodpovědnosti, ale také umělecký talent (hudba, malířství apod.).

To by bylo obecně o březňátkách 2006 vše, opět platí to, že s hodinou narození budeme moudřejší. Takže holky, všem našim únorňátkům a březňátkům 2006 tu nejkrásnější planetární výbavičku…a nepředbíhat v tom seznámku,jo?!!!!

Berun+Mišelínek 32tt+5

Únorňátka a Březňátka 2006-Seznámek

Naše miminka:(holčičky 1/chlapečci 1)
31.12.2005-Gejby/1980/Pra­ha+SIMONKA/2580g/47c­m/19:58/TP 30.1.
5.1.2006-Kousinek/1980/Vy­sočina+KRYŠTŮ­FEK/2400g/49cm/9:12/TP 1­.2.

64 těhulek- 25 chlapečků a 28 holčiček
7.1.Hoandra/1979/Ka­daň/KLUK/Adam/Ka­daň
15.1.Radana2/1978/Ji­čín/PŘEKVAPENÍ/E­ma+Vít/Jičín
23.1.Hanulika/1978/Frý­dek-Místek/HOLKA
24.1.Katouch/1979/Je­dovnice/HOLKA
27.1.Blanka/1980/Pra­ha/HOLKA/Nela/Po­dolí --------------------------------------------------------------------
3.2.Lina/1975/KLUK­/Adam
5.2.Marketkaa/1984/Pra­ha/KLUK/Dominik/Po­dolí
6.2.Lenulka/1980/Hať/­KLUK/Radim/Os­trava-Poruba
6.2.Sweety/1986/Žam­berk/KLUK/Jiří (Samantha)/Ústí nad Orlicí
6.2.Zuz/1978/Pr­aha/HOLKA/Juli­e/Podolí
9.2.Střapule/1979/Zlín­/KLUK
10.2.Bohun/1973/Mi­lovice/HOLKA/Lu­cie/Apolinář
13.2.Monina/1976/Os­trava/HOLKA/Micha­ela/Michal/Os­trava-Poruba
13.2.Bamla/1979/Pra­ha/PŘEKVAPENÍ/Ta­deáš+Terezka/Mo­tol
16.2.Bramborka/1975/Klad­no/HOLKA
16.2.Evah/1978/Pra­ha/HOLKA/Ema/Po­dolí
16.2.Jarka/1979/Do­mažlice/HOLKA/Ni­kol/Domažlice
16.2.Lasconka/1978/Pra­ha/KLUK/Matyáš/Po­dolí (UTZ TP 22.2.)
18.2.Werinka/1982/O­pava/HOLKA/Opa­va
22.2.Janka26/1979/Pr­aha/KLUK/Motol
24.2.Viki25/1979/Kl­atovy/HOLKA/Si­monka/Klatovy
25.2.Archienka/1981/Pel­hřimov/HOLKA/Da­nielka/Pelhři­mov
25.2.Grizley/1978/MB/PŘ­EKVAPENÍ/Mladá Boleslav
26.2.LiLu/1976/Pra­ha/HOLKA/Thea/Po­dolí
27.2.Berun/1981/Pra­ha/KLUK/Micha­el/Podolí (UTZ TP 22.2.)
28.2.Baboo/1975/Pra­ha/PŘEKVAPENÍ/Po­dolí
28.2.Fialka7/1976/Ko­lín/KLUK/Jakub/Ko­lín
28.2.Illka/1979/Os­trava/KLUK
28.2.Janul/1977/Ha­vlíčkův Brod --------------------------------------------------------------
1.3.Daniela/1978/Pra­ha/KLUK/Matěj/Po­dolí
3.3.Petik/1975/Chv­aletice/HOLKA
3.3.Rysavka/1975/Pra­ha/PŘEKVAPENÍ/Po­dolí
4.3.Babu/1973/Par­dubice/KLUK
4.3.Mikina/1980/Pra­ha/HOLKA
4.3.Sandym/1980/Pra­ha/HOLKA
4.3.Zuzzi/1976/Plze­ň/HOLKA/Zuzana/Plzeň-Mulačov
5.3.Kukatko/1979/O­pava/HOLKA/Zu­zana/Opava
5.3.Mamulka/1980/Brno­/KLUK
5.3.Vlnucha/198­1/Brno/PŘEKVA­PENÍ
6.3.Kocca/1978/Kro­měříž/HOLKA/A­neta/Kroměríž
9.3.Jitulinda/1975/Pra­ha/KLUK/Michal/Be­nešov (UTZ TP 23.2)
9.3.Ivana/1983/Dol­ní Poustevna/HOL­KA/Klára
9.3.JO/1970/Brn­o/HOLKA/Brno-Bohunice
10.3.Baru/1980/Pra­ha/HOLKA/Kris­týna/Podolí
10.3.Marsa/1979/Plze­ň/HOLKA/Petra
11.3.Popilio/1985/Brno/­KLUK
11.3.Shrine/1974/Pra­ha/KLUK/Zbyněk
13.3.Barusa/1980/Krko­noše/PŘEKVAPE­NÍ/Trutnov
13.3.Moninda/KLUK
15.3.Enisek/1976/Pra­ha-Východ/HOLKA/Ve­ronika/Podolí
16.3.Kvetule25/1980/Pr­aha/KLUK/Adam/Po­dolí
16.3.Milu1/1972/Nym­burk/Michal+Mic­haela
17.3.Marka/1977/HOL­KA/Markéta
18.3.Gabika/1976/Pra­ha/KLUK
20.3.Dasulika/1980/Pra­ha/KLUK/Lukáš/PO­DOLÍ
20.3.Snoulenka/1976/Fren­štát pod R.
21.3.Ennie/1979/Brno/­KLUK/Jan
21.3.Ivule/1977/Ro­kycany/KLUK/To­biáš
26.3.Danny/1975/Pra­ha/KLUK/David/Po­dolí
27.3.Katty/1979/Pra­ha
27.3.Souris2/1980/Pr­aha/KLUK/Filip
28.3.Hope/1982/Stě­bořice/HOLKA/O­pava
28.3 Elena/1977/Bre­zová pod Bradlom/2HOLČIČ­KY/Saška a Emka/Myjava
29.3.Kativas/1976/Brn­o/HOLČIČKA/Eliš­ka/Brno-Obilný Trh

Doktorská postupka:
9.1.Lasconka-KO+UTZ
9.1.Jitulinda-Předporodní kurz- porodnice Benešov
10.1.Daniela,Li­lu,Lasconka,Be­run-PK Podolí-porod 13:30
10.1.Zuz-KO
10.1.Daniela-KO+Monitor
10.1.Kativas-UTZ
11.1.Kativas-KO
11.1.Milu1-KO+Krev+UTZ
11.1.Enisek-UTZ+KO+EKG
11.1.Marka-UTZ
12.1.Shrine-KO
12.1.Jitulinda-KO+UTZ+nástup na MD
12.1.Sweety-Pásy+Kurz Kojení
13.1.Sweety-KO
14.1.Grizley-nástup na MD
16.1.Zuz-KO+Poradna v Podolí
16.1.Danny-KO+Monitor
16.1.Werinka-KO+UTZ
17.1.Berun-poslední KO u Gyn. 8:30
17.1.Marketkaa-KO+Poradna v Podolí 10:30
17.1.Daniela,Li­lu,Lasconka,Be­run-PK Podolí-kojení 13:30
17.1.Hope-UTZ
17.1.Barusa-KO
17.1.Dasulika-UTZ Podolí
17.1.-21.2.Jitulinda-předporodní kurz Gympo
18.1.Babu-KO+UTZ
18.1.Dasulika-KO
19.1.Monina-KO
23.1.Lasconka-KO+Poradna v podolí
23.1.Enisek-Předporodní kurz-Podolí
23.1.Marka-KO
23.1.Barusa- nástup na MD
24.1.Grizley-Kurz otců k porodu
25.1.Viki25-KO
26.1.Baru-Předporodní kurz Podolí
27.1.Zuzzi-KO
30.1.Berun-KO+Poradna v Podolí 8:00
30.1.Grizley-KO
30.1.Ennie-KO+UTZ
1.2.Lilu-KO+Poradna v Podolí
2.2.Marsa-KO
10.2.Daniela-KO+Poradna v Podolí

Fotogalerie(DANNY): http://rodina.cz/…breznata2006

Příští deníček: 13.1.ZUZ

Hodnotilo 0 lidí. Score 0.0.

Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 3 4 5 6 Další »
 Váš příspěvek
 
Danny02
Ukecaná baba ;) 1098 příspěvků 08.01.06 00:57

Dovolte abych znovu zahájila naší drbárnu :-)))
BERUN: Díky za deníček, s malým beránkem se asi nudit nebudem, jestli tedy porodím na svůj TP. Každé znamení má něco do sebe jak ryby tak berani, ale docela mne láká ten beránek a jeho činorodost (no snad jednou nad těmito slovy nebudu plakat, jak bych si přála klidnější dítě :-)) )
Taky jsem někde četla, že děti beránci často přichází k úrazům, jak jsou do všeho hrrr a musí vše odskoušet…
No uvidíme .....jéééjej, já bych už aspoň chtěla vědět kdy porodím :-) Berun to hvězdy neřeknou? :-)

Srdečně vás zdravím těhulky
DANNY+DAVÍDEK TRAMTARARÁÁÁÁÁ ZAČÍNÁME 30TT (tak jsme se taky dočkali)

 
Berun
Závislačka 4921 příspěvků 08.01.06 07:04

Jako tradičně už nemůžu spát:(

jó DANNY: tak mocné planety nejsou-to bych měla potom vystaráno kdybych to věděla, jenomže děti mají svojí vlastní hlavu, ty vykouknou přesně v tu chvíli kdy mají a podle toho záměru, který tu mají na Zemi konat:))

Berun+Mišelínek 32+6

 
Zuz2
Kecalka 434 příspěvků 08.01.06 09:08

Krásne nedeľné ráno,

pekný denníček. Už len aby sme mali miminká v rukách a skúmali tie ich povahy, ako sa ktoré bude vyvíjať.

Pozerám, že Hoandra má dnes už po TP, tak som zvedavá, kedy sa bude chcieť Adamkovi na svet. Držím palec!

Gejby - ty máš ale šikovnú Simonku, keď na teba robí grimasy. Ešte to v Podolí chvíľku vydrž a zachvíľu ste obe doma.

Zuz a Julinka 35+6tt

 
Barusa
Ukecaná baba ;) 1228 příspěvků 08.01.06 09:29

Krásnou neděli těhulky:o)

DANNY: Ty si čekala u počítače až vyjde nový deníček abys byla první, viď??? V dobu kdy si psala první komentář jsem měla výjimečně klidné spaní:-)))

MARKA: S tím strachem o manžele - to víš že trnu strachem o něj, když jede někde sám, ale když on tím opravdu žije a vzít mu to, nebo nesouhlasit s tím pořízením motorky by bylo horší. K tomu abychom ji pořídili jsem ho do toho úplného finále dotlačila vlastně já, zařídila půjčku a všechno kolem,takže je to vlastně má vina:-)) Těžko se to vysvětluje…ale ano mám strach…

BERUN: Mě se oboje ty planetární výbavičky líbí…ale horoskop v přesnou hodinu od Tebe to jistí:-))) A tipovala bys holčičku? Já to nějak nedokážu odhadnout co v tom bříšku mám…pořád si myslím, že kluka…no uvidíme…snad se i případné holčičce bude líbit modrobéžový kočárek:-)))

Dneska mě naštvali v obchodě, nepřivezli ještě pečivo a já měla takovou chuť na čerstvý rohlík!!! Už jsem tam byla podruhé a pořád nic, jim asi zamrzla trouba v pekárně, nebo co…Tak si jdu dát k snídani oplatky a kafe - nic jiného v práci totiž nemám:-(((

Barusa + drobísek 30tt+6 (31tt+6)

 
Ennie
Kecalka 294 příspěvků 08.01.06 10:32

Jupíííí nový deníček. Moc zajímavé počteníčko. Tak jsem zvedavá jestli nakonec budu mít beránka nebo rybičku :-)

Ennie

 
sweety1
Kecalka 253 příspěvků 08.01.06 10:32

ahoj holcinky!

jsem tady na cerno, protoze manzilek odskocil k jeho mamce pomoct s pocitacem…nejak jsem vcera odpadla a sem poradne nachcipana…mam od manzi zakazan vsechno krome lezenia fakt se o me hezky stara…je mi silene…

byla sem se vcera kouknout za mamcou v nemocnici a ta na me : " je ty ses hezky opuchla…u nas v rodine, kdyz nekdo takle opuchne, tak do 14 dnu rodi…ja, i babicka a jeji mamka!! " takze sranda:) ale ono by to asi odpovidalo…tak sem zvedava…

jdu se valet, at me tu manza nepristihne… zatim papa

sweety 36tt

 
Marka
Ukecaná baba ;) 1817 příspěvků 08.01.06 10:58

Berun - moc pekny denicek, jsem zvedava, jestli nakonec budeme mit rybku nebo beranka :) Mas pravdu, ze kazde mimi se narodi az se proste narodit ma :)

Vstavali jsme dneska trosku pozdeji /v 8,30/, ale po snidani jsem zase nejaka unavena. Marketka predvadi akrobaticke cviceni :), manzel se chysta na zapas v hokeji, za hodinku odjizdi. Takze varit budu az pozdeji. Premyslim, co budu delat…

Marka + Marketka 30+2tt

 
Berun
Závislačka 4921 příspěvků 08.01.06 11:14

I já to mám holky pěkně na rozhraní,jestli Vodnář, nebo Rybička…ale spíš to vidím na tu Rybičku, to by musel Mišelínek vylézt do 19.2 což si myslím, že se mu nebude chtít…ale třeba má sám ze sebou jiné plány a překvapí mě rychlejším nástupem na svět-to ví ale jen on sám.

Tak včera se mi dostalo opravdu krásné vyznání:) Manžel si mě dlouze prohlížel, už jsem si říkala jak krásně a zamilovaně a pak mi říká: jéééé Beruné! chvíli pauza…ty jsi Míša Kulička!!!! no to mě teda vážně potěšil:))

Mišelínek zase škytavkuje, polohu má neměnnou tak se mi pěkně zadloubává nožkou do pravých žeber, fakt paráda, ale aspoň vím že je v pořádku.

DANIELA: k té postýlce od táty Matýska taky určitě potřebuješ tu desku viď? Ptám se preventivně, ještě nevím kdy tam dojedeme snad brzy:)

Tak pa pa Berun+Mišelínek 33+5

 
Daniela-Praha
Ukecaná baba ;) 1105 příspěvků 08.01.06 11:17

Berun: krásnej deníček. Beránka asi nezvládneme :)) Myslím, že stejně jeden stačí- občas nemůžu vydržet sama se sebou. .)

Mám doma jedny žabky navíc, který nenosím. Nechceš je?

PRODÁM STERILIZÁTOR DO MIKROVLNKY OD AVENTU. SLEVA Z 936,– NA 800,–.

Daniela

 
Berun
Závislačka 4921 příspěvků 08.01.06 11:26

DANIELA: jsi hodná, já uposlechnu tvých rad a koupím je u „pani akorát“, budou se mi hodit i později na léto.

Berun 32+6

 
Danny02
Ukecaná baba ;) 1098 příspěvků 08.01.06 11:33

Krásné nedělní ráno těhulky a maminky!

BARUSA : To víš, tady se musí člověk obětovat, a ani se nevyspím, abych taky mohla být pár krát první :-))))))
Ale po pravdě, já jsem noční pták, ani těhu mně v tom nezměnilo, abych chodila spát brzy, ale né vždycky, někdy padnu za vlast docela brzo !

Ale představte si co se událo, ve čtyři ráno mně chytla šííílenááá křeč do obou lýtek, tak jsem se svíjela (podotýkám, že to bylo poprvé), tak jsem si říkala, že nás takhle vítá ten 30tt a slavnostně se přidávám k těm neduhům co jsem si najivně myslela, že já je mít nebudu :-) Sundávám prstýnky a čekám na otoky, bolesti, poslíčky atd. a už vám budu jen psát co mně kde bolí :-))))
Jo a taky mně mrzí, že se mi ještě nezdál sen o našem miminku, manželovi už několikrát, ale mě se pořád jen zdá o ségře, že rodí, že jí chovám miminko… No asi si ho mám užít, až na světě :-)
Danny+Davídek 30TT

 
Berun
Závislačka 4921 příspěvků 08.01.06 11:45

DANNY: no to tě ten 30.týden uvítal tedy pěkně, vítej do klubu hypochondrů, bohužel ten konec těhu vážně není vůbec radostný, já ten první trimestr i druhý měla naprosto v pohodě a teď už si připadám nateklá, nemotorná, všude narážím pupíkem, v noci vstávám na záchod s bolestí zad:)) Jo jo je to tedy veselý. No a křeče, ještě že jsou jenom jednou za čas. Holt se to už blíží, tak to musíme vydržet.

Berun 32+6

 
Barusa
Ukecaná baba ;) 1228 příspěvků 08.01.06 11:48

DANNY: Mě se zdají sny o miminku, ale nikomu bych je nepřála…buď má v puse spoustu zkažených zubů a mě to bolí při kojení, nebo rodím a manžel nestihne přijet a jsou na mě zlí a nebo mi z prsu teče úplně něco nechutnýho jako když čistíš odpad u umyvadla a tak - takže bych někdy brala, kdyby se mi nezdálo nic:-(( Nějaký krásný sny jako že to je brouček a chovám si ho a on se na mě směje, tak to se mi ještě nezdálo…

BERUN: Tak mě napadlo, jak se jmenuje naše Berunka ve skutečnosti křestním jménem? Jestli to nejní tajemství? :o)))

Zvědavá a neustále hladová Barusa + drobísek 30tt+5

 
Berun
Závislačka 4921 příspěvků 08.01.06 12:35

BARUSKO: to víš že to není tajemství, jmenuju se Veronika, ale manžel mi říká Berune:)

Dala jsem do galérky konečně tu noční košili od Anity. Jenom tu dvoudílnou, ta druhá je stejná, ale vcelku až na zem. Má 5 knoflíčků a je fakt krásně pohodlná a příjemná. Doufám, že se neleknete mé ranní oteklosti…ale ani přes den to vlastně není moc lepší. Pak jsem dala druhou fotečku věcí, které beru Mišelínkovi na odvoz z porodnice.

Berun 33tt

 
Barusa
Ukecaná baba ;) 1228 příspěvků 08.01.06 12:41

BERUN: To je moooc pěkná přezdívka:-)) Takže Verunka Berunka:o)) že mě to nenapadlo…

Začíná mě bolet palice, ach jo…jinak tady je dneska úplně přepychově, akorát ráno bylo minus deset a fouká nepříjemný vítr,ale z okna to vypadá pěkně:-)) Šla bych si zalyžovat, stýská se mi po lyžích:-( a když je teď tak krásně…

Barusa

 
Zuz2
Kecalka 434 příspěvků 08.01.06 13:39

Holky,

dostala sa mi do ruk knizka „Homeopatia do vrecka“ a tie ktore veria homeopatii, alebo im uz nejako pomohla, mam nejaky rozpis homeopatik k porodu a po porode.

POROD
Preventivne

 • uzivat 7-10 dni pred porodom
  ARNICA MONTANA 9 CH - 5 granul 2× denne (preventivne proti bolesti, krvacaniu, opuchu a tromboembolii)
 • GELSEMIUM 15 CH - 5 granul denne
  (strach z porodu)

POCAS PORODNYCH BOLESTI

 • CAULOPHYLLUM 5 CH - 5 granul kazdych 10 minut striedat s Actaea racemosa 5 CH (uvolnuje svalovinu krcka delohy, uvolnuje prudke, nepravidelne a neucinne krcovite bolestive stahy, zmiernuje bolesti vyzarujuce do slabin a stehien)
 • ACTAEA RACEMOSA 5 CH - 5 granul kazdych 10 minut striedat s Caulophyllum 5 CH (silne nepravidelne bolesti, spazmus krcka delohy, intenzivne bolesti vyzarujuce do bedrovych klbov)

PO PORODE pocas 7 dni
Urychlenie hojenia
ARNICA MONTANA 30 CH - 5 granul 2× denne (vstrebavanie hematomov, specificky ucinok na kapilary)

STAPHYSAGRIA 5 CH - 5 granul 2× denne (hojenie reznych chirurgickych ran - nastrih hradze)

Prevencia moznej infekcie
PYROGENIUM 9 CH - 5 granul 2× denne (prevencia vzniku infekcie)

Strata telesnych tekutin
CHINA 9 CH - 5 granul 2× denne (pri unave sposobenej celkovou stratou telesnych tekutin, krvacanim, potenim)

KOJENIE
RINICUM COMMUNIS 5 CH - 5 granul 3× denne (nedostatocna tvorba mlieka, podpora kojenia)

PRSNE BRADAVKY
BRYONIA ALBA 5 CH - 5 granul 3-4× denne (prsia su tazke, tvrde ako kamen, bolest sa zvyraznuje minimalnym pohybom, intenzivny pocit smadu)

APIS MELLIFICA 9-15 CH - 5 granul 3× denne (zapal prsnika sprevadzany bodavymi a palivymi bolestami, zlepsenie studenym obkladom)

Mast CICADERMA - 2-3 x denne potierat tenkou vrstvou postihnute miesta, pred kojenim treba masticku jemne utriet vlhkym kapesnikom.

Zuz 35+6tt

 
Jitulinda
Ukecaná baba ;) 1748 příspěvků 08.01.06 13:58

tak to se povedlo. natukala jsem dlouhou zpravu a omylem tyckou tukla jinam a ona se mi ztratila :-( tak jeste jednou.

ahojky tehulinky :-)

jsme po obidku. meli jsme ryzi a omacku sweet&sour s kurwecim masickem. byla to namina :-)

dopoledne jsme byli okouknout Misakovo vozidlo, ktere mame zaparkovane u svagra na pude. tak jsem se snim ponuchnala a tesim se az v nem budeme Misanka vozit. chtela jsem ho vyfotit, protoze nevim co je to za znacku. kupovala jsem ho od zname loni v lednu. kupovala ho za 12tisic a po pul roce jezdeni ho prodavala za 3tisice. je to trojkombinace, je tmave/svetle modry, ma prehazovatelnou rukojet a na boku ma napsano TRENDline czech design.

tady je taky krasne. sviti slunicko a laka me to ven. ale je tam sama ledovka a taky se mi udelalo zle nez jsme vylezli kopec od svagra k nam. tak nevim, ale ven se mi chce. chteli jsme jit s manzou a hafanem. tak jeste uvidim.

Misak dostal napapano a bouli se mi v pelisku. je to moje zlato. v noci me nechava vyspat. skoro vubec v noci nezlobi. je ja musim min 2× za noc na wecko.

DANNY blahoprejeme k 30tt. ale moc dobre te ten 30tt neprivital dobre.

Jitulinda a Misanek 31+3tt

 
archienka
Zasloužilá kecalka 585 příspěvků 08.01.06 14:00

Dobré odpoledne!

Tady je dneska nějak mrtvo, všichni odpočívaj, jenom ta naše Baruša maká! :-)))

 
gejby
Zasloužilá kecalka 684 příspěvků 08.01.06 14:01

Tak Simonce i při svícení žloutenka chvilku stagnuje a zítra bude mít opět odběry, takže jí tu dnes opět ještě mít nebudu. Už mi z toho hrabe. Holky, co rodily po mě, už odešly domů a já tu trčím. To je asi splacení dluhu za krátký porod :o)

K mé váze, tak ta se drží už týden na stejné hodnotě. Přibráno jsem měla 15 kg a porodem mi ubylo 8 kg. Zbytek se mě statečně drží.

Další info k Podolí: k narození mimča se tu dávají dvě dárkové krabičky. V jedné jsou časopisy, vzorek prášku na praní a přebalovací podložka a v druhé krabici je traky vzorek prášku a aviváže, žínka, vzorek plenky, přesnídavka se lžičkou a čajíky od Hipp a nějaké letáčky. Jsou to sice blbosti, ale potěší to. Tak kdyby Vám je nedali, tak se na ně optejte. Stačí za ně jen vyplnit malou kartičku. Nosí je sestřičky.

Dnes mi zase net odnesou, tak se mějte fajn. Nejdříve se sem dostanu v úterý a to je jestli nás pustí.

Gejby

 
Barusa
Ukecaná baba ;) 1228 příspěvků 08.01.06 14:18

ARCHIENKA:Jo jo práce o víkendu… To je úděl pracujících na horách:-)) Ale zítra a pozítří mám volníčko,tak jedu domů do klidu a musím vyležet tu svou chřipku. Zatím nic nezabírá, jen se mi vrátil hlas…ale rýma hrozná a kašel taky nic moc:-(

GEJBY: Nazdárek maminko! Neboj za chvíli budete se Simonkou doma a kila navíc vykojíš ani nebudeš vědět jak…Simonka začne mít určitě obrovský hlad aby to všecičko dohnala:-)

Barusa + drobísek 30tt+5

 
archienka
Zasloužilá kecalka 585 příspěvků 08.01.06 14:38

BARUSA: Cítím s tebou, já ještě taky chodím do práce, i když bych se mohla dávno válet na MD, ostatně na tu nastupuju od 19.1., tak mám ještě skoro dva týdny před sebou. Ale je fakt, že aspoň SO+NE jsem doma.

Archienka+Danynka

 
Barusa
Ukecaná baba ;) 1228 příspěvků 08.01.06 14:48

ARCHIENKA: Já natupuji na MD 23.1.(ve 34.tt),takže to mám o 4 dny delší než ty:-))) Doktor mi i nabízel jestli nechci na nemocenskou,ale proč…žádné problémy nemám a hlavně jsem za sebe neměla náhradu, teď se snad něco rýsuje…ale musím ji ještě zaučit - to je tak na týden. Ale musím se přiznat, že pociťuju už pěknou únavu - hlavně tedy dneska…jsem hotová, ještě zítra a pozítří mám volno…

Barusa + drobísek 30tt+5

 
Kukatko
Kecalka 278 příspěvků 08.01.06 14:53

Ahoj holky,
no vy jste mi včera daly… takové auto-moto debaty! Bylo vás tu včera pár a pěkně jste se rozjely, chudinky holky, co příjdou až v pondělí :-) Pobavila mě Jarka - jak ji komentovali pánové na parkovišti, jak parkovala s dodávkou :-) No, já sice mám řidičák, ale neřídím - sice mám co a manžel mě k řízení klidně pustí, ale já mám prostě panickou hrůzu… asi mě už k volantu nikdo nepřitáhne. Když potřebuju, dostanu se všude vlakem, busem, MHD. Pravda, auto je pohodlné a týdenní nákupy bych si bez něj nedovedla představit :-(
Dneska mě asi trápí poslíčkování (v nepravidelných intervalech mě křečovitě bolí břicho) … na to, že už mám jeden porod za sebou, bych měla být chytřejší a poznat to, že? Ale já si fakt vůbec nepamatuju, jak to bolelo..... Navíc mi porod začal v noci odtokem plodové vody. No, snad to nic nebude a mimi si ještě aspoň 6 týdnů počká. Ale popohnalo mě to k dokončování příprav mimivěciček. V úterý a ve středu budu sama doma - manža s Elis jedou na hory, takže já si budu v klidu prát a žehlit věcičky a dokupovat nezbytnosti (i zbytnosti, jak se znám :-D )…
Tak se zatím mějte pěkně a užijte si neděli.
Hanka (32+1tt)

 
Jitulinda
Ukecaná baba ;) 1748 příspěvků 08.01.06 15:21

tak ven jsem nesla, ale za to jsem upekla makovnik a uvarila coko/vanilkovy pudink. uz se na nej tesim, ale zatim je horky tak si chvilku pockam.

GEJBY urco to musi byt na hlavu, kdyz stale nemas malou u sebe, ale uvidis, ze si ji jeste dost uzijes. hlavne, aby byla v poradku ;-)

BARUSO, ACHIENKO ja jsem na MD taky chtela nastupovat az ve 34tt, ale diky memu hranicnimu tlaku budu nastupovat uz ve 32tt, kdy me Dr. preda uz do porodnice. ten 32tt zacinam 12.1., ale ted uz jsem doma od 2.1. na neschopence. nejak jsem to uz nezvladala a dojizdela jsem do prace pres rusne spojky a dalnice 60 km.

BARUSO myslim, ze ty jsi se ptala jaky termin mame zapsany. tak ja jako ofikl termin beru podle PM. ty ostatni uz nejsou presne. vin, ze jsem pocala uprostred cyklu, takze to je nejpravdepodobnejsi termin.

Jitulinda a Misanek 32tt

 
Danny02
Ukecaná baba ;) 1098 příspěvků 08.01.06 16:02

GEJBY: Tak vám ještě nedali pokoj! Přeji ať se Simonka brzy odžloutenkuje, ať jste doma co nejdřív a my mněly zprávy o miminku zvykající na domácí prostředí :-)

KUKATKO: Já vždycky myslela, že některé těhu zážitky se nedají zapomenout :-), ale je fakt, že se vždycky chci ségry na něco zeptat, a ona:„…já ti nevím, já si to už nějak nepamatuju…“ je fakt, že rodila před 6 lety!

Danny+Dadulka 30tt

 
Marka
Ukecaná baba ;) 1817 příspěvků 09.01.06 08:41

Ahoj holky,

kdepak jste? koukam, ze pri pondelku jeste zadny komentar.

Chystam se do prace, tak jsem jen nakoukla. Preju krasnej den a piste piste, at mam odpoledne co cist :))

Papa

Marka + Marketka 30+3tt

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 09.01.06 08:42

Ahoj těhulky,

krásný nový deníček :)
Ještě, že už je nový, trochu jsme v sobotu zahltily s holkama ten starý, že? :):) a navíc zcela nemiminkovsky :)

Jinak víkend jsme s Nikolkou zvládly celkem ok, tatínek se nám vrátil z Rakouska celý. Jsou tam dva metry sněhu :), ale neztratil se :)

Zatím pa Jarka a Nikolka -
už začínáme 36tt!!

 
Berun
Závislačka 4921 příspěvků 09.01.06 08:58

Ahoj buřtíčci:)

Já se hlásím krátce před pochodem na úřady, už mám hotovou občanku (jaká úleva, Mišelínek bude mít trvalé bydliště v novém a já do porodnice OP), na úřad mě veze manžel, který si taky nechá změnit trvalé bydliště. No a jdu taky přihlásit oba psy ať nejsou v ilegalitě.

Mám velkou radost protože se mi povedl husarský kousek…ráno jsem sundala snubák z mého megaprstu!!! Včera jsem statečně mrzla s rukou venku a nic, nesundala jsem ho ani za boha a dnes ráno jsem se probudila, ohnula jsem prsty, tak si říkám, že do toho půjdu. No, bolelo to, už hodinu tam mám rýhu, ale zadařilo se bez zmodrání prstu:) Fakt jsem si oddychla a holky pokud ještě máte prstýnky nespoléhejte na to, že nebudete mít otoky.

JARKA: gratuluju ti k 36tt, to už jste dá se říct v pohodičce, ale jen ať tam Nikolka ještě zůstane tak 2 týdny určitě. My jsme ukončili 33.týden a začínáme 34.týden-to to letí!!! Malý mi tedy hlavičkou naléhá na močák festovně, ale o nějakém poklesu bříška nemůže být řeč, je pořád tam kde bylo.

GEJBY: snad se Simonka brzy z té žloutenky dostane, chápu, že už je to dlouhý!!! Díky za info, dárečky potěší.

Jdu vyvenčit ty naše zlobidýlka a připravit se na úřady. Kdyby se to povedlo tak zajdu ještě zajistit pediatra ať mám i to z krku.

Berun+Mišelínek 33tt+0

 
sweety1
Kecalka 253 příspěvků 09.01.06 09:04

ahojk kulicky!

tak jsem furt silene nachcippana a tak jedu za pul hodky k doktoroj…jen lezim, smrkam a kašlu…silene me boli v krku a citim celotelni ( :) ) svalovou slabost…rodit mam za 28 dnia tak sem rekla, ze nebudu nic ryskovat…je mi strasne…nedokazu si predstavit, ze by to ted na me prislo…sem silene slaba a tak vim, ze bych to neodrodila…jen pockej cervicku hezky v brisku a pekne se dopekej…

sweety a cervik 37tt

 
Jitulinda
Ukecaná baba ;) 1748 příspěvků 09.01.06 09:04

dobre ranko tehulinky :-)

kde jste? stale mi to ukazuje, ze posledni prispevek psala vcera po 16-te hodine Danny. po sobotni smrsti, se mi to nejak nezda ;-)

tak jsme si v sobotu udelali radost a koupili jsme si nove deky a polstare. vcera jsem je povlikla a to je posusnanicko ;-) ani se mi nechce ven z postylky. tedy nechce se mi i tm mrazem venku. mame tady -9,5 stupne. brrrrrrrrrrrrrr

kdyz manza odjel do prace, zacalo tady neco rachotit. ja jsem velky straspytlik a tak jsem chvilku jen lezela a poslouchala. pak jsem vykoukla z okna, zapiskala a z poza baraku vybehnul nas lumpik. manza tam dal stare kreslo no a hafan se tam o nej stara. je tam slyset stale :-)

uz se tesim na ten dnesni predporodni kurz a prohlidku porodnice :-)

kdyz jsme byli ve ctvrtek u tchyne, tak volala svagrova. tchyne mi ji na chvilku dala a svagrova se vyptavala co a jak. kdyz jsem ji rekla, ze budu rodit v Bnesove, tak se zhrozila. pry je to oksni nemocnice a jest tam mam znameho doktora a tak. nakonec z ni vypadlo, ze rekne sve mamince, aby mi to tam zaridila. jeji maminka dela poradkyni u Livie Klausove. nemohla jsem ani protestovat. tak se docela desim co nas v Benesove bude cekat.

Jitulinda a Misanek 31+4tt

 
Danny02
Ukecaná baba ;) 1098 příspěvků 09.01.06 09:08

Zdravím těhulky, čeká mne podobný den jakoBerun, běhání po úřadech (no…běhání…teď spíš belhání.....).

Prďolka mne stále nakopává do močáku a tím mi naznačuje, že hodlá setrvávat hlavou nahoru, tak uvidíme jestli se hodlá někdy otočit!

Přeji všem příjemný den!!!!!
Danny+Davídek 30tt

 
fialka7
Povídálka 33 příspěvků 09.01.06 09:24

Ahoj spolutěhulky,

přeji Vám krásné pohodové pondělní ráno. Ozývám se po dlouhé době. Ještě furt chodím do práce, sice mám oficiálně dovolenou, ale… Bohužel místo mě vzali náhradu až od ledna a tak zaučuji. Doufám, že mi to zaplatí. Jinak na mateřskou bych měla nastupovat tento týden. Ve středu jdu na kontrolu v 34 tt, tak uvidím. Mám chvilku než mi přijde kolegině na zastupování a tak píši a hlavně jsi jdu přečíst vaše komentáře a jak se máte atd......

Holky, už máte vypranou výbavičku a přemýšleli jste už o zabalení tašky? V čem jste prali výbavičku? Možná odpovědi na svoje otázky najdu až si přečtu komentáře.

Zatím ahoj a pohodové dny

Fialka7

 
grizley
Zasloužilá kecalka 711 příspěvků 09.01.06 09:55

Ahojky kuličky,

Tak začínám tu svoji MD - teda zatím jsem oficielně na dovolené, ale je to vlastně jedno.

BERUN: Deníček je moc pěkný. Docela uvažuju, že si pak od tebe taky objednám ten přesný horoskop. Akorát nemůžu vysvětlit manželovi, že musí zaznamenat přesně dobu kdy se to malý narodí. No snad to zapisujou i doktoři.

ARCHIENKO: Jak je možný, že máš stejný TP jako já, ale na MD nastupuješ až 19.1. ? Máš to dobče spočítaný? Já mám teda TP od začátku 25.2. podle PM. Teď jsem si to zase překontrolovávala a mám to toho 14.1. přesně 6 týdnů.

Holky můžu mít dotaz - jak jsem teď doma tak pořád přemýšlím co jsem zapomněla…K tomu, že nastupuju na MD jsem dostala takový papír od Dr. a ten jsem dala v práci účetní a nic jiného. Nemá se to ještě někde hlásit? Akorát, že krom průkazky už žádný papíry nemám.

SWEETY: Teda to tě fakt lituju. Člověk toho má i tak dost a chřipka k tomu - to už je vražedná kombinace. Tak ať je to opravdu jen „chřipka" a za 7 dní jsi v pohodě a můžeš sbírat síly na porod!

FIALKO: Já teda nemám ještě vypráno ani sbalenou tašku - no přeci jen nás podle TP čekají skoro ještě 2 měsíce. No ale vzhledem k tomu, že se počínaje dneškem začínám flákat doma - tak se asi pustím i do toho praní.

Jinak včera manža konečně postavil postýlku - je to unikát -takovou určitě nikdo nemáte :o) - je po mojí sestřence (36 let) - pak ji vyfotím. Taky jsme včera koupili vaničku - koupili jsme úplně obyčejnou - vůbec jsem nevěděla podle čeho ji mám vybírat. Je žlutá.

HOANDRO: Takže přenášení? Když je ten zákaz předbíhání, tak nemůžeš zas tak moc přenášet :o)! Držím palečky ať se to rozběhne a je to bezproblémový po­rod.

Tak já musím končit - jinak se tu udusím.Sedím u počítače na zemi (nemáme počítačový stolek) a nějak se mi špatně dýchá.

Grizley

 
sweety1
Kecalka 253 příspěvků 09.01.06 10:44

tak jsem zpět od doktora a mam nejakou virozu…dal mi nejaky homeopatika a tvaril sejako ze mi nic neni…bych mu dala :) no, ale asponmi rekl, ze na kontrolu muzu kdykoliv a ze staci zatukat a vezme si me do ordinace bez cekani…je celkem hodnej:)

no, je tu nehoraznej svincik, protoze manza rek, ze vsechno udela…tak musim vysat (mohli bychom sem nahnat slepuice a ty by po zatahu na nas koberec nemusely tyden jist), vytrit, vyprat a vynest kos…tu horu nadobi (uz sme nemeli z ceho jist) jsem umyla vcera vecer kdyz se mi ulevilo…ale jinak je ten muj mazlik faakt zlatej…jen si neuvedomuje co se vsechno musi doma delat a ja nejak nemam silu na to abych mu to porat pripominala…dneska se na to ve světlejsich chvilkach vrhnu…

asi jdu vysat…jo a taky mame silene spinavou koupelku a zachod…se z nej asi zblaznim ;)

sweety a červik 37tt

 
Rysavka
Ukecaná baba ;) 1473 příspěvků 09.01.06 10:58

Fialka7 - já začnu prát a chystat tašku do porodnice až budu na mateřský - a to mám ještě dva týdny. A na praní jsem si koupila Lovelu.

Danny - já jsem také žádné neduhy až na občasné otoky nohou a to nebylo nic hrozného. No teď necítím část pravého stehna, nebo mě tam naopak hrozně dloube, v noci když se otáčím mě bolí kyčle a otoky mám už i na rukou a to nejen večer ale už se s nima i vzbudím.

Berun - já prstýnky večer sundavám. A od minulého týdne co mi začali natékat ruce už je ani nenadávám. Gatuluju, že se ti podařilo je sundat. Moje ségra jeden čas dost ztloustla a musela si nechat jeden sundat u klenotníka, který jí ho přeštípnul a zvětšil :-))

Grizley - myslím, že nástup na MD se nikde hlásit nemusí. Jen v práci.

Sweety - na uklízení se vyprdni a koukej odpočívat. Jestli manža slíbil, že to udělá tak to nech na něj. Alespoň uvidí co všechno domácnost obnáší.

Ryšavka

 
Daniela-Praha
Ukecaná baba ;) 1105 příspěvků 09.01.06 11:10

Zdravím všechny těhulindy.
Hlásím půlnoční prohlídku příjmu a porodních sálů v Podolí. mají to tam fakt hezký. :)
Včerejší stěhování se strhlo v celorodinnou hádku a já jsem to nějak psychicky neunesla, takže mě máma o půlnoci vezla do nemocnice. Malej je naštěstí v pořádku, já stále zavřená........ Dr.Buben na mě koukal jak na exota, co tam jako dělám, když mi vlastně nic není a nerodím.

Daniela + můj milovaný Matýsek

 
Rysavka
Ukecaná baba ;) 1473 příspěvků 09.01.06 11:17

Danielo - bud na sebe opatrná a hlavně v pohodě. Chápu, že s rodinou je to někdy dost těžké, ale za přečasný porod to nestojí. No zas na druhou stranu jsi si alespoň prohlídla Podolí :-))
Ryšavka

 
enisek
Kecalka 447 příspěvků 09.01.06 11:40

Ahojte těhulky!

Sice jsem tu dlouho nebyla, ale komentáře jsem úspěšně přelouskala, uf :-) Teda sobotní komentáře auto-moto mě trochu zarazily, jestli nejsem na jiném servru :-) Ale probrat se má všechno :-)

BERUN: super oba deníčky, u nás to vypadá na rybičku, takže docela dobrý :-)

DANIELA: teda ty si fakt užiješ. Holt rodinné příslušníky si nevybereš. Já to moc dobře znám, naštěstí ty nerváky mám už leta za sebou, nevím jak bych to zvládala teď. Buď statečná a silná, já vím že to není jen tak jednoduchý, ale mysli na toho malého človíčka co máš v bříšku a uvidíš, že bude líp.

Jinak u mě zatím nic nového, na KO jdu ve středu, domluvím se s Dr. na mateřské od 1.2., takže do 31.1. budu mít neschopenku a dovolenou si budu vybírat až po ukončení mateřské, aby byly potom nějaké korunky. Měla bych mít celkem 35 dní. Dneska mi dorazil balík z Promi, ale já byla zrovna s hafankou venku, tak jsem to prošvihla, takže to půjdu vyzvednout na poštu až odpoledne. Jinak tento týden se jdu podívat k dětské lékařce, takže to budu mít z krku. Už mi bude zbývat jen nákup z lékárny a nafuk. kruh :-) O víkendu nás čeká příprava a malování pokojíčku a pak se vrhnu na praní a žehlení mimi věcí a přípravy tašky. S tou novou žehličkou to půjde samo :-)
DOTAZ: Nevíte náhodou jak to je v případě, když jsem několik měsíců v kalendářní roce na neschopence, zda mám nárok na celou dovolenou nebo jen na nějakou poměrnou část? Prosím prosím o radu.

Přeji pokud možno pohodové a klidné dny!

Enisek a Verunka 30+5 tt

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 09.01.06 11:57

AHoj,

DANIELO - co blázníš?? Nenech se vynervovat nikým a ničím, za to to opravdu nestojí. Hlavně, že jsi v pořádku a mimísek taky! Koukej na sebe dávat pozor!
Mě tady pořád okřikujete, že se nešetřím a co vyvádíš ty?? :):)

ARCHIENKA - prosím tě, ten kolotoč dřevěný s kachničkama tady momentálně nemám, musím doobjednat, počkáš si chvilku? Nebo bych tady měla ten se šášáma, pak to jablko nebo hrušku …
Sponečky už jsem ti připravila, deku taky..
Počká to všechno týden nebo uděláme mírnou úpravu objednávky?

Jarka a Nikolka 36tt

 
Daniela-Praha
Ukecaná baba ;) 1105 příspěvků 09.01.06 12:22

JARKA: Já vím, slíbila jsem, že se už nenecham vytočit. Nějak mi to nejde.
Tak jsem se rozhodla, že si udělám radost a objednám si u tebe pár věciček co mi chybí. :) Snad mi dnes dorazí na účet nemocenská.

Já jinak nehodlám nikoho předbíhat. Maximálně pár míst na konci února. :))

Ennie: já si myslím, že máš nárok na celou dovolenou. Já byla v práci 4 měsíce, zbytek na neschopence. Takže stejná situace. Taky bych to ráda věděla jistě.

Daniela

 
sweety1
Kecalka 253 příspěvků 09.01.06 12:51

daniela, enie: ja byla v praci 2 mesice a pak pul roku na neschopence…takze taky nevim a jeste neco…nevite jak to je s priznanim matersky? ja nastoupila do prace, tam sem byla 2 mesice a pak sem byla az do ted na neschopence. od 26. prosince jsem na matersky a nevim jestli mi ji priznaj…jeste totiz nebyl vyplatni termin a ja musim posilat vsechny papiry do prahy (120km), takze nevim jak to je…mate-li nektera zkusenost, pls napist…moc dik

jinak tedka manzoj prisel balik z www.armyshop.cz (on hraje ten airsoft a to je o vojenskejch vecech) a postak se me ptal, jestli v tom nejsou naky dymovnice, nebo noze…rekla sem , ze urcite ne a tak mi to normalne dal. dneska v nem nic takovyho neni 100%, ale zitra ma dorazit druhej a tam neco takovyho je…nevite proc se ptal a jestli ma vubec na to pravo mi ho treba nedat, nebo to prohlidnout a podobne? docela me totiz jeho reakce prekvapila…manza si takle objednava vystroj asi tri roky a nikdy se ho nikdo na nic neptal..

jo a jinak jsem uz vysala a utrela prach…vytre a kos vynese manza az prijde z prace, ale jeste se vrhnu na tu koupelku a zachod…po tech lekach se mi nadherne ulevilo…je mi krasne a tak ctu cervikovi pohadkovou knizku, lterou dostal od jeziska:)

zatim pa

sweety 37tt

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 09.01.06 13:00

Ahoj,

DANIELA

 • to je rozumný :) Musíš se uklidnit nakupováním :):) Tak vybírej :)

SWEETY - to je mi divný, proč se ten poš'ták ptal.. třeba byl jen zvědavej, ale jinak mu do toho snad nic není, ne?

Jinak Nikolka už se dneska zase projevuje :),
kope jako blázen :), někdy mi fakt připadá, že se do toho břicha nemůže vejít, mám boule na všech stranách..
No jo, to jsme my, co mají v břiše chobotničky :)

Zatím pa Jarka a Nikolka 36tt

 
radana2
Kecalka 402 příspěvků 09.01.06 13:10

Ahoj všem,

zase jsem se na vás přišla podívat. Říkala jsem si, po víkendu toho nikdy není moc, to zvládnu. Uf, překvapily jste mě. Auto-moto jsem pak už přeskakovala.

Berun - podle tvého deníčku mám pocit, že každé mimi musí být bezva :-) Ono to je opravdu jedno, kdy se narodí.

Snubák - už delší dobu vím, že mi nejde sundat - otoky jsou také mým věrným přítelem, ale když jsem si přečetla vaše komentáře, tak jsem si řekla, nedá se nic dělat, císař hrozí a prstýnek si zničit nechci nechat. Byla to fuška, myslela jsem si, že prst snad urvu. Ale touha zachránit prstýnek byla silnější - je dole :-)))

HOANDRO - v duchu jsem s tebou.

Já si o víkendu myslela, že už to musí být, ale v neděli se vše uklidnilo a cítím se zase dobře - tedy v uvozovkách. Začínám sledovat každé píchnutí :-) Už se moc těším.
Nepříjemný je, jak se mě každý na potkání ptá, kdy už to bude a jaktože už to není - jak to mám sakra vědět? Už nevím, jak na otázku: Jak ti je? mám odpovídat. Začínám mít tendenci nevycházet, abych nikoho nepotkala.
Samozřejmě ale, že všechny chápu. Musím si to pamatovat, abych tím neobtěžovala další, které budou těhotné po mě.

Mějte se bájo. Zdravím.
Radka o voříšek 39+1 = 40tt (týýýjo)

 
Danny02
Ukecaná baba ;) 1098 příspěvků 09.01.06 13:13

Těhulky važte si toho, že jste nebo půjdete na MD. Já bohužel jsem byla OSVČ a neplatila si nemocenskou(to nedělá většina podnikatelů), ze které se počítá mateřská (stejně by to byla almužna), takže teď úspěšně živoříme a já akorát dostanu, něco jako podporu v mateřství či co to je, dostanu tak stejně peněz jako je rodičovský příspěvek, takže radost veliká :-((((

Jinak jsem si vyřídila zdravotní pojišťovnu, kterou jsem musela změnit a vypadá to, že Davídek opravdu z praktických důvodů musí vylézt až v dubnu, neboť mne můžou pojistit až od 1.dubna, já mám TP 26.3.2006, takže Davídek když se vylodí na TP bude u té staré pojišťovny a já ho budu muset za těch pět dnů mu změnit pojišťovnu, PAKÁRNA! Taky nemůžu mít klid od vyřizování! A to vše díky našemu hodnému ministru zdravotnictví a OZP, které zrušilo smlouvu s mým gynekologem!
No konec rozlícení nad naším státem!!!!!!!!

DANIELA: Doufám, že tedy už je vše v pohodě a rodinné příslušníky to aspoň uklidnilo! A co se ti konkrétně stalo(myslím zdravotně), že jste museli do nemocnice, mohu-li se zeptati??????!!!!

Danny+Davídek 30tt
PS: to mi připomělo, že se mi párkrát stalo, že jsem se pod mail podepsala DANNY a máma nebo ségra čuměli, co to mám za přezdívku!

 
enisek
Kecalka 447 příspěvků 09.01.06 13:21

SWEETY: já jsem nastoupila do nové práce, pracovala jsem červen, červenec, srpen a září (poslední týden v září jsem si brala dovču). Od října loňského roku až do konce ledna tohoto roku jsem na neschopence. Na mateřskou mám nárok. Nejsem si jistá, proč bys na ní neměla mít nárok ty. Chtělo by to radu zkušenějšího viď :-)

Enisek

 
Berun
Závislačka 4921 příspěvků 09.01.06 13:30

Tak jsem zpátky z úřadů, Občanka vyzvednuta, manžel má zažádáno o novou a psi jsou taky nahlášení-je to palba platit 2 psy v Praze, bude nás to stát přes 3000,–ročně, první složenka přijde do konce března. Pak druhá v srpnu.

A teď to důležité, vzkaz od HOANDRY, která stále nerodí a nevypadá to, že by v dohledné době porodila:
SMS:Ahoj Berun, jelikož se nedostanu na net podávám info z KO takto. CS pořád 0, dávají mi týden a když se nic nestane, tak si jdu lehnout do nemocnice, tak mi držte palce ať se malej umoudří a bude chtít už na svět. Jinak se mějte všechny hezky.HOANDRA

Takže uvidíme jestli to další miminko nebude náhodou voříšek od Radanky, ale přála bych Hoandře aby ne. A hlavně žádné velké předbíhačky!!!

GRIZLEY: jestli budeš chtít tak si u mě horoskop objednej, já budu mít nějakou korunku navíc a ty se ode mě na oplátku dozvíš kam to svoje mimi v životě nasměrovat. Pro všechny informace, že to dělám pro maminy na MD a známé za 300,–Kč (pro ostatní venku to je až za 500,–Kč).
Ptala ses na ARCHIENKU jakto že jde až 19.1., říkala, že přetahuje, protože nástup mám dřív-jako ty.

DANIELA: jů nechat se vytočit to je v těhu dost snadné, tak ti ale přeju aby se to už neopakovalo, nemáte to s Matýskem zapotřebí. Aspoň že je ti už dobře. Ještě jednou se ptám na tu desku do postýlky, platí to? My jí půjdeme koupit až budou peníze, jsme na tom teď po rekonstrukci bytu bídně. Složenky se kupí a já nemám ještě ani ušetřeno na porodnici-což značí že u mě nadstandart nehrozí ani v nejmenším a budu ráda, když zaplatíme normální pokoj. Nějak nás ta výbavička a byt vysály. V březnu přijdou nějaké peníze ze stavebka, ale z toho musíme zaplatit ještě dluh za rekonstrukci, takže moc nezbyde, ach jó.

RYSAVKA: za ten prstýnek jsem ráda, aspoň mi zůstane celý, dneska mám to štěstí, že otoky z prstů zmizely, můžu je hezky ohýbat.

FIALKA: Já už mám vypráno a vyžehleno. Prala jsem v Lovele, nové věci na 40 stupňů, starší věci na 60 stupňů, plenky na 90 stupňů. Aviváž se nedává, maximálně můžeš přidat do praní pár kapek Tea Trea oleje, nebo octa. Máme stejný termín, já jsem se rozhodla, že chci mít všechno hotové do konce ledna a v únoru už mít klid. Přeci jenom už nejsem zrovna nejpohyblivější, autem nejezdím a manžel je pořád v práci. Ještě jsem nestihla zajít za pediatričkou, ale to sfouknu během tohoto týdne a pak musím ještě v novém bytě přehlásit služby, všude možně nahlásit změnu adresy…mám ještě do konce ledna co dělat:) ještě že už jsem od 2.1. na MD.

Berun+Mišelínek 33+0

 
grizley
Zasloužilá kecalka 711 příspěvků 09.01.06 13:33

Ahojky,

DANNY: Ono to prý chvíli trvá než budeš moct to malý přehlásit k jiný zdravotní pojišťovně - mě Dr. říkal že cca 3 měsíce - než se vyřídí věci na matrice apod. Tak ti snad přeju abys fakt přenášela :o)

DANIELO: Teda co se nakonec stalo? - jsem taky zvědavka! No důležitý je, že jsi v pořádku a Dr. Buben si může myslet co chce - že zbytečně plašíš apod. Doufám, že příště k tobě bude rodina ohleduplnější a nechají si ty rodinné rozmýšky na později!

SWEETY: Jestli se ti fakt tak ulevilo, tak si to tím spíš užívej a na úklid se vyprdni . Ono by se ti zase mohlo hezky rychle přitížit a ten bordel ti nikam neuteče!

Teda omlouvám se, ale já se dneska fakt udusím - na tý zemi mi to psaní opravdu nejde - tak se zase loučím a jdu se nadechnout :o)

Grizley

 
Berun
Závislačka 4921 příspěvků 09.01.06 13:37

RADANA: no Radanko vzhledem k tomu, že se to u Hoandry nechystá a má ještě týden na přirozené spuštění, je dost dobře možné, že to budeš ty, kdo bude mít další mimi! S tím prstýnkem to bylo u mě stejné,dost to bolelo a ještě teď mám ten prst otlačený, ale zachránila jsem ho!!! Tak ať tě Voříšek moc nenapíná a nás taky a brzy se bude chtít vylodit!!!
S tím, že je každé mimi zlaté je to pravda, ale je to dost obecné, přeci jen s tou hodinou se tam vloudí i leccos negativního a na co je třeba dávat si pozor, ale to jsem vám v deníčku nerozváděla, to chce si udělat pořádný rozbor, kde je těch prvků dost a dost.

Berun 33+0

 
Rysavka
Ukecaná baba ;) 1473 příspěvků 09.01.06 13:49

Berun a ostatní co chodíte do A-centra

 • já si kupovala permanentku a mám na ní ještě 5 lekcí. Ale ta noha mě docela zlobí (při určitém pohybu mě to dostane dost do předklonu a musím tu bolest vydýchávat) a nevím jestli to pokoušet ještě na cvičení nebo ne. Dneska jsem si teda vzala věci, ale cvičit nejdu. Jednak nožka bolí a pak jsem večer vždycky dost unavená. Takže můj dotaz jestli byste ji někdo nechtěl. Pokud ne tak to ještě vyzkouším až budu na MD (hurááá už za dva týdny). Ale je škoda, aby to kdyžtak propadlo.
  Ryšavka
 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 09.01.06 13:52

Ahoj,

teda to je celkem zajímavý, já jsem oteklá celá, ale prsty vůbec nic :) Každý den na noc sundavám a ráno zase dávám prstýnky a v pohodě. Snubák teda nesundavám, ale šel by taky :)
Zato nohy jsou teda oteklý pěkně, i když, jak kdy, krk mám taky nějaký podivný, nateklý, podbradek, tváře, jsem teď celá nějaká opuchlá :) :( No krasavice k pohledání, ha ha..

Dneska mi tady jedna paní povídá, co jako ještě dělám v práci, že už každým dnem musí být miminko, tak jí říkám, kolik je ještě času, tak mě odborně skoukla a povídá :
„Kdepak, to bude za chvilku. Bříško dole, obličej máte napuchlý, to už se holčička chystá ven.“
No to jsem na to zvědavá, já už to vidím, jak budu nakonec oproti všem těmhle předpovědím a předpokladům přenášet, to bude pak sranda :(

HOANDRA - snad se mimísek umoudří a vylodí se pěkně sám a včas :)
RADANA - ty máš ještě chvilku čas :)
Tak žádný předbíhání :):)

Zatím pa Jarka a Nikolka 36tt

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 3 4 5 6 Další »