Únorňátka a Březňátka 2006 č.33 - MIMÍSKOVÉ HNED PO NAROZENÍ

Těhotenství

Je tu další deníček pro dostatek prostoru na psaní komentářů, jelikož jsme ženský ukecaný :o) Jelikož se nám to všem už hóódně blíží, rozhodla jsem se napsat, jak to vypadá s mimísky bezprostředně po narození. Doposud jsme viděli ty své poklady jen na obrazovkách při vyšetření ultrazvukem, nebo popř. na fotkách z 3D UTZ. Ale najednou jsou tu po devíti měsících čekání, namáhavém porodu dokonale skutečné miminko...

Naše první reakce mohou být různé - zpravidla to bývá intenzivní pocit radosti, slzy dojetí, ale mohou to být i pocity odcizení či odmítání v důsledku vyčerpání po porodu. V některých případech se až teď dovídáme, zda se nám narodil chlapeček nebo holčička. Nezapomeňte však na to, že všechny uvedené reakce jsou naprosto normální - porod je velkým „otřesem" pro matku i pro dítě. Ihned po porodu zpravidla miminko nevypadá jako andílek z romantického filmu - dokonale čisté a růžové - ale bývá často nafialovělé, kůži má svraštělou, pokrytou bělavým povlakem. Hlavičku má občas mírně deformovanou tlakem při porodu - ale i přesto je to naše nejkrásnější miminko na celém světě:-)

Přizpůsobení k pobytu na vzduchu
Méně než 5 minut postačí novorozenci k tomu, aby se jeho dýchací ústrojí a krevní oběh přizpůsobily samostatné činnosti. Vyžaduje to rychle zapojení nesmírně složitých mechanismů. Musíme si uvědomit, že až do narození je plod vyživován krví matky, která k němu proudí přes pupečník. Jeho plíce nepracují, výměnu látek mezi krví matky , bohatou na kyslík a krví plodu zajišťuje placenta, která zároveň zbavuje krev plodu oxidu uhličitého. Krevní oběh mezí plícemi a srdcem ještě není funkční.

První křik a první nadechnutí
Jakmile se děťátko narodí, začne ihned křičet. První křik znamená nadechnutí. Mnohdy to může být jakýsi vzlyk, protože dítě je ještě plné plodové vody a obalené hlenem, který mu brání v dýchání. Jakmile otevře ústa, vnikne do jeho plic vzduch - první pohyby dýchacích svalů hrudníku ho vženou do plicních sklípků - které se po průchodu úzkými porodními cestami zbavily plodové vody, jež je vyplňovala v době nitroděložního života.

Podvázání pupečníku a malý krevní oběh
Tento úkon znamená přerušení spojení dítěte s placentou. Krev ze srdce novorozence musí okamžitě vniknout do plicních tepen, aby v plicích nalezla kyslík, který jí dosud přes placentu dodávala krev matky. Plicní tepna se otevírá a uzavírají se různé spojky, které zajišťovaly krevní oběh plodu bez průchodu plícemi. Vytváří se tak malý krevní oběh novorozence. Promodralá kůže se mění v růžovou. Jeho srdíčko bije 120 až 130 tepů za minutu (téměř dvakrát rychleji než srdce dospělého).

Hodnocení podle Apgarové
Americká anestezioložka Apgarová sestavila test (Apgar skóre), který umožňuje posoudit časovou poporodní adaptaci novorozence. Je indikátorem jeho vitality. Údaje se zjišťují minutu po narození, po 5 minutách a po 10 minutách. Toto hodnocení zahrnuje 5 parametrů klasifikovaných od 0 do 2 bodů. Zdravý novorozenec dosahuje v první minutě skóre 8 nebo 10. Nižší hodnocení naznačuje, že bude urychleně třeba dosáhnout „účinné ventilace" a dobrého krevního oběhu, aby mozek netrpěl nedostatkem kyslíku. Pokud jsou použity oživovací prostředky, má i dítě, jehož Apgar skóre bylo nižší než normál, vyhlídky na dobré zdraví. Pro lepší představu je následující přehled jednotlivých hodnocených parametrů.

Tepová frekvence 0

1 = méně než 100
2 = více než 100

Dýchací pohyby 0

1 = nepravidelné
2 = pravidelné

Svalový tonus 0

1 = slabý tonus ve flexi
2 = dobrý ve flexi

Reakce na kožní podněty 0 nebo slabý pohyb
1 = grimasa
2 = křik

Barva pokožky 0 zmodrání (cyanóza)
1 = končetiny promodralé, tělo růžové nebo bledost
2 = dítě zcela růžové

První kontakt a první péče o děťátko
Když vše probíhá dobře, nechá se miminko v klidu přizpůsobit životu na vzduchu.Poprvé také přijde do styku se svými rodiči. Většinou PA položí novorozence na bříško matky, aby znovu našel její teplo, zvuk jejího srdce a její hlas, popřípadě ho nechá vypít několik mililitrů mleziva -výživné tekutiny, která předchází mateřskému mléku. Pak je často na otci, aby vzal do náruče miminko, které je v tu chvíli poprvé schopno otevřít oči, podívat se na něj a slyšet jeho hlas. Tyto jedinečné a intenzivní okamžiky okouzlení při setkání rodičů s děťátkem jsou cenné a přispívají k vytvoření láskyplného vztahu, který je spojí na celý život.

První lékařská péče
Nyní přichází na řadu lékařský personál s péči nezbytnou pro zajištění pohodlí a bezpečí pro děťátko (čištění nosu a krku atd.).

Vážení
Následuje vážení a měření. ( Průměrná hodnota hmotnosti zralého miminka je kolem 3,3 kg, ovšem normální je váha v rozmezí 2,5 - 4 kg. Výška novorozenců se příliš neliší a bývá kolem 50 cm (+- 4 cm).

Tak přeji všem, ať mají miminka přesně podle svých představ, ať mají všechna ta hodnocení nejvyšší a ať je prostě všechno tak jak má být…

Barusa 35tt

Naše miminka:6 (Holčičky 4/Chlapečci 2)
31.12.2005-Gejby/1980/Pra­ha+SIMONKA/2580g/47c­m/19:58/TP 30.1./Kozoroh+ASC Lev
5.1.2006-Kousinek/1980/Vy­sočina+KRYŠTŮ­FEK/2400g/49cm/9:12/TP 1.2./Kozoroh+ASC Vodnář
13.1.2006-Radana2/1978/Ji­čín+EMIČKA/3000g/50c­m/12:37/TP 15.1/Kozoroh+ASC Býk
25.1.2006-Hoandra/1979/Ka­daň+ADÁMEK/3200g/50­cm/1:20/TP 7.1./Vodnář+ASC Štír
25.1.2006-Evah/1978/Pra­ha+EMIČKA/4000g/54c­m/7:51/TP 16.2.(CŘ)/Vod­nář+ASC Vodnář
2.2.2006-Zuz/1978/Praha+JŮ­LINKA/3450g/49c­m/9:25/TP 6.2./Vodnář+AS­C Beran

60 těhulek- 26 chlapečků /24holčiček/10 překvapení
27.1.Blanka/1980/Pra­ha/HOLKA/Nela/Po­dolí
3.2.Lina/1975/KLUK­/Adam
5.2.Marketkaa/1984/Pra­ha/KLUK/Dominik/Po­dolí
6.2.Lenulka/1980/Hať/­KLUK/Radim/Os­trava-Poruba
6.2.Sweety/1986/Žam­berk/KLUK/Jiří (Samantha)/Ústí nad Orlicí
9.2.Střapule/1979/Zlín­/KLUK
10.2.Bohun/1973/Mi­lovice/HOLKA/Lu­cie/Apolinář
12.2.Jarka/1979/Do­mažlice/HOLKA/Ni­kol/Domažlice (PM TP 16.2.)
13.2.Monina/1976/Os­trava/HOLKA/Os­trava-Poruba
13.2.Bamla/1979/Pra­ha/PŘEKVAPENÍ/Ta­deáš+Terezka/Mo­tol
16.2.Bramborka/1975/Klad­no/HOLKA/Vero­nika
16.2.Lasconka/1978/Pra­ha/KLUK/Matyáš Jan/Podolí (UTZ TP 22.2.)
18.2.Werinka/1982/O­pava/HOLKA/Klá­ra nebo Nina+Adrián/Opava
22.2.Janka26/1979/Pr­aha/KLUK/Motol
24.2.Viki25/1979/Kl­atovy/HOLKA/Si­monka/Klatovy (UTZ TP 4.3.)
25.2.Archienka/1981/Pel­hřimov/HOLKA/Da­nielka/Pelhři­mov
25.2.Grizley/1978/Mla­dá Boleslav/PŘEK­VAPENÍ/Mladá Boleslav
26.2.LiLu/1976/Pra­ha/HOLKA/Thea/Po­dolí
27.2.Berun/1981/Pra­ha/KLUK/Micha­el/Podolí (UTZ TP 22.2.)
28.2.Baboo/1975/Pra­ha/PŘEKVAPENÍ/Po­dolí
28.2.Fialka7/1976/Ko­lín/KLUK/Jakub/Ko­lín
28.2.Illka/1979/Os­trava/KLUK
28.2.Janul/1977/Ha­vlíčkův Brod --------------------------------------------------------------
1.3.Daniela/1978/Pra­ha/KLUK/Matěj/Po­dolí
3.3.Petik/1975/Chv­aletice/HOLKA
3.3.Rysavka/1975/Pra­ha/PŘEKVAPENÍ/Po­dolí
4.3.Babu/1973/Par­dubice/KLUK
4.3.Lllucka/1978/Ho­loubkov/KLUK/A­dam/Plzeň-Slovany
4.3.Mikina/1980/Pra­ha/HOLKA
4.3.Sandym/1980/Pra­ha/HOLKA
4.3.Zuzzi/1976/Plze­ň/HOLKA/Zuzana/Plzeň-Mulačov
5.3.Kukatko/1979/O­pava/HOLKA/Zu­zana/Opava
5.3.Mamulka/1980/Brno­/KLUK
5.3.Vlnucha/198­1/Brno/PŘEKVA­PENÍ
6.3.Kocca/1978/Kro­měříž/HOLKA/A­neta/Kroměríž
7.3.Barusa/1980/Krko­noše/PŘEKVAPE­NÍ/Trutnov (UTZ TP 13.3.)
9.3.Jitulinda/1975/Pra­ha/KLUK/Michal/Be­nešov (UTZ TP 23.2)
9.3.IvanaHubac­kova/1983/Dol­ní Poustevna/HOL­KA/Klára/Děčín
9.3.JO/1970/Brn­o/HOLKA/Brno-Bohunice
10.3.Baru/1980/Pra­ha/HOLKA/Kris­týna/Podolí
10.3.Marsa/1979/Plze­ň/HOLKA/Petra
11.3.Popilio/1985/Brno/­KLUK
11.3.Shrine/1974/Pra­ha/KLUK/Zbyněk/Krč (UTZ TP 5.3.)
13.3.Moninda/KLUK
15.3.Enisek/1976/Pra­ha-Východ/HOLKA/Ve­ronika/Podolí
16.3.Kvetule25/1980/Pr­aha/KLUK/Adam/Po­dolí
16.3.Milu1/1972/Nym­burk/KLUK/Michal
17.3.Hopsinka/1974/Pra­ha/PŘEKVAPENÍ
17.3.Marka/1977/HOL­KA/Markéta
18.3.Gabika/1976/Par­dubice/KLUK
20.3.Dasulika/1980/Pra­ha/KLUK/Lukáš/Po­dolí
20.3.Snoulenka/1976/Fren­štát pod R.
21.3.Ennie/1979/Brno/­KLUK/Jan
21.3.Ivule/1977/Ro­kycany/KLUK/To­biáš
26.3.Danny/1975/Pra­ha/KLUK/David/Po­dolí
27.3.Katty/1979/Pra­ha
27.3.Souris2/1980/Pr­aha/KLUK/Filip
28.3.Hope/1982/Stě­bořice/HOLKA/O­pava
28.3 Elena/1977/Bre­zová pod Bradlom/2HOLČIČ­KY/Saška a Emka/Myjava
29.3.Kativas/1976/Brn­o/HOLKA/Eliška/Brno-Obilný Trh

Doktorská postupka:
6.2.Marka-KO
6.2.Berun-KO Podolí (37+0) 8:00
6.2.Rysavka-KO Podolí 8:00
6.2.Lasconka-KO Podolí 10:30
6.2.Werinka-KO+UTZ
7.2.Werinka-Monitor
7.2.Marketkaa-KO+UTZ+Monitor
7.2.Shrine-KO Krč
8.2.Zuzzi-KO
8.2.LiLu-KO 10:00
8.2.Viki25-KO
8.2.Grizley-KO
8.2.Daniela-UTZ 13:00
9.2.Babu-KO+UTZ
9.2.Daniela-KO Podolí 12:30
9.2.Jitulinda-Poradna+monitor
9.2.Monina-KO
9.2.Sweety-KO
9.2.Enisek-KO
10.2.Ennie-nástup na MD
13.2.Danny-KO
13.2.Berun-KO Podolí (38+0)
13.2.Werinka-KO+UTZ
14.2.Werinka-Monitor
15.2.Dasulika-KO
20.2.Danny-KO+monitor
20.2.Ennie-KO
21.2.Gabika-KO
21.2.Enisek-KO Podolí
24.2.Dasulika-KO Podolí 8:00
27.2.Danny-KO Podolí
6.3.Danny-KO+monitor
13.3.Danny-KO+monitor
20.3.Danny-KO+monitor
27.3.Danny-KO+monitor

Fotogalerie(DANNY): http://rodina.cz/…breznata2006
Příští deníček: 7.2.-Dasulika

Hodnotilo 2 lidí. Score 4.5.

Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 3 4 5 6 Další »
 Váš příspěvek
 
Jitulinda
Ukecaná baba ;) 1748 příspěvků 03.02.06 19:44

jupíííííííííí nový deníček. že bych byla první :-) jdu číst

 
Nicol001
Ukecaná baba ;) 1242 příspěvků 03.02.06 19:53

Ahoj holky,
omlouvam se, ze vam sem tak „lezu“, ale tento deniciek ve mne evokoval pocity, ktere jsem zazivala po narozeni Stelly. Kdyz mi dali ten uzlicek k prsu, ona se na me tak koukala, byl to ten nejuzasnejsi zazitek meho zivota. Doted si to dokazu naprosto presne vybavit, vcetne emoci.
To malilinkate bezbranne stvoreni, ktere je cele vyjukane, kam se to dostalo, a jen na vas tak kouka plno ocekavani, ospale, unavene, hladove…

Holky, tohle si opravdu uzijte, porod je timto okamzikem korunovan a vazne stoji za to:-))))

N a Stella 5 tydnu

 
Kocca
Kecalka 267 příspěvků 03.02.06 19:58

Hurá jsem třetí, moc pěkný deníček!!!! Už , abych měla Anetku v náručí :-)

 
WERINKA
Ukecaná baba ;) 2193 příspěvků 03.02.06 20:03

BARUSA nádherný deníček!!! To se povedlo! Úplně se už nemůžu dočkat!

Holky pro dnešek končím. Jdu se věnovat manžovi a koukat na Humoresky a pak hajat, protože zítra brácha slaví 20 (kvůli mému TP 18/2 předčasně. On má narozky 19/2 :-)

DOBROU NOC A A´T VÁS TI VAŠI MILÁČKOVÉ NECHAJÍ HEZKY VYSPINKAT!

Werinka a žížalka 37+6

 
hope
Zasloužilá kecalka 826 příspěvků 03.02.06 20:22

pekny denicek… krasne jsi to popsala… uz se nemuzu dockat az budu mit ten maly uzlicek u sebe.. a bude na nas koukat temi svymi kukadly :)

 
Lllucka
Stálice 51 příspěvků 03.02.06 20:46

Ahoj holky,

BARUSO- moc super deníček, vyvolal ve mě spoustu vzpomínek, na nejkrásnější chvíli z celého těhotenství a s touto vyhlídkou snad vydržím a přežiju i ten pobyt v té porodnici.

Tak se všechny mějte moc hezky a krásnou, klidnou dobrou noc s co nejmenším počtem nočních WC procházek.

Ahoj Lucka a Adámek 35+4 tt

 
Danny02
Ukecaná baba ;) 1098 příspěvků 03.02.06 20:49

BARUSA: Krásně jsi to napsala, působí to na mně stejně jak na ostatní těhulky „UŽ SE TAK TĚŠÍM NA TEN UZLÍČEK“!!!!!
Ale mají to prďousci práce, přitom prvním vykouknutí!
A ještě když to čtu, jak čerstvou maminku Nicol001 to taky dojme, tak se nemůžu dočkat!!!!!
No my si s Davídkem ještě počkáme ,až budem na sebe zírat :-)))))))
Danny+Davídek33tt

 
Jitulinda
Ukecaná baba ;) 1748 příspěvků 03.02.06 23:26

BARUSO taky se přidávám k chvále. moc hezky jsi to napsala :-) paráda

taky už se nemůžu dočkat až se ten náš obřík vylodí a bude na nás koukat kukadýlkama a budeme si prohlížet jeden druhého a konečně budeme spolu :-) už se to blíží.

tak jsem právě dožehlila další várku mimioblečků a nějak mě to začalo bavit. celý barák už spí a já jsem Mišákovi při žehlení říkala co zrovna žehlím a jak to vypadá, jaké jsou tam obrázky a u věciček od Jarky jsem mu říkala, že to mu vybrala teta Jarka :-) no byla jsem u toho žehlení nějaká sentimentální ;-)

teď se chystáme do postýlky k chrupkajícímu taťkovi :-)

dobrooooooooooooou pohodovou spací nečůrací noc :-)

Jitulinda a Mišánek 36tt

 
Berun
Závislačka 4921 příspěvků 04.02.06 07:58

BARUSKO: deníček se ti moc povedl, já když si teď představím, že mi do termínu zbývají 3 týdny-po tom dlouhém čekání, je to fakt neuvěřitelné. Jednou na těhotenství budu v dobrém vzpomínat-taky jsem neměla žádný problém, ale teď už jsem opravdu žhavá na to vylodění a ten první okamžik až uvidím toho nejkrásnějšího chlapa pod sluncem (manža promine ale je to taky půlka z něj a to je na tom možná to nejkrásnější, že ten malý chlapík, do kterého se hned zamiluju bude z té naší největší lásky:).

LASCONKA: včera jsem tu nebyla od 15 hodin tak to jdu dohnat a do galérky kouknu, ten Valentýn by ti mohl vyjít, máš to tak akorát a co je nejlepší je tu už za týden a něco!

BLANKA: holky vemte si z ní příklad!!! To je vzorná těhule v termínu! Pěkně oznámí abychom se o ní nebály a nespekulovaly jestli není už v porodnici! Budeme na tebe čekat i na tu dobrou zprávičku, že se třeba Nelinka rozhodla opravdu o víkendu vyskočit na svět!

GEJBY: ať žije tulení co? No hlavně že tě to nebolelo a bylo to OK. Mě Zikmund taky připadal fajn, jsem zvědavá jestli ho vyfasuju v pondělí znovu. Stačilo mu pár hmatů (minutové vyšetření) a měl jasno.

Já bych teď ještě ke konci na tulení chuť měla, ale bohužel mám ty zatracené kvasinky, takže si to nelajsneme. V neděli dobírám čípky, tak na to Dr. v pondělí upozorním jestli je to už OK. Docela mě mrzí že tu masáž hráze kvůli tomu neděláme-myslím, že ta velikost hlavičky malého by si to zasloužila a ještě víc mě bude mrzet pokud nebudeme moct vyhánět malého ven když se tam rozhodne být po termínu! Takže musí vylézt i bez toho!!!

No nebudu nad tím spekulovat, jednou stejně vylézt musí:))

DUDLÍK: já si myslím, že díky tomu jak je každé dítě jiné se to nedá předem naplánovat a i když si každý říká předem, že dudlík raději ne, tak praxe ukáže že je to občas jediný prostředek jak prcka uklidnit. Takže já jsem určitě PRO ovšem v případě, že selžou všechny ostatní alternativy. Zrovna o tom psala Tobia do snažilek, že malá používá prso dost často jako šidítko, že už nesaje mlíčko, ale leží a v puse má bradavku aniž by pila. A jakmile se Tobi zvedne a bradavku vezme, tak spustí šílený řev. Takže v tomhle případě dudlík zvítězil i nad ní, protože nemůže fungovat s bradavkou jako šidítkem.

Mějte se krásně, jdu trochu uklízet, aspoň protáhnu ty bolavé kosti…je to fakt průšvih, když si nemůžu sednout. Už toho mám plné kecky fakt, malý mi připadá čím dál těžší (kupodivu:)) a mě už fakt bolí celé tělo. Však to znáte!

Berun+Mišelínek 36tt+5
23dní do PM TP
18dní do UTZ TP

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 04.02.06 08:32

Ahoj holky,

BARUSA - parádní deníček! Strašně moc už se na ten náš uzlíček těším :) Až mi jí dají na bříško a ucítím ty její ručičky a nožičky pěkně zvenku ne jen uvnitř v břiše :):)

JITULINDA - tak doufám, že se Mišákovi budou oblečky od tety Jarky líbit, až vykoukne :) Hezky mu je vyžehli!!

Já jsem se dneska vyspala celkem ok, jen asi 5 procházek na WC a to jsem šla spát až v 1 hod v noci a vstávala v 8 hod.

Jarka a Nikolka 39tt

 
Barusa
Ukecaná baba ;) 1228 příspěvků 04.02.06 08:49

Ahoj těhulky,

to jsem ráda, že se deníček líbí:-)))

JARKA: Jo holka, tak dnes jsem poslední sobotu v práci, pak už tu budeš ty pracovní víkendy sama:-)) - teda vlastně skončíme asi obě - akorát ty si to pošupajdíš do porodnice!! (já už budu psát z domova, heč:-)) Teda aspoň DOUFÁM!!!! No prostě jsem tu do neděle a pak mě tu už nikdo neuvidí…myslím že pracovat do 36tt je docela dost…

No, na nic reagovat nebudu, protože jsem ještě nepročetla bohužel všechny ty komentáře…prostě tady je to hrůza…kdybych měla nějakou brokovnici, tak to střílím už mezi dveřma,ale nemám…

Barusa + drobísek 35tt+4

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 04.02.06 08:55

BARUSA - ty zrádkyně!!! :):)
Já makám ještě v 39tt!! Sice pošupajdím do porodnice, ale pak mě tady uvidí hned zase po týdnu :):)
To jsem moc zvědavá, jak to budu zvládat :)

Jinak jsem se teď docela lekla, pořád chci vyloďovat Nikolku, ale když jsem si teď uvědomila, že do termínu podle UTZ je už jen
8 dní!!! Jsem v šoku…
Už to začíná být víc než jisté, že bude miminko..
Mám trošku strach, jak to všechno zvládnu a přitom se tak strašně těším.. ach jo, jsem prdlouš!

Jarka a Nikolka 39tt

 
WERINKA
Ukecaná baba ;) 2193 příspěvků 04.02.06 09:01

DOBRÉ RÁNKO MAMINKY!

NO KUPODIVU 2. NOC SPÍM :-)) NEVÍM CO SE DĚJE, ALE PROSTĚ SPÍM… SICE PAUZY NA WC JSOU, ALE AŽ TAK SE U NIC NEPROBERU. NO JE PRAVDA, ŽE JSEM SI PŘIDALA POD ZÁDA JEDEN POLŠTÁŘ, TAK ŽE BY TO BYLO TÍM? NÁŠ MILÁČEK MĚ DNESKA OŇUFÁVAL UŽ V 6 RÁNO, TAK JSEM MU MUSELA VYSVĚTLIT, ŽE MÁ JÍT JEŠTĚ SPINKAT, ŽE ANI PANIČKA ANI PANIČEK NEHODLAJÍ JEŠTĚ VYLÉZT Z POSTÝLKY, TAK SE UMOUDŘIL A SPINKAL JEŠTĚ HODINKU! UF! TO BY MĚ FAKT NAŠTVALO KDYBYCHOM MUSELI VYLÉZT… :-)

WERINKA 38+0 tt

 
Marka
Ukecaná baba ;) 1817 příspěvků 04.02.06 09:17

ahoooj,

tak jsem konecne vylezla z pelisku, udelala snidani (toustiky se syrem a sunkou a kaficko) a pak jsme si manzelem zalezli jeste na chvili do deky a pozorovali brisko - to bylo uplne VLNOBITI :))))
ted uz sedim zase ve svem pracovnim odevu a cekam, az zacneme pracovat. manzel sel rozdelat maltu - aby mohl vyspravit kusy zdi, ktere pri skrabani vypadly (jo, holt je to stolety barak, tak se nejaka chybicka vloudi, ze?) a pak zacne stukovani (prvne strop, ten je nejhorsi).

N a obed dneska budu delat podle receptu z diskuze „oblibene recepty“ - kureci maso zapecene s hermelinem a kys. smetanou. jsem zvedava, jaky to bude - holky si to dost chvalily :) tak snad bude chutnat i nam.

Barusa - denicek je krasnej, opravdu se uz nemuzem Marketky dockat, jsem strasne zvedava, jak bude vypadat, jake bude mit vlasky atd. no proste, asi jako vy vsechny :)
At ti to v praci utika.

Tak peknou sobotku.

Marka + Marketka 34+1tt

 
Viki25
Kecalka 343 příspěvků 04.02.06 09:30

JARKA - koukám, že jako vždy pracuješ - mi za chvíli vyrážíme směr Folmava, tak jsem si myslela, že bych se stavěla pro tu kazetu …

BARUSA - super deníček :-))

Viki a Simonka 37tt+1

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 04.02.06 09:33

VIKI - zrovna jsem dneska přemýšlela, jak ji k tobě dostat :)
Jestli se zastavíte, to bude super!

Jarka

 
Viki25
Kecalka 343 příspěvků 04.02.06 09:35

JARKA - super, tak do půl hodky jsme tam.

 
grizley
Zasloužilá kecalka 711 příspěvků 04.02.06 10:24

Ahojky,

BARUSO: Teda super deníček - mě to skoro rozbrečelo. Občas člověk myslí jen na sebe jak mu bude a přitom ten drobek to má mnohem těžší!!! Mě se dneska zdál naprosto šílený sen - bylo to den po porodu a já měla krásnou buclatou holčičku se zelenýma očima - byla naprosto dokonalá, ale já si vůbec nic z porodu nepamatovala. Začala jsem přemýšlet a vzpomínat a nemohla jsem uvěřit, že si nepamatuju ani cestu do porodnice. Tak jsem si říkala, že je to tak jak píšou zkušené maminy, že na všechno prostě zapomeneš - ale pak jsem začala normálně brečet, že ani nevím jestli se narodila ve dne nebo v noci - prostě jsem si nepamatovala vůbec nic - tak jsem se s brekem vzbudila a zjístila, že mímo je pořád v bříšku! Tak na tohle budu vzpomínat až mi bude nejhůř - jestli to bude bolet a budu mít strach, tak si vzpomenu, že by mnohem horší bylo to vůbec neprožít a nic si nepamatovat! Nevím jestli to píšu srozumitelně, ale pro mě to byl strašlivě emotivní sen!

Grizley

 
Danny02
Ukecaná baba ;) 1098 příspěvků 04.02.06 10:37

Hezký víkend těhulky, maminky, miminka!!!!!

JARKA: Myslím, že tyhle pocity má většina holek! Já taky, pořád jen o tom mluvím, čtu, tvářím se jako, že už všechno vím a znám, dostávám se do fiktivního světa matky a najednou si uvědomím, že je to reál a opravdu budu mít u sebe takového broučka, tak se mi „stáhujou půlky“ a leknu se , že je to za chvíli a začnu mít obavy, strachuju se, že ještě nemám tohle a tamto! No mám to až přibližně za 50dnů (stále doufám, že i víc), tak nevím, jestli nebudu panikařit, až to budu mít za 8 dní, jako ty :-)))))
Ale stále věřím, že vy už tu budete většinou maminky, když já ještě budu stát v předsíni s taškou do porodnice, tak myslím, že vaše zkušenosti mne budou ukliďnovat!!!!

Jinak dnes jsem vstala, nasnídala se, koukala na internet a teď se mi chce zase děsně spát!!!!! Ale podle toho jak to vypadá venku se ani nedivím!!!Ještě, že s pejskem chodí manža, být s ní sama, tak má naše holčička smůlu :-)))

Ospalá Danny+ hoďňoučký Davídek 33tt

 
grizley
Zasloužilá kecalka 711 příspěvků 04.02.06 10:52

Holky, teď jsem koukala na to umělecký bříško od LASCONKY - to je fakt bomba! Taky jsem si poprvé všimla, že tu fotku jde ohodnotit - to bysme ji měli dostat do top ten v Galérce - je to fakt super!

Grizley (dneska přesně 37tt!)

 
Marsa1
Stálice 63 příspěvků 04.02.06 12:32

Ahojte mamulky,
Barusa: nádherný deníček, už se uplně klepu na tu naší malou cácorku.

Musím vás všechny po dlouhé době pozdravit, vůbec jsem neměla čas sem nakouknout tak jsem si vytiskla všechny deníčky a snad si je dnes večer až konečně dodělám to účetnictví přečtu.
Příští týden začínám zacvičovat klučinu na výpomoc místo mě aby ¨tady nebyl manža sám a ještě lítám vedle do vinotéky, tam už se holky docela zaběhly takže to vypadá dobře. Zkolaudováno stále ještě nemáme ale doufám že to do konce února stihneme.
Penzionek už máme taky skoro zařízený, minulý týden jsme prodali obývákovou stěnu, takže teď bydlíme mezi krabicemi, manža se rozhodl že obývák ve kterém máme iložnici, nejdříve zateplíme a také zaizolujeme stěnu do druhého bytu neboť je moc úzká a slyšíme přes ní cokoliv co se povídá na druhé straně a myslím, že když prijedou lidi do penzionu a uslyší brečet malé mimi tak budou celí nadšení. Jenže na to nejsou teď peníze takže první 2 měsíce neli 3 budeme bydlet v penzionu než se udělá obývák. Do toho mi ve středu přišla SMS od kámoše jehož přítelkyně má stejný TP jako já že se nečekaně stal otcem o 6 týdnů dříve, tak jsme šli slavit ale manža z toho je vyvalenej ještě teď že vlastně můžu porodit už kdykoliv je to docela sranda pořád si myslel že má času a najednou ejhle. Na KO vše OK až na to že je tam malá prý nějak divně stočená ale prý má ještě dost času aby byla OK. A taky si připadám jako exot, protože řekla že si na příští týden neboť budu chodit po týdnu, musí přinést foťák protože takovou žilní kresbu ještě neviděla. No nevím mě to připadá normální mám prostě průsvitnou pleť, a přibírám jen do bříška a jelikož jsem BYLA hubeňoučká tak se mi ta kůže víc napíná a je bez tuku. No mějte se moc hezky a já se snad zase v sobotu ozvu. To bude akorát po sëgřiným maturáku, tak snad neporodím po cestě zpátky je to 80 km tam a 80km zpět.

Pohlaďte pupíčky a mimísky

Marsa + Petruška 36t

 
Daniela-Praha
Ukecaná baba ;) 1105 příspěvků 04.02.06 12:52

Hlásím se po příšerné noci. Když už se mi podařilo mezi cestama na WC usnout, tak se mi zdáli naprosto brutální sny. Např. rozstřílela jsem kamaráda )nechápu proč zrovna jeho, je to moc hodnej kluk), na místo činu přijel můj táta (nestýkám se sním už 6 let) a ségra. A já seděla u nich v autě a brečela jsem, že jsem ho nechtěla zastřelit a že nechci rodit a vychovávat Matýska v kriminále. Hroznej pocit. Probudila jsem se úplně propocená. Fuj.

´Dostala jsem strašnou chuť na pizzu, tak jsem se jí těď strašně přecpala. Nebyla jako z pizzerky, ale byla dobrá. :)

Jinak se musím přiznat jak jsem měkká. Budu se ještě snažit s otcem o dohodu o alimentech. Tak snad na tu schůzku alespoň dorazí.

Daniela + Matýsek

 
Daniela-Praha
Ukecaná baba ;) 1105 příspěvků 04.02.06 12:53

Bausa: chválím deníček.
Já už se nemůžu dočkat až budu Matýska držet v náručí. Ale na druhou stranu ten strach z porodu začíná být čímdáltím větší.

Daniela

 
strapule
Nováček 7 příspěvků 04.02.06 13:57

ahojte tehulky a taky moc gratuluju novopečeným maminkám, úplně už vám závidím, že už máte mimísky u sebe. Já už mám tedka konečně přístup na net, tak musím všechno dočíst :o). Barušo moc pekný deníček, jak to čtu, hned bych už šla rodit. Můj doktor mě už 14 dnů straší, že to může přijít každým dnem, že už se otvírám, ale malému se pořád nechce. Tak mám sbalenou tašku a čekám a čekám:o). Mejte se krásně, tady sněží a sněží......

Střapule+Vašík

 
Kukatko
Kecalka 278 příspěvků 04.02.06 14:32

Ahoj holky!
BARUSA: u deníčku jsem uronila slzu dojetí, začínám se těšit na porod. Přečetla jsem spoustu odborné literatury a tak nějak jsem nabyla dojmu, že tentokrát už budu vědět líp co a jak dělat, že to celé líp zvládnu. Hlavně mám pocit, že chápu PROČ a kdy mám dělat :-) Uvidíme, jaké to bude v praxi. Baruško, ty už to v práci nějak doklepej a hurá na mateřkou!

LASCONKA: super fotky!!!!

NICOL: jojo, když se mi narodila Eliška, byl konec porodu bohužel moc hektický a malé se nevedlo dobře. Apgar měla 6-9-10. Takže žádné přikládání mamince na bříško se nekonalo a já se na to ták těšila. Dodneška to beru jako malou křivdu, i když samozřejmě chápu, že v zájmu zdraví dítěte byla lékařská péče a ne mámino ňuchání… Moc doufám, že tentokrát se vše povede na jedničku a miminko si takhle taky užiju - poprvé, jako většina maminek v tomhle deníčku.

Co nového u nás? Jsem opět marod, dneska celý den ležím. Bolení v krku se včera rozjelo tak, že jsem přestala mluvit. Dneska je to lepší, ale aspoň se vyležím, když se o Elišku může starat tatínek :-) Navíc máme dneska velký úklid + úklid našeho patra v paneláku, tak to taky odedře tatínek. Jé, to mám radost… Včera jsme si domů přivezli kočárek Quinny Zapp!!! A předevčírem manžel dovezl autosedačku (maxicosi), tak jsme ji hned zkoušeli montovat na podvozek toho kočárku… jsme z toho nadšení, krásně to pasuje a bezvadně se s tím jezdí. A pak kočárek otestovala Eliška - zatím ho bude používat ona, jsou to klasické golfky, ale až se narodí mimi, budou sloužit k převážení autosedačky a Eliška utře :-(
Už je holt velká holka. Taky jsem se dozvěděla, že svatba manželovy sestřenky, na kterou jsme zváni, se koná už 25.3., takže jsem se rozhodla vyhnat miminko už za 14 dnů :-D Na:,–(íme s manželem vyháněcí metody těžkého kalibru. Jinak nevím, nevím, asi ze svatby nic nebude. A druhá novinka, která mi docela vyrazila dech… moje sestřenka, která má stejný TP jako já, jde kvůli cukrovce v úterý na císaře!!!!! Oni budou mít už za 3 dny miminko!!!!!! Já to nějak neumím pochopit.

Určitě jsem chtěla ještě něco napsat, ale skleróza a viróza fungují. :-)
Mějte se
Hanka (36+0 tt)

 
Jitulinda
Ukecaná baba ;) 1748 příspěvků 04.02.06 14:39

příjemné odpoledne těhulinky, mamulky a mimískové :-)

tady suprově sněží :-) takže zase se ven nedostanu.

dnešní noc byla hrozná. nějak se mi nechtělo spát, tak jsem žehlila ty mimioblečky a potom ještě odehrávala jednu online hru na netu a potom jsem zalezla do pelíšku ka manžovi a že jako budu spát. němohla jsem usnout a do 3 hodin jsem se převalovala z prav do leva a nic. už jsem byla fakt naštvaná. naštěstí jsem potom usnula, ale v 6 mě vzbudilo wecko a já šupajdila. no a potom jsem se vzbudila v půl 8 a byla naprosto mimo. jako když mě praští palicí :-(

jo taky se mi po včerejšku objevily otoky na kotníkách. aaaaaaaaaaach jo.

dopoledne jsme byli s manžou na nákupu a v Kauflandu v Benešově to vypadalo, že se chystá nějaká pohroma, protože tam bylo plno lidí a všichni totál nacpané vozejky. já jsem dokoupila potřebné věci do porodnice a pro Mišáka a jeli jsme pro dort. manža má v pondělí narozky, tak jsem mu nechala udělat čokoládový ovocný košík. to byla ňamina :-) no a nej… zpráva je, že nás po týdnu opustili tchánovci. jupíííííííííí­íííííííí.

tak teď jdu navigovat manžu co má dělat a já zalézám do pelíšku. už mám zase nateklé nohy :-( doufám, že alespoň tlak mám v pohodě a nechce mě na konci těhu navštívit preeklampsie :-(

jo v úterý zase vyrážím do Prahy. hlavně kvůli vyřízení té špatně napsané mateřské a taky máme předporodní kurz, tak co kdybychom DANIELKO a LASCONKO a BERUN zase vyrazily na banánový koktejl do Centra Chodov :-)))))))))))))))))))))) Berun s dopravou si nedělej hlavu. vzala bych Tě autem ;-)

Jitulinda a Mišánek 35+2tt

 
Marketkaa
Zasloužilá kecalka 927 příspěvků 04.02.06 15:10

Barusa:Supeeer deníček :)

Tak holky opět mrtvo nic a nic a nic v noci jsem byla asi 50krát čůrat spát jsem šla až ve 3 hodiny jelikož mi bylo blbě a Domísek děsně kopal no a ráno jsem se probudila a děsivě jsem brečela…mám nějakou depresi či co nevim jsem uplně v háji…Každou chvilku mi přijde že budu zase brečet…Jsem to fakt nečekala že to takhle ponesu…Snažíme se myslet pozitivně,ale nějak to nejde…Teď ještě to počasí tady chumelí až hrůza no co vám budu povídat.

Markétkaa a Domísek (snad už nám bude líp)..........

 
Daniela-Praha
Ukecaná baba ;) 1105 příspěvků 04.02.06 15:28

jitulinda:srazík- když by to bylo v CENTRUM CHODOV, tak bych snad dorazila. Těch pár stanic busem snad zvládnu. :)

Teda kdybys plánovala ten srazík na dnešek, tak bych určitě nedorazila. Mám tak strašně oteklé nohy, že se nedostanu do bot. O kotníkách si můžu nechat zdát.

Právě jsem snědla ceou nohu štrůdlu- ještě horkého !! Jéé, mě bude špatně. :))

Holky, co je to +P+ a X/4 ??????

Daniela + Matýsek36+3

 
Danny02
Ukecaná baba ;) 1098 příspěvků 04.02.06 15:29

MARKETKAA: Jestli to už nebudou deprese těsně před porodem :-))))) Zítra máte velký den, tak přeji, ať už Domísek vyleze, ať zapomeneš na to všechno trápení :-))) A když nevyleze, tak oslavte aspoň, že máte TP :-))))
Danny+Davídek 33tt

 
Berun
Závislačka 4921 příspěvků 04.02.06 16:06

Střapulko: je fajn, že ses ozvala po takové dlouhatánské době a teď už s námi budeš moct klábosit o 106, termín máš už příští týden tak držím palce!!! Poslala jsem ti SZ.

Já měla moc příjemnou návštěvu kamarádky, manžel je dneska od rána v Lípě u matinky a za babičkou, takže byl klídek pěkně si popovídat, projít se s pesany…je to zase pohled jinam. Já jsem jediná z mých kamarádech která čeká dítě, v mém okolí to ani nikdo neplánuje. Však to znáte, v Praze to všichni dost odkládají, taky proč ne když je spousta možností jak studovat, cestovat. Ve svých necelých 25 letech jsem velká rarita. Ale bylo to fajn zase si popovídat o starostech vysokoškolačky a velké cestovatelky:))

JITULINDA: srazík-to bych myslím taky ještě zvládla i když se už pohybuju opravdu zajímavě kvůli těm debilním kostem a nakopanému zadku. Ty bys mě svezla odtud z Malešic? Mě tedy cestování MHD nevadí, to zvládám, ale když tu budeš mít cestu tak je to samozřejmě super. Navrhni čas, mě je to jedno, nikam se nechystám.

EVAH: prosím, prosím pošli mi svůj mailík, psala jsem ti včera zprávu, nevím jestli ti dorazila.

MARKETKAA: vydrž, já bych taky někdy bolestí brečela, zvlášť když sedím třeba 20 minut a pak se zvednu-to mám pocit, že spadnu jak mě chytne bolest do zadku, kostrče a kyčlí a mám pocit, že ty 3 týdny už nepřežiju…ty to máš maximálně do pár dnů-uvidíš. A brzy už bude Domíšek s tebou. Buď na sebe pyšná, zvládla jsi to až do konce i přes všechny problémy!!!

Mám velký hlad, nějak jsem dnes snědla jen jeden chleba a talíř polívky, ale ta žáha mě trápí pořád. Koupila jsem rennies a opravdu zabírají.

Berun 36tt+5

 
Monina1
Zasloužilá kecalka 656 příspěvků 04.02.06 16:09

Ahojky,

Marketko - drž se, možná ti fakt ujíždí nervičky které se připravují na tu velikou událost… Hlavně to netutlej v sobě a v klidu se vybreč, bude ti líp…

Baruso - nádherný deníček.

Holky věřte, že v mém životě nebyl zatím lepší zážitek, než okamžik, kdy mi Haničku položili na břicho a já si ji pohladila… Je to prostě nádherný a nezapomenutelný okamžik, při kterém okamžitě zapomenete na celé trápení které tomu předcházelo. A vždy když slyším, že se někomu narodilo miminko, tak na tento okamžik vzpomínám a mám slzy v očích. Bylo to opravdu hodně silné…

Když jsem četla dnešní e-mail z rodiny a tam bylo že předpokládaný TP je za 9 dní… Letí to letí a je to už tááák blízko… Začíná to všechno být nějak neskutečně skutečné.

Ještě se musím pochlubit, že jsem se po hooodně dlouhé době konečně dobře vyspala :o)))

Zatím pa pa a hezký víkend a miminka halo halo kde jste, pojďte se na nás kouknout :o))))
Monika + Hanička + Trpaslík 38+5

 
Danny02
Ukecaná baba ;) 1098 příspěvků 04.02.06 16:29

BERUN : To máš jedno kolik ti je, já zas nemám kamarádku co mají malé mimi, neboť většinou už rozebírají školní docházku svých dvou ratolestí, druhé manželství a podobně!!! A to mám pocit, že ještě nemám tolik let, zvlášť když vidím, že tady jsou holky stejného ročníku :-))), co čekají první mimčo, tak jsem v klidu! Někdy se to tak sejde, že v blízkém okolí není kamarádka s mimčem!!! Jediné co je parádní, že ségra má teď druhé mimčo, ale bydlí daleko, ale aspoň něco :-)))
Danny+Daďulka 33tt

 
radana2
Kecalka 402 příspěvků 04.02.06 16:54

Ahojky,

BARUSO - nádhernej deníček. Vehnalo mi to slzy do očí. Je to opravdu ten nejkrásnější pocit. Nemohla jsem od Emy odtrhnout oči, úplně jsem se po ní natahovala. Abych pravdu řekla, nevím, jestli mi ji hned položili na břicho, vůbec si to nepamatuju. V hlavě mi utkvěl ten úžasnej pocit, když ze mě vyklouzla na ten stolek a pak jak ji zvedli a ukazovali a já se po ní natahovala. Pak si pamatuju až jak mi ji přinesli k prsu. Ach jo, bylo to tak krásný…

Marketkoo - já jsem ani zdaleka neměla tak náročný konec těhu jako ty, ale brečela jsem ve dne v noci. A brečím do teď. Vydrž, úplně vím ,jak ti je.

Dudlík - máte pravdu. Snažím se jí ho dávat jen v opravdu nej případech v noci. Jsem zvědavá, jak se to bude vyvíjet.

Dneska ráno jsme s manželem měli maraton, protože Emě se podařilo během pár minut totálně zrušit tři popoliny - posrala je durch (pardon, ale pokakala by nebyl ten správný výraz) - je to holka šikovná.

Těším se na nové mimísky - ať je vaše první setkání krásné :-)

Radka

 
Lasconka
Zasloužilá kecalka 785 příspěvků 04.02.06 17:07

Ahooooj,

tak jsem na skok tady (zítra zase zaskočím) :-)

Díky za pochvalu bříška - nejhorší bylo, že jsem u toho skoro hodinu stála a měla jsem pocit, že mi upadnou záda, jak to bolelo :-)

BERUN - no já toho Valentýna chtěla kvůli tomu, že jsem se také narodila 14., jenže března :-) a hlavně je to takové datum, které se zapamatuji…

…ale manžel mě prosil, abych vydržela do 20.2., protože má dokončit nějaký projekt, tak se asi budu muset snažit, jestli ho chci mít doma…

Jinak budu zase zítra odpoledne a přes noc sama doma, manžel jede opět do Brna kvůli předání bytu a kvůli vyřizování přepsání techničáku…no fakt se netěším.

Včera jsem měla malé poslíčky, ale fakt jenom takové „menstruační“ a chvilkové, aby se neřeklo.

JITULINDA - souhlasím, navrhni nějakou hodinu a v úterý se sejdeme na Chodově, teď už tam trefím (a trefím i ven), tak by to mohlo být v pohodě :-)

BARUSA - úplně mě to dojalo, vždyť já bych toho svého mimíska měla držet v náručí už za 12 dní! Začínám být trošku nervózní ze všech těch věcí okolo…

Nejvíc se musím sama sobě smát, když se těším, až se vyspím, hahaha, jsem zvědavá na realitu (ale co tak holky říkají, tak se ještě nějaké dva roky nevyspím…).

OBÍDEK - dneska jsem měla toustíky a na Výstavišti jsem si dala ještě langoše, mňam, musela jsem si ho prostě koupit, i když mi asi nebude zrovna nejlíp…

ŽÁHA - nechci to nějak zakřiknout, ale jak mi kleslo to bříško, tak je to mnohem lepší, sice ještě pálí, ale ne tolik. No, spíš se taky hodně hlídám a večer si nedávám velké jídlo, ale jenom něco menšího.

Tak zatím pa
Lasconka a Matyášek 38tt+2

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 04.02.06 17:31

Ahoj holky,

MARKéTKO - tak u tebe nastal asi opravdu klid před bouří, ale neboj, vydrž, Domíšek je kluk poctivá a čeká na TP, abyste nepředbíhali :), takže zítra to bude naostro!

No já už se z těch poslíčků asi zblázním, ještě že nejsem plašan, protože bych v tý nemocnici musela být už několikrát.. mám už ty stahy klidně po 5 minutách, ale třeba jen půl hodiny a je zase konec, zůstane jen šílená bolest kříže.. a pak třeba zase až za další tři hodiny..
mezitím ovšem nemůžu ani sedět, nic, jak mě bolí kostrč, kyčle.. atd.. To máme asi stejný BERUN..

Už aby to bylo venku :).. Dneska jsem se dokonce odvážila k malé procházce se ségrou, šourala jsem se z nohama od sebe, opatrně, pomalu a stejně mě to všechno dole bolelo jako prase a navíc jsme zase potkávali samý exoty s inteligentníma otázkama..
např. „Jé, ty jsi ještě celá??!!“
odpovídám s kyselým úsměvem :„Ne, už jenom půlka..!“

Jarka a Nikolka 39tt

 
Berun
Závislačka 4921 příspěvků 04.02.06 18:34

JARKA: ta bolest spodku je vážně šílená, bere mě to už přes týden a do porodu to nezmizí to je mi jasné. Zkouším se protahovat jak to jde, dělám kočičí hřbety, chodím po bytě,ale sedět prostě taky musím abych neměla pak otoky-ty naštěstí ustoupily..no držme se všechny, opravdu nechci aby byl Mišelínek v bříšku déle než skončí únor, je hrozně těžký, hlavou se mi cpe do pánve, ale líbí se mu u mě tak proto ani žádné otevírání. Kéž by mi Dr. řekl ráno v pondělí, že se aspoň malinko něco děje oproti minulé KO.

No nic nechci si stěžovat už to nějak doklepeme, ale s mým extra velikým břichem je to opravdu tíha a jak vidno, kosti už to nestíhají.

A ještě mám jednu hodně vytáčející hlášku:

  • dejte si pozor na ty psy ať neuženou miminku alergii, cože oni s vámi spí v posteli? (škleb jakože jsem nezodpovědná matka)
  • už se připravuju, že budu mít v březnu o dva psy navíc (moje teta, která si nemyslí, že to s nimi zvládnu)

No jako by to byly 2 hračky, který jenom tak někomu dám kvůli vlastní pohodlnosti, kdo psy nemá tak to prostě nemůže pochopit, že je to stejný vztah jako k dětem, nebo minimálně jako k někomu koho hrozně moc milujete.

Jsem nějaká grogy, kéž bych mohla SPÁT!!!!

BLANKA, LINA, MARKETKAA: holkýýýý ať jsou ta vaše miminka už s vámi a samo s námi!!!!!

RADANA: mě dost často vrtá hlavou jak to ty mimča dělají, že vysrajdí kopec, který je těžší než oni sami:))) Takže praní Poppolinek zdar, je super, že je používáš já začnu za 3 měsíce, od začátku si nějak netroufám, taky pro to že jsou docela velké, ale pak do toho jdu na 100%

Berun+Mišelínek 36tt+5

 
Monina1
Zasloužilá kecalka 656 příspěvků 04.02.06 18:44

Berun - mě ty bolesti zmizely cca před týdnem. Teď už mě to tak příšerně bolí jen po větší námaze, dlouhé procházce atd…
Tak držím palečky ať tě to netrápí až do porodu…
Já kdybych neměla oteklé nohy a sem tam mi netvrdlo břicho, tak jsem úplně Ok…
 M.

 
Jitulinda
Ukecaná baba ;) 1748 příspěvků 04.02.06 18:51

těhulinky moje, já jsem dneska na ránu :-( stále si stěžuji a hekám a pobrekávám. nějak se mi všechno dělá - sedí, vstává, chodí, leží … já jsem fakt dneska hroznáááááááááááá. bříško je těžké a Mišák se vrtí, že se mi dělají velké až bolestivé bouličky, stydká spona bolí až pálí, žáha pálí, čůrat mi nešlo, protože byl Mišák nějak špatně na močáku. dneska je nějaká špatná konstelace hvězd :-( manža ze mě má srandu.

a taky jsem místo lněného semínka snědla sezamové. já jsem fakt děsná. nemůže to Mišákovi ublížit, že ne?

odpoledne jsem si na chvilku zdřímla, tak snad dneska nebude taková noc jako včera, že jsem do 3 ponocovala.

uaaaaaaaaaaaa­aaaaaaaaaaaaa­aaaaaa ale jsem fakt moooc ráda, že Mišánka v bříšku mám. i přes ty všechny vrtochy ho mooooooooc miluji a očekávám u nás doma :-) taky ho stále hladím, aby to věděl, aby si nedělal hlavu z toho, že je mamka dneska špatně naložená.

BERUN, DANIELO, LASCONKO co tak v úterý zase ve 14 hodin u Mc'Donalda :-))))) Berun Tebe bych nabrala u toho vysokého hotelu, ale to bychom se domluvily v úterý telefonicky :-)

Jitulinda a Mišánek 36tt

 
Jitulinda
Ukecaná baba ;) 1748 příspěvků 04.02.06 18:57

tak to musím napsat. dneska nám blbne net a teď jsem se tady rozčilovala, že už mě to nebaví, čekat půl hodiny než se nače stránka. no a manža se z obýváku ozval a zahlásil: ovlivníš to, neovlivníš. tak se rozčiluj a ubližuj našemu plodu :-)))))))) dost mě tím pobavil. je to moje držtička ukecaná ;-)

Jitulinda a Mišánek 36tt

 
grizley
Zasloužilá kecalka 711 příspěvků 04.02.06 19:07

Tak jen koukám jestli se to přeci jen u někoho nerozjelo - to je detektivka. Bohužel mám manžu ve frontě na počítač, takže se loučím.

Grizley (37tt)

 
Marketkaa
Zasloužilá kecalka 927 příspěvků 04.02.06 19:36

Holky já vás zbožňuju fakt jste moc hodný já vás nemít tak nevim :)

Udělala jsem si svůj oblíbený salátek s tuňákem a vyzvracela jsem ho :( jsem uplně vyřízená semnou to teda cloumá…Ale je to normální asi už se těším v uterý do poradny…

Markétkaa a Domísek 40tt

 
WERINKA
Ukecaná baba ;) 2193 příspěvků 04.02.06 19:39

NAZDÁREK MAMINY, NO VY JSTE TOHO ZASE NAPSALY! UŽ JSEM DORAZILA Z OSLAVY - JSEM PŘESEZENÁ A PŘEŽRANÁ… TFUJ! ALE NA PŘÁNÍ BRÁCHY MAMČA UDĚLALA SAMÉ LEHČÍ JÍDLA TAKŽE V POHODĚ - ŽÁHA MĚ NEPÁLÍ. HODÍM PAK Z OSLAVKY DO GALERKY NĚJAKÉ FOTEČKY!

MARKETKO doufám, že tě prďola už nebude dlouho zlobit a už vykoukne ven.

Werinka 38tt

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 04.02.06 19:40

Ahoj,

holky, nahlašte někdo nějaké nové miminko!!!
Já pořád nakukuju..už jsem vám chtěla napsat, že asi jedu a ono zase nic..

Já jsem momentálně taky úplně ko, teď jsem se máčela skoro hodinu v horký vaně, bolesti jsem sice rozehnala, ale Nikolku asi rozdováděla… dělá mi boule, že hekám, točí se tam, kope, vrtí, drtí mi močák.. au au,
ta stydká spona mě taky hrozně bolí…
My jsme panečku sraz invalidů…

Tak zatím pa Jarka a Niki 39tt

 
Monina1
Zasloužilá kecalka 656 příspěvků 04.02.06 19:50

Teda holky ta špatná nálada a ubrečenost je snad kolektivní.. Já mám taky takový divný den…
Možná je to tím, že se mění počasí, snad už zítra vstaneme s úsměvem :o)))
 M.

 
Marka
Ukecaná baba ;) 1817 příspěvků 04.02.06 19:51

Ahoj holky,

tak zrovna dneska je mi docela dobre, prijde mi, ze mi trosku kleslo bricho (???), Marketka hodne kope a vrti se, no uplne vlnobiti, je to krasne videt a manzel se tomu smal, ze tam mam malou velrybku. Uz mame nastukovany strop a dve zdi. Zitra udela dalsi dve zdi, no a v pondeli muzem malovat :) juchuuuu.
Ani nevite, jak se tesim, az budu moct konecne uklidit, utrit prach, vydrbat znova podlahy, umyt okna a poradne vytrit chodbu, uklidit koupelnu, zachod… ted nema nic cenu, vsude je prach, vsude nanosime na botach, takze skoda mluvit.

No, tak jsem si taky postezovala.

Jarko, Marketkoo, Blanko - myslim na vas, porad nakukuju, jestli uz nahodou nejedete rodit… ufffff, vy nam to delate hrozne napinavy…

Berun - ta hlaska s temi pejsky je uplne presna - ale ja to nejak v pohode rozdychavam. Nas pejsek taky spi s nami a vim, ze spouste lidi je to „proti srsti“, ale je to nase vec, ne? Ja mam spis strach, jak to ten nas chlupacek rozdycha, kdyz je ted nase miminko on :)
Neboj, krasne to zvladnem!!! Musime si verit :)

Tak zatim papa, ja jdu jeste zamest a pak do sprchy a do pelisku. Juuu, ja se tak tesim, az si natahnu nohy.

Marka + Marketka 34+1tt

 
WERINKA
Ukecaná baba ;) 2193 příspěvků 04.02.06 19:55

HODILA JSEM DO GALÉRKY NOVÉ FOTEČKY

WERINKA

 
Marketkaa
Zasloužilá kecalka 927 příspěvků 04.02.06 20:03

Jéé to je super že nejsem sama holky dneska je fakt debilní den musím to tak říct..

 
Daniela-Praha
Ukecaná baba ;) 1105 příspěvků 04.02.06 20:12

Přidávám se do klubu depresivních těhulek. :) Hrůza.
Jinak nemůžu chodit. Matýsek si mi asi sedl na sedací nerv, takže mám jednu nohu mrtvou. Belhám se jak „depejrak“ :)

Daniela + Matýsek

 
Daniela-Praha
Ukecaná baba ;) 1105 příspěvků 04.02.06 20:12

Jitulinda. v úterý ve 14 hod CENTRUM CHODOV, píšu si to do kalendáře :)

 
WERINKA
Ukecaná baba ;) 2193 příspěvků 04.02.06 20:40

Zadřela jsem si do šlapky pěknou třísku… musel mi jí vykuchat manža, protože se tam neohnu abych si jí vyndala. Ach to byla bolest a to hned dvojitá… nesnáším když mi někdo šahá na šlapky a navíc ta tříska byla dost hluboko AU AU… No a teď tu pajdám po bytě jak blb!

Dobrou Werinka 38tt

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 3 4 5 6 Další »