Únorňátka a Březňátka 2006 č.38 - TATÍNKOVÉ

Těhotenství

Pomalu se nám z těhulkovského deníčku stává miminkovský a skoro třetina maminek už má své drobečky u sebe. Jelikož se vlastně v období celého těhotenství vše motá kolem nás, zkusme se teď zamyslet, jak a co asi prožívají tatínci jaké mají asi pocity a myšlenky...

Úloha otce je zá:,–(ní jak pro nastávající maminku, tak i pro dítě, které čeká. A i otec se musí začít učit své roli už před narozením dítěte. Tatínek je stále častěji přítomen všem etapám těhotenství. Otcovství patří k základním funkcím, nelze v něm improvizovat a otcovský instinkt je stejně jako instinkt mateřský otázkou praxe a času. Často je na nás, abychom uvolnili tatínkům místo, které mu náleží a které se mu musí přiznat a je to většinou nutné i v situaci, kdy vychovává matka dítě sama.

Směs závisti a odpovědnosti

Nastávající tatínek vidí, jak se tělo jeho ženy mění a někdy se i nevysvětlitelně mění jeho nálady. Vyžaduje se od něj, aby byl přítomen, aby uklidňoval, všechno chápal, ustavičně poskytoval pomoc a přitom se současně musí smířit s tím, že první místo v myšlenkách jeho milované teď nenáleží jemu, ale miminku. I on se cítí oslaben a navrácen do svého vlastního dětství, kdy se musel o matčinu lásku dělit s otcem. Dítě pro něj tak může představovat vetřelce. Možná bude žárlit na to, že nemůže sám rodit děti. Tváří v tvář obtížnému přijímání ženina těhotenství a nesmyslenému přání mít sám dítě vyjadřují někteří muži své nerealizovatelné přání „divadelním" způsobem…roste jim břicho, trpí bolestmi zubů, žaludku atd. Psychologové říkají těmto symptomům „hnízdění". :o)

Některým mužům je to, co se děje v těhotenství, naprosto cizí. Jiní nemusí čekat až na narození dítěte, aby se stali otci. Je na taťkách, aby se rozhodli bez jakékoliv sebeobviňování, jak chtějí těch 9 měsíců čekání prožít a jakým způsobem se připravit na otcovství. Hlavní úloha nastávajícího otce spočívá v tom, že má být oporou své partnerce. Měl by být pozorný a vnímavý, měl by ji pomáhat a podporovat - fyzicky i psychicky. Měl by se spoluúčastnit na vytváření pevného rodinného zázemí, odkud by vycházela společná radost z těšení se na přicházející děťátko.

Proměnlivost touhy

S přibývajícími týdny budou patrně nutné některé úpravy pohlavního styku (pokud stále probíhají:-) Pozici tváří v tvář je v posledních měsících stále těžší zaujmout a budete muset prokázat svou představivost a pochopení, protože sexuální touha každého z vás se bude třeba vyvíjet různě. Stává se, že jeden z partnerů má obavy, že by mohl při styku ublížit plodu a nebo taky že dítě je jakýmsi svědkem tohoto aktu. Ve skutečnosti je plod dobře chráněn v děloze, ale obavy a stud zůstávají silné a milování tím může trpět. Někteří muži silně touží po partnerce, ale cítí, že je zcela zaujata svým těhotenstvím a udržuje si proto odstup. Frustrace, kterou pociťují jim však může pomoci, aby si zvykli na existenci dítěte, které se má narodit. Jiní se naopak distancují a dočasně nesnesou představu, že by se měli přiblížit k těhotné ženě, jako by se jednalo o jejich vlastní matku.

Přítomnost tatínka při porodu

Být přítomen narození svého dítěte je bezpochyby okamžik plný emocí. Všichni nastávající otcové však na něj nemusí být připraveni. Jsou otcové, kteří chtějí být u porodu za každou cenu a někteří naopak tvrdí, že na porodním sále nemají co dělat. Jiní se obávají, že by se při této zkušenosti, která jim připadá tajuplná a násilná zároveň cítili cize. Jediné, co je tedy závazné, je upřímné přání každého z partnerů, neboť je lepší, když se předem na celé věci dohodnou a nenutí jeden druhého.

Tak přeji všem, aby to všichni tatínkové zvládali podle představ svých i těch vašich!

Barusa + drobísek 37tt

A ještě náš „těhulko-miminkovský" seznámek: Únorňátka a Březňátka 2006-Seznámek

Naše miminka:23 (Holčičky 14/Chlapečci 9)
31.12.2005-GEJBY/1980/Pra­ha+SIMONKA/2580g+47c­m/19:58/VP/TP 30.1./ASC Lev
5.1.2006-KOUSINEK1980/Vy­sočina+KRYŠTOF/2400g+49­cm/9:12/TP 1.2./ASC Vodnář
13.1.2006-RADANA2/1978/Ji­čín+EMA/3000g+50c­m/12:37/TP 15.1/ASC Býk
25.1.2006-HOANDRA/1979/Ka­daň+ADAM/3200g+50­cm/1:20/VP/TP 7.1./ASC Štír
25.1.2006-EVAH/1978/Pra­ha+EMA/4000g+54c­m/7:51/TP 16.2./CŘ/ASC Vodnář
26.1.2006-ELUSA/1977/Bre­zová+ALEXANDRA/1990g/10­:45+EMA/1700g/10:­47/TP 28.3./ASC Býk
2.2.2006-ZUZ/1978/Praha+JŮ­LIE/3450g+49cm­/9:25/TP 6.2./ASC Beran
5.2.2006-SWEETY/1986/Žam­berk+JIŘÍ/3400g+50c­m/12:45/TP 6.2./ASC Blíženci
7.2.2006-LINA/1975+ADAM/3950g+53­cm/2:30/TP 3.2./ASC Střelec
8.2.2006-POPILIO/1985/Brno+­JAN/2750g+47cm/14:10/VP/­TP 11.3./ASC Rak
8.2.2006-BLANKA/1980/Pra­ha+NELA/3160g+50c­m/20:51/TP 27.1./ASC Váhy
9.2.2006-BRAMBORKA/1975/Klad­no+VERONIKA/3670g+49c­m/0:15/TP 16.2./ASC Štír
9.2.2006-BAMLA/1979/Pra­ha+TEREZKA/3350g+50c­m/11:33/TP 13.2./ASC Blíženci
10.2.2006-BOHUN/1973/Mi­lovice+LUCIE/2770g+49cm­/0:24/TP 10.2./ASC Štír
10.2.2006-MARKETKAA/1984/Pra­ha+DOMINIK/3920g+53­cm/VP-CŘ/10:20/TP 5.2./ASC Býk
10.2.2006-JITULINDA/1975/Pra­ha+MICHAL/3710g+51­cm/17:55/VP/TP 9.3./ASC Panna
11.2.2006-STŘAPULE/1979/Zlín­+VÁCLAV/3750g+52­cm/4:10/TP 9.2/ASC Střelec
11.2.2006-LASCONKA/1978/Pra­ha+MATYÁŠ JAN/3200g+50c­m/16:19/CŘ/TP 16.2./ASC Lev
13.2.2006-WERINKA/1982/O­pava+NINA/3400g+50c­m/13:00/CŘ//TP 18.2./ASC Rak
15.2.2006-JARKA/1979/Do­mažlice+NIKOL/3800g+52­cm/13:10/CŘ/TP 16.2./ASC Rak
16.2.2006-MONINA/1976/Os­trava+DENISKA/3350g+50c­m/7:55/TP 13.2./ASC Ryby
16.2.2006-VIKI25/1979/Kl­atovy+SIMONKA/2420g+45c­m/13:01/TP 24.2./ASC Rak

PRÁVĚ RODÍ:
16.2.2006-BABOO/1975/Pra­ha+PŘEKVAPENÍ TP 28.2.

46 těhulek- 20 chlapečků /17 holčiček/8 překvapení
20.2.LENUNKA/1977/Chrus­tenice-okr.Beroun/PŘEK­VAPENÍ/Podolí
22.2.JANKA26/1979/Pr­aha/KLUK/Filip/Mo­tol
25.2.ARCHIENKA/1981/Pel­hřimov/HOLKA/Da­nielka/Pelhři­mov
25.2.GRIZLEY/1978/Mla­dá Boleslav/PŘEK­VAPENÍ/Mladá Boleslav
26.2.LILU/1976/Pra­ha/HOLKA/Thea/Po­dolí (PM TP 3.3.) ---------------------------------40tt---------------------------------
27.2.BERUN/1981/Pra­ha/KLUK/Micha­el/Podolí (UTZ TP 22.2.)
28.2.FIALKA7/1976/Ko­lín/KLUK/Jakub/Ko­lín (UTZ TP 23.2.)
28.2.ILLKA/1979/Še­nov u Havířova/HOL­KA/Adélka/Ostra­va-Poruba

BŘEZEN 2006=========­========
1.3.DANIELA/1978/Pra­ha/KLUK/Matěj/Po­dolí
3.3.PETIK/1975/Chv­aletice/HOLKA
3.3.RYSAVKA/1975/Pra­ha/PŘEKVAPENÍ/Po­dolí
4.3.BABU/1973/Par­dubice/KLUK/CŘ?
4.3.LllUCKA/1978/Ho­loubkov/KLUK/A­dam/Plzeň-Slovany/20.2.po­rodnice
4.3.MIKINA/1980/Pra­ha/HOLKA
4.3.SANDYM/1980/Pra­ha/HOLKA
4.3.ZUZZI/1976/Plze­ň/HOLKA/Zuzana/Plzeň-Mulačov
5.3.KUKATKO/1979/O­pava/HOLKA/Zu­zana/Opava
5.3.MAMULKA/1980/Brno­/KLUK
5.3.VLNUCHA/1981/Brno­/PŘEKVAPENÍ/Brno-Bohunice

--------------------------------39tt---------------------------
6.3.KOCCA/1978/Kro­měříž/HOLKA/A­neta/Kroměríž
7.3.BARUSA/1980/Krko­noše/PŘEKVAPE­NÍ/Trutnov (UTZ TP 13.3.)
8.3.ZITA/1977/Brno­/KLUK/JAKUB/Brno-Polní
9.3.IVANAHUBAC­KOVA/1983/Dol­ní Poustevna/HOL­KA/Klára/Děčín
9.3.JO/1970/Brn­o/HOLKA/Brno-Bohunice
10.3.BARU/1980/Pra­ha/HOLKA/Kris­týna/Podolí
10.3.MARSA1979/Plzeň­/HOLKA/Petra
11.3.SHRINE/1974/Pra­ha/KLUK/Zbyněk/Krč (UTZ TP 5.3.) ---------------------------------38tt----------------------------
13.3.MONINDA/1975/Kra­lupy nad Vltavou/KLUK/Mar­tin/Mělník
15.3.ENISEK/1976/Pra­ha-Východ/HOLKA/Ve­ronika/Podolí
16.3.KVETULE25/1980/Pr­aha/KLUK/Adam/Po­dolí
16.3.MILU1/1972/Nym­burk/KLUK/Michal
17.3.HOPSINKA/1974/Pra­ha/PŘEKVAPENÍ
17.3.MARKA/1977/HOL­KA/Markéta/Rou­dnice nad Labem
18.3.GABIKA/1976/Par­dubice/KLUK ---------------------------37tt-------------------------
20.3.DASULIKA/1980/Pra­ha/KLUK/Lukáš/Po­dolí
21.3.ENNIE/1979/Brno/­KLUK/Jan
21.3.IVULE/1977/Ro­kycany/KLUK/To­biáš
23.3.KOCICKAMA­LINKA/1980/Pří­bor/KLUK/Luká­šek/Frýdek-Místek/CŘ?
26.3.DANNY/1975/Pra­ha/KLUK/David/Po­dolí ---------------------------36tt---------------------------
27.3.KATTY/1979/Pra­ha
27.3.SOURIS2/1980/Pr­aha/KLUK/Filip
28.3.HOPE/1982/Stě­bořice/HOLKA/O­pava
29.3.KAROLI/1977/Pra­ha/HOLKA/Agát­ka/Podolí
29.3.KATIVAS/1976/Brn­o/HOLKA/Eliška/Brno-Obilný Trh --------------------------35tt-----------------------------
PO TERMÍNU:
6.2.LENULKA/1980/Hať/­KLUK/Radim/Os­trava-Poruba

Doktorská postupka:
17.2.Lenunka-KO+Monitor Podolí
20.2.Lllucka-Nástup do porodnice/diabetes
20.2.Danny-KO+monitor
20.2.Ennie-KO
20.2.Marka-KO+Monitor
20.2.Berun-KO+monitor Podolí (39+0) 9:00
20.2.LiLu-Interna+monitor+UTZ Podolí (39+1)
21.2.Gabika-KO
21.2.Enisek-KO Podolí
21.2.Shrine-KO Krč
21.2.Barusa-KO
21.2.Mikina-KO+monitor
22.2.Milu-KO
24.2.Dasulika-KO Podolí 8:00
27.2.Danny-KO Podolí
28.2.Barusa-KO
28.2.KocickaMalinka-KO
28.2.Karoli-KO
6.3.Danny-KO+monitor
13.3.Danny-KO+monitor
16.3.Karoli-KO Podolí
20.3.Danny-KO+monitor
27.3.Danny-KO+monitor

Fotogalerie(DANNY): http://rodina.cz/…breznata2006

Příští deníček:
21.2.Barusa
24.2.Enisek

Hodnotilo 2 lidí. Score 5.0.

Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 3 4 5 6 Další »
 Váš příspěvek
 
Barusa
Ukecaná baba ;) 1228 příspěvků 16.02.06 18:13

a já jsem si to napsala a jsem PRVNÍÍÍÍÍ
BARUSA

 
Barusa
Ukecaná baba ;) 1228 příspěvků 16.02.06 18:16

A to jsem první poprvé!!! No fakt!!!

Barusa

 
Ennie
Kecalka 294 příspěvků 16.02.06 18:16

Baruso: Ty se nepočítáš, takže jsem první já :-)))

Ennie

 
Barusa
Ukecaná baba ;) 1228 příspěvků 16.02.06 18:18

No tak to teda ne!!! Tak jsme první obě, jo? Já chci být taky trochu první…

Co ta na še Baboo? Nemáte někdo zprávu?

Barusa

 
enisek
Kecalka 447 příspěvků 16.02.06 18:19

kopíruji komentáž ještě z minulého deníčku a jdu čítet nový deníček :-)

LASCONKA: super, že už jste doma :-)

DANIELA: jak říkaly holky, tak ti tak trochu závidím, že budeš vědět, kdy se Matýsek vylodí. Jestli budeš v porodnici den předem, tak bych to tím omezením v jídle nechala až tak max. dva dny před vyloděním a do tý doby bych se ještě nacpala :-)))

BARUSA: no já se přihlásila o deníček a po tom středečním nočním trénování jízdy do porodnice se ty tvé prognózy u mě asi taky vyplní :-)))

BERUN: tak to ty poslíčkuješ o 106. Mě tedy občas ztvrdne břicho, při sezení bolí záda a nakopnuté žebro. U PC sedět nemůžu, tak si beu svůj notes a chvíli u něho sedím vyrovnaná jako pravítko, někdy zase pololežím polosedím. V noci to ale bylo horší, tak se mám asi zase na co těšit.

Enisek a Verunka 36+1 tt

 
Ennie
Kecalka 294 příspěvků 16.02.06 18:20

Tak jsem si deníček přečetla, je moc hezky napsaný :-) Já to tvrdím manželovi pořád, že je se mnou těhotný - přibral 2 kilča, má roztodivné chutě a strašně se těší :-)))

Ennie

 
enisek
Kecalka 447 příspěvků 16.02.06 18:32

BARUSA: hezký deníček!!!
Já jsem moc ráda,že u porodu bude manža se mnou. Byl moc roztomilý, když jsem ho probudila ve středu v noci telefonátem do Podolí. Přišel za mnou do obýváku celý rozespalý a ptal se jestli fakt jedeme :-) No po porodu budem bulet asi oba jako želvy, on to se mnou tak hezky prožívá :-)) Je to miláček a ještě nám přibude jeden, tedy snad jedna…Verunka :-))

LASCONKA: super, že už jste doma :-)

DANIELA: jak říkaly holky, tak ti tak trochu závidím, že budeš vědět, kdy se Matýsek vylodí. Jestli budeš v porodnici den předem, tak bych to tím omezením v jídle nechala až tak max. dva dny před vyloděním a do tý doby bych se ještě nacpala :-)))

BARUSA: no já se přihlásila o deníček a po tom středečním nočním trénování jízdy do porodnice se ty tvé prognózy u mě asi taky vyplní :-)))

BERUN: tak to ty poslíčkuješ o 106. Mě tedy občas ztvrdne břicho, při sezení bolí záda a nakopnuté žebro. U PC sedět nemůžu, tak si beu svůj notes a chvíli u něho sedím vyrovnaná jako pravítko, někdy zase pololežím polosedím. V noci to ale bylo horší, tak se mám asi zase na co těšit.

Enisek a Verunka 36+1 tt

 
Lenunka
Kecalka 186 příspěvků 16.02.06 18:48

BARUSA: pekny denicek:o)

BERUN: tak ty mne nakonec jeste predbehnes…

Asi tak hodku mi bolest (slaba, snesitelna) vystreluje stridave do obou trisel, ale bricho neboli (jen klasicky podbrisek). Bobisek se k tomu bouli jak o zavod… no uvidime, jestli to k necemu povede…

Zitra v 8.30 mam v Podoli monitor a pak v 9 poradnu. Pokud se nebude nic dit uz v noci, tak si s sebou pro jistotu vezmu triko, rucnik, hroznovy cukr a pantofle:o)

Lenunka+bobisek (4 dny do TP)

 
Danny02
Ukecaná baba ;) 1098 příspěvků 16.02.06 18:53

BARUSA: Hezký deníček :-))))
Tak ten můj budoucí tatínek to spolutěhotenství vzal opravdu poctivě! Dokonce některé neduhy vzal na sebe, ať se netrápím, trápí ho pálení žáhy (ale to i mimo těhu) a předevčírem dokonce dostal ráno šílenou křeč do obou lýtek, a samozřejmě taky přibral :-))))
No a taky bych mu dala zlatou medaili, za trpělivost, když mně chytí hysterie a deprese! Já už bych se na sebe dávno vykašlala :-))))

Danny+Davídek35tt

 
sweety1
Kecalka 253 příspěvků 16.02.06 18:54

ahok holky, pupíci a mimískové!
omlouvám se, že nepíšu, ale nějak nestíhám…malinkkej je hodnej a tatka taky, ale nějak se mi změnul denná režim a když mi zbývá čas, tak není volný počítač…i teďka mi leží mrně na rameni a spinká:)

chtěla jsem nahlásit -10kg z předporodní váhy! ještě alších deset a budu spokojená:) a vzhledem k šílenému množství sněhu kterým se musím při každé vyjíždce s kočárkem prodírat, to vidím tak do konce dubna:) kéž by…

maminky: jak to máte s dudlíkama? my se ještě držíme a nedáváme ho, ale nevím jak dlouho:) zítra jdeme na přrvážení, tak snad přiberem..

zatím ahoj

sweety a jiřík

 
grizley
Zasloužilá kecalka 711 příspěvků 16.02.06 19:26

Tak BABOO- pořád nic? Ta nás napíná!

BARUSO: No teda jsem tě s těma deníčkama nahlodala, co :o) Jinak je tvůj deníček naprosto super a dokonce mě to rozněžnělo - když si představím toho svýho - on to fakt prožívá se mnou a já mu vždycky říkám, že mě mrzí, že na něj nebudu už mít tolik času. Já si ho někdy hrozně ráda rozmazluju :o) skoro jako malý miminko! A teď bude chudáček odstavenej…

SWEETY: No jo - teď budeš mít režim podle Jiříčka, ale ono se to časem zase trochu srovná! To brodění sněhem ti nezávidím - už aby bylo jaro - to bude lepší vození kočárku!

DANNY: Tak to máme stejný - já mám taky pořád šílený nálady a manža to pořád trpělivě snáší! No to pálení žáhy má taky a pořád. Nejvíc mě dostal když se na sebe kouknul do zrcadla a prohlásil, že je taky těhotný jelikož přibral, ale že se naštěstí zastavil tak v 2. měsíci:o)

BERUN: Tak pořád poslíčkuješ? Opravdu to není nějak pravidelné?

Grizley

 
Kukatko
Kecalka 278 příspěvků 16.02.06 19:45

VIKI: velká gratulace k narození Simonky! Tak ať pěkně roste a z drobečka je kus ženské! A hlavně buďte zdravé.

HOPE: Je jednodušší napsat, co opavská porodnice dává erárně: košile pro maminy, oblečení pro miminko a jídlo :-) Toť vše, zbytek si musíš vzít. Jestli chceš, mám sepsaný svůj „krizový plán“ a můžu ti ho poslat na mail - napiš mi když tak SZ se svým mailem.

ZÁCPA: Lactulozou krmily sestřičky jednu moji spolubydlící maminku v porodnici - protože byla natržená až ke konečníku, tak prý pro lepší konzistenci… té mamině to pomáhalo. A další spolubydlící maminka nám radila, že je dobrá nějaká Ispagula, nebo co… tak nevím, třeba to někdo znáte… co Danielo? Má to být něco přírodního.

BARUSA: Hezký deníček! A teď šup na sál :-D Tatínek u porodu je opravdu nezastupitelný a nenahraditelný…

BERUN: Ty se nějak rozjíždíš!!! :-) No to mi nedělej, utíkat z klubu „nic se neděje“, to v něm nakonec zůstanu sama :-(

Hanka (37+5tt)

 
souris
Ukecaná baba ;) 1466 příspěvků 16.02.06 19:45

Baby!
vy mi to teda ulahcujete s tym novym denickom! Tak kopcim komentar co som vam pred chvilkou napisala do vaseho stareho denicku:
Boze baby, ved ja som vas v tom dojati takmer zabudla!!!
Okolo pol siestej som dostala od Baboo tuo sms:

Ahoj tety matyskandy! tu je vasa limetka. A keby ste chceli vediet co som -no predsa, to najkrajsie a najsladsie dievcatko na svete!

Volam sa Vivien Aurelia, 48cm a 3120g.
sme velmi stastni baboo :o)

souris od matyskov

 
kkatus
Ukecaná baba ;) 1230 příspěvků 16.02.06 19:49

baboo gratulujem.
kaktus z kvetnatok :)))

 
Barusa
Ukecaná baba ;) 1228 příspěvků 16.02.06 19:54

Baboo - moc gratulujeme k Vivian, ať jste zdravoučký a šťastňoučký!!! A musím prozradit, že jste mi holky vyfoukly druhý jméno pro holčičku, který jsme vybrali - i vy jedny!!! Tak kdybych náhodou měla holčičku a jmenovala se stejně, tak jsme to měli vymyšlený ještě před tebou:-))))

Barusa + drobísek 37t+2****

 
Zuz2
Kecalka 434 příspěvků 16.02.06 19:57

Ahoj holky,

BABOO - tak konecne! Gratulujem k princeznicke.

Barusa - pekny denicek. Nas tatka bol pri porode a na druhy den by absolvoval dalsi, tak sa mu videlo. Je velmi starostlivy, Julinku prebaluje, kupe, … keby mohol aj koji. Musim si ho chvalit, som fakt spokojna.

Sweety - Dudlik davam Julinke pocas prebalovania (prebalujeme pred kojenim), ked je velmi hladna a nevie sa dockat mliecka. Niekedy dudlik prijme a cmula, niekedy vypluje a reve ako tur. Ale dlho to s dudlom nevydrzi, kedze z neho nic netecie.

Zuz a Julinka 15 dni

 
enisek
Kecalka 447 příspěvků 16.02.06 19:58

BABOO: gratuluji k holčičce!!! Přeju hodně zdravíčka!!! MMCH krásné jméno, docela by mě zajímalo příjmení :o)

Enisek a Verunka 36+1 tt

 
Danny02
Ukecaná baba ;) 1098 příspěvků 16.02.06 20:05

BABOO: BLAHOPŘEJI K PRINCEZNĚ S TAK KRÁSNÝM JMÉNEM!!!!!!!!! AŤ SE VÁM DAŘÍ........
Tak já si typla blbě :-))))

SOURIS: Děkujem za info :-))))

Danny+Davídek35tt

 
radana2
Kecalka 402 příspěvků 16.02.06 20:13

ahojda,

BABOO - moc blahopřeji k holčičce s překrásným jménem. ať je zdravá a spokojená a maminka brzo fit.

radka a ema

 
radana2
Kecalka 402 příspěvků 16.02.06 20:14

a ještě samozřejmě - pěkný deníček. tatínek u porodu je super, můžu to jen doporučit. skvělý to bylo nejen pro mě, ale i on byl rád, že u toho může být. jsem šťastná, protože mám skvělýho mužskýho - ale to máme asi všechny že?!

 
Daniela-Praha
Ukecaná baba ;) 1105 příspěvků 16.02.06 20:51

BABOO- krásný jméno, blahopřeju… já si holčičku tipla dobře :)

PODOLÍ- holky, jak je to s návštěvama na JIPce po císaři?????,

LACTULOSA- někomu může zabírat. Já z jí mám fakt strašný křeče, účinek je jistej, ale jen krátkodobě. O pár hodin později mám zase zícpu. ale spoustě lidí potíže neděělá. Ten Duphalac je prostě lepší, taky je dražší- cca 220 Kč. To přírodní co jste tu zmiňovali neznám.

Daniela

 
Daniela-Praha
Ukecaná baba ;) 1105 příspěvků 16.02.06 20:59

BARUSA: zapomněla jsem pochválit deníček, i když mě výjímečně fakt netýká :(
Holky, važte si těch vašich manžílků-tatínků, není to samozřejmost.

 
hope
Zasloužilá kecalka 826 příspěvků 16.02.06 21:24

Baboo : mooc gratulujem ke krasne slecne
a jeste moc chvalime denicek…

 
Lasconka
Zasloužilá kecalka 785 příspěvků 16.02.06 21:27

BABOO - gratulujeme k holčičce i ke krásnému jménu :-)

DANIELA - na JIPku za tebou nikdo nemůže (čistě teoreticky). Možná, kdybys ukecala sestřičky… Já jsem se ptala, zda se za mnou může zastavit manžel a nejde to. Přímo na JIPku určitě ne, mohou tě vyvézt na vozíčku před JIPku na 10 minut (když narazíš na ochotnou sestřičku).

Lasconka a malý žrout

 
Berun
Závislačka 4921 příspěvků 16.02.06 21:28

Fíha, návštěva odešla teprve teď, nechtěla jsem být za magora, ale myslela jsem celou dobu na BABOO co a jak a teď okamžitě letím k PC abych mohla být s vámi. No nejsem já magor? Totální závislouš!!!

Takže předně BABOO gratuluji k holčičce, míry má krásné!!! No však je taky dopečená, ten týden jí na kráse neubral:) Jméno má opravdu originální-to znamená že to bude i originální osobnost!!! Určitě:))

BARUSKA: opět skvělý deníček, miluju když píšeš ty svoje fejetonky a úvahy. Já k tomu snad jen dodám to, že bych toho svého tatínka nevyměnila za nic na světě-hrozně ho miluju a vážím si toho, jak na mě byl hodný po celé těhotenství, jak se těší na Mišelínka a promlouvá k němu, aby už vylezl, že ho chce vidět…no prostě nás má rád a jsem zvědavá co s ním udělá přítomnost u porodu. I z toho důvodu doufám v přirozený a pokud možno nekomplikovaný porod abych mu ukázala o čem to zrození je-stejně jako sobě.

LENUNKA,ENISEK,GRIZ­LEY: holky nebojte že já bych nějak předbíhala, stále si stojím za tím že to jistí nejdřív příští týden, v pondělí půjdu na KO do Podolí 2v1 uvidíte. Prostě se to jenom připravuje-konečně. Ani jsem nepotřebovala sprchu abych to zahnala, teď už křeče nějakou dobu nemám a je zase klid-zato mi morbidně!!! Natekly nárty a kotníky na nohou-normálně mě ty nohy úplně pnou. No nevadí hlavně že poslíčci odešli a břicho už tolik netvrdne, uvidíme co v noci. Ale břicho mi opět o něco kleslo což by snad týden a něco do termínu mělo být v normě.

LILU: tos mě uklidnila že to máme nastejno s tím boulením do stahu-křeče v podbřišku. Určitě se jim to ani trochu nelíbí, že je najednou něco stáhne. Bohužel mě to díky tomu vyboulení bolí o to víc:) Ale zatím se to dá přežít bez toho aniž bych to musela rozdýchávat, až to bude k porodu, tak to už bude horší.

To je tedy úrodička holčiček v jeden den!!! Ti kluci nějak stávkují co?

Berun+Mišelínek 38tt+3

 
Gabika  16.02.06 21:58

Ahoj,

po dlhšej dobe sa zase hlásim, tentokrát zo Slovenska, som tu aj s Radkom, manžel zatiaľ rekonštruuje byt… :-)

Baboo a ostatné mamičky - gratulujem k miminkám!!! :-) Hlavne prajem veľa síl a trpezlivosti…

Ako som písala, som u našich na Slovensku a strašne sa snažím, aby sa mimi nenarodilo tu, bez manžela, pretože ma v pondelok v noci chytili pomerne presvedčiví poslíčkovia, až som z toho pre istotu zašla na gyndu. Tam mi povedali, že už to kľudne môže byť za pár dní!! No, pekne ma vydesili…

Majte sa krásne a opatrujte sa!

Gabika 36tt a Radko 19,5m

 
Lasconka
Zasloužilá kecalka 785 příspěvků 16.02.06 22:12

Hlásím ještě něco do ztrát a nálezů :-)

Ztráty

  • ztratila jsem zatím 8 kg
  • ztratila jsem 10 cm v pase
  • někde jsem ztratila boulení v břiše
  • ztratila jsem jednu naušnici, protože na CŘ jsem musela sundat všechny šperky a měla jsem jedině naušnice, které jsem svěřila manželovi a dneska vylovil jenom jednu naušnici…

Nálezy

  • našla jsem jedno miminko (no spíš si miminko našlo mě)
  • našla jsem taky náhradní díly na opravu plic, takže dýchám v pohodě
  • našla jsem žáhu a domluvila jí, takže nepálí
  • našla jsem žebra pravá i levá v počtu cca 6 ks celkem (ani jsem nevěřila, že tam jsou)
  • našla pupík - není to plošinka s divným znakem - je to pupík!
  • a holky já jsem taky našla JÍ - už jsem ani nevěřila, že JI mám a dneska sedím, kouknu dolů a tam na mě vykukuje :-)

Zatím nálezy převažují nad ztrátami a to je dobře :-)

Jdu spát, nebo tady upadnu na hubu i s mimí v náručí. Bohužel to znamená, že musím ještě připravit celou postýlku, převléknout velkou postel (překvapivě to manža neudělal), hupsnout do sprchy a tak…

Jo a kterej blbec chtěl mít v bytě schody, to by mě zajímalo! Já jsem to určitě být nemohla…ničí mě už jenom ta představa, že po nich musím vyšplhat nahoru do ložnice…

Lasconka a momentálně ukojený Matyášek (aby nám to vydrželo)

PS. GEJBY - jak jsi Simonku odnaučila blindit? Taky asi budeme mít silný nedostatek oblečení :-)

 
grizley
Zasloužilá kecalka 711 příspěvků 17.02.06 07:26

BABOO: Obr velká gratulace! Já si tipla správně - ale bylo to 50 na 50 :o) Jméno je docela exotické - nikoho takového neznám - teda kromě Pretty woman !

Jinak gratulace je sice opožděná, ale včera jsem ještě nakukovala - BERUN - nejsi jediný závislák - akorát už nezbývala síla psát!

LASCONKO: Tvůj humor je nezničitelný! Kromě těch tvých ztrát a nálezů mě minule dost pobavili ty jateční rozměry:o)))))!

Grizley (tak dneska to máme za 8 dní..)

 
Berun
Závislačka 4921 příspěvků 17.02.06 08:07

LASCONKA: tedy já se tu u těch tvých výčtů řežu:) už se vidím jak to budu po porodu taky zkoumat, doufám, že ta kila půjdou rychle dolů stejně jako u tebe a Marktétky. Já taky postýlku nechávám nepovlečenou, to zvládne až budu v porodnici buď manžel, nebo mamina, která bude taky taková brigádnice na pořádný úklid. Já si generální ůklid sice plánuju na příští týden-ale ono stačí týden neuklízet s těma našima držštičkama a je po čistotě:(

Hlásím, že noc byla absolutně klidná, břicho mám sice pořád tvrdé jako kámen, ale už mi na něm šlo i spát a na záchodě jsem v noci byla jen 2×. Zato mě ohromně pálila žáha! A ty nateklé nohy ani nebudu komentovat, zůstaly mi takové do rána, akorát, že už se na nich dá líp chodit.
Zatím neposlíčkuju ale nedělám si naděje že to dnes zase v rámci přípravy na porod nepřijde:) Aspoň si to na ten příští týden pěkně nacvičím. Jsem ráda, že to u mě nemá takové rozměry jako u Jarky a Marketkyy. Mě to zase tolik nebolí, jenom to prostě cítím…ha tak už tu jeden poslíček je:))) to jsem si ho asi psaním přivolala:)) Pohoda, trvá to jen pár vteřin.

LENUNKA: To jsem zvědavá co ti 3 dny před termínem v Podolí řeknou!!! Aby si tě tam rovnou nenechali:) Tak pak určitě dej vědět.

GABIKA: juj tak tobě taky řekli, že to může být za pár dní, to snad mají teď všechny březňačky co? Hlavně ať si ještě mimi dá načas a přijde až se vrátíš do čech!!!

A co vy ostatní, jaká byla noc? Enisku, Lilu?
A nechystá se tu nějaké překvapení v podobě nečekaného porodu? Zatím mi nikdo nepsal.

GRIZLEY: u tebe taky zatím nic? Žádný příznak? Je fajn, že nejsem jediný magor závislák… manžel včera naštěstí nebyl doma, to by asi koukal jak hned po vyprovození návštěvy letím k PC místo k němu:))

Dneska mám v plánu dodělat jeden horoskop, právě peru, tak to pověsím a kromě pár procházek s pesanama budu doma jako ta pecka…už fakt nějak nemám síly někam trajdat. Zvlášť když mě každou chvíli chytne podbřišek.

Berun+Mišelínek 38tt+4
10 dní do PM TP
5 dní do UTZ TP

 
salecka
Kecalka 367 příspěvků 17.02.06 08:26

Ahoj těhulky

BERUN:ty si teda plánuješ,úklid a tak to jsem zvědavá.Podle toho co popisuješ možná víkend v porodnici?co?Však někdo uklidí.Já měla pořád uklizecí mánii a teď razím heslo:bordel v bytě-šťastné dítě.Mám taky 2pesany-anglický kokry,tak ten pořádek je taky tak 5minut.Už to neřeším,někde ten malej obranný látky získat musí:)

SALECKA+VOJTA

 
Barusa
Ukecaná baba ;) 1228 příspěvků 17.02.06 08:39

Dobré ránko…

BERUN: Tak to já nevydržela a postýlku povlékla, přikryla jsem to dekou, aby se to nezaprášilo,ale už je to přpipravené - doufám, že se na to nevztahují zase nějaký pověry…to mě vždycky může švihnout, když něco udělám a někde z okolí se dozvím, že tohle a tohle se nesmí…Už mám připravený i přeballovák na stole (takový jakoby šuplík+ podložka)…Jinak se taky chystám na nějaký úklid, protože je to tu krize, ale když tak hezky ležím, tak se mi do toho nějak nechce…

LASCONKA: pěkný výčet ztrát a nálezů:-)) Myslím, že jsou to relativně „krásný ztráty“ a ještě ohromnější nálezy:)))

DANIELA: Však až se Matýsek narodí, tak si hned najde nějakého taťku. ON někde čeká, tím jsem si jistá - prostě to tak funguje. A s těmi návštěvami na JIPce - vím, že my jsme normálně na JIP mohli (i když to bylo za tátou), akorát to bylo časově omezené, nechtěli to protahovat na víc jak 20 minut…ono záleží opravdu jen na tom personálu…dneska se do půl třetí dozvíš to datum vylodění, viď?

TAK DNESKA ŽÁDNÝ MIMÍSEK???

Jinak jsem s probudila s nateklou levou rukou, skoro mrtvou, bolestmi v zádech ach ouvej…au au…

Barusa + drobísek 37tt+3

 
Berun
Závislačka 4921 příspěvků 17.02.06 08:50

SALECKA: já zase nejsem bůhvíjaký uklízecí maniak:) Pro mě je to spíš jediný způsob jak si pořádně protáhnout kostru když už jenom párkrát vyrazím na procházku se psy a pak musím sedět u PC a dodělávat objednávky, takže tak. Máma mi uklidí hlavně proto, abych měla potom nějakou dobu klid a nemusela se o to nějak výrazně starat, já jsem jinak dost proti důkladnému desinfikování prostoru kvůli dítěti, pak půjde ven, ofoukne ho větříček a je průšvih na světě. O víkendu ještě porodnici neplánujeme:) ALE VUBEC BY MI TO NEVADILO!!!

BARUSKA: já to nemám čím přikrýt:) tak se na to zatím práší ve skříni:)))

Berun+Mišelínek 38tt+4

 
grizley
Zasloužilá kecalka 711 příspěvků 17.02.06 08:51

Ahojky,

Tak koukám, že dneska je nějaký natékací den :o) - tak ať zase brzo splasknete!

BERUN: Já bych se taky na nějaký velký gruntování vyprdla. Já si užívám podlesní chvíle klidu a dodělávám si všechny ty věcičky co jsem si rozdělala - ještě přišít to zatracený ucho k tašce a doplést miminu svetr!

BARUSO: Já mám taky postýlku povlečenou a přikrytou dekou - stejně bych to povlečení neměla kam dát. Mám půjčený od sestřenky přebalovák a ten mám narvanej - dva šuplíky jsou plný oblečků a dva jsou plný plín a ložního prádla. Zas tak moc si myslím, že toho nemám, ale 4 šuplíky na všechno mi příjde prostě málo…

ARCHIENKO? Co ty? Je něco nového? Já nechci být ještě na řadě!!!

No jinak u mě včera trochu proběhlo něco co by se možná dalo považovat za malilinkaté poslíčky - ale fakt nevím - nějak jako bolestivě to břicho ztvrdne - ale ne nějak moc. Já prostě asi budu ušetřená naprosto všeho :o) A navíc mám aktivity na rozdávání. To mi připomíná, že jsem včera nechala zapnutou žehličku - manža byl trochu v šoku! MMCH mám ji zase zapnutou…mažu žehlit!

Grizley (8 dní do TP..)

 
grizley
Zasloužilá kecalka 711 příspěvků 17.02.06 08:53

Teda já se zvencnu - ten chytrý program ve wordu mi vždycky opraví slova co se mu nezdají a ze slova poslední mi udělal podlesní

G.

 
Barusa
Ukecaná baba ;) 1228 příspěvků 17.02.06 08:57

GRIZELY: To mi povídej!!! To mě vždycky bere čert..i když jsem to vypnula, tak mi to furt nějak blbne…hlavně když píšu v němčině, tak mi to píše nesmysly…já vím, že si můžu přepnout klávesnici, ale vždycky na to nějak zapomenu…včera když jsem posílala deníček, tak jsem na poslední chvíli pročítala co jsem napsala a zjistila jsem že mě to s Barusy předělalo na Barunu - tak to jsems e fakt naštvala…

BaruSa

 
kocickamalinka
Zasloužilá kecalka 866 příspěvků 17.02.06 09:02

krasne dobre rano:-)))hlasim se k lenochum co je vse boli:-)mam opravdu pocit ze se mi kazdou chvily rozpadne telo, slaba jako moucha, stacilo by stouchnout a kutalim se:-)

dnesni noc byla zajimava, zdalo se mi o miminku, o chlapeckovy kterej byl prenadhernej, a strasne krasne umel sat mlicko…celej sen jsem ho jen kojila, porad a porad, rikam mu papeeej broucku a nespinkej:-))))bozatko moje:-)

Kocicka+lukasek 35tta nejake drobne:-)

 
LiLu2
Kecalka 152 příspěvků 17.02.06 09:02

Taky moc zdravím všechny závislačky,

tak dnešní noc proběhla jako vždy. Od půlnoci do 6 hod, kdy vstávám, jsem byla na wecku 11×. A to se pokaždé musím vyhrabat ze země, protože spíme na matraci rovnou na podlaze. Vždycky funím jak lokomotiva! Bříško párkrát ztvrdlo až teď k ránu, zato menstruační bolest je celkem častá a nepříjemná. Ale chce to začít něco dělat a nemyslet na to.

Tal teď jsme se s tím mým chlapíkem rozhodli, že koupíme postel, už kvůli mimču, aby se s náma mohlo válet. Ta matrace na zemi totiž hrozně trpí a i když ji pravidelně čistím a vysávám je plná roztočů, protože zespodu nedýchá. HURÁ!!! (zase bude dluh)

BERUN: Jsem zvědavá, jestli se vám povede to krytí. My jsme našim klukům taky přivedli nevěstu, ale skončilo to tak, že opičáci seděli celou dobu mámě na klíně a odmítali se ke slečně přiblížit. Zkoušeli to hodinu, ale ti naši tlusťoši jen čuměli a nevěděli, co mají dělat… Tak snad nemáte takové přitroublíky jako my!

Dnes přijede mamka, aby mi pomohla koupit nějakou drogerii na tu zítřejší brigádičku.

Tak se těhule držte a zatím pa.

LiLu a Thea 38tt + 5

 
Berun
Závislačka 4921 příspěvků 17.02.06 09:35

LILU: my taky spíme na matracích, na postel prostě není!!! takže o tom vyhrabání se mi povídej, jsem na tom absolutně stejně, nejdřív se překulím na čtyři, pak se opřu o stěnu nebo o skříň-no vstávání z téhle pozice je vskutku úžasné. U mě podbřišek taky už zase pravidelně zlobí, takže poslíčkování ZDAR!!! Kdyby to už bylo k něčemu a jelo se do porodnice tak bych byla ráda, ale je to zatím tak slaboučké, že vím,že z toho něco bude nejdřív příští týden.

PSALA MI ILLKA-TP 28.2. nemůže se dostat na net, tak aspoň zpráva ze včerejší kontroly! Prý to na porod zatím vůbec nevypadá,ale kvůli cukrovce a málo plodovky musí Adélka VEN!!! Takže v pondělí 20.2. si jdou lehnout do nemocnice na vyvolání porodu, což asi bude trvat 2-3 dny vzhledem k tomu, že to na porod není nachystané, tak se má prý na co těšit! GRATULUJE všem novým miminkům!!! Už se trochu bojí bolesti, ale těší se že bude mít Adélku brzy u sebe!!!

Jo holky tak to já se už těším taky a porodu se nebojím, už aby tu byl (porod i Mišelínek samozřejmě) chi chi.

Takže 20.2. nastupuje na vyvolání ILLKA, do nemocnice Lllucka a Daniela se dnes dozví kdyže to příští týden porodí…No a já budu stále Quasimodo i když už jsem téměř na řadě:)

Berun+Mišelínek 38tt+4
10 dní do TP
5 dní do UTZ TP

 
karoli
Kecalka 239 příspěvků 17.02.06 10:17

Moooc hezkej deníček, docela vám, holky, ty vaše chlapy závidím… Taky jsem si představovala, že u nás to bude takhle nějak, jako popisujete, ale realita je úplně jiná :-(( a i když už je to víc než půl roku, co to manžel vzdal, pořád to moc bolí…ach jo :-(( už abych měla agátku u sebe a konečně přišla na jiný myšlenky :-(

daniela - jsi to ty, která má podobný osud jako my s agátkou? držím moc pěsti, aby to všechno dopadlo podle tvých představ! myslím, že asi taky nelituješ, že ses rozhodla, tak jak ses rozhodla, viď?

karoli+agátka 35.tt

 
Ennie
Kecalka 294 příspěvků 17.02.06 10:20

Dobré páteční ráno,

tak nejdříve posílám gratulaci Baboo k holčičce :-)

Karoli: Ženy jsou silnější než si mnohdy myslí. A maminky obzvlášť. Já myslím, že to z Agátkou zvládnete, i když to bude těžké. Ale ten malý uzlíček ti určitě všechno vynahradí a stojí za to. Držíme pěstičky.

No a teď musím hlavně Berun napsat, co se mi zdálo, protože to se fakt pobaví. Zdálo se mi, že už jsi v porodnici a představ si, že místo Mišelínka se ti narodily 2 holčičky. Pořád jsem v tom snu dumala, jak je to možné a pak jsme tady s holkama o tom vedly, dlouhou diskuzi. Tak sem ráno letím jako blázen, jestli to tedy je nebo není pravda, protože jsem si po vzbuzení vůbec nebyla jistá :-)))) No to bych ti přála pěkné věci :-))

Ennie

 
hope
Zasloužilá kecalka 826 příspěvků 17.02.06 10:38

Dobre ranko zavislacky!!!!
vidim, ze nejsem jedina, kdo v noci vstava 11× … a to mame WC na druhem konci bytu a jeste musim projit predsini kde vetsinou chrni kocka.. no uz se poucila a radsi mi uhyba z cesty :)
postylka: no ja ji zatim nepovlikala ale mozna to bude tim, ze drahousek porad nesehnal ty koliky co drzi dno (mame starsi postylku a 2 chybi.. no na to ze postylka je tu od listopadu … jsem zvedava jestli to stihne nez se mrnous narodi :( )

 
milu1
Kecalka 483 příspěvků 17.02.06 10:45

Včera nám zkolaboval počítač, málem jsem to nerozdýchala. Má první myšlenka byla, kde je tu internetová kavárna, abych mohla komunikovat na e-miminu. Naštěstí se dneska umoudřil. A koukám, za včerejšek hned tři miminka. GRATULUJU!!!!!! Moc vám to závidím, že už to máte úspěšně za sebou.

Milu 36tt

 
Baru
Kecalka 197 příspěvků 17.02.06 10:50

Ahojky všichni,
všem gratuluji k miminkům. Bohužel jednotlivě nestíhám, protože doma ještě počítač nemám a do práce se teď dohrabu tak dvakrát týdně a to pak ani nestíhám si vás přečíst.
Jinak u nás změna z CS 0 na CS 2 a poslíčkujeme o sto šest. Nejvíc mezi jedenáctou a druhou v noci. Mezi tvrdnutím břicha se mi Kristýnka snaží prokopnout břicho a hlavičkou prorazit močák. Ale trvá to vše už něco přes týden a pořád nic, takže jsem zvědavá na příští kontrolu ve středu. Jinak mám i pro mě dobrou zprávu - teda jakž takž - nenechají mě kůli cukrovce a většímu množství plodové vody přenášet. Takže Kristýnka se vylodí nejpozději 10 března. Takže uklízím, provozujeme s manželem sexík a pod., aby mi nemuseli vyvolávat porod.
Včera v noci porodila moje nejlepší kamarádka holčičku. Byla jsem se na ně hned podívat. Lenka rodila celkem asi 5.5 hodiny - od prvních bolestí a vypadala mnohem líp a odpočatější než já po nočních poslíčcích. A to to bylo také její první dítě. Takže porod může být i na poprvé naprosto krátký a jednoduchý - já chci taky. To jenom pro povzbuzení.
Tak zatím končím a snad se sem ještě během dne dostanu.

Baru + Kristýnka 38 tt

 
lenulka1
Stálice 86 příspěvků 17.02.06 10:53

ahoj holky,

hlasím se zpátky. Už jsme 5 dní doma z porodnice a je nám docela dobře.
Radimek se nám narodil 9.2.2006 v 10:17 hod. Po dlouhem čekání jsme se s tatínkem dočkali.
Zatím papa zase se ozvu

PS: bez tatínka bych ten porod (vice jak 24 h) nezvládla.

Lenule a radim

 
Blanka
Zasloužilá kecalka 761 příspěvků 17.02.06 10:58

Ahoj holky,
Baruša: hezkej deníček, náš tatínek nám za těhotenství přibral 10 kilo a jeho šéf s každým dítětem přibere 15 kilo (už má 3 děti), takže něco pravdy na těhotnění tatínků bude.

Jinak jdu přidat nějaký fotky do galerky.

Blanka

 
lenulka1
Stálice 86 příspěvků 17.02.06 10:58

Zapomněla jsem vám připsat váhy a míry, 50 cm a 3400 g. Po týdnu jsme byli na kontrole u paní dr. a už máme 3600 g takže krásně rosteme. Všem čekajícím maminkám hodně trpělivost - až nadejde ten správný čas tak to příjde. A všem maminkám hodně trpělivost s dětmi.

Zatím pappa Lenule

 
Ennie
Kecalka 294 příspěvků 17.02.06 10:59

Jééé Lenulko, tys nás tedy napínala. Vůbec jsme netušily, co s tebou je a že už je Radimek na světě. Tak ať se vám daří a jste štasťní a spokojení.

Ennie

 
enisek
Kecalka 447 příspěvků 17.02.06 11:00

Zdravím všechny těhulky a maminky!

No mě se nějak nedařilo dostat se na emimino, tak jsem panikařila, jak to vydržím :-)) Naštěstí se povedlo :-)

BERUN: dnešní noc sice byla trochu klidnější, ale žádná sláva. Na wecko jsem šla jen jednou, ale každý přetočení a změna polohy znamenalo být vzhůru a užívat si ty bolesti ztvrdlého břicha a nakopnutých žeber :-)

LASCONKA: tedy ty jsi kousek, ztráty a nálezy jsou super :-))

DANIELA: tak jak to vypadá s tím termínem, kdy bude další miminkou? :-)))

Enisek a Verunka 36+2 tt

 
enisek
Kecalka 447 příspěvků 17.02.06 11:03

LENULKA: ty tajnůstkářko :-) Grutuluji k Radimkovi, míry má ukázkové, tak přeji hodně zdraví a štěstí!!!

Enisek a Verunka 36+2 tt

 
Lasconka
Zasloužilá kecalka 785 příspěvků 17.02.06 11:04

Ahoj závislačky :o))))

Tak hlásím, že nalačno hned po ránu vážím 65 kg, tedy úbytek 9 kg :-)

Teď jsme se vrátili z první kontroly u paní dr. - byli jsme pochváleni, od včerejšího propuštění jsme zase přibrali, takže teď váží Matyášek 3110 g (včera to vylo 3090 g)…
Kojit máme po dvou hodinách ve dne, protože je blicí a hltoun, tak aby mi furt neblindil a v noci pěkně spinkal.
Já si nemohu stěžovat - v noci jsem kojila v půl dvanácté, v půl čtvrté a pak až v půl osmé :-) Je to můj miláček.
Jo a počůral pani dr. - několikrát - vzal to na etapy a pokaždé mířil jiným směrem (no, dobrá, nachcal si i na hlavu)…chlapečci jsou prostě super!

Teď mi tady spinká, ale už slyším nějaké zvuky, takže asi poběžíme kojit :-)…pro změnu…

Jo a taky se mi stala fakt skvělá věc - šla jsem do lékárny pro vitamínky a dávala jsem si děsného bacha, abych nezbuchla ze schodů, protože jsem ještě celá taková malátná…a co myslíte? Správně :-) Natáhla jsem se těsně přede dveřma do lékárny na rovince…takže mám opravdu krásnou modřinu přes celé levé koleno, mám natlučenou pravou ruku a ještě jsem dala ruce před sebe, takže mám odřené dlaně, protože jsem s nima třískla o železnou rohožku… No, nejsem já šikovná? Mimčo naštěstí nesl manžel ve vajíčku do auta, takže se mojeho rozsevu nezúčastnilo, ale tedy šikovná jsem skutečně dost…

Tak zatím pa

taky jedna závislá Lasconka a chrnící Matyášek

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 3 4 5 6 Další »