Únorňátka a Březňátka č. 22: Homo sapiens gravidus versus Ho

Těhotenství

Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás jménem celé výzkumného týmu seznámila s výsledky velice zajímavého výzkumu, který se uskutečnil v prosinci tohoto roku.

Výzkumná zpráva

Není to tak dávno, co našimi médii otřásaly informace o nevyváženém poměru druhu Homo sapiens sapiens parazitujícím na druhu Homo sapiens gravidus a spějícím tak k jeho rychlé záhubě. Homo sapiens sapiens je podle médií svou schopností přizpůsobit se nejnebezpečnějším živočichem na naší planetě, jež zcela bezohledně ničí vše, co mu stojí v cestě. Jak již víte, rozhodli jsme se uspořádat vlastní výzkum, abychom zjistili, zda jsou tyto informace založené na relevantních podkladech a podloženy vědeckými fakty.

Náš výzkum byl založen na velmi odvážné myšlence, že někteří jedinci druhu Homo sapiens sapiens mohou za určitých okolností zcela změnit svou druhovou příslušnost a zcela se adaptovat na druh Homo sapiens gravidus a tuto transformaci provést i opačným směrem! Jde nám tedy ukázat to, že naše média se mýlí, když uvažují o parazitickém vztahu.

Pro tuto myšlenku se nám podařilo získat několik významných tuzemských i zahraničních vědců, jejichž inovativní myšlenky a kreativní duch velmi přispěl k celému výzkumu. Je na místě uvést jména těch, kteří se zúčastnili terénních prací. Jedná se tedy o tyto vědce (z převážné části se jedná o ženy, což jistě bylo ku prospěchu celé věci):
Gejby
Berun
Zuz
Enisek
Baru
Barušák :-)
Danny
Jitulinda
Lasconka

Ostatní významní vědci, kteří se účastnili laboratorních příprav a jejichž pomoc je taktéž nedocenitelná, jsou uvedeni v příloze č. 2 výzkumné zprávy.

Po dlouhých přípravách v antiseptickém prostředí laboratoří, které počaly již v polovině srpna, jsme stanovili jako jediné možné datum provedení výzkumu v terénu sobotu 10. prosince 2005. Po několika „válečných“ poradách jsme se shodli také na době výzkumu, a to v čase od 13.30 do 18.30, kdy je pravděpodobnost výskytu obou druhů nejvyšší. Již samotné laboratorní přípravy by vydaly na velmi obsáhlou publikaci, já však vědoma si toho, že terénní práce jsou alfou a omegou celého výzkumu, přikročím rovnou k meritu věci.

Všichni terénní pracovníci se dostavili v určenou hodinu na určené místo, kde jsme si znovu probrali své cíle, výchozí myšlenky a vyrazili jsme do terénu. Naší prioritou bylo nalézt dostatečně velké množství jedinců druhu Homo sapiens gravidus a podrobným zkoumáním jejich chování ve smečce, neboť tento druh je také druhem smečkovým, získat potřebné důkazy, které bychom mohli následně vyhodnotit.

Podnikli jsme strastiplnou cestu plnou nástrah, na které jsme byli připraveni, a nečekaných překážek, které nás svou mohutností zaskočili. Absolvovali jsme trasu, kterou táhnou příslušníci obou druhů za duševní potravou, o délce více než 1500 metrů. Byli jsme nuceni doslova si prorážet cestu příslušníky druhu Homo sapiens sapiens, neboť jejich počet byl výrazně vyšší, než jsme očekávali. Naštěstí počasí přálo nám i našemu výzkumu a teploty okolo 0°C, nebe lehce zamračené, ale zcela beze srážek. Vytyčenou trasu jsme absolvovali ve velmi dobrém čase 55 minut.

Nakonec jsme dosáhli svého cíle a terénní výzkum jsme zakončili důkladným zhodnocením našeho pozorování a porovnáním s výsledky laboratorních příprav. Naše pozorování jsme zaznamenávali do pečlivě připravených dotazníků. Výsledky byly velmi zajímavé, nikoliv však překvapující.

Rozešli jsme se ve velmi vstřícné náladě, obohaceni o čerstvé zážitky a podarováni o malé dary, které si vzájemně členové terénních výzkumníků darovali mezi sebou pro potěchu ducha.

Závěrečná zpráva

Nyní přišel čas a po uplynutí několika dnů můžeme s odstupem a podporou celého výzkumného týmu konstatovat následující: Média se mýlí! Druh Homo sapiens sapiens není parazitem na druhu Homo sapiens gravidus! Situace je zcela jiná (jak jsme ostatně předpokládali), ale o to více pro všechny zástupce médií šokující.

Samička druhu Homo sapiens sapiens se za určitých, přesně daných okolností, v interakci s dalším jedincem druhu Homo sapiens sapiens, vždy se samcem, přeměňuje na druh Homo sapiens gravidus! Tento překvapivý objev však není jediný. Druh Homo sapiens gravidus se vyskytuje pouze ve variaci samičí (samčí variace ještě nebyla zaznamenána) a po uplynutí v průměru 9ti měsíců se přirozeně mění na Homo sapiens matris a zůstává jí až do konce svého života! Samec druhu Homo sapiens sapiens se v okamžiku změny samičky na Homo sapiens matris taktéž mění, a to na druh Homo sapiens patris a zůstává jím až do konce svého života.

Není tedy pravdou parazitický vztah těchto dvou druhů, ale přirozená změna druhu Homo sapiens sapiens! Dále jsme shledali některé náznaky, že samička Homo sapiens gravidus trpí v období do přeměny v Homo sapiens matris několika chorobami, jejichž výskyt však nemohl být zcela potvrzen či vyvrácen. Domníváme se, že trpí zejména přechodnou variantou choroby Dementia gravidis, což se však zatím ukazuje jako nevýznamné, neboť tato choroba s proměnou vymizí. Jistě je to však dobrý námět na další výzkum.

Závěrem mi tedy dovolte za celý výzkumný tým poděkovat všem jedincům, kteří byli podrobeni našemu důkladnému zkoumání a vyslovit naději, že naše terénní práce budou s úspěchem pokračovat a že se naše média poučí a bude nadále využívat pouze vědecky podložené a ověřitelné informace.

Ještě jednou děkuji za výbornou spolupráci.

Lasconka

Příloha č. 1 - Výzkumný dotazník
Test závislosti na serveru eMimino

Moje milované lednové, únorové a březnové bříškandy,

už je to tady! Celou dobu jste se toho obávaly a nyní nastal ten čas, kdy vyzkoušíte své znalosti z oboru prenatální medicíny, gynekologie, pediatrie, psychologie a ostatních vědních oborů (třeba matematiky, hehehe).

Lasconka

ČÁST 1. - ZÁVISLOST

1. Kolikpak deníčků už nám vyšlo?
a) jako mám prstů na rukou a na nohou
b) víc než mám prstů na rukou a na nohou
c) míň než mám prstů na rukou a na nohou

2. Kdy vyšel náš první deníček?
a) v půlce srpna
b) na konci července
c) na začátku srpna

3. Kolik máme v současné době v deníčku těhulek?
a) něco přes 54, ale míň než 67
b) něco kolem 70
c) maximálně 63

4. Naše deníčky:
a) nemají hlavu ani patu
b) zapadají v propadlišti dějin
c) jsou děsně ukecaný

5. Průměrný počet komentářů v deníčkách:
a) je vyšší než 300
b) je zhruba kolem 200
c) limitně se blíží 0

ČÁST 2. - ZNALOSTI

6. Kyselina listová:
a) je důležitá pro snížení rizika rozštěpu páteře
b) je důležitá pro pohlcení UV záření ze slunce
c) není důležitá, jsem snad králík?

7. Aspartam je umělé sladidlo, které:
a) bych měla používat místo klasického cukru
b) bych v prvním trimestru neměla jíst vůbec
c) prospívá organismu vyvíjejícího se plodu

8. Dieta v těhotenství:
a) je velmi důležitá, je potřeba udržet maximální přírůstek 12 kg
b) je blbost
c) zabraňuje vrozeným vadám plodu

9. Amniocenteza slouží především:
a) k určení pohlaví plodu
b) ke zjištění barvy plodové vody
c) ke zjištění přítomnosti vrozených vad plodu
10. Pro miminko určitě potřebujeme mít:
a) koupenou kvalitní dětskou autosedačku
b) zakoupeny kvalitní vodovky
c) zařízený email

11. Pupečníková krev je:
a) krev dítěte a ne matky
b) společná krev dítěte a matky
c) blbost, protože v pupečníku žádná krev není

12. Očkování v těhotenství:
a) se nedoporučuje
b) je povinné
c) je zcela zakázané

13. Porodnice:
a) je vždycky daleko :-)
b) je zařízení na deptání maminek
c) joooo, hned teď, já chciiii :-)

ČÁST 3. - PŘÍSNĚ TAJNÉ :o)

14. Na eMimiminu jsem přihlášená:
a) 1× denně (ráno se přihlásím a večer odhlásím)
b) občas za něj juknu, ale rozhodně víckrát za den
c) tak dvakrát, třikrát do týdne

15. eMimino je pro mě:
a) životně důležitá věc, bez které se neobejdu
b) server o miminkách, maminkách a jiných individuích
c) co to je?

16. Ultrazvuk je pro mě:
a) shluk světle šedých a tmavě šedých skvrn - cože? tady je někde miminko?
b) shluk skrvn - ale já tam to miminko fakt vidím!
c) naprosto zřetelný obraz mého miminka

17. Cítím se:
a) jako pytel (upozorňuji hodně plný pytel)
b) asymetricky až obézně
c) jako modelka

18. Co jsem:
a) krasavice k pohledání
b) nejúžasnější skoromaminka pod sluncem
c) ospalá

19. Těhotenská demence:
a) je setrvalý stav a jen tak se to nezlepší
b) přechodný stav typický pro těhotenství
c) na co ses ptala?

20. Jsem neskonale šťastná za svoje těhotenství?
a) ano
b) ano

21. Moje miminko má:
a) asi nejspíš více rukou a nohou podle té akrobacie, co předvádí
b) tvářičky po tatínkovi/mamince
c) vlastní tvrdohlavé myšlení

Příloha č. 2 - Kompletní seznam spolupracovníků

Únorňátka a Březňátka 2006
70 těhulek- 25 chlapečků a 26 holčiček

TP/NICK/ROK NAR./MĚSTO/POH­LAVÍ/JMÉNO/PO­RODNICE
7.1.Hoandra/1979/Ka­daň/KLUK/Lukáš+Os­kar/Kadaň
8.1.Alda01/1977/Pr­aha 10
15.1.Radana2/1978/Ji­čín/PŘEKVAPENÍ/E­ma+Vít/Jičín
23.1.Hanulika/1978/Frý­dek-Místek/HOLKA
24.1.Katouch/1979/Je­dovnice/HOLKA
27.1.Blanka/1980/Pra­ha/HOLKA/Nela/Po­dolí
30.1.Gejby/1980/Pra­ha/HOLKA/Simo­na/Podolí --------------------------------------------
1.2.Kousinek/1980/Vy­sočina/KLUK/Kryš­tof/Pelhřimov
3.2.Lina/1975/KLUK­/Adam
5.2.Marketkaa/1984/Pra­ha/KLUK/Dominik/Po­dolí
6.2.Lenulka/1980/Hať/­KLUK/Radim/Os­trava-Poruba
6.2.Sweety/1986/Žam­berk/KLUK/Jiří (Samantha)/Ústí nad Orlicí
6.2.Zuz/1978/Pr­aha/HOLKA/Juli­e/Podolí
9.2.Střapule/1979/Zlín­/KLUK
10.2.Bohun/1973/Mi­lovice/HOLKA/Lu­cie/Apolinář
13.2.Monina/1976/Os­trava/HOLKA/Os­trava-Poruba
13.2.Bamla/1979/Pra­ha/PŘEKVAPENÍ/Ta­deáš/Motol
16.2.Bramborka/1975/Klad­no/HOLKA
16.2.Evah/1978/Pra­ha/HOLKA/Ema/Po­dolí
16.2.Jarka/1979/Do­mažlice/HOLKA/Ni­kol/Domažlice
16.2.Lasconka/1978/Pra­ha/KLUK/Matyáš/Po­dolí (UTZ TP 22.2.)
18.2.Werinka/1982/O­pava/HOLKA/Opa­va
22.2.Janka26/1979/Pr­aha/KLUK/Motol
24.2.Viki25/1979/Kl­atovy/14.12./Kla­tovy
25.2.Archienka/1981/Pel­hřimov/HOLKA
25.2.Grizley/1978/MB/PŘ­EKVAPENÍ/Mladá Boleslav
25.2.Jitka/1977
26.2.LiLu/1976/Pra­ha/HOLKA/Thea/Po­dolí
27.2.Berun/1981/Pra­ha/KLUK/Micha­el/Podolí(UTZ TP 22.2.)
28.2.Baboo/1975/Pra­ha/PŘEKVAPENÍ/Po­dolí
28.2.Fialka7/1976/Ko­lín/KLUK/Jakub/Ko­lín
28.2.Illka/1979/Os­trava/KLUK
28.2.Janul/1977/Ha­vlíčkův Brod ---------------------------------------------
1.3.Daniela/1978/Pra­ha/KLUK/Podolí
3.3.Petik/1975/Chv­aletice/HOLKA
3.3.Rysavka/1975/Pra­ha/PŘEKVAPENÍ/Po­dolí
4.3.Kopeček/1977/Trut­nov
4.3.Mikina/1980/Pra­ha/HOLKA
4.3.Sandym/1980/Pra­ha/HOLKA
4.3.Zuzzi/1976/Plze­ň/HOLKA/Zuzana/Plzeň-Mulačov/MD 9.1.
5.3.Kukatko/1979/O­pava/HOLKA
5.3.Mamulka/1980/Brno­/KLUK
5.3.Polarka/1978
5.3.Vlnucha/198­1/Brno/PŘEKVA­PENÍ
6.3.Kocca/1978/Kro­měříž/Aneta+Ja­roslav/Kroměríž
7.3.Ola/1979/Veselí nad Moravou
9.3.Jitulinda/1975/Pra­ha/KLUK/Michal/Be­nešov
9.3.Ivana/1983/Dol­ní Poustevna/HOL­KA/Klára
9.3.JO/1970/Brn­o/HOLKA/Brno-Bohunice
10.3.Baru/1980/Pra­ha/HOLKA/Kris­týna
10.3.Marsa/1979/Plze­ň/HOLKA/Petra
11.3.Popilio/1985/Brno/­KLUK
11.3.Shrine/1974/Pra­ha/KLUK/Zbyněk
13.3.Barusa/1980/Krko­noše/PŘEKVAPE­NÍ/Trutnov
13.3.Moninda/KLUK
15.3.Enisek/1976/Pra­ha-Východ/HOLKA/Ve­ronika/Podolí
16.3.Kvetule25/1980/Pr­aha/KLUK/Adam/Po­dolí
16.3.Milu1/1972/Nym­burk/Michal+Mic­haela
17.3.Marka/1977/HOL­KA/Markéta
18.3.Gabika/1976/Pra­ha/KLUK
20.3.Dasulika/1980/Pra­ha/KLUK/Lukáš/PO­DOLÍ
20.3.Natálka/České Budějovice
20.3.Snoulenka/1976/Fren­štát pod R.
21.3.Ennie/1979/Brno/­KLUK/Jan
21.3.Ivule/1977/Ro­kycany/KLUK/To­biáš
26.3.Danny/1975/Pra­ha/KLUK/David/Po­dolí
27.3.Katty/1979/Pra­ha
27.3.Souris2/1980/Pr­aha/KLUK/Filip
28.3.Hope/1982/Stě­bořice/HOLKA/O­pava
28.3 Elena/1977/Bre­zová pod Bradlom/2HOLČIČ­KY/Saška a Emka/Myjava

Doktorská postupka:
16.12.Berun-KO+konec neschopenky
16.12.Fialka7-UTZ Gennet
16.12.Kousinek-KO
17.12.Souris2-3D UTZ Gennet
19.12.Dasulika-KO
19.12.Berun-protilátky RH neg.31tt
19.12.Gejby-kurz v Podolí 15:30
20.12.Marketkaa-Podolí Poradna 12:30
20.12.Enisek-KO
20.12.Barusa-KO
20.12.LiLu-KO
21.12.Gejby-kurz v Podolí 15:30
23.12.Shrine-KO+UTZ
23.12.Lasconka-KO+UTZ
27.12.Monina-KO
27.12.Enisek-3D UTZ Podolí
27.12.Daniela-KO
28.12.Werinka-KO+UTZ
28.12.Fialka7-KO
28.12.Zuzzi-KO
29.12.Berun-poslední UTZ v 31tt
2.1.Danny-OGTT+KO
2.1.Daniela-UTZ Podolí
2.1.Marka-KO
2.1.Zuzzi-UTZ
3.1.Gejby-KO+Poradna v Podolí
3.1.Sweety-KO+Poradna v porodnici
3.1.Grizley-KO
3.1.LiLu-UTZ
5.1.Ennie-KO
6.1.Hope - KO
9.1.Lasconka-KO+UTZ
10.1.LiLu, Berun, Lasconka-kurz v Podolí 13.30
11.1.Milu1-UTZ+krev
16.1.Zuz-KO+Poradna v Podolí
16.1.Danny-KO+Monitor
17.1.Hope-UTZ
17.1.LiLu, Berun, Lasconka-kurz v Podolí 13.30
23.1.Lasconka-KO+Poradna v Podolí
30.1.Berun-KO+Poradna v Podolí 8:00
1.2.LiLu-KO+Poradna v Podolí
10.2.Daniela-KO+Poradna v Podolí

Deníčky-Únorňátka a Březňátka 2006
23.12.Sweety-Vánoční deníček č.23
30.12.Barusa-Novoroční deníček č.24
6.1.Berun-Astrologický deníček č.25

Fotogalerie(DANNY): http://rodina.cz/…breznata2006

Hodnotilo 2 lidí. Score 5.0.

Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další »
 Váš příspěvek
 
Baboo
Ukecaná baba ;) 2107 příspěvků 14.12.05 20:27

ze by prvaa?

 
Baboo
Ukecaná baba ;) 2107 příspěvků 14.12.05 20:36
:)))

lasconko, mas 1 s *

Baboo

 
sweety1
Kecalka 253 příspěvků 14.12.05 21:11

je to úúúúplně nejlepší studie, kterou jsem gdy četla..tisknu!!!! :)

sweety 33tt

 
Zuz2
Kecalka 434 příspěvků 14.12.05 21:39

Jeeeej, LASCONKA, super denníček, ale som sa zasmiala.
Díky moc!!!

Zuz

 
Danny02
Ukecaná baba ;) 1098 příspěvků 15.12.05 01:28

BRAVOOOOOO!!!!LAS­CONKO myslím, že až si budou číst tuto vědeckou práci těhulky z jiných deníčků, tak nebudou stíhat o co vlastně jde, je to myslím velice originální popis našeho vědeckého úsilí :-)))
Jinak mě už přešly ty strašný depky co jsem měla poslední dny, byla jsem dnes na vánočním večírku ze studia, kde jsem dělala a bylo to moc fajn a moc mi to zvedlo náladu! Všichni mi hladili bříško, takže Davídek dostal tolik energie, že mu to vydrží až do porodu :-)
Už asi vím jak se cítí maniodepresivní lidi, jeden den člověk brečí nad životem, jak je těžký a druhý den lítá jak ptáček a vše vypadá krásně :-)
Srdečně zdraví maniodepresivní Danny+spokojený Davídek

 
sweety1
Kecalka 253 příspěvků 15.12.05 06:50

tak dneska to ale byla noc:) „spali“ u mě kamarádi tak sme kecali do půl třetí do rána…vstávali sme o půl šestý, protže musej do práce a do školy…faakt je to sranda…jdu si lehnout…

sweety 33tt

 
Jitulinda
Ukecaná baba ;) 1748 příspěvků 15.12.05 07:17

dobré ránko těhulinky :-)

LASCONKO bravooooooooo­ooooooooooooo­ooo :-) parádní deníček. dost jsem se bavila. jsi jednička ;-)

těhulky tak do konce mého pracovního úsilí zbývá pouchých 7 pracovních dní. juchůůůů. už si to tady odpočítávám. já mám radost a ani se nebojím, že budu zavřená doma a budu bez lidiček, co jsou tady v práci. hlavně, že Ježíšek donese PC :-) bez něj bych doma opravdu nebyla.

hlásím, že je Mišák stále uhnízděn na pravé straně a stále se „akousává“ do žeber :-) večer pěkně polechtal taťku do dlaně a mamču nakopnul. jsou ti moji chlapi na mě domluveni už teď :-) no a v noci kdykoli jsem se převalila na pravý bok, tak šťouráním dával zprávy: mámo já jsem tady, odval se, zmenšuješ mi prostor :-)))))))))))) je to prostě moje milované zlatíčko.

začínám být zase unavena jako v I. trimestru. večer jsem odpadla asi ve čtvrt na 9 na gauči v obýváku. ale ještě předtím jsme měli k večeř borůvkové knedlíky se spoustou smetany a tvarihu. ňamky :-) jo a v noci se mi zdály samé hnusné sny. brrrrrrrrrrrrrr. v jednom sestřelili dopravní letadlo. no prostě hrůza.

dneska jdeme na KO a věřím, že Dr. udělá UTZ. mooooooooc chci Mišánka vidět.

pomazlete těhulky bříška a užijte si pohodově dnešní den.

Jitulina a Mišánek 28+0tt

 
Ennie
Kecalka 294 příspěvků 15.12.05 07:45

Ahoj těhulinky,

Lasconka: už dlouho jsem se po ránu tak skvěle nebavila. Zvedla jsi mi náladu o 100 procent výš a já ti za to moooooc děkuji. Fakt nádherný deníček :-)

Ennie a Honzík

 
bamla
Zasloužilá kecalka 750 příspěvků 15.12.05 08:25

Lasconko - tak to je super denicek :) mas muj uprimny obdiv v psani :)

Bamla

 
Marka
Ukecaná baba ;) 1817 příspěvků 15.12.05 08:29

JACHAAAACHAAAC­HAAAACHAAA

Lasconko - mas za jedna s hvezdickou, hahaha, jeste ted se tady tlemim do obrazovky. Musim si to i vytisknout a pridam to Marketce do „krabice k jinym pokladum“

Danny - ty nalady jsou asi normalni jev. Ja se dokazu behem dne 3 x vytocit uplne do bela, ze skoro brecim a pak hned do peti minut uz se zas smeju a jsem v pohode.
Neboj, jsou to jen hormony :) Juu, Davidek se ma, takovych teticek a strycku :)
Nas ceka vanocni besidka s lidmi z prace pristi stredu, taky uz se tesim.

Holky, pomalu pobezim, musim si nachystat veci na plavani a pak supajdit na MHD. Tak pekny den a ja se ozvu odpoledne…

Papaaa
Marka + Marketka 26+6tt

 
Berun
Závislačka 4921 příspěvků 15.12.05 08:36

Tak naštěstí kabel jsme vyměnili, to by mi udělali pěknou polízanici, kdybych nemohla na emimino.

LASCONKA: Deníček vážně luxusní a originální!!! Super, taky jsem se moc pobavila:)

ZUZ: pediatričku jsem objevila u nás na poliklinice, byly tam 3 maminky a chválily si jí, čekárna je malinká, ale pěkně v přízemí, žádné tahání se někde s kočárem, navíc to mám vedle baráku, kde bydlím,což je největší výhoda. Takže si myslíš, že tam mám akorát zajít, počkat si a říct sestřičce, že se tam jdu zaregistrovat před porodem a domluvit se na tom, že tam budeme s malým docházet?

OTOK kotníků stále stejný a neměnný stav, včera mě ty nohy fakt bolely drsně, tak jsem se při chůzi dost kolíbala a manžel se mi smál, že chodím jako Věra Bílá. Kdo viděl dokument o téhle romské zpěvačce, tak pochopí:) Ona tam říkala, že je obyčejná romská ženská, moc se nečeše, nelíčí, neobléká, chodí naboso a když je jí zima, tak si jde lehnout:)) A předváděla tam tu svojí kolébavou chůzi. Jenomže ona to prostě není legrace chodit po oteklých chodidlech. Lýtka mi nenatékají, jenom spodek nožek, no musím to zítra oznámit na KO. Mám dojem, že je to moje předposlední KO, když už 30.1. jdu do Podolí. Taky musím Dr. říct, že od posledního tulení (u nás po měsíci) mám lehce svědivý výtok…fakt jsem si to teď nějak začala vybírat, takže je to možná nějaká mykóza. Já na něco takového nikdy netrpěla, nikdy jsem neměla sebemenší gynekologický problém, tak teď v těhu si to musím asi vyzkoušet:) Hlavně aby to neublížilo Mišelínkovi.

Berun+Mišelínek 29tt+3

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 15.12.05 08:40

Ahoj,

LASCONKA - obrovská pochvala !!!!!!!!!!! :) Řehtám se tady jak blázen :), to bych potřebovala každý den po ránu, je to prostě super napsaný, to by se snad mělo poslat do nějakého časopisu :):) Parádní vědecká studie :)

Jinak já jsem se dneska po dlouhý době parádně vyspala :) Od 11 hod večer až do 7 hod do rána bez přestávky!! Bez výletu na WC!! A bez zalehnutí Niki, která mě okamžitě přivede v noci k životu dobře mířeným kopem !! :)
Možná jsem ani nespala, ale byla v bezvědomí :):) to se mi fakt dlouho nestalo.

Jarka a Nikolka 32tt

 
grizley
Zasloužilá kecalka 711 příspěvků 15.12.05 08:44

LASCONKO: Teda ty mě máš na svědomí :o) - musím pracovat a místo toho si čtu tvůj úžasný deníček! Super a strašně výstižný! Kam na ty nápady chodíš! Srazík v tomle duchu musel být opravdu sranda!

Tak nám včera zavedli domů internet, takže už vím, že se svojí závislosti na emimi jen tak nezbavím!

Grizley

 
Monina1
Zasloužilá kecalka 656 příspěvků 15.12.05 09:03

Dobré ránko :o)))

LASCONKO - náááááááááááá­ááádherný deníček, vážně super…

Holky tak já hlásím, že mám doma jednu malou puntíkovanou slečnu. Haničce se rozjely neštovice, takže máme do příštího pátku „domácí vězení“. Jen doufám, že se mi moc neosype. Zatím máme asi 6 puntíků… Tak nám prosím držte palečky…

NÁLADA - tak já taky hlásím, že dnes jsem po dlouhé době vstávala s úsměvem a s dobrou náladou. I když nás čeká tolik dní doma (což je s malým prckem katastrofa) tak to jde… Taky si připadám jak na houpačce - jeden večer brečím, pak jsem zase v pohodě…

OTOKY - tak s těma jsem kamarádka taky a nejen v těhu. Mám špatné žíly na nohách, takže otoky znám moooc dobře. Naštěstí jen kotníky…

SPANÍ - těším se na jednu noc, kdy dobře usnu a nebudu se budit. Trpaslík se v posteli v břiše přímo předvádí a nedej bože, když si lehnu do nějaké polohy která se mu nelíbí :o((( Včera jsem usínala skoro hodinu a několikrát jsem se vzbudila… To je spaní na houby…

Včera večer jsem si roztřídila oblečení po Haničce - holky za 3 roky tolik hader, já jsem nechápala… No ale budou se hodit :o)))
A dnes vyhlašuju žehlící den… Odpoledne přijde Hanilu pohlídat tchýně a já razím na těhobik.

Mějte se krásně, pohlaďte pupíky a ať máte hezký den.
Monika + puntíkovaná Hanička + Trpaslík 31+3

 
WERINKA
Ukecaná baba ;) 2193 příspěvků 15.12.05 09:04

DOBRÉ RÁNO TĚHULKY!

LASCONKA patří ti můj srdečný obdiv!!!!! Perfektní deníček…ten si musím vytisknout 100% fakt se ti to povedlo. Skvěle jsem se pobavila! :-))

Werinka 31tt

 
Jitulinda
Ukecaná baba ;) 1748 příspěvků 15.12.05 09:09

BERUN: poslala jsem Ti SZ :-)

MONINO: já si pamatuji, že když jsem měla neštovice, tak mi taťka po těle maloval tím pudrem různé obrázky a já z toho, že mám pupínky nebyla ani moc vystrašená. líbili se mi ty obrázky a vždycky jsem se na mazání těšila :-)))))))

Jitulinda a Mišánek 28+0tt

 
Zuz2
Kecalka 434 příspěvků 15.12.05 09:20

Ahoj,

ja som sa dnes v noci tiež pekne vyspala. A večer mám KO, tak som zvedavá na Julinku. A Dr. už tiež požiadam o vystavenie dokladu na matersku, lebo podľa TP by som mala odísť z práce 26.12.2005 - 6 týždňov pred porodom. Jeeee, ale ten čas letí a o chvíľočku budeme prebaľovať a kojiť a spievať a mazliť sa s miminkom … a možno aj histerčiť, že stále plače a plače a plače … ach, len to nie !!!

Berunka - keď máš pediatričku tak blízko, určite sa choď k nej zaregistrovať. V prípade, že by si nebola spokojná, tak ju pri najhoršom zmeníš. Ja mám na sídlisku vraj 3 pediatrov - 1 chlap, 2 ženy a neviem ku ktorému mám ísť ako ku prvému. Asi si intuitívne vyberiem niektorú ženskú. Nechávam to na leden.

Zuz 32+3tt

 
WERINKA
Ukecaná baba ;) 2193 příspěvků 15.12.05 09:26

BARUSA: pěkná fotečka v galerce…dyť máš pěkné bříško…a bez strií ne jako já :-(
a ty svetříky jsou opravdu nádherné…

weri

 
Lendulin
Zasloužilá kecalka 849 příspěvků 15.12.05 09:43

Sice k vám nepatřím, ale napsat to musím - LASCONKO, napsalas úžasný deníček! :-)
Lendulín a Opičátko 15+4

 
Rysavka
Ukecaná baba ;) 1473 příspěvků 15.12.05 09:46

Lasconko - paráda. Už dlouho jsem se tak nezasmála.

Pediatr - když už ho tady probíráte - já mám nejbližšího asi v Horoměřicích, ale tam kromě něho není nic jiného a na utz a ostatní stejně budu muset dojíždět do Dejvic. Takže uvažuju, že zapátrám tam. Holky poraďte mi někoho prosím. Mluvili jste o poliklinice na Dlouhém lánu máte tam s někým zkušenosti nebo dobré reference? A kde přesně to je? Díky.

Ryšavka 29tt

 
Marsa1
Stálice 63 příspěvků 15.12.05 10:10

Všechny Vás zdravím, přečetla jsem zatím jen začátek deníčku a už se tady válím smíchy, musím to dočíst.
Jen se potřebuji zeptat, už jste někdo v okolí a včetně Plzně zjišťovaly ty porodnice, které odebírají pupečníkovou krev? Neboť na Aperiu jsem zjistila, že když je napsáno nemocnice odebírá pupečníkovou krev, tak tím myslí pro vlastní účely nikoliv pro účely dárcovství.
Marsa + Petruška 28+0

 
Monina1
Zasloužilá kecalka 656 příspěvků 15.12.05 10:11

:o))) Hanile se hrozně líbí puntíky, tak je docela spokojená… Pojali jsme to taky spíš legračně, ať z toho chudák není mimo. Ona prožívá každé bebínko… Ale teď je zatím fakt v pohodě. Hlavně člověk nesmí děti litovat - to je nejhorší…
Musím na to připravit tchýni - má přijít odpoledne a jak ji znám tak první slova ve dveřích budou - Ty můj chudáčku malinkej, ty jsi nemocná :o((((
 M.

 
IVULE
Zasloužilá kecalka 750 příspěvků 15.12.05 10:32

MARSA- v pondělí nám na kurzu v Rokycanech říkala PA, že oni pupečníkovou krev odebírají. V současné době dělají odběry pouze placené, cca 20 000 ,–, kdyby jsi měla zájem uchovat krev pro svoje mimi. Darování je také možné, ale je prý této krve dostatek a nechtějí to od nich brát dál. Jak je to v Plzni nevím.

JARKA - došla ti objednávka ? Tu Karolínku jsme nakonec sehnali u nás v Rokycanech normálka v obchodu, ale říkali, že máme hodně velké štěstí, že jim akorát přišla a jiné nebudou.

papa IVULE+TOBI 27 tt

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 15.12.05 10:36

Ahoj,

IVULE - tak to máte opravdu štěstí, Karolínka, pejsek BOBBY a Veverka Terka je nedostatkové zboží před Vánocema, už ani u výrobce nejsou… no krize..

Jinak tvoje objednávka dorazila, dám to do kupy a můžu poslat. Budeš chtít ještě neco, nebo to mám hned odeslat?

Jarka

 
Zuzzi1
Kecalka 405 příspěvků 15.12.05 11:00

Ahoj holky.

Lasconka - deníček je opravdu skvělý, báječně jsem se pobavila!!! Jenom litiju, že jsem se taky nemohla zůčastnit výzkumu!!!

Marsa - Co já vím, tak v Plzni na Slovanech odebírají tu placenou (soukromou) pupečníkovou krev. U Mulačů by ti jí prej taky odebrali, ale zatím to dělali jenom 3×. Jak je na tom vojenská nevím. Darovat pupečníkovou krev v Plzni nejde. Prý je to moc drahé a nikdo by to nezaplatil. Protože, to co stojí ten soukromý odběr (mám říkali až ke 40 000), tak to samé by musel zaplatit stát a na to asi nemají. Je to docela krátkozraké rozhodnutí, ale co s tím můžeme dělat.

Já jsem dneska kupodivu spala taky výborně. A vůbec jsem nebyla na záchodě. to se mi stává tak jednou týdně. Takže tento týden už jsem si to vybrala a bude už jenom hůř. :)

Zuzzi a Zuzanka 29tt

 
IVULE
Zasloužilá kecalka 750 příspěvků 15.12.05 11:09

JARKA - klidně mi to můžeš poslat, už mě nenapadá nic, co by mě chybělo. díky

S tím placením toho odběru, PA říkala, že to dříve stálo kolem 40 000 ,– , ale firem, které to nabízejí je víc, takže mají mezi sebou konkurenci a proto šli ceny dolů. Nicméně cena je i přesto dost vysoká.
A hlavně procento, že kmenové buňky z té krve použijeme přímo pro naše mimi je hodně nízké.

IVULE+TOBI 27 tt

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 15.12.05 11:24

Ahoj,

Placený odběr pupečníkové krve-
stojí to momentálně kolem 20 000,– a je to uchované na 20 let pro případné použití.
Někdy se ovšem podaří odebrat menší množství a stačí to pak třeba jen na 10kg dítě, takže uchování na 20 let je k ničemu, protože už po roce bude dítě vážit víc a když onemocní třeba v 5 letech, tak je to k ničemu :(

IVULE - ok, hned ti to pak odešlu.

Jarka

 
WERINKA
Ukecaná baba ;) 2193 příspěvků 15.12.05 11:55

ACH JO..... NĚCO NA MĚ ASI LEZE…!!!!!!
NAVÍC SE MI ŽÍŽALKA ŠPRAJCLA POD ŽEBREM A UDĚLALA MI PĚKNOU BOULIČKU :-) VYPADÁ TO SRANDOVNĚ :-)

Werinka 31tt

 
Daniela-Praha
Ukecaná baba ;) 1105 příspěvků 15.12.05 12:09

Hlásím výsledky krve: Krevní obraz pod obraz, nějak se mi nedostává červených krvinek a hemoglobinu. Takže jedu za Dr pro další recept na železo.
Otoky: čím dál tí horší- kolena jsou jako koule

Rysavka: Poliklinika na Dlouhém lánu je v pohodě. Obejdu místní maminy a zjistím který pediatr je nejlepší, a k tomu půjdu. Je to tram Horoměřická a pak kousek z kopečka dolů.

LILU: Verunku jsem na to plavčo objednala.

Daniela + Pešounek

 
Daniela-Praha
Ukecaná baba ;) 1105 příspěvků 15.12.05 12:10

LASKONKU NAVRHUJI NA NOBELOVU GRAVICENU !!!!
deníček je prostě parádní

 
kvetule25
Ukecaná baba ;) 1668 příspěvků 15.12.05 12:22

AHoj Těhulky.

Dlouho sem se tu neukázala, teda když nepočítám objednávku od JArky :-)
Přispívám spíše do deníčku Květniček.. přeci jenom sem tam více doma :-) ALe vás tady pravidelně čtu, a čerpám nové a nové informace :-)

Dneska sem byla na KO. JSme s Adámkem v pořádku. Už dva týdny je Adam hlavičkou dolů, tak doufám, že takhle zůstane.

ZA 3 týdny v 30tt jdu na velký utz a glukozový test a pak za další dva týdny tzn. v 32tt na náš první monitor!! Holky byli ste na něm už některá?
Sestra mi říkala, že mě připnout na monitor a já budu půl hodiny ležet a poslouchat Adámkovo srdíčko.. jéé na to se už těším.

Holky chci se zeptat, jak se počítají měsíce. Když sem teď 27tt+0 tak v kterém sem měsíci a od kdy začíná třetí trimestr?

JInak JARCE díky za balíček.. :-)

Květule + Adamék 28tt

 
Blanka
Zasloužilá kecalka 761 příspěvků 15.12.05 12:30

Lasconko super, docela jsem se pobavila. :-)))
Holky, nevíte, kde sehnat podhlavníček nebo já nevím, jak bych to jinak nazvala pro novorozence do autosedačky? A taky fusak do sedačky?
Díky za tip.
Jinak včera jsem byla ve škole na zkoušce a zjistila jsem, že nejsem úplně tak blbá. Zítra a v sobotu mám ještě dvě, tak mi držte palce.
 Blanka

 
Barusa
Ukecaná baba ;) 1228 příspěvků 15.12.05 12:38

AHOJKY TĚHULKY:O)))

Tak jsem se konečně urvala abych sem taky něco přispěla…

LASCONKA: Extra super speciál deníček, chechtala jsem se jak praštěná a testík paráda…no pěji na Tebe s drobískem samou chválu:-)))

WERINKA: Strije na bříšku asi nejsou vidět, ale jsou tam, mám to na jedné straně pěkně prasklé, ale nějak to neřeším, nikdy jsem neměla bříško takové, že bych ho mohla ukázat, takže - ať si:-)))

BLANKA: Hezký fusaky do autosedačky mají v EMITEXU.cz, myslím že se dají objednat i na mimibazar.cz, ale nejsem si jistá…

Včera jsem pekla citronový cukroví a linecký a večer mě bolely tak strašně záda, že jsem se málem nehla…

HLÁSÍM PRASKNUTÝ ZIP U KALHOT - NO HROZNÝ, BYLI JSME S MANŽOU NA OBÍDKU A NA ZÁCHODĚ RUP! A PO ZOO JSEM CHODILA JEN SE ZAPNUTÝM KNOFLÍKEM…PROSTĚ VELRYBA:-))))

Musím na poštu, letím než ji zavřou…

Barusa + drobísek 27tt+3

 
Daniela-Praha
Ukecaná baba ;) 1105 příspěvků 15.12.05 13:01

¨Blanka: gratulace ke zkoušce:

polstrování do autosedačky pro novorozence:
http://www.mimibazar.cz/foto.php?…

fusak přinese ježíšek od emitexu- combi. Je prodlužovací- do autosedačky i kočárku.
Na netu je má spousta eshopů.

Daniela

 
sweety1
Kecalka 253 příspěvků 15.12.05 13:10

berun: mě se manža směje a říká mi tučňáku:) a to nemam oteklé kotníky, ani nic jiného (ťuk ťuk). jen se mi prostě líp chodí kolíbavě. Když chodím rychle, tak ne, ale gdyž se courám a nebo po doma, tak jsem ukázková:)

teď jsem snědla 10dkg sladkých obalovaných slunečnicových semíneka vrhám se na máslové sušenky:)k obědu si udělám pizzu, takže super zdravá těhu výživa:)

Dneska jsem byla s mamčou na výstavě betlémů v muzeu a bylo to extra super boží:) já si tu vánoční náladu prostě nějakým hnusným počasím zkazit nenechám!! :§

hezký den přeju a ještě se tu určitě ukážu…

sweety 33tt

 
evah1
Kecalka 350 příspěvků 15.12.05 13:24

Milé těhulinky,

všechny vás zdravím z postele, kde se zotavuji po včerejší divoké noci.Znovu jsem měla poslíčky,ale tentokrát nabrali na intenzitě, už jsem si v duchu představovala,jak budu dneska psát BERUN a JITULINDE,že už jsem po porodu…:-)))
Chudinka Emička, ta si asi taky užila…

LASCONKA: Téééda, ty jsi hotovej spisovatel:-)))Moooc krásný deníček,pobavila jsem se:-)))

Eva a Ema 32tt

 
hope
Zasloužilá kecalka 826 příspěvků 15.12.05 13:26

nazdarek kulicky!
LASCONKA: SUPER denicek..jeste ted se rezu smich (az ze me nestiha ani nase kocka a kouka na me jak na blazna :) )
OTOKY : nastesti me zatim potkaly jen dvakrat..ale bude hur :(
JIDLO: jak jsem ted cetla o te pizze..tak jsem na ni dostala strasnou chut… to zas budou orgie :)

 
Jitulinda
Ukecaná baba ;) 1748 příspěvků 15.12.05 13:33

EVAH: ty to opravdu v těhu taky nemáš jednoduché. pročítám si postupně vaši diskuzi co založila Berun, když zjistila, že je těhulka a tam jsi taky měla problémy :-( drž se a hlavně tedy odpočívej, aby jste s Emičkou byly v pohodě a aby Emička zůstala v pelíšku co nejdéle. Mišák posílá Emičce pohlazení a pusinku na tvářičku :-)

tak já vyrážím na KO. už se těším, že Mišáka uvidím. report podám asi až zítra ráno nebo možná ještě od maži z práce. uvidím jak dlouho budu u Dr. čekat. a taky bych byla ráda, kdyby Dr. Mišáka změřil a řekl mi jak je veliký :-)

Jitulinda a Mišánek 29tt

 
kousinek
Kecalka 141 příspěvků 15.12.05 13:35

Ahojky bříškandy,

Lasconka: super extra deníček, móóóóc jsem se pobavila - vážně bys potřebovala nějakou gravicenu!!!!

Blanka: osobně se taky přimlovám, za fusak od Emitexu, je naprosto super!!! Já osobně ho sice nemám, protože jsem dostala jinej, ale kdyby to záleželo na mě taky bych volila tenhle. Navíc na něj i jiné maminky pějí samou chválu !!!!!

Strie: naštěstí na břiše zatim nic - ale prsa!!!! děs a hrůza. Už takhle jsou min. obrovský a to se ještě po porodu zvětší - no - nějak si sebe nedokážu představit - už nebudu kousínek -bééééééé.
Už min. 2 měsíce plánuju cestu do bazénu, ale nejsem schopná si vyzkoušet plavky. Předtim mi určo byly, ale mam pocit že teď už nebudou. Manža si dělá srandu ať si kdyžtak skočim k babičče, že mi půjčí síťovky - blbec!!!!!! Ha Ha

Jinak zítra jdu na KO k dr. tak jsem moc zvědavá co névého … prý budeme dělat papíry na mateřskou (21.12).

No, a už zase nevim, na co všechno jsem chtěla reagovat ..... tak já se kdyžtak zase ozvu .. kousínek + Kryštůfek 33+1

 
evah1
Kecalka 350 příspěvků 15.12.05 13:41

JITULINDA: My jsme s tím už tak trochu dopředu počítali,že budeme rizikáči,ale všechno to zvládáme levou zadní:-)), stačí se jen kouknout na jednu z fotek Emičky:)))
Doufám ale,že nevypadám jako nějakej simulant a hypochondr:-)prostě to beru jak to je.Emička posílá Mišákovi sladké políbení a držíme palce na KO a ať vás hezky poměří:-))

MONINA: Ať se malá brzy uzdraví:-))Moc se mi líbí tvůj přístup,taky bych to tak chtěla dělat a doufám,že mi tu výchovu nebudou babičky kazit…

 
WERINKA
Ukecaná baba ;) 2193 příspěvků 15.12.05 13:43

BARUSA tak to asi opravdu ty strie nejdou vidět, ty moje jsou pěkně růžovoučké až červeňoučké a jsou jak pěst na OKO! Raději jsem ho do galérky neházele. Mno možná hodím do galerky fotečku v lacláčích. :-)

Holky dneska se mi ráno manža smál, že se ani nediví, že už zase dneska pojedeme na nákup, protože jak mě dneska viděl pobíhat po kuchyni a sbírat do tašky svačinku, tak se musel smát a prý že vyberu 1/2 ledničky a 1/2 špajzu.....zas tolik nejím…sice mám tu igelitku se svačinkou takovou těžší ale víte kolik váží banány a mandarinky??? Prý mě nechá jezdit busem, že bych toho tolik neuvazla. Smraďoch jeden můj :-)) Včera mi udělal krásné překvápko…vypu­líroval celý byteček, takže nemusím jupíííí :-))

Werinka a žížalka 31tt

 
hope
Zasloužilá kecalka 826 příspěvků 15.12.05 13:54

WERI : to je pekne prekvapko!! taky by se mi libilo..ale manza ted nestiha a je doma min nez ja.. takze nezbyva nez uklizet sama :(

 
Berun
Závislačka 4921 příspěvků 15.12.05 14:22

JITULINDA: už jsem ti odpověděla na SZ. Dorazila jsem před nějakou chvílí domů.

Já jsem měla dneska jít s bývalým majitelem přepsat služby na byt, ale na poslední chvíli mu do toho něco vletělo, tudíž tam jdeme až v pondělí. Od doby co jsem doma fakt nějak nestíhám! Tak jsem alespoň letěla na úřad změnit si trvalé bydliště a novou občanku budu mít tak za 3 týdny. Tudíž další důležitý bod mít do porodnice občanku a s novým bydlištěm, abych ho nemusela měnit Mišelínkovi po porodu je splněn. To jsem taky moc ráda! Teď ještě rozhlásit novou adresu všem (živnosťák, předplatné časopisů, mopsklub, povinné ručení atd.), zajít k pediatrovi, přepsat služby, přehlásit manžela na mojí zdravotní pojišťovně a budu to snad už mít z krku. Dneska mi volali z práce, že musím dát lístek na peníze, ukončení neschopenky a vypsaný papír od Dr. o nástupu na MD (2.1.), tak tam po kontrole musím zajet a vyřídit to-prostě každý den něco. V úterý budu mít ale milou návštěvu, přijede se za mnou podívat kamarádka se svou srpnovou holčičkou, tak si to zase pěkně ozkouším nanečisto:)

OTOK: mi naštěstí zmizel!!! hurá, snad se nevrátí mrcha a bylo to hlavně z toho mého lítání a že jsem si ten jeden den ani nesedla, tudíž se to večer projevilo. Holt žehlení a pak stání u Rumových kuliček už na nás těhule není, obzvláště ne ve 30.týdnu. Takže žehlím už vsedě a právě jdu udělat ještě jednu várku Rafaela a Rumových kuliček, taky vsedě-ne že by se u nás sežraly, jsou tam téměř všechny, ale manželovi při ochutnávce tak chutnaly, že mám prý přidělat, tak jdu tedy na to:)

Mám jenom tyhle 3 druhy nepečeného (Vosí hnízda, Rafaelo, Rumové kuličky), s mamkou budeme o víkendu dělat pečené-Linecké, Pracny, Rohlíčky a potom ještě oblíbený nepečený Salám.
Koupila jsem si včera ingredience na bramborový salát, už se těším. No a za týden tu máme Vánoce!!! Dárky už mám přes net nakoupené a doma, takže pohodička, žádné schánění a chození.

Berun+Mišelínek 30tt

 
Barusa
Ukecaná baba ;) 1228 příspěvků 15.12.05 14:23

WERINKA: Tak to máš skvělého manžílka, ten můj je na tom jako u HOPE, takže musím šama šamotinká…

Tady začalo tak strašně sněžit, že nevím jestli se prokoušeme domů, je tu hrozný vítr, nic moc počasí.

HOLKY MÁM PÁR OTÁZEK,PROSÍM PROSÍM O VÁŠ NÁZOR:

1.MŮŽOU SE V TĚHU BARVIT VLASY? PRÝ SE TO DOSTÁVÁ DO OBĚHU (?), ALE KDYŽ JÁ JSEM ŠEDIVÁ A VYPADÁM HRŮZNĚ:-(

2.ZKOUŠELA JSTE NĚKTERÁ VYPRAT PLENY VE VANISHI? MÁM JE ZAŠLÉ - STARŠÍ A MÁM STRACH NA NĚ POUŽÍT NĚJAKÉ SAVO NEBO NĚCO…TAK NEVÍM JAK JE VYBĚLIT…

3.JAKOU KUPUJETE MIMI KOSMETIKU?

4.PŘI VYŘIZOVÁNÍ PAPÍRŮ NA MATEŘSKOU - BUDU POTŘEBOVAT VÝPLATNÍ PÁSKY ZA MINULÝ ROK? jESTLI JO TAK MÁM ASI PROBLÉM!!!

DÍKY PŘEDEM ZA VAŠE NÁZORY…

BARUSA + DROBÍSEK 27TT+3

 
Barusa
Ukecaná baba ;) 1228 příspěvků 15.12.05 14:25

A JEŠTĚ ZA PÁTE: JE LEPŠÍ VZP NEBO MINISTERSTVO VNITRA? UVAŽUJEME ŽE BYCHOM PŘEŠLI K MV PROTOŽE TAM MAJÍ SPOUSTU PŘÍSPĚVKŮ NA OČKOVÁNÍ A TAK,ALE NERADA BYCH TO USPĚCHALA…

 
hope
Zasloužilá kecalka 826 příspěvků 15.12.05 14:41

barus: podle toho co jsem cetla se v teho barvit vlasy klidne muzou jen ze mas pocitat s tim ze ti ta barva vydrzi malinko kratsi dobu..jinak to pry vubec nevadi

 
kousinek
Kecalka 141 příspěvků 15.12.05 14:43

Barusa: asi Ti moc neporadím, ale mě bylo řečeno, že až budu vyřizovat mateřskou nemam si dělat starosti, stačí v zaměstnání - v účtárně, nebo prostě někomu kdo se stará o účetnictví říct termín nástupu na mateřskou a že se o to postaraj měli by tam mít i ty výplatní pásky. Tak hodně štěstí!!!!!

No můj manža mě taky někdy dokáže pěkně našvat ( kterej asi ne), ale stejně je to můj broučínek. Na to že úplně nenávidí nakupování tak sám nakupuje a shání co je potřeba abych nemusela já. Sice u toho moc fantazie neprojevuje, ale i tak je to zlatíčko!!!! A předevčírek vytřel - úplně jsem zírala!!!!

Taky se Vás chci zeptat: v čem je lepší když budeme všichni tři zaregistrování u stejné zdravotní pojišťovny??? Já jsem u OZP ( mimísek bude tedy automaticky u té samé) ale manža je u VZP. Myslíte, že bude lepší to změnit aby jsme byli jen u jedné??? Šla bych nejraději k Ministerstvu, ale nemáme tady pobočku.

Díky kousínek + Kryštůfek 33+1

 
Barusa
Ukecaná baba ;) 1228 příspěvků 15.12.05 14:47

KOUSINEK: Díky za odpovědi, můj problém ale je, že jsem během minulého roku byla ve třech pracích a měsíc na pracáku:-((( No hotová cestovatelka…

barusa

 
grizley
Zasloužilá kecalka 711 příspěvků 15.12.05 14:55

Ahojky,

BARUSO: No o těch výplatních páskách jsem nic neslyšela a myslím, že málokdo je takový cvok a má je všechny schované (já teda jo :o))
S tou pojišťovnou jsem taky uvažovala - jsem u VZP - no Dr. mi řekl, že je to jedno - co se placení týče, tak nevím. No možná jsem prostě pohodlná to měnit - jinak myslím, že MV je lepší.
Barvení vlasů: Já bych řekla, že to tak drastický ohrožení mimi není. Já jsem si dávala přeliv - no ale je fakt, že ty vlasy reagovali jinak než obvykle - vlastně se to moc nepovedlo - byli hrozně splihlý - takže barvit už nebudu.

Grizley

 
sweety1
Kecalka 253 příspěvků 15.12.05 14:55

pojištění: nejlepší je, když jste všichni tři u jedné pojišťovny. MV má např. navíc balíčky bonusů pro rodiny. Přehlašuje se ke čtvrtletí. Já se budu muset taky přehlásit, jsem totiž u vzp a nějak se mi to tam už přestává líbit… manža je u ministerstva, takže mám vybráno…

plínky: já bych je normálně jednou vyprala klidně v tom savu, pak až by uschly, tak bych je vyvařila v tom mimi prášku s dvojím mácháním. Myslím si, že by to ničemu nemělo vadit…

sweety 33tt

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další »