Vyrovnávací příspěvek v těhotenství či mateřství a Peněžitá

Těhotenství
 • emimino
 • 11.11.02

Podmínky poskytování dávek, výpočet jejich výše a způsob výplaty

Podmínky nároku na vyrovnávací příspěvek v těhotenství či mateřství

 • účast ženy na nemocenském pojištění,
 • převedení těhotné zaměstnankyně nebo matky do konce 9. měsíce po porodu na jinou práci ze stanovených důvodů,
 • pokles jejího výdělku z důvodu převedení bez jejího zavinění.

Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství

zaměstnankyň

 • účast ženy na nemocenském pojištění, popř. zachované nároky ze zaniklého nemocenského pojištění v době šesti týdnů před očekávaným nebo skutečným dnem porodu,
 • získání aspoň 270 kalendářních dnů účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou letech před porodem,
 • porod,
 • ztráta započitatelného příjmu ze zaměstnání, ze kterého je peněžitá pomoc v mateřství poskytována.

osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)

mimo podmínek stanovených pro zaměstnankyně musí být splněny další podmínky :

 • zaplacení pojistného na nemocenské pojištění,
 • osobně nevykonávat samostatnou výdělečnou činnost,
 • získat též aspoň 180 dnů účasti na nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných v období jednoho roku před porodem.

Žádost o dávky se podává a dávku vyplácí :

U zaměstnankyň
malých organizací (do 25-ti zaměstanců) ? Okresní správa sociálního zabezpečení
velkých organizací - zaměstnavatel

U OSVČ ? Okresní správa sociálního zabezpečení

Nárok na dávky nemocenského pojištění se uplatňuje předložením předepsaného tiskopisu, který vystavuje příslušný lékař.

Výpočet dávek:

 • U peněžité pomoci v mateřství 69% z denního vyměřovacího základu (zákon stanoví maximální možnou dávku).
 • Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že započitatelný příjem (tj. veškerý příjem podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období, kterým je zpravidla kalendářní čtvrtletí, které předchází čtvrtletí vzniku pracovní neschopnosti (karantény) potřeby ošetřování (péče o) člena rodiny, či nástupu na mateřskou dovolenou se dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Do tohoto počtu dnů se však některé dny nezahrnují, aby neodůvodněně nedocházelo k rozmělnění výše denního vyměřovacího základu (např. dny poskytování nemocenského). U osob samostatně výdělečně činných se denní vyměřovací základ zjišťuje obdobným způsobem s tím, že rozhodným obdobím je zpravidla kalendářní rok předcházející roku, v němž vznikla pracovní neschopnost (karanténa), či v němž žena nastupuje „mateřskou dovolenou“ a započitatelným příjmem se rozumí úhrn měsíčních vyměřovacích základů pro stanovení záloh na pojistné na důchodové pojištění.
 • Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se stanoví jako rozdíl denního vyměřovacího základu zjištěného ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a průměru jejích započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení.

Poskytování dávek

 • Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje maximálně po dobu 28 týdnů, popř. 37 týdnů v případě žen, které porodily více dětí a starají se aspoň o dvě z nich, anebo se jedná o ženy svobodné, ovdovělé, rozvedené nebo z jiných závažných důvodů osamělé, které nežijí s druhem.

Ženám, které převzaly dítě do trvalé péče nahrazující péči mateřskou na základě rozhodnutí příslušného orgánu anebo dítě jehož matka zemřela, se peněžitá pomoc v mateřství poskytuje ode dne převzetí dítěte po dobu 22 týdnů, popř. 31 týdnů, jestliže převzaly dvě či více dětí a starají se alespoň o dvě z nich, nebo jde-li o ženy neprovdané, ovdovělé, rozvedené nebo z jiných vážných důvodů osamělé, které nežijí s druhem.
Peněžitá pomoc v mateřství se jim však poskytuje maximálně do doby, než dítě (nejmladší dítě) dosáhne osmi měsíců věku.

 • Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se poskytuje nejdéle do nástupu ženy na mateřskou dovolenou a po ukončení mateřské dovolené nejdéle do konce devátého měsíce po porodu.

Zdrov: www.mpsv.cz

Váš příspěvek
Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 17.11.02 17:07

Mužu se zeptat jak je to v případě že otěhotním ve zkušební době, mužou se mnou rozvazat pracovní poměr, a pokud ano jak je to eventuelně s nemocenc
skou a případnou matreřskou??? dě­kuji

Šárka
Kecalka 418 příspěvků 17.11.02 20:22

Ve zkušební době může zaměstnavatel s pracovnicí rozvázat pracovní poměr i v případě, že je těhotná.
Po skončení pracovního poměru platí 6-ti měsíční ochranná lhůta, tzn. že pokud není navázán další pracovní poměr, tak v době 6-ti měsíců od skončení posledního pracovního poměru je v případě onemocnění vyplácena nemocenská z denního vyměřovacího základu z posledního zaměstnání (platí i pro Peněžitou pomoc v mateřství).
Musí ovšem platit podmínka trvání nemocenského pojištění po dobu 270 dní !
Jak je tomu v konkrétním případě je lepší se zeptat přímo zaměstnavatele nebo příslušné Okresní správu soc. zabezpečení šárka

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 25.03.03 17:00

Pro puvodni tazatelku je to jiz zrejme pase, ale ta ochranna lhuta je pouze 6 tydnu a myslim, ze to tak bylo uz v listopadu. Zjistovala jsem to v prosinci na PSSZ.

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 21.01.04 12:55

Mohl by mi někdo poradit, jestli mám nárok na nějaké příspěvky, když jsem ještě studentka. Jsem vdaná a do konce min. roku jsem byla OSVČ. Dík moc za každou radu.

Vložit nový komentář