Zimňátka 2005/2006 č. 53 - Líc a rub antibiotik

Rodičovství

Milé maminky, minulý deníček je sice ještě čerstvý, ale přesto jsem se rozhodla poslat nový na zcela jiné téma. Na jaře, ač je to velice krásné období, trpí mnoho dětí i dospělých různými nemocemi. Zkusme se zamyslet nad následujícím článkem a v případě onemocnění upozornit našeho lékaře na rizika spojená s nevhodně zvoleným podáváním antibiotik.

Zdroj: REGENA 4/2006

Líc a rub antibiotik

Objev penicilinu a celé řady dalších antibiotik se slavně zapsal do dějin lékařství. Bez nich si většina lékařů nedovede svou práci ani představit. Jenže v posledních letech jsme stále častěji svědky situací, kdy se bakteriální infekce nepodaří antibiotiky natrvalo zvládnout. Naordinované antibiotikum prostě na infekci neúčinkuje, přestože v minulosti mělo při obdobném onemocnění znamenitý a dlouhodobý léčivý účinek. Dosud úspěšným lékům se tedy do cesty postavilo něco rušivého, co nečekaně maří naděje pacientů a úsilí lékařů na brzké uzdravení.

Překážek účinného působení antibiotik na některé infekce, hlavně bakteriálního původu, je celá řada. Za nejdůležitější dnes považujeme schopnost původců infekce vzdorovat účinku antibiotik. Mikrobiologové potvrdili znamenitou přizpůsobivost bakterií na tato léčiva mnoha pokusy a zkušenostmi. A některé bakterie, které obvykle žádné onemocnění nevyvolávají, se dokonce mohou po delším styku s antibiotiky stát člověku nebezpečnými, zejména pro ty pacienty, kteří mají sníženou obranyschopnost.

Zajistěte si efektivnost léčby
Naši mikrobilologové a imunologové neustále varují, a zdá se, že mnohdy marně, před situacemi, které mohou nastat po paušálním a opakovaném užívání antibiotik při triviálních infekcích, jako je běžné virové onemocnění. ČR disponuje dostatečným počtem lékařských laboratoří, v nichž se provádí mikrobilologická diagnostika o původcích infekčního onemocnění a zkoušky citlivosti choroboplodných bakteriíí na antibiotika. Kdo této racionální možnosti nevyužije, vystavuje se riziku, že použitý léčebný preparát byl zvolen nevhodně nebo dokonce zbytečně. Nebývají vzácené ani následné komplikace po nesprávně urečeném léku. Je naprosto nutné odmítnout volbu antibiotika bez odborného rozhodnutí.

Pozor na oslabenou imunitu
Velkým problémem a otazníkem bývají opakované antibiotické kúry. Nezdřídka se setkáváme s malými pacienty, kteří byli léčeni 4krát i vícekrát do roka nejrůznějšími antibiotickými léky. A to je další riziko pro nemocného, protože opakovaně podaný lék může oslabit jeho imunitní systém, a tím značně snížit obranyschopnost jedince proti infekci. Rodičům je nutno doporučit, aby si vedli podrobné záznamy o použitých lécích. Jsou to nepostradatelné informace, zvláště v těch případech, kdy je čato střídán lékař. Problematika antibiotické léčby je názornou ukázkou nezbytnosti vrátit se k systému rodinných lékařů. Rodinný lékař nejlépe zná životní podmínky rodiny, její životní styl a rytmus, ekologii a genetické ukazatele důležité pro posuzování každé zdravotnické události v rodině se vyskytující.

Kdy ano a kdy ne
Obecně se respektuje jednotný léčebný přístup pouze u léčby tuberkulózy, malomocenství (lepra), kapavky, u streptokokových infekcí. U převážné většiny ostatních infekcí tomu ale tak není.
Kontraverzní názory se týkají mimonemocniční léčby antibiotiky, např. u dětských otitid (středouší) a u dospělých osob s afekcemi nosních sliznic. V USA se v těchto případech antibiotika podávají běžně, v Británii u většiny dětí, na rozdíl od Holandska a Islandu, kde se v těchto případech antibiotika neužívají, přitom jsou doklady o tom, že rozdíly v léčebných výsledcích nejsou žádné. Pokud se antibiotika podávají u těchto diagnóz, není shoda, jak dlouho má léčba trvat, zda 2,3,5 nebo dokonce 10 dní.

Záleží na kvalitě diagnózy
Dnes existuje celá řada údajů o délce trvání léčby různých forem infekčních procesů, vyvolaných celou řadou odlišných původců. Je proto velmi obtížné vypracovat jednotné návody na trvání léčby, jestliže původce má zcela odlišnou biologickou aktivitu. Léčba především bakteriálních infekcí patří svých charakterem k vélkému lékařskému umění. Mnoho záleží na tom, jak lékař umí využít svých zkušeností a vědomostí na počátku léčby a jak dovede doladit léčbu dle získaných výsledků hlavně od klinického mikrobiologa, ale také klinického imunologa i epidemiologa. Považuje se dnes za samozřejmé, že příslušné laboratoře pracují s rychlometodami a výsledky sdělují klinikovi promptně moderními technickými komunikačními prostředky. Jedině tak se stane antimikrobní léčba racionální, pro pacienta efektivní a v konečné kalkulaci i ekonomicky výhodná.

Lépe kratší léčba Čím bude antimikrobní léčba kratší, tím i vznik a šíření rezistence původců bude pomalejší, nebo dokonce výjimkou. Opakovaně nutno připomínat, že i při antimikrobní léčbě je nezbytný komplexní léčebný přístup se všemi aspekty s tím souvisejícími. Tedy trvní léčby bude ovlivňovat celkový stav nemocného s ohledem na funkci jednotlivých tělních orgánů, v neposlední řadě na funkci imunitního systému, který pracuje odlišně u různých věkových skupin. Z toho tudíž vyplývá, že trvání léčby bude ovlivněno nejen biologickou povahou původce, ale i rozsáhlou paletou celé řady parametrů, které tuto léčbu budou ovlivňovat.
Přitom před léčbou pamatovat: „VOLIT ANTIBIOTIKUM na MIKROORGANISMUS nejúčinněji a pro MAKROORGANISMUS co nejméně škodlivé". Tím se stává terapie většiny infekčních onemocnění uměním par exellence.

František Výmola, M.D., Ph.D
Klinický imunolog a mikrobiolog

Chtěla jsem z toho udělat kratší výcuc, ale nepodařilo se.

Přeju všem maminkám a miminkům hodně zdraví!!!

Katka a Helenka 4m+22d

Zimňátka 2005/2006
Miminka: 65 miminek-32 holčiček/33 chlapečků

04.10.2005-Metelka/1968/Česká Lípa+Nina-Marie 10:20hod.(TP 29.9.)
19.10.2005-Lennys+Šimon,Ma­touš,Marek (TP 31.12.)
31.10.2005-Yasmin/1980/Pra­ha+Jakub 2,95kg, 49cm 15:30 (TP 28.11.)/ 04.11.2005-Monha/1977/Pra­ha+Matěj 2,68kg, 48cm 13.45 (TP 15.11.) 07.11.2005-Melsi+Davídek 20:23 (TP 17.11.) 08.11.2005-Sophie/1976/Me­norca+Daniel 19:11 (TP 29.11.)
26.11.2005-Klára007+Anetka 3320g, 47cm 17:30 (TP 17.11.)
27.11.2005-Selka (Štěpík)/1977/Ústí n.L.+Vítek 2,6 Kg Vrchlabí (TP 24.12.)
29.11.2005-Bludička/1977+Ja­neček 3930g, 52cm 11:00 (TP 9.12.) 01.12.2005-Makys/1973+Jiřík 3820g, 53cm 00:00 (TP 2.12.) 01.12.2005-Barule/1976/Nový Jičín+Michael 3,65kg, 50cm 1:36 (TP 6.12.) 01.12.2005-Katarina/1978/Hlin­sko+Helenka 3360g, 48cm 12:15 (TP 4.12) 02.12.2005-MartinaK/1981/Mladá Boleslav+Tadeáš, CŘ,2,97kg, 48cm 16:23 (TP 22.12.) 58 04.12.2005-Monique/1972/Zlín+­Michal 3,09kg, 49cm 12:33 (TP 12.12.) 05.12.2005-Skotik/Ústí nad Labem+Petr 3230g, 52cm 14:53 (TP 2.12.) 07.12.2005-Majki/1978/Ža­tec+Simonka 3250g, 50cm 6:17 (TP 13.12.) 07.12.2005-Mami/Karlovy Vary+Karolínka 3260g, 50cm (TP 23.12.) 08.12.2005-Mila/1979+Danielka, 3400g, 51cm 18:20 (TP 15.12.)
10.12.2005-BaruskaII./1978/Hu­sinec+Kačenka 2140g,49cm a Eliška 2780g, 48cm (TP 16.1.)
11.12.2005-Bára(Malta)/1977+He­lenka 2760g, 48cm 6:30h (TP 9.1.)
12.12.2005-JaničkaB/1981+Klár­ka 3940g, 53cm 8:40 (TP 11.12.)
12.12.2005-Alfie/1982/Pra­ha+Davídek 3130g, 48cm 8:35 (TP 8.12.)
14.12.2005-Verča/1978+Vojtíšek 4,01kg, 55cm (TP 9.12.)/12t 6300g
14.12.2005-Mikis/1979/Olo­mouc+Anetka 2,96 kg, 48 cm, CŘ 9:21 (TP 22.12.)
16.12.2005-Market2/1979/Žďár nad Sázavou+Filípek 3,29kg, 50cm 15:25 (TP 29.12.)
17.12.2005-Nonu/1976/Kro­měříž+Eliška 2,90kg, 50cm 5:58 (TP 25.12.)
18.12.2005-HanaPospisilo­va+Denis 3450g, 50cm 18:20 (TP 18.12.)
19.12.2005-Ally/1978+Monička 3475g, 48cm 4:45 (TP 22.12.)/11t 6100g, 61cm
20.12.2005-Necka/1978/Nové město pod smrkem+Adámek 3 140 g, 50cm 15:50 (TP 25.12)
22.12.2005-Pajda/1973/Nové Město+Rozárka 2,9kg, 46cm 13:25 (TP 8.1.)
23.12.2005-VeronikaR/1979/Nové Zámky+Sarah, 4300g a 54 cm 2:30 (TP 17.12.)
24.12.2005-Rybka/Nymbursko+Va­šík, 51 cm a 3,420 kg 14:53 (TP 13.12)
24.12.2005-Zani+Marijka 3,2kg, 52cm 16:32 (TP 28.12.)
24.12.2005-Milka/1979/Pra­ha+Kristýnka 3830g, 51cm 16:45 (TP 19.12.)
26.12.2005-Lokynka-Peťula/1980/Trut­nov+Julinka 4070g,53cm 2:29 (TP 15.12.)
27.12.2005-Cifka/1980/Vyš­kov+Bořivoj 3300g, 48cm 13:05 (TP 7.1.)
29.12.2005-Nicol/1976/Hradec Králové+Stella 4130g, 53cm 8:50 (TP 29.12.)/ 10t 5800g, 62cm
29.12.2005-DančaM/1979+Ondřej 3090g, 48cm CŘ 16:28 (TP 9.1.)/3m 6760g+55cm
30.12.2005-Kacatko/1981/Kar­viná+Rozárka 3100g , 47cm 12:38 (TP 31.12.)
31.12.2005-Berča/1979/u Rou­dnice nad Labem+Jiříček 4kg, 53cm 6:15 (TP 27.12.)
31.12.2005-Gejby/1980/Pra­ha+Simonka 2580g, 47cm (TP 30.1.) 01.01.2006-Pepi+Nelinka 3,7kg, 49cm 12:35 (TP 4.1.) /3m - 6240g,61cm 02.01.2006-Inka2/Prostějov+Voj­tíšek 3,7kg, 52cm 18:19 (TP 22.12.) 02.01.2006-Míša/1975/Pra­ha+Berenika/3,25kg,48­cm,10:25(TP.2­.1 04.01.2006-Zuzana/1974/Par­dubicko+Honzík 2,9kg, 48cm 8:19 (TP 12.1.) 05.01.2006-Paulinka+Anetka 2620g, 48cm 10:55 (TP 6.1.) 05.01.2006-Kousinek/1980/Vy­sočina+Kryštů­fek 2,4kg, 49cm 9:12 (1.2.) 05.01.2006-Lucik5+Barunka 2500g, 45cm 08.01.2006-Míša/1975/Pra­ha+Berenika/3,25kg,48­cm,10:25(TP.2­.1) 08.01.2006-Mašinka/1974/Pra­ha+Ondřej 3,8kg, 52cm 23:20 (TP 8.1.)/ 2m+4d 5900g
10.01.2006-Gaabina/1980/Pros­tějov+Tobiášek 3350g, 50cm 6:57
10.01.2006-Claudie/1976/Pra­ha+Matyáš 3,34kg, 51cm 12:50 (TP21.1.)/ 9 t 5270g
10.01.2006-Agatha/1976/České Budějovice+Agátka 3250g, 49cm 18:03 (TP 11.1.)
10.01.2006-Daja/1977/Pra­ha+Kubíček 3460g, 50cm 19:55 (TP 7.1.)
11.01.2006-Andela+Jaroslav 22:10 (TP 4.1.)
13.01.2006-Tobia/1977/Pra­ha+Adélka 3140g, 49cm 5:27 (TP 6.1.)
13.01.2006-Radana2/1978/Ji­čín+Emička 3000g, 50cm 12:30 (TP 15.1.)
14.01.2006-Eva+Valerie 2900g, 49cm
17.01.2006-Werty+Alešek 3600g, 50cm/ 2m 5kg, 58cm
19.01.2006-Yenefer/Praha+Ne­linka 3580g, 50cm
26.01.2006-Miky/1981/Pra­ha+Valerie 3337g, 50cm 23:03 (TP 24.1.)
27.01.2006-Dobrotova(Len­ka)/1978/Znoj­mo+František 3,67kg, 52cm 11:45 (TP 31.1.) 02.02.2006 Da­nielaC/1979/Jin­dřichův Hradec+Eliška 3,30kg, 51cm 22:47 (TP 1.2.)

Kubíček (Yasmin) ------ 3m: 5500g/60cm-----------4m: 6660g/ 64cm
Matýsek (Monha) ------ 4,5m: 5300g/55cm ------5,5m: 7080g /65 cm.
Janeček (Bludička)------3m: 5700g/60cm-----------4m: 6140g/60cm+
Míša (Barule) ---------- 4m: 5680g/66cm
Helenka(Katarina) ----- 3m: 5500g/57,5cm--------4m: 6150g/62 cm
Michal (Monique) ------ 4m: 6650g/62cm
Tadeášek (Martina) ---- 3m+1t: 4910g/58cm -----4m: 6050g/61 cm
Péťa (Skotík) -----------4m: 6600g/63cm
Simonka (Majki) ------- 3m: 5440g/61cm----------4m: 6060g/62cm
Helenka (Malta) ------- 3m: 6000g------------------4m: 6800g
Klárka (Janička) ------- 2m+3t: 6750g/61cm------4m: 7600g/64cm
Vojtík (Verča) --------- 12t: 6300g
Filípek (Market2)--------3m:5960g/61,5cm--------4m: 6660g/žížalka 
Eliška (Nonu)-----------16,5t:5250g/63cm
Denisek (HanaP) ------ 3m: 6300g/59cm
Monička (Ally) --------- 11t: 6100g, 61cm---------4m: 7540g/64cm
Adámek (Necka) -------3,5m: 5900g/59cm
Kristýnka(Milka)--------3m: 5890g/60 cm
Julinka (Lokynka) ------3m: 6800g/62,5 cm-------4m: 7450g/62,5cm
Bořík (Cifka)------------ 3m: 6700g/61cm
Stellinka (Nicol) ------- 3m: 6200g, 65cm
Ondra (Danča) -------- 3m: 6760g/55cm
Jiříček(Berča) --------- 3m+1t: 7000g/68cm
Nellinka (Pepi) -------- 3m: 6230g/61cm
Anetka (Paulinka)------3m: 4700g /60cm
Berenika (Missak) ------3m: 5130g/asi60cm
Ondřej (Mašinka) ----- 3m: 6600g
Matyáš (Claudie) ------ 12t: 6170g/62cm
Alešek (Werty) ------ –2,5m: 5550g/60cm
František (LenkaD) ---- 2m+1t: 6350g/62cm
Eliška (DanielaC)--------2m: 4660g/57cm


Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 3 4 5 Další »
 Váš příspěvek
 
Yasmin
Zasloužilá kecalka 884 příspěvků 23.04.06 12:24

první.........:-) jdu číst

Yasmin

 
Katarina
Zasloužilá kecalka 634 příspěvků 23.04.06 12:39

Jé, tak jsem druhá. To byl fofr :-)

Katarina

 
lokynka
Kelišová 5139 příspěvků 23.04.06 13:01

Ahojky všem,

Káťo - díky za deníček, je to zajímavé.

Dneska jsem měla pěkný šok a Julča taky. Ráno jsme se tak válely v posteli, já jsem kojila, a pak jsme si s Julčou povídali. Manžovi kluci ho přišli vzbudit, stáhli z něj pěřinu a pak blbli a já jak trubka dokola opakuju - dejte pozor, je tady Julča, tak opatrně. No a samozřejmě, jened lezl po taťkovi, blbnul a bouchnul Julču hlavou do hlavy. Ta hned spustila, slzy jako hrachy se jí kouleli po rudých tvářičkách. Samo jsem ji hnedka vzala do náruče, sotva spustila a začala ji konejšít. Manža mě pěkně naprdnul. Nic si z toho nedělal, že to byla jen malá rána atd atd. Člověk kdyby to x-krát neříkal, ať v posteli neblbne. Julča je teda v pořádku, za chvilku se už smála, ale byl to teda pořádný šok, nejen pro mě, ale i pro ni. Musela se strašně leknout a určitě ji to i trochu bolelo. Marťas se taky hned rozbrečel, taťka ho začal utěšovat, že se nic nestalo atd, ale měl se nejdřív ptát po Julče a až pak po něm.Myslím si, že skoro v pěti letech by už ten rozum trochu mohl mít. A to mě sprdnul, ať se uklidním, že to nebyla rána tak ať nejančím a tak

No aspoň jsem se vypsala. Holt jsem máma, tak se o ni bojím

Peťula a Julinka, momentálně spinkající zítra 17 týdnů

No nic, vypsala jsem se, tak se mějte krás

 
lokynka
Kelišová 5139 příspěvků 23.04.06 13:02

bože co jsem to tam nasekala. Omlouvám se.

P.

 
JanickaB
Zasloužilá kecalka 978 příspěvků 23.04.06 15:39

Katko dík za deníček, tím, že sama nemám s antibiotikama nejlepší zkušenosti, info se hodí…Dokonce jsme kdysi četla nějakou diskuzi maminek, kjejichž děti trpěly roky opakovanými angínami a Dr. do nich cpali ATB takže imunita a další 00 nic…spíš další problémy navíc…Pak se rozhodly přejít na homeopatika a od té doby mají po angínách!!! Tak jsem zvědavá jak na tom budem my, naše Dr. určitě na homeopatika není tak nevím jak by koukala na to, že ATB „hodím do koše“ a půjdu k jiné pro homeopatika :-)) Ale to ukáže čas důležité je zdraví našich drobečků.....

PEPI- tak jsi me přesvědčila o tom, že u nás to bude asi taky žízeň takže zítra koupím koj.vodu a zkusíme to!!! Jen dotaz, ty čajíky od Hippu jsou slazené že? já bych chtěla neslazené nebo zkusím jen vodu, když jí ve vaně tak chutná, všude varujou před sladkým pitím, že si na to zvyknou atd. Uvidíme, třeba mě s vodou pošle někam :-)

PEŤULO- naprosto chápu že setak bojíš, mojí ségře je šest a občas když zapomene a je zrovna jak ze splašenejch vajec tak jsem taky jak na trní a v těhu jsem si muserla dávat sakra pozor na břicho když s manžou blbli v posteli…jednou to byl takový kopanec, že jsem se strachy o mimi rozbrečela, ségra když viděla že brečím tak začala taky a byl konec zábavy :-)) Ale ač na tom měl manža svůj podíl viny tak to utnul a utěšoval všechny :-) Nicméně od tvýho by sis zasloužila kapku pochopení, přeci jen ty naše zinátka jsou ještě tak zranitelný, i když v porovnání s novorozencema už dávno ne :-)))

tak já musím letět jdem na obědo-véču jako ke dvouletému výročí od svatby tak už se těším na nějakou mňamku :-)

večer zkusím ještě kouknout a zítra nevím jak to bude mají nám vypnout na celý den elektriku to tu asi umřu, net nepůjde, nic neuvařím, rádio nepustím, prostě nic tak snad bude hezky a vyrazíme ven a budu se 100% věnovat klárce i když odpoklo dorazí moje babička ale budou to mít bez kafe…

no už opravdu běžím
páček Janička+Klárka

 
Malta
Závislačka 4097 příspěvků 23.04.06 17:29

Ahojte,
Katko, denicek je zajimavy, jen jsem z toho trochu jelen. Ten odbornik, co to napsal, tam jakoby naznacuje, ze by se kazda nemoc, se kterou clovek dojde k doktorovi, mela projet pres laborator, aby byla nasazena opravdu ta spravna ATB? To si nedokazu predstavit. Zvlast kdyz ATB predepisuji jak lentilky. Jinak je pravda, ze cim vic se jich dava, tim je horsi imunita a i ty bakterie zacinaji byt odolnejsi. Ja jsem teda proti ATB a chemii vubec, treba homeopatie je opravdu dobra vec, protoze resi pricinu a ne jenom nasledky.

Paulinko, asi bych taky byla nepricetna, kdyby takhle kluci blbnuli v posteli a udelali neco Helence. Mozna priste necekej, az se neco prihodi a radsi vyklid s Anetkou postel. Tak bych to asi resila ja, protoze jak je videt, upozornovani nestaci.

Jani, bez elektriky jsem taky jak bez ruky. To se pak vzdycky divim, ze mam najednou hrozne volneho casu - nejde treba emimino, ze :) TAdy v lete vypadava proud pomerne casto, protoze je to pretizeno klimatizaci, kterou si vsichni zapnou a vedeni pak nestiha.

Prohlizely jsme si s Helenkou obrazkovou knizku, ale ona nakonec usoudila, ze ochutnavat ji je zajimavejsi nez prohlizet. Taky se zacala krasne pritahovat do sedu. Jeste minuly tyden ji visela hlava nazad a dneska tady pritahovala jak Schwarzeneger :)

Mejte se, jdu povesit pleny,

Bara a Helenka 4m2t

 
Malta
Závislačka 4097 příspěvků 23.04.06 17:31

Holky omlouvam se, vykojenej mozek - samozrejme komentar je pro Lokynku a Julinku a ne pro Paulinku a Anetku…

Bara

 
pepi
Zasloužilá kecalka 555 příspěvků 23.04.06 18:58

Deníček - určitě zajímavý,ale přečtu si ho, až budu mít chvíli klidu, navícpro nás je i aktuální :) - nebo spíš teda byl.

MARKET2 - na rostoucí zoubky je opravdu gel, my měli jakýsi, který se používá i pro ty, co nosí zubní protézy :), ukrutně smrděl - ale zaručeně zabíral :)

Tak a teď jsem ještě na něco chtěla reagovat - vykojená hlava!!

P.

 
Nicol001
Ukecaná baba ;) 1242 příspěvků 23.04.06 19:03

Ahoj holky,

nekdo mi asi vymenil dite. Z hodne holcicky mam rozmazlenou, uknouranou holku, ktere se nezavdecim nicim jinym, nez kdyz ji nosim v zakazane - rozumej svisle - poloze.
Asi nam rostou zuby, holky, ktery rostou nejdriv, horni nebo dolni??
A jak to poznam, kdyz v pusince neni nic videt???

Denicek je urcite zajimavy, prectu ho az nam vyrostou asi vsechny zuby, do te doby jsem uplne ztracena…

N

 
pepi
Zasloužilá kecalka 555 příspěvků 23.04.06 19:07

Jo, tak ještě :-) :

Market2 - já jsem dřív taky nesnášela dušenou mrkev a teď ji vařím docela často a hrozně mi chutná :), že by to fakt byly hormony ???

Jani B - ty čaje od Hippu jsou slazené, ale chutnala jsem je a není to tak strašný , hlavně jí to nedávám tak často, tak myslím, že to moc nevadí.
Chci teď naučit Neli pít z hrníčku, máme od Aventu s bílou savičkou od 3 měs.uvidíme, z dudlíku se teprve naučila teď, tak to snad z toho hrnku zvládne taky.Ohromě ji baví, když si pití může držet sama.

Jdu jedno dítě odložit do postýlky (snad vydrží) a druhé vykoupat.
Davídek jde zítra po 3 týdnech do školky, to bude veget!!! :- )Jenom doufám, že z ní zase nějakou potvoru bacila nepřinese.

p.

 
pepi
Zasloužilá kecalka 555 příspěvků 23.04.06 19:11

Nicol- mně taky mimi asi někdo vyměnil. Stal se z ní přes den totální nespavec. Uspávám hodinu a ona spí tak 10 min., takže chodíme snad na 10×. :(, ¨V noci zatím spí krásně, tak doufám, že nám to vydrží.

zoubky - nejdřív rostou dolní jedničky, poznáš to, že má naběhlý dásna a zoubek by měl pak cinknout třeba o lžičku. Já to u Davídka taky nepoznala :-).

 
Malta
Závislačka 4097 příspěvků 23.04.06 19:54

Nicol, Helenka taky byla jeden den nesnesitelna a druhy se z toho vyklubala ryma. Tak jestli na Stellinku taky neco neleze. Nebo ty zuby.........

B.

 
Yasmin
Zasloužilá kecalka 884 příspěvků 23.04.06 20:56

Ahoj holky,
NICOL-taky asi dřív zešedivým,než nám vyleze nějaký ten zoubek :-) Dneska byl teda Kubik moc hodnej, celý den skoro nebrečel,ale jinak byl celý týden dost pekelný.Neustále jsem ho musela nosit v „zakázané“ poloze a prostě furt chovat…chovat…Včera jsem objevila,že v dolní dásničce něco bílého prosvítá,tak snad už se to brzy vyklube na svět.Už jsem z toho chování dost zmožená.Naštěstí v noci spinkáme pořád stejně.

KATARINO-supr deníček, my už bohužel máme ATB za sebou :-( a to jsem si říkala,jak před nima Kubíčka ochráním co nejdéle.No,nez­dařilo se a hlavně ATB nám na salmonelu vůbec nezabraly !!!!!

pá Yasmin+Kubík za týden 6m

 
market2
Zasloužilá kecalka 640 příspěvků 23.04.06 21:10

Ahoj mamulky!
Katarino - deníček super, u nás Dr. už od ATB začínají upouštět, nasazují je opravdu jen v nejnutnějších případech, takže uvidíme.

Holky, já mám vyměněný dítě snad už celej měsíc, když během dne usne aspoň na chvilku, tak jsem z toho tak v šoku, že než se vzpamatuju a jdu něco udělat nebo si odpočnout, tak už je „prevít“ vzhůru, ale zjišťuju, že to poslední týden nějak neřeším.

Pepi - tak mrkev jsem uvařila, chuť jsem na ni měla, ale jedla jsem ji s velkouuuu nechutí, nakonec jsem si k ní musela uklochnit kus masa - já jsem prostě masová. Ještě mi zbylo na zítra, tak jsem z toho celá odvázána, bude muset trochu vyhladovět, jinak ji do sebe nenasoukám.

Ty čajíky, jak psala Pepi, jsou trochu slazený, ale dá se to řešit i třeba větším naředěním - samotnou vodu mi Filípek nepije, ale čaje třeba v autě za hodinu vycucnul 200, jen to zasyčelo.

Už nevím, na co ještě jsem chtěla, snad možná k té „výměně dětí“ - mně přijde, že ten náš prcek je každý měsíc naprosto jiný a vždycky, když si řeknu, že nám končí měsíc a kdyby byl takovej hodnej, jako tento, tak se to naprosto otočí (momentálně bohužel k horšímu). Ale já myslím, že je to tím, že vnímají naprosto vše kolem sebe a tak by chtěli už třeba sedět atd. Tak uvidíme. Ten náš dneska řádil ve vaně jako blázen, jen ten jeho výraz „mouchy, snězte si mě“.

Končím, manža na mě volá. Že by měl něco za lubem?!!! Jo a zítra máme dvouleté výročí od svatby, Jani, vy myslím taky, ne?

Zatím dobrou a klidnou noc.

market a filípek 4m a 1t

 
JanickaB
Zasloužilá kecalka 978 příspěvků 23.04.06 21:20

MArkét my dnes!!!! To jste neměli nic moc počásko že? Nemyslím to zle, jen my chtěli 24,4,2004 a v restauraci bylo plno a tak jsme ustoupili na 23 a bylo krásně asi jako v pátek a druhý den jsme se probudili a venku odporně, takže jsme byli rádi, že už to máme za sebou :-) tak si to zítra užijte, já to oslavila dančima medajlonkama s ostružinovou omáčkou, ale manža měl steak a ten byl ještě lepší!!!!! Ale mrkvička taky mňam mňam :-))))))

Holky díky za info o čajíku zkusím vodu a když se neujme hodně zředím čaj.

Já myslela že Klára dnes neusne, prso už jsem měla skoro rozžvejkaný už jsem myslela že je tuhá a najednou se pustila zvedla je mě oči a culila se jako celý den ne… já byla hotová a ona hází úsměvy…no uspávala jsem snad 40 min,,,,síla,
jdu něco dělat ať mě nezaskočí zítřejší výpadek proudu.

Dobroučkou
Janička+spící noční můra

 
HanaPospisilova
Kecalka 382 příspěvků 23.04.06 21:42

Ahojjj holkyyy,

tak predem vam musim rict,ze jste mi strasne moc chybely. Od ctvrtka nam nejel internet a v patek jsme odjeli k nasim,takze celkem dlouha absence. Komentare jsem v rychlosti prelouskala..

Paulinko - taky drzime pesticky,at jsi co nejdriv zdrava.

Holky, mam pro vas jednu VELIKOU novinu. V patek se nam proriznul prvni zoubek.. Nejdriv jsme si s mamkou vsimly,ze ma otekly dolni dasne a a pod nima takovy bily tecky. No a vecer uz byl jeden venku a cinkala nam o nej lzicka jako o zivot.. Tak ted cekame,ze se nam snad co nejdriv proreze i ten druhy,protoze je Denda celkem dost protivnej.

Jinak vcera jsme byly se setrou a detma v brnenske ZOO. Bylo fakt nadherne a nemelo to chybu..teda melo. Zjistila jsem,ze s malym se neda absolutne nikam chodit,jelikoz neni zvyklej byt v kocarku,pokud nespi. Davam ho do nej vetsinou jen pres den na spani a jak se probudi,tak ho beru samozrejme domu.. No a pak se muzu divit,ze se mu v nem nelibi.. :o( Budu ho to muset nejak naucit..

Tak to jen tak v rychlosti a ve strucnosti…

Vsechny vas moc zdravime, pa pa!!!

Hana a Denisek 4m + 5d

 
Milka01
Kecalka 292 příspěvků 23.04.06 21:54

Velká gratulace k prvnímu ozubenému Zimňátku!!!! :o)

M.

 
HanaPospisilova
Kecalka 382 příspěvků 23.04.06 22:00

Ju..Milko moc dekujeme za gratulaci! Deniskovi hned vyridim! :o)

Dobrou noc

H.

 
JanickaB
Zasloužilá kecalka 978 příspěvků 23.04.06 22:47

Hani od nás taky Denískovi vyřiď prosím gratulaci a dej mu pořádně „kousnout“ :-)))

Jinak bych si na té fotce všimla čehokoliv, ale toho, že má Klárka šatičky asi ne, ty máš teda oko !!!! :-)

Dobroučkou
Janička+spící Klárka

 
Yasmin
Zasloužilá kecalka 884 příspěvků 24.04.06 08:02

Ahoj holky,
teda HANKO, gratulujeme k ozubenému Denískovi :-) Vy jste ale tajnůstkáři, my to tady řešíme,jak chováme a zkoumáme dásničky a vy si hned vylezete s prořízlým zoubkem ! Tak ať se Denískovi hezky kouše:-)

pá Yasmin+Kubík skoro 6m

 
market2
Zasloužilá kecalka 640 příspěvků 24.04.06 08:47

Teda Haní, to jsi nás pěkně naštvala, protože mi na to proříznutí čekáme už skoro měsíc a Denísek si asi jen tak lusknul prstíkem a zoubek venku, jinak to nechápu! Samozřejmě, že jsem za Vás oba ráda, že to bylo takhle rychle a zřejmě i bez komplikací, tak ať takhle vyrostou i ty ostatní - normálně závidíme.

Janičko - dodatečně gratuluji! S tím počasím to nebylo zas tak hrozný až k večeru začalo dost pršet, ale naštěstí jsme se všichni báječně bavili (klíďo bych si zopakovala) a kdyby nám ve 2 ráno neutekli muzikanti, asi bychom „svatbovali“ až do rána.

No a jelikož náš mladý opět neusnul, tak musím končit. Asi budeme muset vyrazit ven, jenže on taky v kočárku moc dlouho nevydrží.

Chtěla jsem dnes (když máme to výročí) vyrazit do pizzerky, ale když Filípka slyším, jak od rána nadává, tak to vidím černě, no uvidíme, půjdu očíhnout, jestli mají otřevřenou zahrádku, snad by v tom kočáře chvíli vydržel, přinejhorším bychom si pizzu vzali s sebou domů, nějak to dopadne.

Tak se zatím mějte hezky, vypadá to opět na krásný den, tak si ho užijte.

Ahoj, market

 
Berca
Zasloužilá kecalka 922 příspěvků 24.04.06 09:12

Ahoj holky,
Káťo díky za deníček. Je moc zajímavý. Jen doufám, že když budeme někdy muset antibiotika dávat, Dr. je správně naordinuje.
Zoubky-jak jste poznaly, že se klubou? Jiříčkovi budou 4 měsíce, je možné, že už leze zoubek? Připadá mi, že mu „něco bílého“ prosvítá v dolní dásničce, ale ne uprostřed, ale na straně, tak nevím…
S příkrmy ještě začínat nebudeme, až po ukonč. 5. měsíci, ale chci se vás zeptat už teď, v čem dáváte na noc kašičku. Ve flašce? Ale říkám si, že dudlíkem nemůže protéct. Máme Avent, ale možná by to šlo s tím dudlíkem s průsekem místo dírek, ne? Čajík-my zatím nic nedáváme a až budem, tak chci dávat jen vodu. Od kdy by jí měl malý mezi krmením pít a kolik? Aby se jí zas moc nenapil a pak třeba nechtěl papat.
A ještě jeden dotaz, budete kupovat golfky-a jakou značku?
Moc všechny zdraví Berča

 
HanaPospisilova
Kecalka 382 příspěvků 24.04.06 09:16

Krasne slunecne ranko emiminacky..

Vsem vam mooooc dekujeme za gratulace. Deniskovi jsem samozrejme vsechno vyridila a on uz se mooc tesi na dalsiho ozubeneho kamarada nebo kamaradku! Takze kdo bude dalsi?? :o)

No..ono sice uplne bez problemu to nebylo,ale jelikoz ten nas vzteklounek je dost casto protivnej kvuli boleni briska,tak jsme tu protivnost poslednich dnu zase pripisovali spis tomu..

Market - copak mate dneska za vyroci? Vyroci svatby?

Tak zatim se loucime,jdu neco pojist.. jo holky,jak zavidim vam,ktery si tu stezujete,jak moc jste hubeny… :o( Ja nevim,jak ty kila dat dolu…

Hana a Denisek 4m6d

 
HanaPospisilova
Kecalka 382 příspěvků 24.04.06 09:23

Ahoj Berco!
Malymu Deniskovi taky byly minuly tyden ctyri mesice a zoubek je venku..takze to klidne muze byt i vase situace..

Co se tyce prikrmovani (my mame teda jeste dost casu,chtela bych pockat do ukonceneho 6.mesice),ale myslim, ze pak uz se krmi lzickou. Ovsem nejsem si jista, jen vim,ze moje sestra tak malyho krmila.

cajik - koupila jsem malymu od Hippu minuly tyden a ten mu celkem chutna. Predtim jsem mu delala klasickej fenyklovej,ale ten mu moc nejel… Tenhle je sice sladky, ovsem nerekla bych,ze nejak moc, ale ja si rikam,ze moje mlicko je prece taky sladky jak cumel,tak proc by nemel byt i cajik..? Ovsem nedavam mu ho pit porad,vetsinou jen kdyz si vzpomenu nebo nekde jsme,tak aby se mu trochu posunulo papani…

S golfkama neporadim, nemame. Sestra ma od Chicco C0.1 nebo tak nejak. Zaplatili za ne 9.500,– (na MMB jsem videla nove o dva tisice levnesi) ale podle me jsou zbytecne drahy,protoze nejsou nicim vyjimecny…

Hana

 
Ally
Stálice 91 příspěvků 24.04.06 09:29

Ahoj mamči:)

Deníček je zajímavý jako vždy. Jo s ATB mám taky své zkušenosti na mě už skoro žádná nezabírají a v krku mě stále bolí a závěr chronické bolení v krku a snížená imunita:(.Podle mě je taky lepším řešením homeopatie.

Tak jsem po strááášně dlouhé době přidala pár foteček do galerky. Chválím všechna mimča jsou to opravdu kouzelná miminka:)

Díky za vaše info o oblékání:)

Monča pije čajíček o 106 v těchto dnech ale už jsem koupila fenyklový čaj od Čajánku ten neobsahuje cukr.

Mě se taky Monča zakusuje do ruky jakmile se přitáhne ale nemám pocit, že by to souviselo se zoubkama, zatím jsem žádné příznaky ani zoubky neobjevila:))
Hanko přidávám se ke gratulantům sláva prvnímu zoubku:)

Holky Monče už se líbí v kočárku HURÁ. Už jsem ji vyndala tu tašku takže tam má dost místa a není moc navlečená a je v něm spokojená i když nespí, to je úspěch:)

Kyčle- už jsme byly naposledy a máme je vpořádku. V ordinaci jsem viděla 2 mimča s třmínkama, chuďátka. Já mám pocit, že ta naše mimča mají kyčličky vpořádku, že jo?

Mějte se Ally a Monča 4m a 1t

 
market2
Zasloužilá kecalka 640 příspěvků 24.04.06 09:34

Holky, já asi omdlím - než jsem se oblíkla, tak Filípek usnul NAPROSTO nečekaně a sám pod hrazdičkou - za celé 4m se to ještě nestalo, jsem naprosto v šoku, a navíc potvrdil to, že se opravdu bude dělat jen to, co chce ON! To nám to brzy začíná.

Hani - ano, máme 2 roky od svatby.

Berčo - s tím pitím neměj strach, teď jsem četla, že optimální denní spotřeba tekutin je u madšího kojence 150ML NA 1 KG HMOTNOSTI, U DÍTĚTE KOLEM 1 ROKU 100 ML NA 1 KG (nedostatek tekutin může způsobit zvýšenou únavu, spavost, předrážděnost - může se to poznat i podle propadlé fontanely). Dítě by mělo pít často a v malých dávkách, vždy když projeví zájem. Se zavedením příkrmů, zejména o vyšší hutnosti, přívod vody výživou klesá, a proto je nutné zvýšit příjem tekutin, takže nabídnout dítěti nápoj (dětské čaje, koj. vodu nebo šťávy - ty ale jen do 150ml) mezi každým chodem (cit. z brožurky Můj první jídelníček od Sunaru, který jsme právě dostali).

Jinak taky uvažuju, že během tohoto 5m začneme alespoň 1× denně přikrmovat, ale můj Dr. je zá:,–(ně pouze pro kojení prvních 6m, tak uvidíme, jaký bude přírůstek na KO a podle toho se rozhodnu.

Tak, jdu něco udělat, když bobánek usnul, jsem z toho normálně pafff!
 market

 
Malta
Závislačka 4097 příspěvků 24.04.06 09:45

Ahojte,

velka gratulace Deniskovi k zoubku!

Market a Janicko, gratuluju k vyroci svatby. Pekne to oslavte, Janicka uz tedy slavila......

Vcera pri vecernim koupani jsme skoncily s Helenkou tak, ze mela cele koupani vrazenou moji ruku do pusy a mohutne cumlala. Nerekla bych, ze by mela zizen, jen ji to mozna dodavalo jistotu a pohodu. Pak uz jsem mela ruku skoro celou rozzvejkanou, tak jsme koupani ukoncily. Ale moc se ji to libilo.

Holky, taky jsou vase miminka takovi vzteklouni? Ja myslim, ze Helenka v podstate nebreci kvuli nejake bolesti, ale jen se rozciluje a vzteka. A kdyz ji to chytne, tak to jsou fakt grady. Mam takovyho vzteklouna jenom ja? Jinak je schopna v pristi sekunde vyhodit rozzareny usmev....... Jo a Janicko to s tim spinkanim znam taky, zuzla prso, sotva kouka a najednou otevre oci jak baterky, siroky usmev a mamo, spi si sama, ja teda nebudu!

Zatim pa,
Bara

 
HanaPospisilova
Kecalka 382 příspěvků 24.04.06 10:24

Tak opet dekujeme Ally i Bare ke gratulacim..

Baru - nemluvila jsi ted nahodou o Deniskovi? :o)) Jak jsi popisovala toho vzteklouna,tak toho urcite nemas jen Ty,ale presnou kopii mame doma! A s tou okamzitou zmenou nalady je to taky presny… :o) Ja proste porad tvrdim,ze mame doma strasnyho rozmazlenecka,kte­rej uz ted s nama pekne cvici! :o) A bude hur.....

Market - tak tedy gratuluji k vyroci,pekne to oslavte.

Janicko - snad jsem to spravne pochopila,ze jste taky meli vyroci svatby.. I vam ze srdce gratulujeme…

Hana

 
DanielaC
Kecalka 199 příspěvků 24.04.06 10:24

Ahoj holčinky,

pěkně zdravíme - taky trávíme víc času venku, takže e-mimino mi trošku uniká, ale komentáře jsem všechny dočetla…

Chci se Vás holky zeptat na ten čajík - v čem podáváte (myslím teď kojící maminy)- ve flaštičce? Já nevím, mám obavu, že by pak Eli nechtěla prso…?! Nebo mám zbytečnou obavu???

Ježííííš, vzteklouna vzal hysterický záchvat… tak já musím letět…

papa a hezký sluníčkový dny s mimískama přejeme…

pa, Daniela a Eli, ve čtvrtek 12 týdnů

 
Malta
Závislačka 4097 příspěvků 24.04.06 10:28

Hani, ja si nemyslim, ze by Helenka byla rozmazlena, ona je takovy vztekloun od zacatku :) Jen jsem ji predtim jeste nemela tak prokouknutou :)

B.

 
HanaPospisilova
Kecalka 382 příspěvků 24.04.06 10:34

Daniela C - Dani,ja davam cajik s flasticky,minuly tyden jsem i zkousela z takovyho toho hrnecku s pitkem (podobny nekapajicimu hrnecku od Aventu,ale ten nas neni od Aventu a je s medvidkem PU) a s kojenim nemam zadny problem. V sobotu jsem dokonce u nasich odstrikala 100ml do flasky a sli jsme si sednout do pizzerie a rikala mamka,ze to malej vyblajznul jak nic a nastesti u toho hned zase usnul. A v noci jsem opet kojila bez problemu. Takze u nas to zadny nasledky nema…

Baru - to zavidim,ze nemate rozmazlenecka…tomu nasemu zlaticku to rozmazleni uz kouka z oci…

Hana

 
Milka01
Kecalka 292 příspěvků 24.04.06 10:46

Ahoj holky,
dneska je zase tak krásně, že to vidím na celodenní trajdání po venku :-) V knihovně jsem si půjčila všechny tři Prevíty, tak nějaká lavečka v parku bude moje :-) Když to tak čtu, tak musím konstatovat, že Týna zas takový prevít není. I když… Teď nás trápí svým ranním vstáváním. Vstává mezi půl šestou a šestou. Moje nervy! Kde je to miminko, které vyspávalo do jedenácti…!?! Dneska mě nakrkla, od šesti do devíti se mě snažila dostat z postele (jsem držák :-), taťka už by „bavil"). A když se jí to povedlo, tak spokojeně usnula a spí doteď…
Janičko, doufám, že včerejší oslava se vyvedla a Market to pořádně oslaví dnes .-)
Co se týká zoubků, tak nevím, jestli se u nás něco chystá. Slintáme fest už asi od šestého týdne, v pusině taky pořád něco musí být, bílé tečky taky vidět jsou, ale to je všechno stav, který je dlouhodobý…
Yasmin, nevím, jestli mi to neuteklo, jak dopadly výtěry na salmonelu?

Nicol, Pepi, u nás je taky „zakázaná" poloha, tedy svislá, F1… Jinak se prostě nosit nechce, tak co mám dělat… V náručí vydrží pouze a tehdy, když je úplně grogy a do třiceti vteřin usne… Doufám, že, prdelka malá, to dětství s námi přežije bez následků :-)
Běžím ještě rychle něco udělat, ono u nás zase není tak obvyklé, že se přes den spí… Zřejmě razíme heslo, „Kdo spí, tak nežije" a taky to tak podle toho u nás vypadá :-(
Krásný den a pusinky všem Zimňátkům :-)
Milka & Týna (jé, dneska máme čtyřměsíčtiny, asi budeme taky slavit .-))

 
HanaPospisilova
Kecalka 382 příspěvků 24.04.06 10:51

Milko - gratulujeme Tynusce k ctyrmesicninam! A Denisek posila velilikanananskou pusinku!!!

 
Malta
Závislačka 4097 příspěvků 24.04.06 11:06

Tynko, vsechno nej k ctyrmesicninam :)

Holky, u nas je na noseni jen a pouze zakazana svisla poloha. V nicem jinem nenosim, nebot v jine poloze nase ditko nakrknu tak, ze ji klidne muzu odlozit a bude to mit stejny efekt - bude jecet, jako by ji na noze brali. Takze svislou polohu neresim, to je u nas jedina nosici poloha. Ted to Helenka jeste vylepsila tim, ze se o me opira rucickama, nebo tedy spis se tema rucickama vzpira a odklani se ode mne, tak mam co delat, aby se mi neprelomila :)

B.

 
Yasmin
Zasloužilá kecalka 884 příspěvků 24.04.06 11:10

MILKO-gratulace Týně k narozkám.

a propos, teď jsem volala k dr.a SALMONELU máme stále :-( Taky mi dr.poradila,abych prý začala dávat k dopolední sváče banán.Prý působí na nějaké střevní sliznice.Takže další mlíčko jdu proložit banánem a jsem na to teda dost zvědavá,jak se bude Kubíček tvářit.

No,takže očkování zase nebude.Chjo, počítám,že si dřív Kuba na tu hekcínu vydělá sám :-)

pá Yasmin+Kubik

 
DanielaC
Kecalka 199 příspěvků 24.04.06 11:14

Hani, díky za zkušenost. Stejně mi asi nezbyde nic jinýho, než to vyzkoušet…
Pa D.

 
Gaabina1
Povídálka 28 příspěvků 24.04.06 11:27

Ahoj holky,
dlouho jsme se neozvali. Smolila jsem diplomku (ještě ji nemá dopilovanou), bléééé
jinak patříme do klubu atopiků a momentální téma se nás celkem dotýká, ptotože Tobiášek má virózu. Lečíme to jen paralen. čípky při teplotě a vytíráním nosu Vincentkou. Celkem to v něm chrastí, takže možná přijdou na řadu i kapky proti kašli :-(
Tobiáškova váha ve 3m 4900g, 59cm, klobouk 39,5cm :-), nejsme hold žádní cvaldové…ale teď už máme něco přes 5kg (pokud ovšem při té viróze nezhubnem…
jooo a zuby, tak Tobi má už měsíc bílá dásínka dole, ale zuby nikde…

papa Gaabina + Tobi zítra 15týdnů

 
monique
Zasloužilá kecalka 601 příspěvků 24.04.06 11:32

Ahoj holky,

komentáře jsem jen prolítla, zas musím říct, že jste na mě moc rychlé :-) a deníček jsem taky ještě nestihla.

Víkend byl ve znamení výletu a mého učení se angličtiny ve volných chvílích.

DOBROTOVA - to se ti opravdu nedivím, že se bojíš jezdit po té silnici hrůzy… A dvě hodiny ve vlaku už taky nejsou žádný zážitek… Třeba někdy ten sraz v Brně vyjde.

HANI P - ale my bysme se sejít mohly, ne? Psala jsem v minulém deníčku, že mně by se to hodilo třeba v tom týdnu od 8. května. Co na to říkáš?

ČAJE - zkouším Míšovi dávat čaj od Lerosu, ale moc mu nejede, po cca 10 ml zjistí, že to není sladké mlíčko, spíš možná budu dávat vodu. Někdo tu psal o čaji od nějakého Čajánku - to se dá koupit v lékárně?
Mám totiž pocit, že nějaká tekutina by mu v těchto teplejších dnech prospěla - přece jenom jí už týden kaši a začínáme i se zeleninovým příkrmem.

LŽIČKA nebo LAHEV - tak my jíme zeleninku i kaši lžičkou a kromě toho, že je Mišák srandovně pomalovaný všude možně (budu muset nakoupit bodýčka v sekáči, naše zánoovní by asi brzo přišla vniveč), tak to jde, jen ho občas rozčilují prodlevy mezi jednotlivými sousty. Kaši zbodne ale vždycky všechnu.

Tak přeju krásný den!

Monika + Michal za 10 dní 5 měsíců

 
JanickaB
Zasloužilá kecalka 978 příspěvků 24.04.06 11:36

Ahoj holčiny,
tak my zatím využíváme všech výhod elektrického proudu :-) zatím nám ho nevypnuli, otázkou je jestli to nebyl planý poplach, no kéž by, ale info mám od tchýně a odkud ona netuším, takže…třeba nebudu mít po vás absťák :-)

Jinak před chvíli mi Klárka předvedla taktéž hystrák (tudíž soucítím s Danielou a případně dalšími…) nechtěla prso, chovat se nic, trvalo to sice jen krátce, protože pak přetekla má trpělivost a nechala jsem jí ležet v posteli…jenže světe dív se, tím položením řev skončil a mám dojem, že teď už je tuhá…já tomu svýmu prckovi někdy vážně nerozumím :-)))) To jsou občas situace!!!! No ale výsledek je OK, spí!!!

Jinak děkujeme všem za gratulace k výročí, i když po dvou letech to snad ani není třeba gratulovat ne? to tak po 20 za výdrž :-)))

Musím tady vyřešit jeden můj průšvih tak zase za chvíli.
Pa Janička

 
JanickaB
Zasloužilá kecalka 978 příspěvků 24.04.06 12:04

http://www.liftec.cz/…ek/produkty/?…

holky tu jsou stránky o čaji Cajánek ale když jsem viděla balení už jsem ho 100% viděla v lékárně
 J.

 
JanickaB
Zasloužilá kecalka 978 příspěvků 24.04.06 12:15

Mě zaujal Mrkvánek

Vhodný k podávání od ukončeného 4. měsíce života.

Dodává tělu látky důležité pro jeho zdravý vývoj - mrkvovou vlákninu, vitamin C, beta-karoten a důležité minerální látky. Jemná vláknina z mrkve napomáhá správnému trávení a omezuje vznik střevních obtíží. Beta-karoten je zdrojem vitaminu A, který je nutný pro správný vývoj zraku i jako jemná ochrana kůže před ultrafialovým zářením.

A JEŠTĚ JEDEN ODBORNÝ NÁZEV NA SLAZENÍ ČAJÍKŮ (celkem rozumný, ale asi bychom to zvládly vymyslet také :-)
Zde se odborníci stále ještě přou. Má kojenec dostávat čaj slazený nebo neslazený?
K tomu následující úvahy: čaj kojenci podáváme, když je velmi horko a kojenec potřebuje tekutiny; pro zklidnění při neklidu; vypil-li příliš mnoho mléka nebo při větříčkách.
Všechny tyto příklady ukazují, že čaj zde neslouží ani jako potrava, ani za účelem přívodu energie. Čaj sám neobsahuje kalorie, ty se do něj dostanou až přidáním cukru či jiného sladidla. Na druhou stranu zná kojenec pouze mateřské mléko, které je výrazně sladké, případně obdobně sladké ředěné kravské mléko. Chuť kojence je navyklá na sladké, což je dáno potřebou jeho nervového systému, který vyžaduje cukr. Cukr slouží především k výživě nervů a vyvíjejícího se mozku. Podáme-li však kojenci krystalický bílý cukr, ať již v podobě řepného cukru, ovocného nebo hroznového cukru, pak je tímto cukrem organismus přetěžován. Cukr, který se v této podobě dostane velice rychle ve velkém množství do krve, musí být za pomoci insulinu zpracován a je transportován do nitra buněk. Proto je vhodné, aby se množství cukru přidávaného do čaje omezilo, a aby se přidával v přirozené podobě ještě nezpracovaného ovocného cukru (k otázce volby sladidla viz str. 46). Musí být tedy v čaji cukr? Často se stává, že kojenci neslazený čaj odmítají. Tehdy můžeme čaj osladit, pokud kojenec jinak nepije. Když je dítě již starší, pak můžeme se slazením čaje opět přestat a namísto sladidla podávat ovocnou šťávu. Množství sladidla by mělo být v každém případě malé. Sladidlo přidáváme v potřebném množství až těsně před pitím, jinak dochází rychle ke kvašení. Slazený čaj bychom z tohoto důvodu neměli uchovávat.

Janička

 
JanickaB
Zasloužilá kecalka 978 příspěvků 24.04.06 12:33

Teď koukám, že v článku zmińují kravské mléko, nedávno na www.porodnice.cz jsem taky našla názor jednoho pediatra, že má mamin začít přikrmovat kravským mlékem?????? nechápu, vždyť se teď razí teorie, že min. do roka ideálně snad do dvou by dítě kravské mmléko pít vůbec nemělo!!!! Nemohli by to odborníci tvrdit to samé??? Mám pocit, že nám blbnou hlavy proto, abychom kupovali jejich různé výrobky.....
Jinak ještě jsem narazila na unfo, že pokud se čaj sladí, tak se má začít pít co nejdříve z hrníčřku kvůli kazivosti zubů a můj synovec je důkazem, uspávali ho asi do tří let flaškou se sladkým čajem a jeho zuby hrůza a děs, poloviční a hnědé!!!! Síla, byl to extrém, ale stejńě!!!

J.

 
HanaPospisilova
Kecalka 382 příspěvků 24.04.06 12:46

Teda Janicko, dekujeme za tolik zajimavych informaci!! Ten caj od Hippu neni slazeny sacharozou,ale glukozou. Tak jsem si myslela,ze to je v poradku a malymu to nijak skodit nemuze,ovsem jak jsem se ted od Tebe docetla,tak i slazeni hroznovym cukrem neni v poradku.. No ale co..rikam si,ze kdyz jsme byly my miminka,tak se kvuli slazeni tolik humbuku nedelalo a ja teda osobne jsem byla zdrave a cile miminko.. :o) Ja hold razim teorii nicim si tolik hlavu nelamat a ani tu opatrnost tolik neprehanet… Vidis to sama treba na tom kravskem mleku..jeden rekne v zadnem pripade nedavat, druhy doporucuje…

Monique - ja jsem jednoznacne pro to,aby jsme se sesly a uz se moooc tesim. Prakticky je mi to jedno kdy,pokud se domluvime dopredu. Proste si nic jinyho domlouvat nebudu. A prizpusobime se Tobe,kam se Ti bude chtit jit…

H.

 
market2
Zasloužilá kecalka 640 příspěvků 24.04.06 13:15

Hani, souhlasím s Tebou, všechny ty rady bychom měly brát s rezervou a přizpůsobit to tak, aby to vyhovovalo hlavně těm mrňousům.

Děkujeme za gratulace k výročí, taky si myslím, že 2 roky nejsou nic, ale těch 10 co budeme spolu v červenci, to mi nahání husí kůži.

Danielo - já dávám Filípkovi čajík od samýho začátku v láhvi a kojení je doteď naprosto bez problémů (zkoušela jsem dávat po lžičce, ale brečel u toho a než jsem do něho něco dostala, mohla jsem začít znovu), ale je fakt, že každé dítko je jiné, takže to zkus a uvidíš. Největší problém ale bývá hlavně u novorozeňat, takže teď už by to mělo být v pohodě.

Gratulujeme Týnce!

Tak jsme se vrátili po 3 h z procházky a dopadlo to tak, že usnul po půl hoďce na 15 min, další hodinu prořval, tak jsem na:,–(ila tempo a letěla s ním domů a co myslíte? Usnul před vchodem, lump jeden, takže jsem jezdila jako blázen kolem baráku, teď už jsem to ale nemohla hlady vydržet (slupla jsem aspoň 2 suchý rohliky), tak jsme už doma, malej spí, já do sebe soukám opět tu mrkev (bleee) a můžu jen konstatovat, že se v něm taky nevyznám a že si fakt ze mě dělá blázny!
Takže nezoufejte, my se taky řadíme do klubu nevyzpytatelných dětí, občas se vztekajících, ale občas se i usmívajících.

Pádím umýt nádobí, tak možná za chvilku, ahoj, market.

 
market2
Zasloužilá kecalka 640 příspěvků 24.04.06 13:18

Jo, ještě jsem chtěla napsat Gabince, aby se Tobiášek co nejdřív z té virozy dostal, jsou to chudáčci, když jsou nemocní, že, mně je jich vždycky tak strašně líto a hlavně, když jim není jak pomoci.

 
market2
Zasloužilá kecalka 640 příspěvků 24.04.06 13:20

Já hlava vykojená,
Yasmin, to je děs, že Vás ta mrcha ještě neopustila, ale určitě napiš, jak se Kubík tvářil na banán. Já jsem včera jen tak zkusila kousek mrkve, v domnění, že si třeba požužlá a uleví dásním, a měly jste vidět ten výraz!!! Šklebil se jak kakabus, ale zato čokoláda, to se olizoval, panečku (jen si líznul, abyste si nemyslely, že jsem do něj cpala, samozřejmě že ne).

 
JanickaB
Zasloužilá kecalka 978 příspěvků 24.04.06 14:38

YASMIN.tak už jsem věřila, že bude ta mrcha pryč a ona se vás skutečně drží jako klíště?? to skutečně nikdo neví jak kubíčkovi pomoct?? to je síla, moc tě obdivuju já už bych byla asi hotová, asi bych hledela všechno možný i nemožný…tím nechci říct, že nic neděláš, myslím to tak, že bych asi už zkoušela co mi kdo poradí jen aby to pomohlo. Tak ať kubíčkovi banán chutná, pamatuju si jak jsme ho škrábali ze strany ségře lžičkou :-))

GAABI- ať i Tobiáška viróza opustí, mě jich je taky líto, ale pak s odstupem mám dojem, že oni to snáší lépe než my :-))

MARKÉT. ta naše je taky samý překvápko, viz, dnešní záchvat a následné odložení a vytuhnutí, myslím, že to jsou ale furt ještě s nadhledem snesitelná překvápka, bude hůř a oni nás na to zkrátka připravují!!!! Tak co dopřeje vám Filípek tu Pizzerku?? :-)
My včera v tý hospůdce to s Klárčou celkem zvládli, měli tam puštěný CD Whitney Houston a evidentně se jí to líbilo, srandovně otevírala pusinu, vydávala skřípavé zvuky a bavila sebe i nás :-)))

Teď jsem měla strach že bude protivka než dorazí moje babi s dědou a tak jsem jí položila, že by mohla usnout a k mému překvapení skutečně spí, takže zase překvapila :-)))

Milko- taky Týnce přejeme vše nej!!!

Tak já běžím něco sezobnout

Janička+spící tygřice

 
lokynka
Kelišová 5139 příspěvků 24.04.06 15:09

Ahoj holčinky

ZUBY- podle toho, jak Julča slintá a všechno strká do pusy, bychom už měly mít minimálně 14, bohužel - nebo bohudík??? - ještě nelezou, takže pouze slintavec. Když dá hlavu nahoru, tak jí od pusy visí tkanice slin.

Julča se nádherně řehtá na celé kolo a nahlas, dokáže si sama krásně vyhrát a v noci krásně spinká. Dokonce i když jsem na dnešek kojila 2×, tak vždycky hned usnula, takže je to za 15 minut se vším hotové.

Dopo bylo nádherně ale teď se nám to tu nějak kaboní, tak to vypadá, že bude pršet.

YASMIN- chudáček Kubíček. Snad si dr. poradí a brzy tu salmonelu vyženou.

Mějte se krásně

Peťula a Julinka dnes 17 týdnů
Mějte se krásně

 
market2
Zasloužilá kecalka 640 příspěvků 24.04.06 15:09

Jani, taky jsem zvědavá, jestli s námi chvilku vydrží a budem si moct v klídku tu pizzu vychutnat, jdeme s ním takhle poprvé, třak uvidíme, pro jistotu počítám s nejhorším, určitě večer písnu.
Ať miminka pěkně spinkají nebo alespoň nepláčou.
Jdem se pomalu chystat, tak se mějte fajn.

market a filiípek /právě se pokouší převalit na břich a nejde mu to, tak zuří, celej táta/

 
lokynka
Kelišová 5139 příspěvků 24.04.06 15:25

já hlava vykojená. Ještě jednu novinku mám.
Dopoledne jsem dala Julču k nám do postele na bříško, krásně pásla koníky, sedla jsem si vedle ní a natáhla se od ní pryč, do tašky pro hračku, aby se po ní mohla na tahovat, najednou kouknu a Julča na zádech. Škdoa že jsem to neviděla.

Peťula a Julinka

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 3 4 5 Další »

Reklama


Reklama