Exekutor Ředina - jak byste takovou situaci řešily vy?

Napsat příspěvek
10365
23.1.14 12:56
@eumedon píše:
Já ne, pokud zřejmě zneužívá pravomocí. Pokud se mi protiprávně dobývá do obydlí, tak mám právo to obydlí bránit. Obzvlášť, když jsem předtím zavolal policii a vyzval jsem je, aby vyčkali příjezdu policie.

A to se mi líbí, mezi zdejšími 99% přizdis. ráčů :pankac:

 • Nahlásit
 • Citovat
 • Zmínit
14676
23.1.14 13:12

@zuzouš Jednání úřední osoby totiž požívá zákonné ochrany jen v případě, že je v mezích legality.

Souhrnně je o tom něco třeba v této bakalářské práci http://svoc.prf.cuni.cz/…/6/8/253.pdf od strany 20.

 • Nahlásit
 • Citovat
 • Zmínit
15082
23.1.14 13:36

K problematice toho, kam smí nebo nesmí exekutor vstoupit, vydala Exekutorská komora ČR už před několika lety svoje stanovisko.

Soudní exekutor je oprávněn učinit prohlídku bytu a jiných místností povinného a za tím účelem je oprávněn zjednat si do bytu nebo do jiné místnosti povinného přístup. Zákon tedy nevyžaduje nutnost nájemního nebo jinak formálně vyjádřeného právního vztahu povinného k prostorám, pro možnost vykonat v nich exekuční úkon, ale zcela záměrně používá termín „místnosti povinného“, který je bez jednoznačného právního obsahu, čímž zákon zcela jednoznačně dává najevo, že právní vztah povinného k místnostem, ve kterých je možno vykonat exekuci, není rozhodný. Naopak je rozhodný důvodný předpoklad, že povinný v těchto místnostech své věci má. Důvodný předpoklad, že povinný má v určitých místnostech své věci, je naplněn zpravidla zejm. tím, že je dostatečně prokázáno, že povinný se v těchto místnostech zdržuje, např. uvedením povinného na dveřích bytu, na zvoncích, vyjádřením sousedů, doručováním pošty na danou adresu poštovním doručovatelem nebo výpisem z evidence obyvatel nebo jiné veřejné evidence, ve které je evidováno bydliště povinného, a zejm. kombinací těchto podmínek.

Je pravda, že neexistuje paragraf, který by přesně určil nutný vztah mezi „povinným“ (dlužníkem) a mezi osobou, do jejíhož bytu vstupují. Ve chvíli, kdy zákon nějakou situaci neřeší jednoznačně, nastupuje „lege artis“, tj. postup, podle něhož se exekutoři řídí (postup, který je uznávaný exekutorskou komorou a podle něhož také soud v případě neshod rozhodne)… tj. není důležité, jak si správný postup podle zákona v této konkrétní situaci vykládá @eumedon. Podstatné je, jak si ho bude vykládat soud.

A lege artis je v tomto případě přesně takový, jak jej všichni exekutoři a většina právníků doporučuje. Zazvoní-li mi u dveří exekutor, vyslechnu si, proč přichází. Následně okamžitě zavolám policii - exekutor vyčká jejich příjezdu (tj. nebude se do bytu dobývat násilím). Po příjezdu policie exekutor předloží potřebné dokumenty a doloží oprávněnost toho, že se dobývá zrovna ke mně. Tj. bude-li to například kvůli otci (jako v onom případě v článku), musí doložit oprávněnost domněnky, že u mne otec něco má. K tomu mu stačí například potvrzení z pošty, vyjádření listonoše nebo sousedů, kteří u mne otce někdy viděli, apod. Pokud to doloží, má právo do mého bytu vstoupit a já jsem povinna jej pustit.

Dožadovat se jednoho konkrétního paragrafu (a argumentovat stylem „nepustím ho, na to není žádný přesný paragraf“) je v takovýchto situacích zbytečné a nesmyslné, takhle to nefunguje.

 • Nahlásit
 • Citovat
 • Zmínit
14676
23.1.14 14:06
@BohunkaP píše:
K tomu mu stačí například …, vyjádření listonoše nebo sousedů, kteří u mne otce někdy viděli, apod.

Kteří u mne otce někdy viděli?

To, že otce u mne někdy viděli, může znamenat, že mne otec někdy navštívil, ne že u mne bydlí.

Sousedi u vás třeba zaměstnance exekutora taky někdy viděli. To ještě neznamená, že u vás má svou místnost, nebo své věci.

Kopírovat pasáže textu odtud: http://www.spolcest.cz/…dna/11/4087/ umíte hezky. Akorát ještě myslet, že?

Můžete si tam přečíst:

Podle instrukce ministerstva spravedlnosti, která stanový „Řád pro soudní vykonavatele“ se má pod výše uvedeným bytem povinného rozumět:

 1. byt třetí osoby, ve kterém se povinný zdržuje trvale nebo přechodně, nikoliv však krátkodobě za účelem návštěvy,

Mimoto: V případě odkazovaném zakladatelkou bylo v ohrožení zdraví dítěte, což je okolnost připouštějící obranu svépomocí proti svévolnému úřednímu zásahu.

A psal jsem, že bych volal policii. Svépomoc by nastupovala v případě, že by se mi dobývali do bytu, aniž by vyčkali příjezdu policie.

Příspěvek upraven 23.01.14 v 14:14

 • Nahlásit
 • Citovat
 • Zmínit
15082
23.1.14 14:10
@eumedon píše:
Kteří u mne otce někdy viděli?
To, že otce u mne někdy viděli, může znamenat, že mne otec někdy navštívil, ne že u mne bydlí.

To je jedno - to na místě v tu chvíli nikdo zkoumat nebude, KOLIKRÁT jej tam viděli. Exekutora postupujícího nejen podle lege artis, ale také chovajícího se jako slušný člověk, by to mělo zajímat - nicméně nemusí. Záleží na situaci… A v případě neshod právě TOTO bude řešit soud. Ovšem až po exekuci.

Každopádně nějaké podobné vyjádření „laskavého“ souseda už exekutorovu domněnku ODŮVODŇUJE… a dává mu právo vstoupit do Tvého bytu. A můžeš se přitom stokrát ohánět tím, že nemají číslo paragrafu.

 • Nahlásit
 • Citovat
 • Zmínit
14676
23.1.14 14:16
@BohunkaP píše:
To je jedno - to na místě v tu chvíli nikdo zkoumat nebude, KOLIKRÁT jej tam viděli. Exekutora postupujícího nejen podle lege artis, ale také chovajícího se jako slušný člověk, by to mělo zajímat - nicméně nemusí. Záleží na situaci…

Pokud ho to nezajímá, tak nepostupuje lege artis, jak si v tom článku, ze kterého jste tu pasáž zkopírovala, můžete přečíst.

 • Nahlásit
 • Citovat
 • Zmínit
14676
23.1.14 14:17
@BohunkaP píše:
Každopádně nějaké podobné vyjádření „laskavého“ souseda už exekutorovu domněnku ODŮVODŇUJE… a dává mu právo vstoupit do Tvého bytu. A můžeš se přitom stokrát ohánět tím, že nemají číslo paragrafu.

To je pitomost. Neodůvodňuje. Musí ji hodnotit kriticky.

Blábolíte nesmysly.

 • Nahlásit
 • Citovat
 • Zmínit
10743
23.1.14 14:22

@BohunkaP Jeden soused nestačí :) v řádu je „vyjádření sousedů“. Navíc se tedy musí shodně vyjádřit ve smyslu, že se tam dlužník zdržuje systematicky (dle toho bodu d), ne že ho tam jednou viděli, ne? :think:
No, asi bych zavolala policajty, pak bych sebrala všechnu svou aroganci a snažila bych se v exekutorovi vzbudit dojem, že exekuce tady se mu nevyplatí - že znám svá práva a budu je vymáhat.

 • Nahlásit
 • Citovat
 • Zmínit
14676
23.1.14 14:36

@Knihomyš Hádám, že @BohunkaP je dlužníkem, který někde ukrývá svůj majetek a zkouší provokovat.

Mně jako člověka, který si své závazky bohudík zatím plní, při ochraně obydlí fakt nemusí zajímat, že někdo své soudem uznané závazky vůči věřitelům (nebo dluhy vůči veřejným rozpočtům) neplní.

Vstup do obydlí, které nemá s povinným nic společného, není výkonem práva. A ochrana obydlí je jednou z nejvyšších ústavních priorit.

 • Nahlásit
 • Citovat
 • Zmínit
15082
23.1.14 14:42

@Knihomyš, nemám v tomhle směru zkušenosti - nevím, co by komu stačilo nebo nestačilo. Logicky (a lidsky vzato) by to mělo být, jak píšeš - i když těžko na to spoléhat. :nevim: Šlo mi čistě o to, že nemá smysl hledat čísla paragrafů a tvrdit, že když nejsem povinný a řeknu jim, že ten u mně nebydlí, nemůžou mi vstoupit do bytu. Můžou.

@eumedon, kurzívou psaný text, který jsem vložila, je oficiální stanovisko Exekutorské komory ČR (najít se dá např. na Epravu) - není z poradny, kterou jsi vložil.

Diskutovat s Tebou tímhle způsobem opravdu nemám v úmyslu - dobře se bav.

 • Nahlásit
 • Citovat
 • Zmínit
10743
23.1.14 14:51

@BohunkaP Tak on mi do bytu může vstoupit prakticky kdokoliv, kdo překoná dveře a případně můj odpor, žejo. Jedna věc je, jestli toho je ten člověk fyzicky schopen, druhá, jestli na ten vstup má nějaký právní nárok, jestli mu to zákon umožňuje. Obojí se v češtině popíše slovem „může“.
Pokud jim řeknu, že povinný u mně nebydlí, musí nějak podložit svou domněnku, že kecám, a on u mě bydlí, dostatečnými důvody. Pokud tak neučiní, tak na vstup fakt nemají právo.

 • Nahlásit
 • Citovat
 • Zmínit
14676
23.1.14 14:51
@BohunkaP píše:
@Knihomyš, nemám v tomhle směru zkušenosti - nevím, co by komu stačilo nebo nestačilo. Logicky (a lidsky vzato) by to mělo být, jak píšeš - i když těžko na to spoléhat. :nevim: Šlo mi čistě o to, že nemá smysl hledat čísla paragrafů a tvrdit, že když nejsem povinný a řeknu jim, že ten u mně nebydlí, nemůžou mi vstoupit do bytu. Můžou.

Lupič vám taky může vstoupit bez vašeho souhlasu do obydlí.

Nebavíme se o tom, jestli můžou, ale jestli smí.

Některé věci se můžou, ale nesmí: V takovém případě se dopouštějí trestného činu.

Viz http://www.nsoud.cz/…7A4E0067AEC7?…

Nebo právě ten případ, na který odkazuje zakladatelka.

Příspěvek upraven 23.01.14 v 14:53

 • Nahlásit
 • Citovat
 • Zmínit
15082
23.1.14 14:53
@Knihomyš píše:
Pokud jim řeknu, že povinný u mně nebydlí, musí nějak podložit svou domněnku, že kecám, a on u mě bydlí, dostatečnými důvody. Pokud tak neučiní, tak na vstup fakt nemají právo.

No, však se shodujeme ;) Stačí zavolat policii, on musí vyčkat na jejich příjezd a jim předložit dokumenty a odůvodnění, na základě kterých se domáhá vstupu k Tobě. Pokud to udělá - a policie to shledá jako v pořádku - jsi povinna jej do svého bytu pustit (přestože na to máš jiný názor). Pokud ne, právo na vstup nemá.

 • Nahlásit
 • Citovat
 • Zmínit
14676
23.1.14 14:57

@BohunkaP Ne. Neshodujeme se. Píšete že stačí vyjádření souseda. Jednoho. A vyjádření, že dlužníka u vás jednou viděl.

Doslova jste napsala:
@BohunkaP píše:
To je jedno - to na místě v tu chvíli nikdo zkoumat nebude, KOLIKRÁT jej tam viděli. …
Každopádně nějaké podobné vyjádření „laskavého“ souseda už exekutorovu domněnku ODŮVODŇUJE… a dává mu právo vstoupit do Tvého bytu.

Kroutíte se jak had.

 • Nahlásit
 • Citovat
 • Zmínit
10743
23.1.14 15:12

Nemůžu se zbavit dojmu, že nejlepší ochranou je znát dobře nějaký přátelský výklad právních norem, které se toho týkají, být schopen z nich citovat a budit dojem (u exekutora i u PČR), že si to obhájím „výše“ - že chybu dělají ONI (exekutor, že tam leze, PČR, že mu to případně dovolí) a že dosáhnu toho, aby si to odskákali.
Protože exekutor mě k soudu kvůli tomu, že jsem ho nepustila dovnitř, asi nepožene - i kdyby vyhrál, tak mu to nejspíš nepomůže, protože zabavitelné věci budou dávno jinde.

 • Nahlásit
 • Citovat
 • Zmínit

Váš příspěvek

Odesílám...

Další podobná témata podle názvu

Další témata z kategorie

Reklama