MŠMT vydalo manuál s podmínkami k fungování ZŠ

847
2.5.20 20:42

MŠMT vydalo manuál s podmínkami k fungování ZŠ

2Vstup do budovy školy nebo školského zařízení Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.3Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

V budově školy Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor jenutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metryvždy, když je to možné (nejméně 1,5metru).Ve společných a venkovních prostorách se mohou vlichých/sudých přestávkách střídat například třídy lichých/sudých ročníků. Pokud je to možné, doporučuje se trávit přestávky venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.3

3Ve třídě Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám vesložení skupiny žáků.Maximálnípočet žáků ve skupině žáků je 15 stím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák vlavici ve třídě.V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází kbližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.4Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.Je nutné zajistit takové rozmístění lavicve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky –2 metry(nejméně 1,5 metru)–například obrázek v příloze.Žáci sipo každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.Vkaždé třídě je nezbytné často větrat(minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).Škola vedeevidenci o docházce žáků do školy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19 Nikdo spříznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.Pokud žák vykazuje některý zmožných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej dosamostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka sohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovouhygienickoustanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu napobyt venku spovinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr kměření tělesné teploty.Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví vprůběhu práce, resp. vyučování, školu opustí vnejkratším možném čase spoužitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku spovinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Školní stravování Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. Vjídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci zrůzných skupin žáků. Při stravování jsou zajištěnyobvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.

Osobní ochranné pomůcky pro zaměstnance školy Vdaném případě, pokud se nejedná o prvek, který zaměstnavatel zaměstnanci přiděluje vrámci řízení rizik kzajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, lze tyto pomůcky označit jako „osobní ochranný prostředek“, nikoli tedy „osobní ochranný pracovní prostředek“. Neexistuje zde tedy pro zaměstnavatele vyvstávající povinnost vybavitzaměstnance rouškami, či jiným ochranným prostředkem dýchacích cest.

Skupiny žáků 1. stupně Maximální počet žáků ve skupině je 15.Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák vlavici s rozestupy mezi lavicemi viz část Ve třídě.Složení skupin je neměnnépo celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do30.6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit. Je zcela v kompetenci řediteleškoly rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity avjakém rozsahu budou realizovány. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny nadopolední a odpolední část. Cílem dopolední částijezajistit vzdělávání žáků vobsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání nadálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především ohlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílemodpolední částije zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsahvzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny. Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací avýchovnou činnost ve skupině zajistit ivychovatelé nebo asistenti pedagoga. Odpolední výchovnou avzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé nebo pedagogové volného času. Asistent pedagoga vedle činností uvedených v § 5 vyhlášky o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných, provádí vzdělávací avýchovnou činnost směřující k získávání aupevňování vědomostí, dovedností a návyků žáků 1. stupně základní školy nebo 1. stupně základní školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, a to na základě rámcových pokynů učitele vydaných v rámci výuky na dálku(toto ošetřujead hoc vyhláška MŠMT).Ranní družina není poskytována. Škola vedeevidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále doskupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.Hodnoceníje nedílnou součástí procesu vzdělávání a zejména formativní hodnocení významným způsobem ovlivňuje jeho kvalitu a dosažené výsledky. Žákům je třeba poskytovat srozumitelnou a účinnou zpětnou vazbu k dosahování pokroku. Prohodnocení práce žáků doporučujeme upřednostnit hodnocení formativní předsumativním. Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.Výuka tělesné výchovyv běžné podobě, včetně plavání, není možná. Zařazení pohybových chvilek naprotažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt vevenkovním prostředí napozemku školy. Aktivitymimo areál školy nejsoumožné, stejně jako školy vpřírodě či jiné obdobné aktivity.Začáteka konec vzdělávacích aktivitběhem dne stanoví ředitel školy. Začátek sestanoví obvykle nadobu, kdy za běžných podmínek začíná dopolední vyučování. Konec aktivit stanoví ředitel školy spřihlédnutím k personálním možnostem, pokudje to možné minimálně do 16hodin(to nevylučuje vyzvednutí dítěte vdřívějších odpoledních hodinách)

Celé se dá stáhnout zde http://www.msmt.cz/…o-ms-zs-a-ss

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
Napsat příspěvek

Reakce:

Velikost písma:
32531
2.5.20 20:45

Jo, co nejvíce venku, ovšem jen v areálu školy. Jak velké ty areály asi jsou, aby se tam vešlo 100-200 děcek. A neustálá manipulace s rouškou, vytahovat ji ze sáčku, to nechápu. To je přece mnohem lepší mít to kolem krku a jen za šňůrky vytáhnout.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
3240
2.5.20 20:47

To si delaji prde. l? tak ono je sucho jako kráva a každý díte si tam bude pulhodiny mit ruce a matlat se lihem? rousky dve ani omylem. máme jednu pro celou rodinu :-) deti do 7 let je mit nemusi a taky mu ji davat proste nebudu… ani do skoly. pokud s tim bude problem tak ho necham doma no.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
32531
2.5.20 20:50

@axelina i děti do sedmi let musí mít venku roušku. Navíc je jasně dané, že ve škole ve společných prostorech ji mít musí.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
1596
2.5.20 20:50

Ja nechápu ty obědy 8o ty budou jako v krabičkách? Takze studeny oběd? No to snad neee

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
4164
2.5.20 20:55
@axelina píše:
To si delaji prde. l? tak ono je sucho jako kráva a každý díte si tam bude pulhodiny mit ruce a matlat se lihem? rousky dve ani omylem. máme jednu pro celou rodinu :-) deti do 7 let je mit nemusi a taky mu ji davat proste nebudu… ani do skoly. pokud s tim bude problem tak ho necham doma no.

Jako 1 rousku pro celou rodinu, to snad nemyslis vazne.. 8o i deti musi mit, snad jen do dvou let ne..

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
11328
2.5.20 20:59
@axelina píše:
To si delaji prde. l? tak ono je sucho jako kráva a každý díte si tam bude pulhodiny mit ruce a matlat se lihem? rousky dve ani omylem. máme jednu pro celou rodinu :-) deti do 7 let je mit nemusi a taky mu ji davat proste nebudu… ani do skoly. pokud s tim bude problem tak ho necham doma no.

To si děláš pudel ty? Jak chodíte ven, po jednom? 8o

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
763
2.5.20 21:00
@axelina píše:
To si delaji prde. l? tak ono je sucho jako kráva a každý díte si tam bude pulhodiny mit ruce a matlat se lihem? rousky dve ani omylem. máme jednu pro celou rodinu :-) deti do 7 let je mit nemusi a taky mu ji davat proste nebudu… ani do skoly. pokud s tim bude problem tak ho necham doma no.

Děti do 7 let je nemusí mít pouze ve školce. Asi ho budeš muset nechat doma.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
24148
2.5.20 21:00
@axelina píše:
To si delaji prde. l? tak ono je sucho jako kráva a každý díte si tam bude pulhodiny mit ruce a matlat se lihem? rousky dve ani omylem. máme jednu pro celou rodinu :-) deti do 7 let je mit nemusi a taky mu ji davat proste nebudu… ani do skoly. pokud s tim bude problem tak ho necham doma no.

Když dítě nebude mít roušku, tak tě na to prokazatelně upozorní a následně ti dítě vyloučí. Jednoduché.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
3240
2.5.20 21:00
@Kaileee píše:
Jako 1 rousku pro celou rodinu, to snad nemyslis vazne.. 8o i deti musi mit, snad jen do dvou let ne..

ne…nove nemusi mit deti do 7 let. ja deti nikam nebrala, chodili jsme jen ven a ven jsem nenosila rousku ani ja ani deti.. Takže mam jednu kvalitni a tu nosim do uzavřenych prostor-mezi lidi.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
3240
2.5.20 21:01
@hanka.br. píše:
Když dítě nebude mít roušku, tak tě na to prokazatelně upozorní a následně ti dítě vyloučí. Jednoduché.

s tim pocitam…tak tam chodit nebude no.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
9668
2.5.20 21:02

Nevíte někdo, jaké jsou ty podmínky pro školky? Nejde mi to nějak stáhnout…

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
4164
2.5.20 21:02
@axelina píše:
ne…nove nemusi mit deti do 7 let. ja deti nikam nebrala, chodili jsme jen ven a ven jsem nenosila rousku ani ja ani deti.. Takže mam jednu kvalitni a tu nosim do uzavřenych prostor-mezi lidi.

To plati pro skolky. I kvalitni rousku musis casto menit… a to jste nikdy nikoho nepotkali? No ja mam dost

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
3617
2.5.20 21:03
@axelina píše:
ne…nove nemusi mit deti do 7 let

Nemáš pravdu.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
32531
2.5.20 21:04
@axelina píše:
ne…nove nemusi mit deti do 7 let. ja deti nikam nebrala, chodili jsme jen ven a ven jsem nenosila rousku ani ja ani deti.. Takže mam jednu kvalitni a tu nosim do uzavřenych prostor-mezi lidi.

Jen ve školce, v tom manuálu je jasně napsáno, že na cestu do a ze školky mít musí. A když si najdeš nějakou vyhlášku o rouškách, tak tam je jasně psáno, kdo má výjimku.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit

Váš příspěvek

Odesílám...

Další podobná témata podle názvu

Další témata z kategorie

Mohlo by vás zajímat

Mohlo by vás zajímat