Nezaplacená daň z převodu nemovitosti

5433
6.8.13 10:28

nezaplacená daň z převodu nemovitosti

Ahoj holky, je tu někdo pracující na FÚ? Potřebuji vědět, jak to chodí v praxi, zákon znám. Situace: nedošlo k zaplacení daně z převodu nemovitosti v termínu. Jaký je postup FÚ, v jakých lhůtách koná? Podle zákona je ručitelem nabyvatel a ručí nemovitosti, že? Takže pokud převodce nezaplatí, jak se konkrétně postupuje a jak to dlouho trvá? V případě, že daň nakonec zaplatí nabyvatel, převodce je vůči státu „čistý“ a nabyvatel, který to zaplatil, pak může převodce žalovat?

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
Napsat příspěvek

Reakce:

Velikost písma:
15233
6.8.13 10:52

@AliTad A proč to píšeš do kategorie „Vše možné“, když jde o daně? V této kategorii asi daňaři příspěvky hledat nebudou. V kategorii Finance/Daňové přiznání by byla větší šance. Vyskytuje se tam uživatelka @Hanula1212 (zřejmě daňařka), a ta by ti na tvůj dotaz fundovaně odpověděla.

Takře navrhuji přeřadit vlákno pod kategorii Finance/Daňové přiznání, může zařídit administrátor.

K věci samé: Pokud vím, tak záleží na tom, kdy k převodu došlo. Od tohoto roku 2013 je plátcem daně z převodu nemovitostí nabyvatel, převodce s tím už nemá nic.

Předtím byl plátcem nabyvatel.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
15233
6.8.13 10:58

@AliTad Aha, tak né: § 8 odst.1 Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je
a) převodce (prodávající); nabyvatel je v tomto případě ručitelem.

Nabyvatel jen v případě, že jde o převod při výkonu rozhodnutí nebo exekuci podle zvláštního právního předpisu, vyvlastnění, vydržení, v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku nebo ve veřejné dražbě anebo o nabytí nemovitosti na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva, v souvislosti s postoupením pohledávky, při zrušení právnické osoby bez likvidace nebo při rozdělení likvidačního zůstatku při zrušení právnické osoby s likvidací.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
5433
6.8.13 11:03

@eumedon Díky já jsem asi slepá, tuhle kategorii jsem nenašla :zed: To asi to vedro… Asi jsem úplně mimo, ale jak můžu zařídit přeřazení vlákna?

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
15233
6.8.13 11:07
@AliTad píše:
Takže pokud převodce nezaplatí, jak se konkrétně postupuje a jak to dlouho trvá?

Pokud je poplatníkem převodce (tedy nejde o nucený prodej) a převodce nezaplatí, tak to po převodci musí finanční správa vymáhat. Teprve, když se pohledávka za převodcem ukázala nedobytnou, může ji vymáhat po nabyvateli jako ručiteli. Opakovaně to takto nalezl Ústavní soud (a fimnanční správa opakovaně nálezy ÚS nerespektovala). Tedy podle nálezů ÚS je nepřípustné, aby finanční sprába bez vymáhání po převodci začala vymáhat tuto daň po nabyvateli, jakmile převodce daň nezaplatí.

V případě, že daň nakonec zaplatí nabyvatel, převodce je vůči státu „čistý“ a nabyvatel, který to zaplatil, pak může převodce žalovat?

No, nabyvatel to zkusit může a má na to určitě právo, ale ať zváží, zda tohoto práva využije: Pokud se ukáže pohledávka za převiodcem nedobytnou pro finanční správu, bude zřejmě nedobytnou i pro převodce. Ale převodce může taky vyhodnotit postup FS jako liknavý anebo tak, že někde ve vymáhání udělala chybu…

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
15233
6.8.13 11:09
@AliTad píše:
@eumedon Díky já jsem asi slepá, tuhle kategorii jsem nenašla :zed: To asi to vedro… Asi jsem úplně mimo, ale jak můžu zařídit přeřazení vlákna?

Požádejte admina. Zkusím to „nahlásit“ s tím, že to patří do jiné kategorie s prosbou o přeřazení.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
5433
6.8.13 11:12

@eumedon Díky!

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
13051
6.8.13 11:26

Kupovali jsme barák. Prodejce byl teda takový všelijaký. Ale když jsem se s ním domluvila, nechal se naložit do auta a odvést, kam jsem potřebovala. Dovlekla jsem ho na FÚ, aby to slyšel přímo od té úřednice. Ta říkala, že jelikož je fyzická osoba, první by vymáhali peníze po něm, klidně exekučně. Že u právnických osob je to složitější a častěji se stane, že nakonec to chtějí od kupujícího. Že on je lehce dohledatelný, peníze z prodeje má, první se půjde po něm.
Chlap to slyšel, v autě mi podepsal vzadu daňové přiznání. Zaplatil mi odhad, který jsem zařídila. Já to vyplnila a s odhadem donesla na FÚ. Tam mi dali složenku, kterou jsem donesla prodávajícímu. Znovu jsem mu připomněla, že to má zaplatit, jinak půjde první FÚ po něm a až za nějakou dobu teprve po mě.
FÚ se už neozval, tak počítám, že to nakonec zaplatil :mrgreen:

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
6.8.13 11:38

Vlastní zkušenost.
kupovala jsem les. s prodávajícím jsme se domluvili, že daň z převodu zaplatím já až mi prodávající dodá znalecký posudek.
Musí se to zaplatit do 3 měsíců od měsíce kdy došlo k zápisu do katastru.
Doba uběhla jak voda a posudek nikde, takže jsem nelenila a šla se na FÚ zeptat co z toho pro mě jako kupujícího plyne, když máme smluvně ujednáno, že to zaplatím já a bylo mi řečeno toto:

I přes smluvní ujednání je pro FÚ plátcem daně z převodu prodávající. Pokud on nezplatí a finančák to zněj nevymlátí, přijdu na řadu já jako kupující a to takto: pokud se nezaplatí daň v termínu FÚ udělí pokutu min. 500kč, ale ta jde za prodávajícím a taktéž úroky z prodlení jsou za prodávajícím a to i poté co z něj FÚ tu daň nevymůže. Jako kupující bych zaplatila pouze samotnou daň akorát sí nepamatuju jestli jenom z kupní ceny a nebo bych musela nechat udělat odhad. Ale ve finále mi úřednice poradila, ať se přestanu honit na prodávajícím a zaplatím daň pouze z kupní ceny jaká uvedena ve smlouvě a jsem z obliga, protože já svoje povinnosti splnila. Jinak daň z převodu se platí na jméno a RČ prodávajícího i když to platí kupující, akorát kupující nemůže za prodávájícího podat i daňové přiznání, neboť je na něm třeba podpisu prodávajícího.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
15233
6.8.13 11:47

Ještě jsem něco k tomu našel: http://www.grandreality.cz/…ovitosti.htm

Ale nevím, jestli je to aktuální.

Cituji: Správce daně může ručení uplatnit až v okamžiku, kdy původní dlužník byl nejen vyzván k úhradě, ale bylo proti němu postupováno exekucí v těch případech, kdy není od počátku zřejmé, že by vymáhání bylo bezvýsledné.

Takže závěr: Na ručitele se FÚ může obrátit až poté, co vyčerpá všechny možnosti daň dostat z poplatníka, včetně exekuce (s výjimkou případů, kdy to zjevně nemá smysl kvůli nedostatku majetku).

K druhé části vašeho dotazu cituji z téhož:

Pokud ručitel uhradí daňový nedoplatek, pak mu správce daně na žádost bezodkladně vydá potvrzení o výši úhrady. Ručitel může vymáhat na dlužníkovi uhrazenou částku občanskoprávní soudní cestou. Promlčecí doba je zde tříletá a počíná běžet od okamžiku, kdy byl daňový nedoplatek uhrazen. Zákon o trojdani upravuje v § 25, odst. 3 a 4 i zvláštní případy prominutí daně v případech odstoupení od smlouvy, vrácení daru nebo živelních pohromách.

A doporučení:

V případě koupě nemovitosti se může kupující vyhnout nemilým důsledkům svého zákonného postavení daňového ručitele tím, že část kupní ceny, která odpovídá dani z převodu nemovitosti, není uhrazena prodávajícímu, ale je složena do advokátní nebo notářské úschovy, ze které je uvolněna přímo na účet finančního úřadu v okamžiku splatnosti daně.

To poslední musí být samozřejmě ujednáno smluvně.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
6825
7.8.13 18:05

@eumedon až se červenám :oops: :oops: :oops: Daňař nejsem, jen zaměstnanec FÚ. @AliTad k těm odpovědím tady už nemám co dodat, holky a @eumedon už řekli prakticky vše. Je to tak, že po kupujícím se opravdu částka vymáhá až už opravdu nejde vymoct na prodávajícím. A je to až ten poslední krok, kdy nevyjdou exekuce, zabavení majetku atd. Nejlepší je fakt toto ošetřit už ve smlouvě a částku daně odvést na FÚ.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
5433
7.8.13 18:14

Holky děkuji. Naštěstí se nejedná o mě, ale na výše uvedené kroky je už stejně pozdě. Jen jsem chtěla mít představu, jak to potom v praxi probíhá.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
168
21.8.15 09:22

Dobrý den. V roce 2014 jsme si koupili byt od majitele z ciziny a zastupoval ho v Česku pravnik. Ve smlouvě máme napsano, že dan zaplati prodavajici a bude odvedena přimo z pravnicke uschovny FUřadu. Včera mě přišel dopis o tom, že do dnešniho dne jsem nepodala danove přiznani na dani z nemovitých věci, ačkoli již lhůta pro dodani uplynula. Co to může znamenat? Mám jenom vyplnit formulař a nic nemusím platit? Anebo znamena to, že pravnik nic finančnimu uřadu neodvedl? Dnes je patek a FU nefunguje :(

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
2740
22.8.15 04:03

@mmsmall Podat přiznání je nutné do 3 kal. měsíců po provedení vkladu na KÚ. Takže rychle vyplňte a podejte, příp. vezměte sebou smlouvu a prověřte si, zda je vše řádně uhrazené prodávajícím. :-)

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
15233
24.8.15 10:23
@mmsmall píše:
Dobrý den. V roce 2014 jsme si koupili byt od majitele z ciziny a zastupoval ho v Česku pravnik. Ve smlouvě máme napsano, že dan zaplati prodavajici a bude odvedena přimo z pravnicke uschovny FUřadu. Včera mě přišel dopis o tom, že do dnešniho dne jsem nepodala danove přiznani na dani z nemovitých věci, ačkoli již lhůta pro dodani uplynula. Co to může znamenat? Mám jenom vyplnit formulař a nic nemusím platit? Anebo znamena to, že pravnik nic finančnimu uřadu neodvedl? Dnes je patek a FU nefunguje :(

Může to znamenat, že právník FÚ nic neodvedl. Žádejte po něm doklad, že odvedl a v případě, že to nebude schopen doložit, najměte si právníka, aby to po něm vymohl.

Finanční úřad upozorněte, že peníze měl převést advokát z advokátní úschovy a doložte smlouvou a dokladem o převodu peněz do advokátní úschovy.

Nevím, jak je to s vymáháním daně v případě advokátní úschovy (zda je FÚ povinen vymáhat daň nejprve po advokátovi a pak po vás - kvůli tomu si vemte advokáta), ale přinejhorším budete muset daň zaplatit a pak vymáhat po advokátní kanceláři (což bych v takovém případě řešil také stížností advokátní komoře).

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit

Váš příspěvek

Odesílám...

Další podobná témata podle názvu

Další témata z kategorie

Mohlo by vás zajímat

Mohlo by vás zajímat