Podvodníci MBA Finance s.r.o

Napsat příspěvek
Velikost písma:
15201
27.5.13 19:58
@Michal M. píše:
Děkuji, pokud bych tedy mohl poprosit o radu..Protože, promiňte ostřejší slovník, proč by mě mělo zajímat, jestli za mnou poslali nějakého člověka, který mi má prý sepsat majetek.. Když přitom ten člověk nemá absolutní právo mi ani do bytu vlézt. To přece může dělat jen soudní exekutor a až po proběhnutém soudu.. Pokud se nemýlím.

Nemýlíte se. Vstoupit do bytu a sepisovat majetek smí jen exekutor, a to na základě platného exekučního titulu.

Dokud nebyla pohledávka zažalována, smí věřitel hrozit soudem, nikoli však exekutorem a už vůbec né nějakým maníkem, který vám bude bez úředního zmocnění sepisovat majetek.

Z kterého roku a měsíce ta pohledávka je? Kdy jste uzavřel tu smlouvu a kdy zanikla pro neplacení? Co vám přišlo písemně?

Ptám se proto, že platební rozkaz od soudu se stane exekučním titulem, pokud na něj nebudete do 15 dnů od doručení reagovat (zaplatit, nebo podat odpor). A platební rozkaz soud vydá (a vám jej pošle) bez vaší účasti.

Odpovězte prosím, na co se ptám, jinak vám nemohu poradit:

 1. Z kterého roku a měsíce ta pohledávka je?
 2. Co vám přišlo písemně?
 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
Michal M.
27.5.13 20:20

Poslední upomínku a ukončení smlouvy mám z května roku 2011, v té době jsem již byl v zahraničí. MBA finance se začalo ozývat někdy v prosinci roku 2012 a jejich neustálé bombardování telefonáty je v podstatě doteď. Promiňte za poněkud nepřesné informace, jsem v práci a nemám u sebe všechny papíry. Pokud to bude důležité, tak zítra vše vypíši. :)

 • Citovat
 • Nahlásit
Michal M.
27.5.13 20:43

Eumedon:

Tak jsem si to nechal poslat z domova. Upomínka je za období 1.2.2011 - 19.5. 2011, dohromady to v den zaslání 14.9.2012 dělalo 1439 Kč. MBA finance mě kontaktují neustále, ale první dopis mi přišel 30.1. 2013. Ještě doteď vyhrožují soudy, takže soud ještě téměř určitě neproběhl.

 • Citovat
 • Nahlásit
15201
27.5.13 21:30
@Michal M. píše:
Eumedon:Tak jsem si to nechal poslat z domova. Upomínka je za období 1.2.2011 - 19.5. 2011, dohromady to v den zaslání 14.9.2012 dělalo 1439 Kč. MBA finance mě kontaktují neustále, ale první dopis mi přišel 30.1. 2013. Ještě doteď vyhrožují soudy, takže soud ještě téměř určitě neproběhl.

Předesílám, že nejsem právník.

Důležité je, z které doby je pohledávka.

Takže: Jestli je ukončení smlouvy z května 2011, tak je pohledávka stará 2 roky, takže promlčená není. Pohledávka se promlčuje po 3 letech od splatnosti (resp. dne, kdy mohla být poprvé vymáhána) a promlčení musí dlužník v soudním řízení namítnout, jinak k němu soud nepřihlédne. Běh lhůty pro promlčení se zastavuje tuším dnem podání žaloby.

Pokud ze smlouvy a/nebo obchodních podmínek plyne, že jste měl vůči ČSOB Pojišťovně závazek za tu špatně ukončenou pojitku (co vám napovídal dealer, není důležité - co je psáno, to je dáno), tak jej holt budete muset zaplatit, včetně úroků z prodlení a případných smluvních pokut.

Druhá věc je komu zaplatit a v jaké výši. 7000 Kč je teď moc i v případě, že by šlo o platební rozkaz: Na 7000 Kč byl dluh navýšen v platebních rozkazech v kauze WLG Invest, a i to je moc.

Takže bych radil: Zaprvé ČSOB Pojišťovně a. s. písemně sdělit, že jste ochoten svůj závazek vyrovnat, avšak nevíte, komu; písemně ji upozornit, že pokud svou pohledávku za vámi postoupila třetí osobě, pak nesplnila vůči vám svou oznamovací povinnost dle § 526 ObčZ. V zájmu své právní jistoty je požádejte, aby vám písemně sdělili, komu a v jaké výši pohledávku za vámi postoupili (výši pohledávky si pak přepočítejte podle smluvních a obchodních podmínek).

Současně požádejte MBA Finance, aby Vám doložili kopii smlouvy o postoupení pohledávky.

Důležitá je výše postoupené pohledávky (a také samozřejmě to, zda pohledávka byla postoupena celá - čili, že původní věřitel už vůči vám nemá pohledávek).

Jedno z toho byste měl dostat, přečtěte si § 526 občanského zákoníku .

Z toho paragrafu plyne, že postoupení je vůči vám účinné od okamžiku, kdy

 • se o něm dozvíte od postupitele (ale zde v zájmu právní jistoty žádejte písemnou formu, i když není povinná)
 • anebo vám postupník doloží smlouvu o postoupení.

Jakékoli navýšení vymáhané částky postupníkem do doby, kdy je postoupení vůči vám účinné, je neoprávněné.

Takže až se závazně dozvíte, že pohledávka byla postoupena a v jaké výši, tak zaplaťte postupníkovi ve výši postoupené pohledávky (oběma zdůrazněte svou ochotu zaplatit oprávněně vymáhanou částku, jakmile budete mít jistotu a doklad, že platíte oprávněnému věřiteli).

To, že k vám pošlou maníka, který bude sepisovatr váš majetek, vám poslali písemně? Přečtěte si tohle:

http://pravniradce.ihned.cz/…avnen-hrozit

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
Michal M.
27.5.13 21:42

Mockrát Vám děkuji, vše tedy udělám písemně. Doufám, že mě přespříliš netlačí čas a že vše stihnu do soudního řízení. Vše, co mi plyne ze smlouvy a co jsem svojí chybou napáchal milerád zaplatím, jednalo se mi hlavně o ty podle mého neoprávněné částky, které si žádá MBA finance.

S pozdravem a velkou vděčností. Michal M.

 • Citovat
 • Nahlásit
15201
27.5.13 21:48
@Michal M. píše:
Mockrát Vám děkuji, vše tedy udělám písemně. Doufám, že mě přespříliš netlačí čas a že vše stihnu do soudního řízení. Vše, co mi plyne ze smlouvy a co jsem svojí chybou napáchal milerád zaplatím, jednalo se mi hlavně o ty podle mého neoprávněné částky, které si žádá MBA finance.S pozdravem a velkou vděčností. Michal M.

Ještě k tomu „jakémukoliv navýšení“: Uvědomil jsem si, že samozřejmě nabíhají zákonné anebo smluvní poplatky.

Jde o ty upomínky od MBA Finance: Dokud jste se nedozvěděl od ČSOB Pojišťovny o postoupení dluhu anebo vám MBA Finance nedoložila smlouvu o postoupení dluhu, tak vám nemůže účtovat upomínky, například. Její upomínání ve svůj prospěch je neoprávněné do doby, než je postoupení vůči vám účinné, tak jsem to myslel.

Projevte ochotu zaplatit (a zaplaťte), jakmile budete mít řádné vyúčtování pohledávky.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
Michal M.
27.5.13 21:58

Ještě jednou děkuji. Udělám to podle Vás, napíši (elektronicky to nejspíš nejde, že?) o jejich neupozornění o postoupení smlouvy, přidám paragraf podle kterého mě musejí o postoupení nejdříve upozornit. Poté napíši MBA, že jsem nebyl kontaktován o postoupení smlouvy d ČSOB a že jejich účtování upomínek a nákladů jimi vynaložených do té doby nejsou účinné.

A pokud je to jen mandátní smlouva, tak si od ČSOB vyžádám všechny nacionále k úhradě dluhu a firmu MBA z toho vynechám celkově.

Zítra ráno se do toho ihned pustím, mockrát děkuji.

 • Citovat
 • Nahlásit
15201
27.5.13 22:06
@Michal M. píše:
Ještě jednou děkuji. Udělám to podle Vás, napíši (elektronicky to nejspíš nejde, že?)

Disponujete elektronickým podpisem, datovou schránkou?

Takhle: Pokud píšu dopis a pošlu doporučeně, můžu očekávat, že odpověď dostanu taky písemně a doporučeně. Pokud napíšu e-mail, odpověď mi přijde e-mailem. A pokud zavolám, odpověď dostanu po telefonu. Rozumíte?

Vám jde o to, aby se nestalo, že komusi budete platit a pak se dozvíte, že jse sice platil, ale ne věřiteli. A o to, že pokud to pak po vás bude věřitel vymáhat, abyste mohl před soudem dokázat, že věřitel sám vám přece sdělil, že svou pohledávku za vámi postoupil a že už za vámi pohledávek nemá.

Klidně telefonujte, ale telefonát nahrávejte (na Skypu je teď ke stažení program pro nahrávání telefonátů přes Skype). A druhou stranu upozorněte, že telefonát je nahráván jako důkaz pro případný soud a pokračováním v hovoru uděluje souhlas s použitím nahrávky jako důkazu.

Už jednou se vám přece stalo, že vás dealer uvedl v omyl. Kdybyste to mohl dokázat, byla by ta smlouva neplatná a nemusel byste platit nic. Jenže - jak to dokážete, když vám to řekl ústně? (Ostatně, tímto můžete argumentovat vůči té pojišťovně, proč to od nich chcete písemně).

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
dluhydluhydluhy
28.5.13 18:46

Proberte se dlužníci !!!!!!

Proberte se dlužníci!!!
Tak za 1) Spol. M. B. A Finance by si nikdy nedovolila vymáhat neexistující pohledávky. To jste opravdu tak naivní? To jsou pouhé argumenty všech dlužníků, kteří jsou chronickými neplatiči. Slyším to dnes a denně, od rána do večera. A ještě jsou arogantní a sprostí! Neuvěřitelné!!!
Za 2 ) Lidi vzpamatujte se, kdyby lidé nedlužili a každý by si hradil své závazky včas a řádně, nemuseli by být inkasní společnosti, kterým můžete Vlastně děkovat, protože se s Vámi snaží vyřešit Vaše dluhy za opravdu směšné náklady. Kdyby Vaše dluhy řešil rovnou soud, zaplatili by jste 10× tolik a nikdo by Vám na splátky nepřistoupil.
A závěr…Dlužníci zamyslete se nad sebou!!!

 • Citovat
 • Nahlásit
29.5.13 10:19

Ano třeba se z nás stanou dlužníci, ale chceme to vyřešit. Dostala jsem vyučtování od společnosti a když to předali MBA měla jsem rozdíl 10 000 kč + ještě 5 000 kč pro MBA. Když jsem žádala o písemné vyjádření za co jsou ty peníze vůbec mi neodepsali.MBA jsem 5 000 kč zaplatila a teď platím společnosti a nevím teda kolik.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
5388
31.5.13 20:32
@dluhydluhydluhy píše:
Proberte se dlužníci!!!
Tak za 1) Spol. M. B. A Finance by si nikdy nedovolila vymáhat neexistující pohledávky. To jste opravdu tak naivní? To jsou pouhé argumenty všech dlužníků, kteří jsou chronickými neplatiči. Slyším to dnes a denně, od rána do večera. A ještě jsou arogantní a sprostí! Neuvěřitelné!!!
Za 2 ) Lidi vzpamatujte se, kdyby lidé nedlužili a každý by si hradil své závazky včas a řádně, nemuseli by být inkasní společnosti, kterým můžete Vlastně děkovat, protože se s Vámi snaží vyřešit Vaše dluhy za opravdu směšné náklady. Kdyby Vaše dluhy řešil rovnou soud, zaplatili by jste 10× tolik a nikdo by Vám na splátky nepřistoupil.
A závěr…Dlužníci zamyslete se nad sebou!!!
Á někdo od B. M.A :mrgreen: A vyhrožování že seberete děti je taky argument dlužníků? Boužel nejsme jediný co si na Vás stěžují :cert:
 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
1.6.13 16:03

Maminka189- :palec: souhlasím…

Já žádnej dlužník nejsem a ani sem nebyla! takže sem vůbec nelez tvůj názor je mi těžce u pr… ;) :* dluhydluhydluhy

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
MartinBBBBB
10.8.13 15:33

pozor na zápis do registru

Taky mi od nich něco přišlo. Zapomněl jsem zaplatit jednu fakturu za telefon O2. Zaplatil jsem dluh přímo u O2 a to jejich navýšení asi 700Kč jsem nezaplatil. Po půl roce jsem zjistil, že me zapsali do registru dlužníků, takže mi žádná banka nepučí ani korunu. Tak si to chci snimi vyřídit, co to je za zločiný a nelidský způsob vydělávání peněz. Škoda, že jsou až v Jeseníku, jinak bych tam šel osobně, abych se jim mohl podívat do očí.

 • Citovat
 • Nahlásit
637
10.8.13 19:53

Jo taky mám zkušenosti nepřišla nám upomínka chyba pošty dvakrát a m usely jsem jim zaplatit 1000kč + 700kč dluh :cert:

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
Anonymní
10.8.13 20:47

Tak mě dlouhou dobu chodili dopisy na 4500dluh u pojišťovny, a skoro 3900 dát MBA.No já to prostě nezaplatila a měla jsem půl roku klid, nepsali, nevolali.
Tento týden mi přišel doporučený dopis, že jim dlužím ale jen těch 4500kč té pojišťovně, jim už ne a nic jsem neplatila.
Pak teda nechápu co si o nich myslet, a co vlastně platit.

 • Citovat
 • Nahlásit

Váš příspěvek

Odesílám...

Další podobná témata podle názvu

Další témata z kategorie

Mohlo by vás zajímat

Mohlo by vás zajímat