Sporný rozvod, vypořádání majetku odhadcem

Fotoalbum tématu (0) Sledovat e-mailem Přidat k oblíbeným Zapnout podpisy Hledání v tématu
První příspěvek v tématu
fblishek
Ukecaná baba ;) 1437 příspěvků 01.10.14 16:48
Sporný rozvod, vypořádání majetku odhadcem

Příspěvek upraven 02.10.14 v 11:36

Reakce:
andelka83
Generální žvanilka 20578 příspěvků 01.10.14 17:06

No, my máme všechno dohodou, a výživné pro manželku a vypořádání majetku máme v návrhu na nesporný rozvod. Kdežto alimenty se řešily u opatrovnického soudu při jednání o péči o děti. A to bylo mnohem dřív než bude rozvod. Takže ta následnost mi zvláštní nepřijde. Napřed se řeší děti, majetek až potom, až v rozvodu nebo po něm.
S tím bytem to tak bývá, pokud manželka nemá na vyplacení manželovy poloviny. My máme s manželem byt a já z něj nebudu mít vůbec nic. Mému příteli taky manželka nechala byt a nechtěla nic (vzala si nějaký nábytek). Oběma chlapům teda zůstaly hypotéky. Tohla závisí na domluvě mezi manželi, jaké mají možnosti, kdo z čeho ustoupí.
Pokud s ena majetku nedohodnou, tak už to asi na nesporný rozvod nebude. Pak mají 3 roky se majetkově vypořádat. Nebo požádat soud, ať rozhodne on. Každopádně se to může dost vléct, i několik let (kamarádka se o majetek soudí ještě 6 let po rozvodu)

fblishek
Ukecaná baba ;) 1437 příspěvků 01.10.14 20:45

Příspěvek upraven 02.10.14 v 11:37

andelka83
Generální žvanilka 20578 příspěvků 01.10.14 22:23

@fblishek posloupnost ok, my jsme dávali všechno zároveň, rozvod (a s tím spojenou dohodu o majetku) a návrh na svěření do péče a u toho alimenty. Takže alimenty byly vyměřeny aniž by kohokoliv zajímalo jak to máme s majetkem. I v případě sporného rozvodu se děti a alimenty řeší před rozvodem, ana majetkové vyrovnání jsou pak 3 roky. Takže posloupnost stejná.

jkra
Nadpozemská drbna 26933 příspěvků 02.10.14 07:07
@fblishek píše:
Nemají na něj hypotéku, ten byt je už splacený. ;) a to by byla velkorysost nechat někomu půl milionu jen tak :) Jinak právě že ta následnost nebyla OK. Píši, že chtěla, aby napsal vyrovnání majetku, podepsal, že ji nechává byt, aniž by bylo u opatrovnického soudu určeny alimenty. Takže taky mu mohli napálit na alimentech 8000,– /měs (třeba) a ještě by byl bez jakéhokoliv majetku, což je tedy přehnaně nefér. Proto musel podat žádost o rozvod sám, bez dohody, kterou ještě mají možnost uzavřít na místě…

teda ja myslim, ze by ses do toho plest nemela. pises same Vy. ale tohle je o priteli a jeho zene.

kajj
Kecalka 365 příspěvků 02.10.14 09:47

Podmínky pro výživné rozvedeného manžela byly zpřísněny, protože mnoho rozvedených manželů této možnosti „zneužívalo“ i po mnoha letech od rozvodu.
Nově podle občanského zákoniku musí mít důvod proč se rozvedený manžel nemůže sám živit původ v manželství, nebo v souvislosti s ním. Právo na výživné má rozvedený manžel pouze do tří let od rozvodu.

§ 760
(1) Není-li rozvedený manžel schopen sám se živit a tato jeho neschopnost má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním, má vůči němu jeho bývalý manžel v přiměřeném rozsahu vyživovací povinnost, lze-li to na něm spravedlivě požadovat, zejména s ohledem na věk nebo zdravotní stav rozvedeného manžela v době rozvodu nebo skončení péče o společné dítě rozvedených manželů.
(2) Při rozhodování o výživném nebo o jeho výši vezme soud zřetel, jak dlouho rozvedené manželství trvalo a jak dlouho je rozvedeno, jakož i zda
a) si rozvedený manžel neopatřil přiměřené zaměstnání, přestože mu v tom nebránila závažná překážka,
b) si rozvedený manžel mohl výživu zajistit řádným hospodařením s vlastním majetkem,
c) se rozvedený manžel podílel za trvání manželství na péči o rodinnou domácnost,
d) se rozvedený manžel nedopustil vůči bývalému manželu nebo osobě mu blízké činu povahy trestného činu, nebo
e) je dán jiný obdobně závažný důvod.
(3) Pro vyživovací povinnost rozvedených manželů platí obdobně obecná ustanovení o výživném.

§ 761
(1) Rozsah vyživovací povinnosti a způsob poskytování výživného se řídí dohodou manželů nebo rozvedených manželů; ujednají-li si, že se výživné nahradí odbytným, zanikne právo rozvedeného manžela na výživné poskytnutím odbytného.
(2) Nedojde-li k dohodě rozvedených manželů o výživném, může potřebný bývalý manžel navrhnout, aby o vyživovací povinnosti druhého manžela rozhodl soud.

§ 762
(1) Nedohodnou-li se manželé nebo rozvedení manželé o výživném, může manžel, který rozvrat manželství převážně nezapříčinil nebo s rozvodem nesouhlasil a kterému byla rozvodem způsobena závažná újma, navrhnout, aby soud stanovil vyživovací povinnost bývalého manžela i v takovém rozsahu, který zajistí, aby rozvedení manželé měli v zásadě stejnou životní úroveň. Právo rozvedeného manžela na výživné lze v tomto případě považovat za důvodné jen po dobu okolnostem přiměřenou, nejdéle však po dobu tří let od rozvodu.
(2) Dopustil-li se bývalý manžel vůči druhému manželovi jednání, které naplňuje znaky domácího násilí, nemá právo na výživné podle odstavce 1, ač by jinak podmínky přiznání práva na výživné splňoval.

§ 763
Právo rozvedeného manžela na výživné zanikne, uzavře-li oprávněný rozvedený manžel nové manželství, nebo vstoupí-li do registrovaného partnerství.

O vypořádání společného jmění manželů říká zákon

§ 740
Nedohodnou-li se manželé o vypořádání, může každý z nich navrhnout, aby rozhodl soud. O vypořádání rozhoduje soud podle stavu, kdy nastaly účinky zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění.

§ 741
Nedojde-li do tří let od zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění k vypořádání toho, co bylo dříve součástí společného jmění, ani dohodou, ani nebyl podán návrh na vypořádání rozhodnutím soudu, platí, že se manželé nebo bývalí manželé vypořádali tak, že
a) hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá,
b) ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné,
c) ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné.

§ 742
(1) Nedohodnou-li se manželé nebo bývalí manželé jinak nebo neuplatní-li se ustanovení § 741, použijí se pro vypořádání tato pravidla:
a) podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné,
b) každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek,
c) každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek,
d) přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí,
e) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost,
f) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.
(2) Hodnota toho, co ze společného majetku bylo vynaloženo na výhradní majetek manžela, stejně jako hodnota toho, co z výhradního majetku manžela bylo vynaloženo na společný majetek, se při vypořádání společného jmění započítává zvýšená nebo snížená podle toho, jak se ode dne vynaložení majetku do dne, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo, zvýšila nebo snížila hodnota té součásti majetku, na niž byl náklad vynaložen.

Váš příspěvek
Reklama

Poslední články

Make-up pro děti: Legrace, nebo nebezpečí?

Těžko obhájíte, že se make-up hodí jen pro dospělé, když v hračkářstvích... číst dále >

Každá ponožka jiná na podporu lidí s Downovým syndromem

21. března je Světový den Downova syndromu, který bývá označován také jako... číst dále >

Články z Expres.cz

Doktor Švarc z Ordinace na lovu: Zounar sbalil sympatickou psycholožku!

Herec Martin Zounar (51), který září v seriálu Ordinace v růžové zahradě coby... číst dále >

Matka utýraného chlapečka Simona je opět těhotná. Informaci potvrdila tyranova sestra

V sobotu to byl přesně měsíc od chvíle, co byl v Lounech utýrán ani ne... číst dále >