na přehled Encyklopedie

Alternativní porod

U alternativního porodu se více dbá na na potřeby maminky tak, aby se cítila příjemně a komfortně. Právě proto probíhá porod snadněji, objevuje se u něj méně komplikací nebo poporodních poranění. Alternativní porod neznamená nutně, že probíhá bez lékaře. Ten by měl být u porodu, aby ohlídal zdraví maminky i miminka.

Proč alternativní porod?

Klasický porod, kdy žena leží na zádech a průběh vede lékař, může maminku stresovat. Ke stresu přispívá také nemocniční prostředí a vnímání porodu jako lékařského zákroku.

Alternativní způsob porodu proto může ulehčit průběh porodu, zmírnit porodní bolesti a dopřát mamince více komfortu a pohodlí. Pokud se žena cítí dobře, pak porod proběhne snadněji a bezpečněji.

Z deníčku Alternativní porody: „Cílem všech by mělo být, aby porod i pobyt v nemocnici byl příjemným zážitkem.“

Porodnice a alternativní porod

Porodnice v rámci svých možností respektují přání maminky, vždy k nim však přistupují medicínsky. Prioritou je pro zdravotníky bezpečnost maminky a miminka.

Alternativním přístupům bývají otevřenější spíše menší porodnice (například porodnice Rakovník), nemusí to však být pravidlem. Některé porodnice limituje vybavení (není zde možná například porod do vody) nebo jsou příliš vtížené, aby se mohly maminkám věnovat individuálně.

Pokud žena zvažuje alternativní porod, tedy jiný než klasický, je dobré sepsat porodní plán. Ten pak konzultuje v těhotenské poradně. Lékaři se s plánem seznámí a doporučí případně jiný vhodný postup.

Kde vyjdou vstříc vašim přáním? Podívejte se na hodnocení porodnic.

Jak může vypadat alternativní porod?

  • výběr polohy při porodu – například na všech čtyřech, ve dřepu
  • ztlumení světel
  • minimum personálu u porodu
  • použití aromaterapie
  • intimnější prostředí než porodní sál
  • bonding – přiložení
  • přítomnost doprovodu u porodu – nejčastěji to bývá otec u porodu, dula nebo vlastní porodní asistentka
  • rooming-in - umístění novorozence do pokoje k mamince

Druhy alternativních porodů

Rizika alternativního porodu?

Zdravotníci a řada maminek preferují klasický porod, tedy za přítomnosti lékařů, na běžném porodním sále. Zdravotnická pomoc totiž přijde okamžitě, jakmile je potřeba. Rizikový tak může být domácí porod, kdy lékařská péče nemusí přijít včas.

Příznivci alternativních porodů však namítají, že klidná maminka mívá méně komplikací a porod si více užívá.

Diskuse o tomto tématu:

 Váš příspěvek
Jaká informace podle vás chybí v hesle
"Alternativní porod"?

Reklama


Reklama