Atypický autismus u dětí: Čím se liší?

Sám název atypický autismus napovídá, že projevy nezapadají do tabulek typických pro diagnózu „autismus“. Jaké jsou příznaky a v čem se liší od typického autismu? Atypičnost je dána odchylkami od diagnostických kritérií, které svědčí pro dětský autismus. V čem se tedy děti s atypickým autismem liší?

Jaký je rozdíl mezi klasickým a atypickým autismem?

Dítě s autismem při své oblíbené činnosti (Hraje si tak od svých 18 měsíců) Zdroj: redakceDítě s autismem při své oblíbené činnosti (Hraje si tak od svých 18 měsíců) Zdroj: redakce

Děti s atypickým autismem mají některé oblasti vývoje méně narušeny než děti s klasickým autismem. Mohou mít lepší sociální či komunikační dovednosti nebo se u nich nevyskytují silné stereotypní znaky či adaptační poruchy v chování, které bývají typické pro klasický autismus.

Přečtěte si příběh Joachima s atypickým autismem a jeho mámy, naší redaktorky Kristiny

Velmi často jsou jejich obtíže maskované a matoucí, protože v určitých situacích dokáže takové dítě normálně interagovat, ale pak se vyskytnou sociální situace, které jsou pro ně kvůli diagnóze atypického autismu velice obtížně řešitelné. Někdy se objevují v chování velmi zvláštní projevy, které jsou pro okolí nepochopitelné.

Příklady projevů atypického autismu

Atypičtí autisté mohou být o něco více flexibilnější než děti s klasickým autismem, mívají větší zájem o sociální kontakt a odlišnosti v jejich chování bývají méně nápadné. Přesto se v mnohých oblastech jejich vývoje objevují závažná oslabení, takže diagnóza poruchy autistického spektra je namístě. Jejich vývoj bývá značně nerovnoměrný. V některém směru fungují lépe a v jiném hůře.

 • Emoce mohou být velmi nestálé, mohou se projevovat příliš málo, nebo naopak příliš silně a děti mají obtíže je kontrolovat.
 • Častý bývá opožděný vývoj řeči.
 • Přidružena může být těžší forma poruchy aktivity a pozornosti nebo vývojová porucha řeči.
 • Děti s atypickým autismem mívají méně zřetelné stereotypní chování, mohou lépe přijímat změny.
 • Dítě mívá radost ze sociální interakce, ale často navazuje kontakt nepřiměřeně nebo jen s některými lidmi.
 • Může se přidat opožděný vývoj v určitých oblastech.
 • Dítě se vyvíjí nerovnoměrně, například dělá vývojové skoky nebo se vrací do fází vývoje, které přeskočilo. Může stagnovat, dočasně se zhoršit a náhle rychle zlepšit.
 • Profil dílčích dovedností bývá u těchto dětí značně nerovnoměrný (některé se naučí velmi brzy číst nebo počítat, ale neumějí se například sami najíst).

Diagnóza atypického autismu

U dětí s atypickým autismem vidíme podobné znaky jako u klasického autismu. Pro zlepšení stavu se používají shodné terapeutické metody a postupy. Při volbě vhodné intervence je důležitá spolupráce rodičů a odborníků a individuální přístup ke každému dítěti.

Odlišného vývoje si rodiče dětí s atypickým autismem všímají obvykle později než u dětí s klasickým autismem, protože jejich odlišnosti ve vývoji jsou méně nápadné. Mohou navazovat oční kontakt, často se rády mazlí, mohou být celkem společenské a na druhé se třeba usmívají.

Hranice mezi dětským autismem a atypickým autismem není zřetelně vymezená, což byl i hlavní důvod, který vedl k zániku samostatné diagnózy atypického autismu. V nových diagnostických manuálech už se s ní nesetkáme. Nahradila ji širší diagnóza: porucha autistického spektra. V ČR vejde tato novinka v platnost s největší pravděpodobností v roce 2022.

Diagnostika autistických poruch patří do kompetence dětského psychiatra a/nebo dětského klinického psychologa, který dítě podrobně vyšetří, zjistí údaje o jeho vývoji, provede specializované vyšetření zaměřené na poruchy autistického spektra a vyhodnotí nálezy z předchozích vyšetření, ze zprávy o chování dítěte od rodičů a např. ze školky či školy nebo pedagogicko-psychologické poradny.

Diagnostikovat by se mělo dítě co nejdříve, nejlépe do dvou let věku. Diagnózu lze stanovit i u dětí nemluvících.
Doporučujeme všem rodičům poradit se v případě podezření se svým pediatrem, navštívit dětského psychologa, při opožděném vývoji řeči logopeda.

Lze si vyplnit i orientační online testy a zjistit tak, zda je podezření na autismus oprávněné.

Doporučujeme všem rodičům poradit se v případě podezření se svým pediatrem nebo kontaktovat odbornou poradnu Nautis či CTA.

Potřebná pomoc a podpora

VOKS komunikační kartičky Zdroj: redakceVOKS komunikační kartičky Zdroj: redakce

Dětem s poruchou autistického spektra velmi pomáhá strukturování denního režimu, což je důležitý nástroj pro zajištění předvídatelnosti a plánování života. Důležitou metodou, zejména pro neverbální děti, je metoda VOKS (Výměnný obrázkový komunikační systém), což je komunikace pomocí kartiček, další metodou je znakování. Náročná péče a potřeba intervence je u dítěte s atypickým autismem stejná jako u dětského autismu.

Cílem všech terapií je:

 • zlepšení komunikace
 • zlepšení sociálních dovedností
 • zlepšení chování a zmírnění některých nežádoucích projevů (všepronikající stereotypní chování, agresivita, sebezraňování atp.)
 • podpora ve vzdělávání (speciální školy, asistence,…)
 • celkové zlepšení kvality jedince a jeho rodiny
Typicky atypické chování – řazení hraček do nekonečné řady / Zdroj: redakceTypicky atypické chování – řazení hraček do nekonečné řady / Zdroj: redakce

Další informace ohledně autismu najdete v rozcestníkovém článku o autismu.

Vaše zkušenosti s autismem

Callamaika:…Pracovala jsem s autisty dost dlouhou dobu, těžko dávat diagnózy po internetu. Podle tvého popisu autismus neviděl ani z rychlíku. Řeč bych začala řešit po 3. roce. V tomto věku může kdykoli začít mluvit rovnou ve větách. Pokud se týče náladovosti a vzteku, prochází právě obdobím vzdoru, teprve se učí pracovat se svými emocemi. Hlavu vzhůru, bude hůř!…“ více v diskuzi Je to autismus? »

Martina.se píše:…Došla bych s ním za psycholožkou osobně - nedělat nic jen na dálku. Mimochodem, PAS je tolik druhů, že to nemusí znamenat vůbec nic - tedy ne druhů, ale možných projevů atd.....“ více v diskuzi Příznaky Autismu?»

Přečtěte si příběh maminky a jejího syna s atypickým autismem.

Heslo odborně zaštiťuje:

Psycholog
7.5.21 09:28

Klinickou psychologii jsem studovala pregraduálně v Praze na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, v roce 2003 jsem z klinické psychologie obdržela doktorát.

Od počátku pracovní kariéry se zaměřuji na práci s dětmi s odchylkami psychických funkcí a s atypickým chováním vznikajícím v důsledku neurovývojových poruch. V roce 2000 jsem založila občanské sdružení, Asociaci pomáhající lidem s autismem (APLA), neziskovou organizaci, která se v roce 2015 v souladu s nově platnou legislativou přetransformovala do Národního ústavu pro autismus, z.ú. (NAUTIS).

V instituci vedu Středisko diagnostiky a odborného poradenství a působím na pozici metodické ředitelky organizace. Věnuji se psychodiagnostice osob s podezřením na poruchu autistického spektra, poradensky pracuji s dětmi, jejich rodinami i dospělými s diagnózou autismu. Přednáším a publikuji. Napsala jsem dvě rozsáhlé monografie - Poruchy autistického spektra (Portál, 2006, 2012,2016) a učebnici vývojové psychologie (Portál, 2015). Jsem zakladatelkou informačního portálu AutismPort. Spolupodílím se na výzkumných projektech a grantech, jejichž cílem je léčba a zlepšení péče o lidi s poruchami autistického spektra v České republice.

Mezi mé profesní zájmy patří klinická a vývojová psychologie, dětská sexualita, sexualita osob s postižením, dětská kresba, popularizace vědy a kritického myšlení. V roce 2013 mě organizace Ashoka zvolila za členku mezinárodní sítě sociálních inovátorů a hybatelů společensky prospěšných změn. Jsem rovněž členkou Psychiatrické společnosti při České lékařské společnosti JEP, České mikrobiomové společnosti při České lékařské společnosti JEP a Českého klubu skeptiků Sisyfos.

NAUTIS

Váš příspěvek

Odesílám...

FAQ

Kdy lze autismus diagnostikovat a na koho se obrátit?

Autismus lze diagnostikovat zhruba od 18 měsíců věku dítěte. Konzultujte své obavy se svým pediatrem a poté se obraťte na specialisty jako je Národní ústav pro autismus nebo klinický psycholog.

Dá se autismus léčit?

Autismus je z vědeckého hlediska stále trochu záhada. Z pohledu medicíny žádné léky na uzdravení neexistují. Autistické rysy a chování se vhodnými metodami a terapiemi dají zmírnit, některé odezní s věkem (nervová soustava se vyvíjí nerovnoměrně) nejde to ale říct s určitostí. Hledejte cestu JAK svému dítěti pomoci se zlepšit.

Je autismus spojený s mentální retardací?

U nízkofunkčního autismu ano. Záleží na výši IQ a podle toho se stanovuje stupeň mentálního handicapu. Také záleží na míry autismu a měřitelnosti právě z důvodu autistických rysů.

Je každý autista geniální?

Vůbec ne. Někteří ale mají opravdový talent na určité vědomosti. Zejména u vysokofunkčního autismu nebo Aspergrova syndromu můžeme mluvit o častých nadání například v matematice, talentu na cizí jazyky atp. Není to ale pravidlo.

Je autismus dědičný?

Genetické dispozice se určitě musí zohlednit, nicméně to opět není 100% pravidlo. Dají se ale provést genetické testy.

Navrhněte změnu

Jaká informace podle vás chybí v hesle Atypický autismus u dětí: Čím se liší??

Mohlo by vás zajímat: