Tipy od lékařů a maminek, jak pečovat o předčasně narozené děti

Za předčasně narozené dítě je považováno takové, které se narodilo před ukončeným 37. týdnem těhotenství. Předčasně narozené děti vyžadují speciální péči odborníků a mnohdy prvních několik týdnů stráví v nemocnici na neonatologickém oddělení. Jak vypadá celková péče o nedonošené miminko?

Nedonošené malé miminko leží v inkubátoru na bříšku a maminka mu drží malou ručičku Počet předčasně narozených dětí se každý rok zvyšuje. Co je důvodem? Zdroj: Canva
+11

V Čechách se ročně narodí téměř 9 000 dětí příliš brzy. Jde přibližně o 8 % všech porodů. Pro jejich mámy, potažmo celé rodiny, jde o velmi traumatizující zkušenost. Pro miminka samotná je to mnohdy doslova boj o život. Stupeň péče pak závisí na tom, v kolikátém týdnu se miminko narodilo a kolik miminko vážilo.

Kdy je dítě nedonošené

Fyziologické těhotenství trvá 40 týdnů. Přichází-li miminko na svět před ukončeným 37. týdnem těhotenství, je považování za nedonošené. Následná péče se pak odvíjí od gestačního týdne, v jakém se miminko narodilo, a porodní hmotnosti.

Rozdělení nezralosti podle týdne těhotenství

 • lehká nezralost, 36.–37. týden těhotenství
 • střední nezralost, 32.–35. týden těhotenství
 • těžká nezralost, 28.–31. týden těhotenství
 • extrémní nezralost, pod 28. týden těhotenství

Rozdělení nezralosti podle hmotnosti

 • novorozenec s normální hmotností – nad 2 500 gramů
 • novorozenec s nízkou porodní hmotností – 1 500–2 500 gramů
 • novorozenec s velmi nízkou porodní hmotností – 1 000–1 500 gramů
 • novorozenec s extrémně nízkou porodní hmotností – pod 1 000 gramů
Miminko leží v porodnici na neonatologickém oddělení v inkubátoruPro předčasně narozená miminka je nejdůležitější šero a ticho. Zdroj: Canva

Proč dochází k předčasnému porodu

V mnoha případech se přesná příčina předčasného porodu nepodaří odkrýt. Obecně lze říci, že důvody, které vedou k předčasnému porodu, se liší podle týdne těhotenství.

 • Do 30. týdne je v až 80 % příčinou infekce plodu, jeho obalů, placenty. Ta vyvolá předčasnou děložní činnost, případně odtok plodové vody. Ve zbývajících případech jde o předčasné odloučení placenty (tzv. abrupce placenty), vysoký krevní tlak matky, preeklampsie, růstová retardace plodu (miminko je menší, než by mělo být).
 • Od 30. týdne těhotenství je příčinou předčasného porodu infekce pouze ve 20 – 30 % případů. Nejčastější příčinou je preeklampsie, těhotenská cukrovka a růstová retardace plodu.

Proč je tolik důležité absolvovat screening na preeklampsii

Těhotná žena sedí v posteli a drží si těhotenské bříškoPorodit, aniž by si žena užila těhotenské bříško je traumatizující. Zdroj: Canva

Kdy je miminko životaschopné

V Čechách je hranice životaschopnosti stanovena na 24. týden těhotenství a/nebo porodní hmotnost 500 gramů. To v praxi znamená, že od tohoto dne je novorozenci automaticky poskytnuta intenzivní péče a je zahájen „boj o jeho život“.

Napadá vás, co se děje, když do hranice pár dní chybí? Ani tyto děti nejsou bez šance na život. Česká neonatologie je na světové špičce a zdravotníkům se daří zachraňovat i miminka narozená pod hranicí životaschopnosti, v tzv. šedé zóně. Tím je myšleno rozmezí od 22. do 24. týdne. Vždy je to ale velmi individuální. Záleží nejenom na kondici miminka, na jeho „vůli žít“ – jinak se to říci nedá, existují miminka, která jsou od první sekundy opravdovými bojovníky – ale také na přání rodičů.

Pokud se miminko narodí pod hranici životaschopnosti, lékaři velmi individuálně promlouvají s rodiči. Obecně samozřejmě platí, že čím dříve miminko na svět přichází, tím větší riziko zdravotních komplikací je.

Nedonošené miminko v porodniciPředčasně narozená miminka potřebují speciální a intenzivní péči lékařů. Zdroj: Canva

Co chybí nedonošeným dětem

Čím dříve se miminko narodí, tím je riziko vážných zdravotních komplikací vyšší. Mnoho zdravotních komplikací vyplývá z nezralosti důležitých orgánů a systémů, včetně plic, srdce, zažívacího traktu, mozku, imunitního systému a očí.

Lékařská péče má za cíl pomoci dětem, které se narodily předčasně, aby dosáhly podobného růstu a vývoje, jako by se vyvíjely v přirozeném prostředí maminčiny dělohy. Zdravotníci musí rozpoznat a sledovat zvláštní potřeby předčasně narozeného děťátka, aby mohli poskytnout tu nejlepší odpovídající péči a podporu do doby, než dítě dosáhne zralosti nejdůležitějších tělesných funkcí.

To, jestli se miminko, které přichází na svět dříve než byl původní plánovaný termín, bude potýkat se zdravotními komplikacemi, je velmi individuální.

Záleží na mnoha faktorech:

 • Na podmínkách, za jakých miminko přichází na svět.
 • Nejde jen o to, v jakém týdnu těhotenství, ale roli hraje například i to, kde se miminko narodí – tedy to, jak rychle je miminku poskytnuta odborná péče.

Přečtěte si také příběh redaktorky Petry, která porodila kilové miminko.

Maminka sleduje malém nedonočené miminko v inkubátoruInkubátor je pro miminko něco jako „dopékací trouba“. Proč je důležitý? Zdroj: Canva

Péče o nedonošená miminka

V České republice máme 3 stupně pracovišť, které pečují o ta nejmenší miminka.

I. stupeň péče o nedonošené děti

To jsou všechny městské porodnice s novorozeneckým oddělením, kde se starají o děti narozené v termínu a také o novorozence lehce nezralé, tedy ty, kteří se narodí po 35. týdnu těhotenství.

II. stupeň péče o nedonošené děti

To jsou tzv. centra intermediární péče. Na těchto pracovištích je poskytována péče novorozencům narozeným od 31. týdne těhotenství. Tato péče zahrnuje možnost ventilační podpory novorozence, podání infuzní výživy a vyžaduje speciálně vyškolený personál.

III. stupeň (nejvyšší) péče o novorozence

Ty nazýváme pojmem perinatologická centra intenzivní péče. Je jich celkem 12 a nacházejí se většinou při lékařských fakultách. Tady se starají již o těhotnou ženu s rizikovým těhotenství, u které hrozí předčasný porod. Samotné neonatologické oddělení má plně vybavenou jednotku intenzivní péče pro novorozence. Právě v těchto centrech dokážou zdravotníci zachránit i ta nejmenší miminka.

Maminka v porodnici drží rukama malé nožičky miminkaDoteky jsou důležité – platí to také u předčasně narozených miminek. Zdroj: Canva

Jak funguje inkubátor pro děti

Znáte ty povídačky o tom, jak se za časů našich prababiček nedonošená miminka dopékala v troubě? Dnes už naštěstí takovéto pokusy dělat nemusíme.

První inkubátory spatřili světlo světa koncem 19. století. Byly to skutečně jakési „vyhřívané domečky“. Dnešní inkubátory jsou složité a velmi drahé přístroje. Zajistí termoneutrální prostředí, což znamená, že miminko zahřejí, ale zajišťují i řadu dalších úkonů (např. trvalá kontrola kožní teploty dítěte, vážení, polohování atd.). Inkubátor dále zajistí potřebnou vlhkost.

Jakou péči dostávají miminka v inkubátoru?

V bříšku bylo ticho a šero. Proto se také dětem v inkubátoru snaží personál co nejvíce dopřát právě ticha a šera. Inkubátory jsou přikryté přehozem, žaluzie na oddělení staženy. S tichem je to trochu těžší. Zajištění klidného a tichého prostředí je jedním z nejobtížnějších úkolů personálu na neonatologiích. Monitory, dávkovače infúzních roztoků, inkubátory, dýchací přístroje a řada dalších přístrojů. To vše způsobuje hluk. K tomu se v relativně omezených prostorách oddělení pohybuje velké množství sestřiček, lékařů, sanitářek a také rodičů.

Zatím nesplněným přáním všech perinatologických center v ČR je výstavba takových oddělení, které umožní co nejtěsnější, nejčasnější a ideálně trvalý kontakt matky s nedonošeným dítětem (event. i otce) a jejich dlouhodobá přítomnost na společném pokoji. Právě takovýto způsob péče praktikují na severu Evropy, nazývá se NIDCAP, a podle všeho je pro děti velkým přínosem. Snad i u nás brzy nastane chvíle, kdy se o předčasně narozená miminka starají zejména rodiče již od prvních chvil po příchodu na svět.

Víte, proč miminka v inkubátoru dostávají háčkované chobotničky?

REKLAMA

Pampers Preemies –⁠ plenky pro miminka do dlaně

Nevypadá to, ale i zvuk lepítka u plenky může miminko rušit. Proto existují plenky speciálně vyvinuté pro předčasně narozené děti. Ty jsou přizpůsobeny nejen velikostí a jemností materiálu, ale také tím, že mají tiché rozepínání zipů.

Chci vědět víc
Pampers Preemies –⁠ plenky pro miminka do dlaně

Kdy pustí nedonošené děti domů

Aby mohl nastat onen den D, na který každá máma předčasňátka myslí, musí být splněno několik kritérií. V zásadě jde říci, že většina dětí je z porodnice propuštěna kolem termínu porodu.

V každém případě může ale miminko jít domů pouze v případě, že:

 • dosáhlo alespoň 36. gestačního týdne,
 • je termostabilní, umí udržet tělesnou teplotu,
 • umí se samo, s pomocí maminky, nakrmit – dokáže přijmout celou dávku mléka buď z prsu matky nebo z lahvičky,
 • má stabilizovaný nález na očním pozadí (toto pouze u dětí narozených před 32. týdnem těhotenství).
Miminko s podporou dýchání u tatínka.Klokánkování je prospěšné. Tady se může zapojit i tatínek. Zdroj: Canva

Proč se někdy podávají kortikoidy?

Nezralým novorozencům hrozí tzv. syndrom dechové tísně. Lékaři ale dokážou předem riziko této komplikace snížit, pokud vědí, že miminko přijde na svět předčasně. V případě, že hrozí reálné riziko předčasného porodu, lze ženě aplikovat dávku tzv. kortikoidů, které urychlí dozrání plic miminka.

Jak fungují kortikoidy

Plíce v termínu narozených dětí produkují látku, která se nazývá surfaktant, díky které mohou dýchat. Surfaktant pokrývá plicní sklípky, udržuje je rozšířené, a tím usnadňuje dýchání. Předčasně narozené děti ale mají po porodu této látky málo. Dýchání je pro ně proto velmi namáhavé. A právě tento stav odborníci nazývají syndrom respirační tísně. Ten se léčí řízenou ventilací, tzn. dechovou podporou miminka, a podáváním surfaktantu přímo do plic. Syndrom respirační tísně postihuje přibližně 85 – 90 % předčasně narozených dětí s porodní hmotností do 1 kg. Vyskytnout se ale může i u novorozenců s vyšší porodní váhou.

Kdy se těhotné aplikují kortikosteroidy

Riziko vzniku syndromu respirační tísně výrazně snižuje antenatální (=před porodem) injekční podání kortikosteroidů. To je indikováno u žen mezi 24. a 33. týdnem těhotenství, u kterých hrozí předčasný porod. K podání kortikosteroidů se přistupuje pouze v případě jasných příznaků hrozící předčasného porodu – zvýšená děložní činnost, výrazné zkracování děložního čípku, předčasný odtok plodové vody, preeklampsie atd. Současně s podáváním kortikosteroidů se lékaři snaží dále předčasnému porodu zabránit, například podáváním tokolytik (látky, tlumící děložní stahy). I nedokončené podání kůry kortikosteroidů má pozitivní účinek na plíce novorozence.

Maminka krmí mlíčkem z lahvičeky nedonošené miminko v porodiciAby miminko mohlo odejít z porodnice, musí se umět samo „najíst“. Zdroj: Canva

Zkušenosti čtenářek eMimino.cz

Ahoj, taky jsem porodila předčasně a všechno dobře dopadlo. Trvá to trošku déle (vypiplat si miminko) než normálně, ale uvidíš sama, že všechno bude fajn…Držím palečky a buďte stateční…
Zažila jsem na vlastní kůži. Také jsem z běžné kontroly na gyndě jela rovnou na porodní sál - jenže v 27. týdnu těhotenství a s tlakem 185/125. Andulka se narodila s váhou 870 gramů. To, co jsme prožívali následující týdny, by bylo na knížku a nebudu to tu rozvádět. Andulka byla v nemocnici 11 týdnů, z toho 8 v inkubátoru. Byla to po všech stránkách nejnáročnější část mého života. Dneska je jí 19 měsíců a díky Bohu je naprosto v pořádku (už to ťukám: ťuk, ťuk, ťuk).
Mám dvojčata (kluky) narozené 29+4 a vše dopadlo dobře. Dnes je jim rok a půl a jsou to pěkní raráškové. Neboj, všechno bude dobré, opravdu jsou to bojovníci, ty naši prckové. :hug:
Rodila jsem 29+4. Byla jsem z toho vyplašená, vystrašená, ale doktoři malýho vypiplali v inkubátoru a teď mu jsou dva a každý doktor mu hádá nejmíň tři. Je obrovskej, silnej, jen trochu vývojově opožděnej v hrubý motorice - chodí teprve 4 měsíce. Ale to nevadí, já s nikým nesoutěžím :lol:
Já rodila první dítě ve 29. týdnu. Vážil 1 850 gramů, takže macek. Všechno OK, bez problémů. Sám dýchal, všechno vyvinuté, po 6 týdnech jsme valili domů. Teď mu je 16 a je to puberťák, jak má být. Dneska je tolik lékařských možností!

Příběhy ze života

Přečtěte si vtipné rodičovské zážitky, příběhy seznámení, průběh těhotenství, narození miminka nebo bolestná loučení. Napište i vy svůj příběh.

Nejnovější příběhy

Znáte někoho, komu se narodilo miminko příliš brzy?

Hlasovalo: 204

Diskuze o tomto tématu:

Téma Reakcí

Předčasný porod ve 27 tt

5.5.22 12:49
105

Předčasný porod (do 30tt) s IUGR

12.4.22 22:21
49

Přibírání předčasně narozených dětí

8.1.22 21:02
2

Předčasně narozené děti a Vojtova metoda

1.1.22 17:18
39

Maminky předčasně narozených děti

Anonymní
1.1.22 16:47
23

Nedonošené miminko

Anonymní
1.1.22 16:46
14456

Předčasně narozené miminko a přibírání

9.5.21 21:55
11

Kolik MM vám vypil nedonošenec

16.4.21 19:56
25

Předčasně narozená miminka - klokánkování

6.4.21 13:29
2

Předčasný porod a nízká váha miminka

18.2.21 19:38
12

Vývoj nedonošených dětí

14.2.21 07:28
13

Předčasně narozené děti - přemýšlíte o dalším?

3.4.20 22:25
15

Předčasně narozená miminka

2.1.20 17:08
247

Souhlasíte s hranicí životaschopnosti předčasně narozených mimine

Anonymní
26.12.19 19:02
32

Nedonošeňátka - probíhající 36. tt

3.9.19 19:18
6

Porod v 24tt, je tu někdo v takové situaci? :/

29.7.19 02:25
32

Kdy propouští po předčasném porodu?

2.7.19 12:59
8

Hledám maminku, která porodila ve 30. týdnu

26.6.19 08:00
7

Porod po 25. týdnu těhotenství

Anonymní
19.8.18 07:50
67

Vývoj předčasně narozených dětí...

26.7.18 11:30
8

Vývoj nedonošeného miminka

23.10.17 21:29
6

Nedonošenec hodně přibírá

11.10.17 17:21
8

Předčasně narozené mimčo

11.3.16 13:34
69

Co už umí vaše nedonošeňátko (redukovaně 1 rok)

1.2.16 11:53
2

Předčasně narozené dítě a špatné plíce

29.8.15 21:51
8

Předčasně narozené dítě

23.3.15 18:58
31

Predčasně narozené miminko, co teď?

17.5.14 20:22
25

Znamení horoskopu a předčasně narozené děti

19.8.13 23:45
16

Kritéria pro propuštění z porodnice

1.10.12 09:32
12

Předčasně narozené děti s nízkou porodní váhou

21.11.10 11:27
9

Předčasně narozené děti, máte zušenost

1.6.10 15:06
12

FAQ

Kdy je porod považován jako předčasný?

Normální těhotenství trvá 40 týdnů. Za předčasný je považován taková porod, který proběhne dříve než v 38+0 týdnu těhotenství.

Jaká je hranice životaschopnosti miminka?

Ta je v Čechách dána na 24. týden. Bez šance ale nejsou ani děti narozené pod touto hranicí.

Musí předčasně narozené miminko do inkubátoru?

Ano, velmi brzy narozená miminka (to znamená ty, které na svět přichází před 32. týdnem) do inkubátoru musí.

Kdy půjde předčasně narozené miminko domů?

To je velmi individuální. Většinou se tak stane kolem původního termínu porodu. Nicméně záleží na mnoha faktorech.

Zdroje

 1. Autor: American Academy of Pediatrics , Název: Caring for a premature baby: What parents need to know , Rok vydání: 2019 , Vydavatel: AAP , Zdroj: https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/preemie/Pages/Caring...
 2. Autor: American College of Obstetricians and Gynecologists , Název: Extremely preterm birth , Rok vydání: 2021 , Vydavatel: ACOG , Zdroj: https://www.acog.org/womens-health/faqs/extremely-preterm-birth?utm_source=re...
 3. Autor: Centers for Disease Control and Prevention , Název: Premature birth , Rok vydání: 2021 , Vydavatel: CDC , Zdroj: https://www.cdc.gov/reproductivehealth/features/premature-birth/index.html
 4. Autor: March of Dimes , Název: Preterm labor & premature birth , Rok vydání: 2022 , Vydavatel: March of Dimes , Zdroj: https://www.marchofdimes.org/complications/preterm-labor-and-premature-baby.aspx

Navrhněte změnu

Jaká informace podle vás chybí v hesle Jak pečovat o předčasně narozené děti??