Kalkulačka nástupu na mateřskou

Vypočítejte přesné datum, kdy vám začne mateřská dovolená.

Spočítat nástup na mateřskou

Jak lze využít příspěvek na péči

Příspěvek na péči (dříve zvaný na bezmocnost či nemohoucnost) je pravidelná sociální dávka, která pomáhá zvládnout péči o osobu potřebující pomoc. Příspěvek částečně pokrývá vynaložené náklady na péči, na asistenta, dětský domov, poskytovatele sociální péče či hospic. Podle věku a stupně závislosti osoby se vyměřuje výše příspěvku. Nárok na příspěvek není závislý na příjmech.

Žena pomáhá dítěti na vozíku, které sedí za stolem. Za jakých podmínek dosáhnete na příspěvek na péči? Zdroj: Canva
+5

Kdo může žádat o příspěvek na péči

Příspěvek na péči upravuje zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a je určený všem od jednoho roku věku, kteří kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebují pomoc při zvládání základních životních potřeb. Těch se stanovilo celkem 10.

Jsou to konkrétně tyto potřeby:

 • mobilita – vstát z postele a ulehnout do ní, usedání, chůze,
 • orientace – zrak a sluch,
 • komunikace – dorozumět se řečí nebo písmem,
 • stravování – najíst se a napít, dodržovat dietní režim,
 • oblékání a obouvání – vybrat si vhodné oblečení a obuv, samostatně se obléknout a svléknout,
 • tělesná hygiena – mytí rukou, sprchování, čištění zubů, atd.,
 • výkon fyziologické potřeby – samostatně si dojít na WC, vyprázdnit se a provést následnou hygienu,
 • péče o zdraví – dodržování předepsaného léčebného režimu (braní léků, měření tlaku, píchání inzulínu),
 • osobní aktivity podle věku - hrát si s dětmi, scházet se s přáteli, používat MHD,
 • péče o domácnost (u osob starších 18 let) – nakoupit si jídlo a základní domácí potřeby, nakládat s penězi, nosit nákup.

Pokud dítě/osoba není schopna se postarat o 3 a více těchto potřeb, dosáhne na příspěvek na péči.

Žena pomáhá muži na vozíčku v obyváku. Výše příspěvku na péči.Výše příspěvku se odvíjí od věku – děti dostávají příspěvek vyšší. Zdroj: Canva

Jaká je výše příspěvku

Příspěvek se poskytuje ve čtyřech stupních závislosti na dalším člověku, od čehož se pak odvíjí výše příspěvku. Ve chvíli, kdy se člověk není schopný postarat o 3 a více z těchto potřeb, měl by mít nárok na příspěvek o péči.

Čím více potřeb si člověk není schopný zajistit sám, tím vyšší je jeho stupeň závislosti a také výše příspěvku. O tom však rozhoduje věk – děti dostávají vyšší příspěvek na péči než dospělí nad 18 let.

Výše příspěvku na péči o osoby do 18 let


Počet kritérií Stupeň závislosti příspěvek na péči měsíčně
3 stupeň I - lehká závislost 3 300 Kč
4-5 stupeň II - středně těžká závislost 6 600 Kč
6-7 stupeň III - těžká závislost 13 900 Kč
8-9 stupeň IV. - úplná závislost 19 200 Kč

Výše příspěvku na péči o osoby nad 18 let


Počet kritérií Stupeň závislosti příspěvek na péči měsíčně
3-4 stupeň I - lehká závislost 880 Kč
5-6 stupeň II - středně těžká závislost 4 400 Kč
7-8 stupeň III - těžká závislost 12 800 Kč
9-10 stupeň IV. - úplná závislost 19 200 Kč

Kdo může péči poskytovat

 • Osoba blízká (jeden z rodičů, manželka, bratr apod.),
 • asistent sociální péče,
 • poskytovatel sociálních služeb (třeba domov seniorů, pečovatelská služba apod.),
 • dětský domov,
 • hospic,
 • zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Jak dostat příspěvek na péči

Celou žádost vyřídíte na Úřadě práce, konkrétně na své krajské pobočce, která závisí na místě trvalého bydliště. Potřebujete vyplněný formulář Žádost o příspěvek na péči, který pošlete poštou nebo na pracovní úřad doručíte osobně.

Osobní doručení bývá často nejlepším řešením, protože vám může ušetřit spousty hodin čekání. Úředník nebo úřednice vám na místě alespoň hned poradí, jak formulář správně vyplnit, případě vám řekne, kde jste udělali chybu. Žádost můžete poslat i přes datovou schránku s platným elektronickým podpisem.

Kromě žádosti se pak posuzuje i zdravotní dokumentace, zdravotní stav a výsledky sociálního šetření. To provádí sociální pracovník z příslušného úřadu práce, který posuzuje kvalitu života ve vašem přirozeném sociálním prostředí.
Pracovní úřad vás pak může kdykoliv přijít domů zkontrolovat. Jde mu především o to, jestli pomoc poskytuje ten, kdo byl uvedený v žádosti, jestli pomoc odpovídá stupni závislosti a jestli je pečující osoba zdravotně způsobilá.

Pokud se stane, že vám úřady příspěvek na péči nepřiznají, nebo máte pocit, že byste měli dostávat vyšší částku, nebojte se podat odvolání. To můžete podat do 15 dnů od rozhodnutí úřadu práce, který ho vydal.

Postižené dítě ve vozíčku se hraje s hračkami, které má před sebou. Příspěvek na péči.Pokud pečujete o zdravotně postižené dítě ve věku od 4 do 7 let, můžete zažádat o zvýšení příspěvku. Zdroj: Canva

Jak zažádat o zvýšení příspěvku?

Pokud příspěvek na péči nestačí na pokrytí nákladů, můžete podat Žádost o zvýšení příspěvku. Pokud úředníci uznají váš nárok, příspěvek na péči se zvýší o 2 000 Kč měsíčně.

Zvýšit příspěvek na péči lze pouze u osoby do 18 let věku. Navíc je potřeba splnit jednu ze dvou podmínek:

1. oprávněná osoba má nízký příjem (nezaopatřené dítě do 18 let věku nebo rodič o něj pečující) – to znamená, že čistý měsíční příjem oprávněné osoby/rodiny je nižší než dvojnásobek životního minima;

2. pečujete o zdravotně postižené děti od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost).

Na zvýšení příspěvku na péči nemáte nárok, pokud:

 • dítěti náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče,
 • dítěti nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek,
 • dítě je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež.

Změna příspěvku na péči

Během období, kdy pobíráte příspěvek na péči se může stát, že se vám zdravotní stav zhorší. V tom případě můžete kdykoliv požádat o změnu výše příspěvku tak, že podáte písemný návrh prostřednictvím speciálního formuláře. Formuláře najdete taky na svém úřadě práce, kde vám také se vším poradí.

Dva pomocníci pomáhají žene na vozíčku s nastupováním do auta. Příspěvek na péči.Znáte všechny novinky pro rok 2022? Zdroj: Canva

Aktualizace pro rok 2022

Kromě navýšení příspěvků na péči se zvýšily také další dávky nebo příspěvky na zvláštní pomůcky, jako jsou schodišťové plošiny. Nově o ně mohou žádat i lidé s diagnózou těžké demence. Novinkou je také příspěvek až do výše 200 000 Kč na speciální vozidlo pro pacienty s těžkou poruchou autistického spektra.

Praktická změna se týká také kartičky pro osoby s dlouhodobým zdravotním omezením. Jakmile totiž skončí platnost karty, nebude se muset znovu hodnotit zdravotní stav postiženého, ale automaticky se vydá karta nová. V oblasti nemocenských, tzv. otcovských dávek, proběhla důležitá změna, kdy se ze 7 dnů prodloužily na 14, a to pro všechny nemocensky pojištěné rodiče. Pokud je v šestinedělí novorozenec v nemocnici, druhý pečující si může vybrat, jestli si otcovskou dávku vyčerpá hned po narození dítěte, nebo až poté, co v rámci šesti týdnů přijede z nemocnice domů.

Nově při péči o dítě mohou čerpat i blízcí příbuzní dítěte, se kterým nejsou ve společné domácnosti. Nastávají i změny podmínek pro přiznání ošetřovného pro dlouhodobě nemocné. Požádat o dávku můžete nyní už po čtyřdenním pobytu (například v hospicu), nikoliv až po sedmi dnech, jako to bylo doteď. Zvyšují se také příspěvky za pěstounskou péči, a to nejen v případě té přechodné, ale i dlouhodobé. A dobrou zprávou na závěr je, že se zvýšily platy zdravotníkům a sociálním pracovníkům.

Maminka s postiženou holčičkou.Jaké zkušenosti mají maminky z eMimina? Zdroj: Canva

Zkušenosti čtenářek eMimino.cz

Ano, tento příspěvek není závislý na jiných příjmech. Vyřizuje se na úřadě práce. Tiskopisy lze stáhnout na netu. Pak Vás čeká kolečko po doktorech- musíte veškerou dokumentaci předat ošetřujícímu res. registrujícímu pediatrovi a toho pak sociálka vyzve k vypracování jakéhosi shrnutí. Pak se pozastaví řízení a vše se postoupí posudkovému lékaři na sociálce. Pak se znovu obnoví řízení a přijde Vám vyrozumění. U nás to celé trvalo přes tři měsíce. Po roce znovu celé dokola a naposled nám to přiklepli na 2 roky - máme tedy jinou diagnozu.
Já pracuju v soc. zařízení, kde máme mentálně postižené klienty a tak půlka má jako opatrovníka starostu obce, kde mají trvalý pobyt. Je to běžné u lidí, který nemají žádný příbuzný.
Jakmile se prispevek na peci pobira a neni odebran, tak se vyplaci. Jedina vyjimka je pobyt v nemocnici. Prispevek se vyplaci pecujici osobe.

Příběhy ze života

Přečtěte si vtipné rodičovské zážitky, příběhy seznámení, průběh těhotenství, narození miminka nebo bolestná loučení. Napište i vy svůj příběh.

Nejnovější příběhy

Měli jste při žádosti o příspěvek na péči problémy?

Hlasovalo: 7

Mohlo by vás zajímat:

Diskuze o tomto tématu:

Téma Reakcí

Příspěvek na péči - nárok a vyplácení

5.4.22 16:36
7

Příspěvek na péči - senior

Anonymní
2.4.22 13:40
16

Příspěvek na péči

21.2.22 10:45
184

Příspěvek na péči kvůli babičce

31.12.21 07:38
32

Příspěvek na péči u dítěte s cukrovkou

Anonymní
18.3.21 17:47
32

Příspěvek na péči a hospitalizace

30.10.20 23:26
23

Domácí péče o postiženého seniora

10.4.20 22:49
50

Žádost o příspěvek na péči

18.2.20 15:37
196

Příspěvek na péči - mám nárok?

4.9.19 12:34
9

Příspěvek na péči a výživné

5.8.19 09:40
28

Příspěvek na péči - odvolání - účast na jednání posudkové komise

29.5.19 01:01
7

Příspěvěk na péči o dítě

24.5.19 11:16
91

Příspěvek na péči - babička

5.4.19 12:52
132

Příspěvek na péči - žádost a dotazy

15.9.18 19:33
98

Máme šanci na příspěvek na péči o dítě

22.6.18 18:17
7

Příspěvek na péči o osobu a ČID

24.1.18 12:38
15

Příspěvek na péči - přešetření

21.11.17 21:30
4

OČR na 10leté dítě?

Anonymní
10.11.17 15:13
22

Příspěvek na péči - sociální šetřeni

25.10.17 19:22
106

Už vám přišel příspěvek na péči?

19.9.17 12:26
316

Komu došel Příspěvek na Péči?

4.5.17 21:09
9

Nárok na příspěvek na péči

31.12.15 20:44
33

Příspěvek na péči druhý stupeň, samoživitelka

11.9.15 18:35
9

Autismus příspěvek na péči

11.1.15 21:27
9

Už Vám dorazil příspěvek na péči?

13.11.14 08:21
9

Neschválení příspěvku na péči

5.9.14 11:57
9

Příspěvek na péči - kdy přijde?

23.11.13 02:32
71

Příspěvek na péči - kdy zažádat?

12.10.12 14:03
52

FAQ

Kdo může žádat o příspěvek na péči?

Příspěvek na péči upravuje zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a je určený všem od jednoho roku věku, kteří kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebují pomoc při zvládání základních životních potřeb.

Jaká je výše příspěvku?

Příspěvek se poskytuje ve čtyřech stupních závislosti na dalším člověku, od čehož se pak odvíjí výše příspěvku. Ve chvíli, kdy se člověk není schopný postarat o 3 a více z těchto potřeb, měl by mít nárok na příspěvek o péči.

Kdo může péči poskytovat?

Osoba blízká (jeden z rodičů, manželka, bratr apod.), asistent sociální péče, poskytovatel sociálních služeb (třeba domov seniorů, pečovatelská služba apod.), dětský domov, hospic, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Jak zažádat o příspěvek na péči?

Celou žádost vyřídíte na Úřadě práce, konkrétně na své krajské pobočce, která závisí na místě trvalého bydliště. Potřebujete vyplněný formulář Žádost o příspěvek na péči, který pošlete poštou nebo na pracovní úřad doručíte osobně.

Jak zažádat o zvýšení příspěvku?

Pokud příspěvek na péči nestačí na pokrytí nákladů, můžete podat Žádost o zvýšení příspěvku. Pokud úředníci uznají váš nárok, příspěvek na péči se zvýší o 2 000 Kč měsíčně. Zvýšit příspěvek na péči lze pouze u osoby do 18 let věku.