na přehled Encyklopedie

Rizikové těhotenství

V těhotenství se občas objeví rizika, která mohou narušit buď průběh těhotenství nebo vývoj plodu. Ženy s rizikovým těhotenstvím mají proto zavedený jiný režim. Rizikové těhotenství má opravdu mnoho příčin, v tomto článku tedy najdete ty nejběžnější.

Nemusíte se bát, lékař na pravidelných gynekologických prohlídkách případné vady odhalí včas. Dnešní moderní medicína je navíc natolik vyspělá, že vás i miminko udrží zdravé.

Dědičná predispozice matky


Do této skupiny patří matky, které mají v rodině různé dědičné syndromy – jedná se třeba o Downův syndrom, Cri du chat syndrom a podobné. Může být ale přítomen gen i pro menší vývojové vady.

Pokud jste si vědoma své genetické zátěže, lékař vám provede genetické testy již v době, kdy těhotenství teprve plánujete. Výsledky testů vám pak ukážou míru rizika výpočtem z dodaného rodokmenu rodičů. Jedná se o procentuální riziko vzniku postižení plodu nemocí, která se v rodině dědičně vyskytuje. Pokud je riziko příliš velké, genetická laboratoř pak rodičům dá doporučení, jak se ohledně těhotenství dále chovat. Jaká další vyšetření v těhotenství vás čekají?

Věk matky

Čím později matka dítě čeká, tím je vyšší riziko vzniku různých syndromů a vývojových vad, které se v rodině nikdy nevyskytovaly. Je-li vám tedy 35 let a výše, lékař vás během těhotenství pošle na vyšetření plodové vody. Z té pak vyšetří genetickou informaci plodu. Pokud nějaké vady zjistí, jako matka máte právo na ukončení těhotenství, a to i v jeho pozdější fázi.

Vyšší věk také může způsobit vyšší riziko vzniku rozštěpů. Proto jsou důležitá ultrazvuková vyšetření, při kterých lékař kontroluje končetiny, obličejovou část, pohlavní orgány a podobně.

Potrácející ženy


Tyto ženy nemusí mít problém s oplodněním, mají ale problémy s donošením dítěte. Opakují se u nich spontánní potraty, jejichž příčina nemusí být zřejmá.

Tyto matky pak mají zavedený speciální režim, během kterého musí být hlavně v klidu a to jak fyzickém, tak psychickém.

Ženy s chronickým onemocněním


Chronické onemocnění různých orgánových soustav se může během těhotenství zhoršit. Proto vás čekají konzultace jak s gynekologem, tak i s lékařem, u kterého se žena s daným onemocněním léčí. Jedná se o cukrovku, chronické onemocnění ledvin, onemocnění srdce (chlopňové vady, nedomykavost chlopní apod.)

Ženy s Rh faktorem negativním


Rh faktor lékař určuje, stejně jako systém ABO, při vyšetření krve. Oba tyto systémy musí znát před tím, než vám podá krevní transfuzi. Pokud by se do těla totiž dostala krev jiného systému, došlo by k těžkému poškození organismu. Kromě skupiny 0 na sobě nesou ostatní skupiny krve protilátky proti ostatním skupinám. Při kontaktu s jinou skupinou pak vyvolají imunitní reakci.

U faktorů Rh je situace prakticky totožná. Pokud má člověk faktor Rh pozitivní, znamená to, že má na červených krvinkách protilátky. Jedinci s Rh negativním faktorem tyto látky na povrchu červených krvinek nemají.

Pokud má otec dítěte faktor Rh pozitivní a matka Rh negativní, bude dítě s 75% pravděpodobností Rh pozitivní, protože tato pozitivita je dominantním znakem. Tato inkompatibilita mezi matkou a dítětem je ale poměrně nebezpečná pro druhé dítě. Stačí malé množství krve, které se například při porodu dostane do kontaktu s matčinou krví. Ta si pak vytvoří proti Rh pozitivnímu faktoru protilátky. První dítě je tedy zdravé a jiný faktor matky na něj nemá vliv.

Jiná situace je ale u druhého těhotenství, pokud má plod také faktor Rh pozitivní. Proti tomuto faktoru je totiž matka z minulého těhotenství imunizovaná (jedná se o proces, který je vlastně totožný s očkováním), má proti němu vytvořené protilátky, kterými pak plod během těhotenství poškozuje.

Pokud se tedy narodí matce Rh negativní pozitivní dítě, dostává injekci, která brání tvorbě protilátek. Tím lékař zajistí, aby se dalšímu dítěti nic nestalo.

Psychická pohoda


Vlivem hormonů se v průběhu těhotenství vaše psychika různě mění. Můžete být být více radostná, optimisticky naladěná a veselá. Nebo naopak více hysterická, úzkostná,můžete mít také slabé deprese. Všechny tyto nálady pak mají vliv na plod. Pokud ale úzkost, strach a deprese přerostou určitou mez, mohou plod negativně ovlivnit.

Pokud tedy máte velké výkyvy nálad nebo stavy depresí a úzkosti, svěřte se s těmito obtížemi svému lékaři.

Diskuse o tomto tématu:

Váš příspěvek
Jaká informace podle vás chybí v hesle
"Rizikové těhotenství"?