Sociální dávky srozumitelně - vysvětlivky

Přijdou vám zákony psané cizí řečí? eMimino.cz vám srozumitelně vysvětlí rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou, co je vyměřovací základ nebo životní minimum a další záhady mezi sociálními dávkami. Abyste se snadno orientovali a věděli, na co máte nárok.

Pojmy v našem slovníčku jsou seřazené v abecedním pořadí. Shrnují velmi stručně základní informace. Podrobné vysvětlivky najdete v jednotlivých heslech encyklopedie nebo vám je podají na Úřadě práce.

Blízká osoba

Jednoduše příbuzní. Za osoby blízké se považují manželé a registrovaní partneři, nesezdaní partneři dlouhodobě žijící spolu; dále děti, rodiče, sourozenci, švagr nebo švagrová, zeť či snacha, rodiče manžela/partnera. Pro dítě je osobou blízkou také manžel jeho matky, i když není jeho otec. V trestním právu je osoba blízká i adoptivní rodič a adoptivní dítě.

Čistý příjem

Peníze, které dostanete na účet nebo složenkou. Zaměstnavatel vám dává plat například 36 200 Kč, ale odvádí za vás daně, sociální a zdravotní pojištění - vám tedy na účet přijde čistý příjem 27 tisíc Kč.

Pokud podnikáte, čistý příjem jsou peníze zbylé po zdanění a zaplacení pojištění.

Důchodové pojištění

Součástí sociálního pojištění. Pokud ho máte uhrazené, máte nárok na starobní (klasický důchod), předčasný starobní, invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký důchod.

Zaměstnanci ho mají automaticky uhrazený, protože zaměstnavatel za ně platí zálohy. Osoby samostatně výdělečně činné si musí platit sociální pojištění.

Za studenty, důchodce a maminky na rodičovské ho hradí stát.

Existenční minimum

Existenční minimum je hranice, která ukazuje, kolik korun potřebuje člověk k přežití. Tuto částku určuje stát a na rozdíl od životního minima je jednotná - v současnosti je to 2 490 Kč. Podle existenčního minima člověka se počítají případné dávky v hmotné nouzi - úředníci rozhodují, zda člověk dosáhne na vyšší dávky (počítané podle životního minima), nebo na nižší (podle existenčního minima).

Hrubá mzda / hrubý příjem

Zaměstnavatel vám musí váš plat nejprve zdanit. Tím dostane hrubou mzdu. Z ní ještě odečte sociální a zdravotní pojištění - to je váš čistý příjem, který dostanete na účet nebo na složenku.

Mateřská vs. rodičovská

Mateřská = peněžitá pomoc v mateřství. Jde o dávku, která se počítá z vaší mzdy. Pokud jste studentka, nepracovala jste, nemáte na ni nárok a po porodu rovnou začínáte čerpat rodičovský příspěvek. Na ten má nárok každá matka (případně ho může čerpat otec).

Násobek životního minima

Příklad: Manželé s novorozencem mají příjem 20 tisíc, podle státu je jejich životní minimum 9 380 Kč. Chtějí zažádat o porodné, na které má nárok domácnost, jejichž příjmy jsou nižší než 2,7násobek životního minima. Výpočet je tedy 9 380 Kč x 2,7 = 25 326 Kč. Jejich příjem je nižší než výsledek 25 36 Kč, proto mají na porodné nárok.

Nemocenská /nemocenské pojištění

Automaticky vám ho hradí zaměstnavatel, takže pak máte nárok na nemocenskou, ošetřovné člena rodiny, podporu v nezaměstnanosti nebo mateřskou. To znamená, že když nemůžete pracovat, dostáváte od státu alespoň náhradu mzdy.

Pro osoby samostatně výdělečně činné je nemocenské pojištění nepovinné.

Nezaopatřené dítě

Nezaopatřené dítě je dítě, které

 • ještě nedokončilo základní školu (což je povinná školní docházka) nebo
 • je mu méně než 26 let a studuje učiliště, střední nebo vysokou nebo vyšší odbornou školu a dále nebo
 • je mu méně než 26 let a je zdravotně postižené,

Nezaopatřené dítě se řeší, když žádáte o příspěvek na bydlení, pohřebné nebo sirotčí důchod.

Normativní náklady

Státem určená hranice, kolik běžně stojí život (nájem, energie atd.). Rozhoduje přitom velikost města a počet osob. Podle normativních nákladů se posuzuje například výše příspěvku na bydlení.

Ošetřovné

Ošetřování člena rodiny (OČR), přezdívá se mu „paragraf na dítě“. Jde o dávku, na kterou máte nárok, pokud vám nemoc člena rodiny brání v práci (například nemáte hlídání nemocného dítěte). Podmínkou je, abyste si platila nemocenské pojištění (pokud jste zaměstnaná, dělá to automaticky váš zaměstnavatel).

Více v diskuzi Jak funguje paragraf na dítě »

OBZP

Osoba bez zdanitelných příjmů. Má trvalý pobyt v ČR a nemá příjmy, povinně si musí platit zdravotní pojištění (v roce 2021 tedy posílá 2 052 Kč měsíčně své zdravotní pojišťovně).

OBZP je:

 • žena v domácnosti nebo
 • student nad 26 let (do té doby se považuje za nezaopatřené dítě) nebo
 • nezaměstnaný, který přitom není registrovaný na Úřadě práce nebo
 • člověk, který si na brigádách vydělá do 10 tisíc měsíčně (se zaměstnavatelem uzavřel na dohodu o provedení práce).

OSVČ

Osoba samostatně výdělečně činná je člověk, který má živnostenský list. Podává daňové přiznání a platí zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Za OSVČ se považuje živnostník, zemědělec, podnikatel, svobodný umělec, soudní znalec atd.

Peněžitá pomoc v mateřství

Takzvaná mateřská nebo zkráceně PPM. Tato dávka se vyplácí 28 týdnů a maminky mají na ni nárok ještě před rodičovským příspěvkem, lze ji začít čerpat ještě před porodem. Na mateřskou dosáhnou pouze ty ženy, které byly před porodem zaměstnané nebo si samy platily nemocenské pojištění. Dostanete pak 70 % z vaší mzdy. Více v hesle Mateřská 2021 »

Podpůrčí doba

Doba, kdy nemůžete vykonávat svou práci a máte nárok na nemocenské dávky - například nemocenskou v pracovní neschopnosti, ošetřovné, podporu v nezaměstnanosti. nebo peněžitou pomoc v mateřství.

Rodičovská dovolená

Obvykle se tím myslí doba, kdy se žena stará po porodu o dítě a pobírá přitom rodičovský příspěvek. Maminky ale tento výraz používají i pro dobu, kdy ještě předtím pobírají peněžitou pomoc v mateřství.

Rodičovský příspěvek

Dávka, kterou čerpá matka nebo otec dítěte, protože se stará o narozené dítě (max. do 4 let věku). Po zažádání má rodič nárok na celkem 300 tisíc Kč na dítě. To znamená, že když zvolíte rodičák na 22 měsíců, dostanete 13 636 každý měsíc. Zvolit si dobu pobírání příspěvku můžete, pokud jste předtím čerpala mateřskou. Ostatní maminky mají automaticky 4letou variantu rodičovského příspěvku. Více v hesle Rodičovský příspěvek 2021 »

Samostatně výdělečná činnost

Máte živnostenský list - to znamená, že buď jste živnostník, nebo máte firmu). Existují dva typy SVČ:

hlavní výdělečná činost - podnikáte a platíte si sami zálohy na sociální a zdravotní pojištění
vedlejší výdělečná činnost - přivyděláváte si ke svému zaměstnání nebo jste na rodičovské dovolené (v obou případech tedy máte už zaplacené obě pojištění)

Sociální pojištění

Pokud platíte sociální pojištění, máte nárok na důchod a sociální dávky. Zálohy na toto pojištění za vás automaticky odvádí váš zaměstnavatel (vy tedy dostáváte rovnou čistý plat). OSVČ ho hradí samy sobě, spolu se zálohami na zdravotní pojištění.

Zálohy na sociální pojištění se počítají podle příjmů v loňském roce, posílají se pak každý měsíc. Pokud nemáte příjmy, platit ho nemusíte - pak vám ale nevzniká nárok na důchod a některé další dávky.

Soustavná příprava na budoucí povolání

Myslí se tím studium střední nebo vysoké školy (počítají se sem i učiliště, konzervatoře, vyšší odborné školy, speciální školy). Příprava na budoucí povolání se ale zohledňuje pouze do 26 let věku - když dítě po 26. narozeninách pokračuje ve studiu, podle zákona už musí platit sociální a zdravotní pojištění. U zdravotně postižených se za přípravu považuje i příprava na výdělečnou činnost.

Za soustavnou přípravu se nepovažuje dálkové a distanční studium, ani když studujete a pracujete zároveň. Soustavná příprava také končí, když přerušíte studium.

Více se dočtete v heslech podpora v nezaměstnanosti a přídavky na děti »

Superhrubý příjem / superhrubá mzda

Částka, kterou jako zaměstnanec stojíte vašeho zaměstnavatele. Ten ale ze superhrubého platu strhává povinně zálohy na zdanění a na sociální a zdravotní pojištění. Vy tedy poté dostáváte čistou mzdu a nemusíte se už o nic starat.

Superhrubá mzda bude od roku 2021 v České republice zrušena.

Výdělečná činnost

Jakákoliv aktivita, která vám přináší peníze a
a) jde zaměstnanec a váš zaměstnavatel za vás platí nemocenské pojištění, nebo
b) jste OSVČ a platíte si důchodové pojištění.

Nejčastěji jde tedy o plat ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Nepočítají se sem sociální dávky, alimenty, jednorázové příjmy jako honoráře. Výdělečná

Posuzují se podle ní například alimenty a řada sociálních dávek.

Vyměřovací základ

Jednoduše řečeno jde o váš čistý příjem krát číslo (koeficient), který určuje stát. Tento vyměřovací základ se pak používá k výpočtu výše starobního důchodu, odstupného, nemocenské při pracovní neschopnosti, ošetřovného (například při péči o dítě) či mateřské. Vypočítává se také při podávání daňového přiznání a pro určování záloh na zdravotní a sociální pojištění.

Zdravotní pojištění

Každý občas ČR musí platit měsíčně zálohu na zdravotní pojištění. Díky tomu máte jistotu, že se o vás mohou lékaři a nemocnice postarat. Pojištění tedy hradí lékařské vyšetření, zákroky, operace a hospitalizaci. Toto pojištění se nevztahuje na soukromé kliniky a lékaře (nejčastěji gynekologie nebo stomatologie).

Kdo hradí zdravotní pojištění:

 • váš zaměstnavatel, pokud máte zaměstnání nebo
 • úřad práce, pokud jste tu registrovaní nebo
 • stát, pokud studujete či pobíráte důchod, mateřskou nebo rodičovskou,
 • OSVČ sama
 • OBZP sama

Životní minimum

Životní minimum je státem určená hranice, kolik Kč nejméně je potřeba k tomu, aby si člověk obstaral jídlo a základní potřeby. Podle této hranice se počítají různé sociální dávky a nebo alimenty. Například matka samoživitelka s dítětem do 6 let mají životní minimum 5 830 Kč (3 860 Kč a 1 970 Kč). Více v hesle Životní minimum a existenční minimum 2021 »

Narazili jste na pojem, kterému nerozumíte? Napište nám na info@emimino.cz neb pošlete soukromou zprávu na nick admin. Nové heslo přidáme.

Váš příspěvek

Odesílám...

Diskuze o tomto tématu:

Téma Reakcí

Neschopenka a proplacení peněz

7.9.21 21:16
8

Nepřišly mi přídavky na děti

30.8.21 16:20
7

Příspěvek na bydlení - problematická žádost

24.8.21 21:27
30

Doplatek invalidního důchodu, kdy přijde?

Anonymní
18.8.21 17:36
1

Registr dlužníků - dle RČ nebo OP?

Anonymní
17.8.21 20:50
2

Navazující rodičovský příspěvek

11.8.21 20:49
7

Maminky, samoživitelky, kolik utratíte?

22.7.21 20:13
20

Žádost o RP bez nároku na mateřskou

9.7.21 07:31
5

Vyrovnávací rodičovský příspěvek

8.7.21 19:39
9

Rodičovský příspěvek na manžela

8.7.21 12:42
23

Příspěvek na bydlení a doklad o zaplacení

7.7.21 22:38
14

Poslání žádosti o rodičovský příspěvek poštou

29.6.21 20:47
3

Peníze při otěhotnění

27.6.21 11:36
30

Kdo má nárok na starobní důchod?

27.6.21 06:34
7

Vyplacení porodného - potvrzení

Anonymní
22.6.21 19:46
4

Můžu se registrovat na UP?

22.6.21 17:19
15

Chci si vypočítat výši PPM, ale které je správné období?

10.6.21 14:29
9

Sociálka a trvalé bydliště na úřadě v těhotenství

Anonymní
8.6.21 22:01
14

Rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení a školka

8.6.21 13:51
3

Rodičovský příspěvek a těhotenství

Anonymní
29.5.21 10:56
12

Příspěvek na bydlení pro samoživitelku a kolik?

28.5.21 22:28
52

Soc. a zdr. pojištění OSVČ vedlejší - hlavní - vedlejší

28.5.21 12:58
9

Končí mi rodičák a teď jsem zjistila, že jsem těhotná

25.5.21 18:26
28

Vyplacení rodičovského příspěvku najednou

19.5.21 17:24
10

Nezaměstnaná a těhotná jak to je s papíry co mám odevzdat ?

Anonymní
15.5.21 11:22
21

Jak chodí nemocenská v roce 2021

3.5.21 15:53
4

Ukončení HPP a zdravotní pojištění

1.5.21 16:47
5

Je tady prosím někdo ze zdravotní pojišťovny?

30.4.21 19:12
0

Podaná výpověď a následné zjištění těhotenství

24.3.21 10:52
31

Sociální pojištění a péče o dítě

13.11.20 16:53
5

Podnájem v družstevním bytě - příspěvek na bydlení?

13.1.19 12:30
6

Sociální dávky na bydlení

1.8.18 12:36
5

Na jaké sociální dávky mám nárok?

8.5.18 20:49
26

Samoživitelka a sociální dávky

Anonymní
30.1.18 13:52
64

PNP a socialní dávky?

3.2.17 17:59
53

Sociální dávky atd.

Anonymní
17.12.16 21:28
71

Sociální dávky - máme nárok?

30.7.16 00:18
50

Sociální dávky pro osamělou matku

5.7.16 09:51
84

Sociální dávky samoživitelka

12.2.16 20:35
94

Příspěvek na dietu v těhotenství

Anonymní
13.4.15 13:03
52

Sociální dávky- nárok?

12.5.14 01:11
75

Sociální dávky - rodina s osmi dětmi

14.1.14 17:43
91

Sociální dávky - neberu

20.12.13 17:20
127

Sociální dávky, dovyrovnají mě?

14.6.13 11:14
808

Sociální dávky – s přítelem žijeme odděleně

28.11.10 21:06
15

Navrhněte změnu

Jaká informace podle vás chybí v hesle Sociální dávky srozumitelně - vysvětlivky?