na přehled Encyklopedie

Imunita plodu a novorozence

V dětském věku (lhostejno jedná-li se o novorozence či batole) je imunitní systém nezralý. Hlavní funkcí imunitního systému je ochrana před nejrůznějšími infekcemi, v případě propuknutí choroby pak snaha o co nejrychlejší eliminaci patogenu z organizmu. Malé dítě se na cestě životem setkává s celou řadou bakterií, virů a dalších mikroorganizmů, které mohou mnohdy způsobit závažná onemocnění. Úplně tomu zabránit zcela určitě nejde, nicméně snížit rizika infekčních onemocnění lze – na prvním místě je to kojení, podávání správné výživy (event. včetně probiotik a prebiotik), hygiena atd.

Plod v děloze matky nemá plně vyvinutý imunitní systém, protože ho za normálních okolností ani nepotřebuje. Patogenní mikroorganizmy se k plodu většinou ani nedostanou, a pokud ano, je plod vybaven pouze bazální hladinou protilátek třídy IgG, které se zde dostávají transplacentární cestou (prochází z matčina organizmu přes placentu).

V okamžiku porodu je novorozenec vybaven stejným množstvím protilátek IgG jako jeho matka, pokud v krvi dítěte nacházíme protilátky třídy IgM, jedná se nejspíše o reakci na infekci během těhotenství – tzv. intrauterinní infekce(pravdě­podobně nejčastější příčina předčasných porodů). Buněčná imunita rovněž vykazuje určité zvláštnosti vzhledem k poměrům u dospělých. Množství a v některých případech i aktivita buněk imunitního systému (jedná se o různé typy bílých krvinek) je snížená. Z tohoto faktu vyplývá, že imunitní systém vykazuje sníženou schopnost usmrcovat některé bakterie – např. Escherichia coli. Novorozenec je tedy ohrožen nákazou i za normálních okolností poměrně neškodnými bakteriemi (míněno pro zdravého dospělého). Pro novorozence představují nebezpečí zejména ty mikroby, které osidlují porodní cesty, a při porodu se drobnými oděrkami či sliznicí dostávají do organizmu dítěte. Zde narazí pouze na slabý odpor málo vyvinutého imunitního systému, a tak mohou způsobovat těžká onemocnění typu sepse, zánětu mozkových blan atd.

Problémem však nejsou jen bakterie, hrozí i nákaza herpetickými viry, virem žloutenky typu B nebo dokonce virem HIV.

Diskuse o tomto tématu:

Prozatím nejsou k tomuto tématu uvedené žádné diskuze.
 Váš příspěvek
Jaká informace podle vás chybí v hesle
"Imunita plodu a novorozence"?

Reklama


Reklama