na přehled Encyklopedie

Příznivé účinky kojení

V mnoha studiích byl prokázán příznivý účinek kojení na zdraví ženy. Kojení uvolňuje dva základní hormony – oxytocin a prolaktin. Oba hormony přispívají k dobré náladě a k vytvoření pevné citové vazby matky ke svému dítěti. Oxytocin podporuje stahy děložní svaloviny, což je po porodu výhodné zejména ze strany snížení rizika poporodního krvácení.

Je všeobecně dobře známo, že žena během těhotenství přibere i několik desítek kilogramů. Velké množství této hmotnosti tvoří větší zásoba tuku. Kojením matka jednak dodává svému miminku tuk a jiné živiny, ale sama se tak nadbytečného tuku zbavuje. Kojení je tak vedle úpravy stravy a zvýšené pohybové aktivity po šestinedělí jednou z cest, jak redukovat hmotnost po porodu. Je ovšem prokázáno, že jen málokterá žena se dokáže vrátit na svou původní hmotnost (před těhotenstvím). Žena, která kojí, je poměrně dobře chráněna před rychlým opětovným otěhotněním – vysoká hladina prolaktinu blokuje ovulaci.

Z dlouhodobého hlediska je kojení pro zdraví ženy také velmi přínosné. Bylo opakovaně prokázáno, že kojení snižuje riziko vzniku karcinomu prsu, rakoviny vaječníků a endometria. Studie z roku 2009 prokázala, že kojení po dobu alespoň 24 měsíců je spojeno s poklesem rizika koronárních onemocnění až o 23%. Ženy, které své děti kojily, mají menší riziko vzniku osteoporózy, revmatoidní artritidy atd. Ženy – diabetičky během kojení potřebují menší množství inzulinu. O sníženém riziku poporodního krvácení bylo již hovořeno.

Diskuse o tomto tématu:

Prozatím nejsou k tomuto tématu uvedené žádné diskuze.
 Váš příspěvek
Jaká informace podle vás chybí v hesle
"Příznivé účinky kojení"?

Reklama


Reklama