na přehled Encyklopedie

Umělá výživa kojenců: Které mléko vybrat?

Nejvhodnější stravou pro novorozence a malé dítě je mateřské mléko. Pokud maminka z jakéhokoliv důvodu nechce nebo nemůže kojit, je nutné nahradit mateřské mléko umělou mléčnou potravou – vždy však na radu lékaře či jiného odborníka. Mléčná výživa se co nejvíce snaží napodobit složení mateřského mléka, přesto je ji nutno vždy brát jako alternativu mateřského mléka nikoliv jako primární výživu. Použití umělé výživy má i své ekonomické dopady (mateřské mléko je zdarma), proto žena přechod z kojení na mléčnou výživu musí dobře naplánovat (ne jen z hlediska možných zdravotních dopadů pro sebe a své dítě, ale i z hlediska ekonomického).

Mléčná výživa kojenců

Mléčná výživa se dělí na počáteční a pokračovací výživu. Počáteční výživa je určena dítěti od jeho narození cca do 4 měsíců věku. Obsahuje všechny nezbytné látky, které miminko pro svůj optimální růst a vývoj potřebuje. Dítě starší čtyř měsíců již musí dostávat příkrm, neboť počáteční výživa již nároky rostoucího organismu není schopná uspokojit.

Mléčná výživa se rozpouští ve vodě. Kravské mléko se dětem do prvního roku života nedoporučuje. Používá se převařená voda o teplotě cca 50°C (o správné teplotě se lze snadno přesvědčit- několik kapek na hřbet ruky – teplotu mléka musíme pociťovat jako příjemnou). Množství vody, stejně jako množství přípravku, je vždy velmi individuální, a je nutné dodržovat informace udané na etiketě výrobcem. Miminko však má v různou dobu jinak intenzivní hlad, a proto se stává, že někdy nemusí vypít celou dávku, někdy naopak žádá přídavek – je to zcela normální a maminka by se měla tomuto přizpůsobit – z hygienických důvodů však není vhodné udržovat výživu dlouho ohřátou a skladovat ji.

Pokud maminka své dítě kojí, je to plně dostatečný zdroj výživy pro dítě do 6. měsíců věku, pak je nutný příkrm. Dítě, které je vyživováno umělou kojeneckou výživou, by mělo být přikrmováno již od 4. měsíce života. Podávat příkrmy se má začít podávat postupně, nechat dítě si na ně nejprve zvyknout. K příkrmům se podává tzv. pokračovací mléčná výživa. Pokračovací mléko či mléčná výživa se liší od počáteční mléčné výživy především ve vyšším zastoupení bílkovin a minerálních látek. Rostoucí kojenec potřebuje neustále vyšší dávky bílkovin, které počáteční mléko nemůže obsahovat- novorozenec a dítě do 4. měsíců věku tolik bílkovin ani nepotřebuje, a navíc by došlo k velkému zatížení orgánů - zejména ledvin. Toto je hlavní důvod, proč systém kojenecké stravy je poměrně důmyslně zpracovaný, a proč je nutno se jím řídit.

Diskuse o tomto tématu:

Váš příspěvek
Jaká informace podle vás chybí v hesle
"Umělá výživa kojenců: Které mléko vybrat?"?