Voda pro kojence: Jak na pitný režim miminka

Problematika pitného režimu kojenců a vůbec dětí do 3 let bývá poměrně častým tématem jak mezi matkami, tak mezi odborníky. Nejčastěji je na ni nahlíženo jako na otázku ideálního množství tekutin, to však není jediný otazník, který si matky těchto dětí kladou. I když je většina z nich obeznámena s faktem, že tím nejlepším pro pitný režim jejich dětí je voda, zřídkakdy vědí, že i mezi vodami si je nutné vybírat. V našem prostředí mohou volit hned z několika druhů vod – balenými kojeneckou, minerální, pramenitou či pitnou, a běžnou kohoutkovou či studniční.

Kritéria, dle nichž je hodnocena vhodnost a nevhodnost konkrétní vody pro kojence, jsou striktně vymezena českou legislativou. Hodnoty všech chemických a fyzikálních ukazatelů pro balené vody jsou stanoveny ve Vyhlášce 275/2004 Sb. Pro pitnou vodu je stanovuje Vyhláška 225/2004 Sb. Z těchto vyhlášek lze vypozorovat zejména to, že ze všech sledovaných druhů vod má nejpřísněji nastavené limity voda kojenecká. Některé rozdíly v požadavcích na jakost tří základních druhů vod oproti vodě kojenecké ukazuje následující tabulka.

Požadavky na jakost základních druhů vody

Ukazatel Jednotka Kojenecká voda Pramenitá voda Minerální voda Pitná voda Typ limitu
Mangan mg/l 0,05 0,1 0,5 0,05 nejvyšší mezní
Dusičnany mg/l 10 25 50 50 nejvyšší mezní
Konduktivita mS/m 70 125 - 125 mezní
pH 5-8 4,5-8 - 6,5-9,5 mezní
Sodík mg/l 20 100 - 200 mezní
Fluoridy mg/l 0,7 0,7 5 1,5 nejvyšší mezní
Rozpuštěné látky mg/l 500 1000 - 1000 mezní

Z výše uvedeného vyplývá, že ostatní druhy vod mohou v některých kritériích dosahovat vyšších hodnot, než jaké jsou povolené u kojenecké vody. Aby proto mohla být kohoutková, pramenitá či jiná z těchto vod bez obav podávána kojencům, musí být podrobena velmi důkladným rozborům. Problematické může být např. množství rozpuštěných látek, sodíku, nebo fluoridů. Např. vyšší obsah rozpuštěných látek vede k vyšší osmotické zátěži ledvin kojence. Vyšší obsah sodíku ve vodě (nad 50 mg/l) vede ke zvýšení krevního tlaku kojence, a vyšší obsah fluoridů může zase vést ke vzniku zubní fluorózy. Kvalitu vody z vodovodu můžou v případě starých domů ohrozit také neprověřené a často zastaralé rozvody. Ty mohou i kvalitní vodu znečistit látkami, které sice nemusí ublížit starším dětem či dospělému, ale mohou být nebezpečné pro nejmenší děti. Používání zejména kohoutkové vody pro kojence a nejmenší děti by proto mělo přijít od povolaného odborníka a nemělo by být výsledkem pouhého doporučení známých či kamarádek.

Největší hrozbou jsou dusičnany

Největší význam má podávání kojenecké vody dětem zejména v prvním roce života, jelikož jim v tomto období hrozí zvýšené riziko onemocnění tzv. methemoglobinémií (fyziologická porucha charakterizovaná přítomností abnormálně vysokého množství methemoglobinu v krvi a způsobující až tkáňovou hypoxii – tzv. „modrání kojenců“). Tato nemoc může být způsobena otravou dusičnany právě z té vody, ve které není jejich obsah kontrolován a může tak nabývat vyšších hodnot.“

Kojenecká voda a její výhody

Kojenecká voda je ze zmiňovaných vod jednoznačně tou nejkvalitnější. Pochází z chráněného podzemního zdroje, její složení je důkladně kontrolováno a platí pro ni ty nejpřísnější limity (souhrnně je upravuje Vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy). Podle této vyhlášky jsou pro kojeneckou vodu stanoveny limity obsahu manganu, dusičnanů, či sodíku až o polovinu níže než pro ostatní druhy vod. V porovnání s pitnou kohoutkovou vodou jsou pak tyto limity přísnější až několikanásobně. Také celkový obsah rozpuštěných látek musí být v porovnání s ostatními druhy vod v kojenecké vodě poloviční. Kojenecká voda nesmí být filtrována či jinak upravována. Jedinou povolenou úpravou je přidání CO2 a použití UV záření jako nechemické desinfekce. Obě tyto úpravy jsou však velmi šetrné, nijak neovlivňují kvalitu vody a především nemají žádný negativní vliv na lidský organismus. Přestože je kojenecká voda doporučována zejména dětem, vhodná je pro všechny věkové skupiny a díky svému složení je dokonce ideální jako základ jejich pitného režimu. Pro kojence a batolata většina odborníků nedoporučuje jinou než kojeneckou vodu, a to především z již zmiňovaného důvodu hrozby vyššího obsahu dusičnanů a dalších pro zdraví nepříznivých látek.

„Voda vhodná pro přípravu kojenecké stravy“ není to samé jako „kojenecká voda“
Mimo kojenecké vody se na českém trhu můžeme setkat i s typem vod, které jsou nejčastěji označené jako „voda vhodná pro přípravu kojenecké stravy“. S kojeneckou vodou však nelze tento typ vody v našem prostředí zaměňovat. Jestliže se totiž nejedná přímo o kojeneckou vodu, ale pouze o vodu s podobným přídomkem, znamená to, že pro ni neplatí stejně přísné předpisy, a taková voda mohla být již nějakým způsobem upravena.

5 základních rad pro maminky a tatínky:

  1. Pokud používáte pro své nejmenší jinou než kojeneckou vodu, sledujte pozorně její složení.
  2. Pokud používáte kohoutkovou vodu, ujistěte se, že máte v pořádku vodovodní rozvody.
  3. Nejste-li si jisti kvalitou kohoutkové či studniční vody, nechte si udělat její rozbor na příslušné hygienické stanici.
  4. Převařením neuděláte z kohoutkové vody vodu kojeneckou!
  5. Kojenecká voda a voda vhodná pro přípravu kojenecké stravy nejsou tytéž. Nezaměňujte je!

Autor: MUDr. Martin Gregora

Zeptejte se MUDr. Martina Gregory na otázky týkající se pitného režimu dětí v poradně na eMimino.cz.

Diskuze o tomto tématu:

Téma Reakcí

Jakou vodu pijete v prvním trimestru?

7.3.21 15:15
25

Měsíční kojenec / voda

Anonymní
25.6.17 09:38
14

Kojenec a voda

8.6.16 10:47
22

Kojenecká VODA???

13.2.05 16:16
29

Váš příspěvek

Odesílám...

Navrhněte změnu

Jaká informace podle vás chybí v hesle Voda pro kojence: Jak na pitný režim miminka?

Mohlo by vás zajímat: