Kalkulačka dědičnosti krevní skupiny pro rodiče

Kalkulačka dědičnosti krevní skupiny pro rodiče slouží k výpočtu, jakou krevní skupinu může mít otec dítěte. Je potřeba znát krevní skupinu matky a krevní skupinu dítěte. Kalkulačka pak ukáže všechny možné krevní skupiny, které může otec mít.

Kalkulačka ukazuje všechny varianty, které mohou nastat.

Výpočet krevní skupiny rodiče

Krevní skupina dítěte:

Krevní skupina rodiče:

Krevní skupina druhého rodiče může být:  

Příklad:

Dítě má krevní skupinu A, matka Marie má krevní skupinu 0. Může být otcem dítěte Karel, který má krevní skupinu B? Otec dítěte může mít pouze krevní skupiny A, AB. Karel není otcem dítěte.

Tabulka dědičnosti krevní skupiny:

Otec
0 A B AB
Matka 0 0 0, A 0, B A, B
A 0, A 0, A 0, A, B, AB A, B, AB
B 0, B 0, A, B, AB 0, B A, B, AB
AB A, B A, B, AB A, B, AB A, B, AB

Rh faktor tvoří dva geny. Jeden od matky a druhý od otce. Jestli bude Rh faktor pozitivní nebo negativní, záleží na dominantnosti nebo recesivnosti genů. Dominantní gen označujeme velkým D, recesivní malým d.

  • Rh+ je přítomný dominantní gen D
  • Rh- není přítomný dominantní gen D
Otec
Rh+ (DD) Rh+ (Dd) Rh- (dd)
Matka Rh+ (DD) Rh+ (DD) Rh+ (DD), Rh+ (Dd) Rh+ (Dd)
Rh+ (Dd) Rh+ (DD), Rh+ (Dd) Rh+ (DD), Rh+ (Dd), Rh- (dd) Rh+ (Dd), Rh- (dd)
Rh- (dd) Rh+ (Dd) Rh+ (Dd), Rh- (dd) Rh- (dd)

FAQ

Jak funguje kalkulačka dědičnosti krevní skupiny pro rodiče?

Krevní skupinu dítě dědí po rodičích. Kombinace krevních skupin matky a otce vytváří pouze konkrétní možnosti, jakou krevní skupinu může mít dítě. A platí to i obráceně, proto lze z údajů o krevních skupinách jednoho z rodičů a dítěte, odvodit možné krevní skupiny druhého rodiče. Kalkulačka na základě vložených údajů o krevní skupině rodiče a dítěte rychle vyčíslí všechny varianty krevních skupiny, které pro druhého rodiče připadají v úvahu.

Dá se pomocí zjištění krevní skupiny dítěte určit otcovství?

Dříve se tato metoda používala, ale dnes se otcovství určuje přesnějšími testy DNA.

Může se krevní skupina dítěte lišit od krevní skupiny obou rodičů?

Ano, může. Například v případě, že jeden z rodičů má krevní skupinu A a druhý rodič má krevní skupinu B, může mít dítě i krevní skupinu 0.

Co je to krevní typ?

Krevní typ je popis vlastností červených krvinek jedince, resp. sacharidů a bílkovin na jejich buněčné membráně. A, B, AB a 0: to jsou krevní skupiny. Pro zajímavost: vývojově nejstarší je skupina A, z ní pak vznikla jednoduchou mutací krevní skupina 0. Až poté se objevila skupina B a úplně nejmladší je skupina AB, vzniklá kombinací skupin A a B.

Na čem závisí krevní skupina dítěte?

Krevní skupinu dědí dítě po svých rodičích.

Zajímá vás výpočet krevní skupiny dítěte z krevní skupiny rodičů?
Použijte Kalkulačku dědičnosti krevní skupiny pro dítě.

Určení otcovství na základě krevní skupiny matky a dítěte

Pouze kombinace některých krévních skupin mohou vytvořit potomka s konkrétní krevní skupinou. Chcete-li se přesvědčit o svém otcovství, můžete pro rychlé uklidnění použít naši kalkulačku k určení otcovství na základě krevní skupiny jednoho z rodičů a dítěte. V současnosti se již ale odvozování otcovství z krevních skupin nepoužívá, mnohem přesnější jsou testy DNA.
Krevní skupinu dítě dědí po rodičích. Kombinace krevních skupin matky a otce vytváří pouze konkrétní možnosti, jakou krevní skupinu může mít dítě. Proto lze na základě údajů o krevní skupině matky a dítěte dopočítat, jaké krevní skupiny může mít otec dítěte.
Kalkulačka na základě vložených údajů o krevní skupině matky a dítěte rychle vyčíslí všechny varianty krevních skupiny, které pro otce připadají v úvahu.

Dědění krevní skupiny

Genetika, nebo spíše geny jsou velmi důležité při vzniku nového života i během nitroděložního vývoje embrya a později plodu. Polovinu genů dědíme po otci, druhou polovinu po matce. Po svých rodičích dědíme i krevní skupinu. Trocha názvosloví, velmi lehký úvod do genetiky:

Fenotyp Soubor všech pozorovatelných vlastností a znaků živého organismu. Je nadřazen genotypu. Resp. se z něj (a ještě z tzv. epigenetiky a prostředí) skládá.

Genotyp Zjednodušeně: soubor pokynů kódovaných v souhrnu genetických informací uložených v sekvenci DNA.

Antigen Podle nich se určují krevní skupiny. Konkrétně se tak děje určením antigeů na membráně červených krvinek. Jako antigeny se mohou uplatňovat glykolipidy, sacharidy, glykoproteiny nebo proteiny.

Alely (j.č. Alela) Jsou to konkrétní formy genu. Každá alela může mít jednu nebo několikero forem. Gen je zodpovědný za znak (například za barvu očí), zatímco alela je zodpovědná za projev znaku (zda budou oči modré nebo hnědé).

Krev není voda aneb: Krevní skupiny

Krevní typ je popis vlastností červených krvinek jedince, resp. sacharidů a bílkovin na jejich buněčné membráně. A, B, AB a 0: to jsou krevní skupiny. Pro zajímavost: vývojově nejstarší je skupina A, z ní pak vznikla jednoduchou mutací krevní skupina 0. Až poté se objevila skupina B a úplně nejmladší je skupina AB, vzniklá kombinací skupin A a B.

Krevní skupiny a dědičnost

Jakou bude mít dítě krevní skupinu? I zde hraje roli genetika. Dědičnost krevní skupiny je logická a jednoduše odvoditelná. Napoví vám naše jednoduchý graf, který můžeme nazvat: dědičnost krevních skupin – tabulka (viz. výše).
Z tabulky je jasné, že krevní skupiny a dědičnost jsou v úzkém spojení. Dědičnost krevní skupiny může spočítat také kalkulačka.

Nevíte, jakou máte krevní skupinu?

Na otázku: „Jakou budu mít krevní skupinu, když si ji nechám zjistit?“ si můžete snadno odpovědět, když víte, jaká je krevní skupina dítěte a krevní skupina rodiče, myšleno – samozřejmě – toho druhého.

Rh faktor (Rhesus faktor)

Dalším základním parametrem, kterým lze definovat krevní skupinu je Rh faktor (Rhesus faktor). Ten může být pozitivní + nebo negativní -.
Celkem je dosud známo dalších zhruba 50 systémů krevních typů. Většina z nich jsou mnohem méně obvyklé než AB0 a Rh.

Chcete si vyzkoušet další kalkulačky?

Kalkulačky pravděpodobné výšky dítěte

Kalkulačky termínu porodu a data nástupu na mateřskou dovolenou

Hledáte jméno pro miminko?

Seznamu jmen eMimina najdete jména pro holčičky i chlapečky, můžete jména vybírat pomocí filtrů a ukládat si a porovnávat oblíbená jména.