Kalkulačka dědičnosti krevní skupiny pro dítě

Kalkulačka dědičnosti krevní skupiny pro dítě slouží k výpočtu, jakou krevní skupinu může mít vaše děťátko. Je potřeba zjistit krevní skupinu obou rodičů. Kalkulačka pak ukáže všechny možné krevní skupiny, které může děťátko mít.

Kalkulačka ukazuje všechny varianty, které mohou nastat.

Výpočet krevní skupiny dítěte

Krevní skupina matky:

Krevní skupina otce:

Krevní skupina vašeho dítěte je:

Příklad:

Marie má krevní skupinu A, Josef má krevní skupinu 0. Jejich společný potomek může mít krevní skupiny 0, A.

Tabulka dědičnosti krevní skupiny:

Otec
0 A B AB
Matka 0 0 0, A 0, B A, B
A 0, A 0, A 0, A, B, AB A, B, AB
B 0, B 0, A, B, AB 0, B A, B, AB
AB A, B A, B, AB A, B, AB A, B, AB

Rh faktor tvoří dva geny. Jeden od matky a druhý od otce. Jestli bude Rh faktor pozitivní nebo negativní, záleží na dominantnosti nebo recesivnosti genů. Dominantní gen označujeme velkým D, recesivní malým d.

  • Rh+ je přítomný dominantní gen D
  • Rh- není přítomný dominantní gen D
Otec
Rh+ (DD) Rh+ (Dd) Rh- (dd)
Matka Rh+ (DD) Rh+ (DD) Rh+ (DD), Rh+ (Dd) Rh+ (Dd)
Rh+ (Dd) Rh+ (DD), Rh+ (Dd) Rh+ (DD), Rh+ (Dd), Rh- (dd) Rh+ (Dd), Rh- (dd)
Rh- (dd) Rh+ (Dd) Rh+ (Dd), Rh- (dd) Rh- (dd)

FAQ

Jak funguje kalkulačka dědičnosti krevní skupiny pro dítě?

Krevní skupinu dítě dědí po rodičích. Kombinace krevních skupin matky a otce vytváří pouze konkrétní možnosti, jakou krevní skupinu může mít dítě. Kalkulačka na základě vložených údajů o krevní skupině matky a otce rychle vyčíslí všechny varianty krevních skupiny, které pro dítě připadají v úvahu.

Jaké známe krevní skupiny?

Krevní skupiny, krevní typy, dělíme na 4 základní skupiny: A, B, AB a O. Celkem je ale dosud známo asi 50 druhů krevních skupin. Dalším parametrem, kterým lze určovat krevní skupinu je Rh faktor (Rhesus faktor), ten může být pozitivní + nebo negativní -.

Může se krevní skupina dítěte lišit od krevní skupiny obou rodičů?

Ano, může. Například v případě, že jeden z rodičů má krevní skupinu A a druhý rodič má krevní skupinu B, může mít dítě i krevní skupinu 0.

Proč je dobré vědět, jakou má dítě krevní skupinu?

Vlastně to vědět nepotřebujete. Velmi podstatné to ale je v případě transfúze nebo v případě transplanatace orgánu. Lékaři si tuto informaci zjišťují dříve, než podají pacientovi transfuzi nebo dříve než je pacient zapsán na transplantační listinu.

Zajímavosti o Rh faktoru

Předpokládá se, že v rámci populace s africkým a populace s neevropským původem je podíl pozitivního Rh faktoru téměř 99%. Jen u osob s evropským původem lze najít asi 16% populace s negativním Rh faktorem.

Kalkulačka výpočtu dědičnosti krevní skupiny dítěte na emimino.cz. V pozadí drží žena zkumavku s krví.Online kalkulačka výpočtu dědičnosti krevní skupiny dítěte. Zdroj: Redakce

Zajímá vás výpočet krevní skupiny pro určení otcovství či příbuzenského vztahu? Použijte Kalkulačku dědičnosti krevní skupiny pro rodiče.

Krevní skupina dítěte

Krevní skupinu dítě dědí po rodičích. Kombinace krevních skupin matky a otce vytváří pouze konkrétní možnosti, jakou krevní skupinu může mít dítě.
Kalkulačka na základě vložených údajů o krevní skupině matky a otce rychle vyčíslí všechny varianty krevních skupiny, které pro dítě připadají v úvahu.

Dědění krevní skupiny

Genetika, nebo spíše geny jsou velmi důležité při vzniku nového života i během nitroděložního vývoje embrya a později plodu. Polovinu genů dědíme po otci, druhou polovinu po matce. Po svých rodičích dědíme i krevní skupinu. Trocha názvosloví, velmi lehký úvod do genetiky:

Fenotyp Soubor všech pozorovatelných vlastností a znaků živého organismu. Je nadřazen genotypu. Resp. se z něj (a ještě z tzv. epigenetiky a prostředí) skládá.

Genotyp Zjednodušeně: soubor pokynů kódovaných v souhrnu genetických informací uložených v sekvenci DNA.

Antigen Podle nich se určují krevní skupiny. Konkrétně se tak děje určením antigeů na membráně červených krvinek. Jako antigeny se mohou uplatňovat glykolipidy, sacharidy, glykoproteiny nebo proteiny.

Alely (j.č. Alela) Jsou to konkrétní formy genu. Každá alela může mít jednu nebo několikero forem. Gen je zodpovědný za znak (například za barvu očí), zatímco alela je zodpovědná za projev znaku (zda budou oči modré nebo hnědé).

Krev není voda aneb: Krevní skupiny

Krevní typ je popis vlastností červených krvinek jedince, resp. sacharidů a bílkovin na jejich buněčné membráně. A, B, AB a 0: to jsou krevní skupiny. Pro zajímavost: vývojově nejstarší je skupina A, z ní pak vznikla jednoduchou mutací krevní skupina 0. Až poté se objevila skupina B a úplně nejmladší je skupina AB, vzniklá kombinací skupin A a B.

Krevní skupiny a dědičnost

Jakou bude mít dítě krevní skupinu? I zde hraje roli genetika. Dědičnost krevní skupiny je logická a jednoduše odvoditelná. Napoví vám naše jednoduchý graf, který můžeme nazvat: dědičnost krevních skupin – tabulka (viz. výše).
Z tabulky je jasné, že krevní skupiny a dědičnost jsou v úzkém spojení. Dědičnost krevní skupiny může spočítat také kalkulačka.

Nevíte, jakou máte krevní skupinu?

Na otázku: „Jakou budu mít krevní skupinu, když si ji nechám zjistit?“ si můžete snadno odpovědět, když víte, jaká je krevní skupina dítěte a krevní skupina rodiče, myšleno – samozřejmě – toho druhého.

Určení příbuzenství na základě krevních skupin rodičů

Z faktu, že pouze kombinace některých krevních skupin mohou vytvořit potomka s konkrétní krevní skupinou, vychází také kalkulačka krevních skupin. V takovém případě je potřeba znát krevní skupinu obou rodičů a dítěte. Kalkulačka následně spočítá, které varianty krevních skupin připadají v úvahu pro dítě a vy je můžete porovnat se skutečností.

Rh faktor (Rhesus faktor)

Dalším základním parametrem, kterým lze definovat krevní skupinu je Rh faktor (Rhesus faktor). Ten může být pozitivní + nebo negativní -.
Celkem je dosud známo dalších zhruba 50 systémů krevních typů. Většina z nich jsou mnohem méně obvyklé než AB0 a Rh.

Chcete si vyzkoušet další kalkulačky?

Kalkulačky pravděpodobné výšky dítěte

Kalkulačky termínu porodu a data nástupu na mateřskou dovolenou

Hledáte jméno pro miminko?

Seznamu jmen eMimina najdete jména pro holčičky i chlapečky, můžete jména vybírat pomocí filtrů a ukládat si a porovnávat oblíbená jména.