Výpočet peněžité pomoci v mateřství 2021 (mateřská 2021)

Mateřská dovolená je doba, kdy se novopečená maminka plně věnuje miminku během jeho prvních měsíců života. Během ní je ženě vyplácena peněžitá pomoc v mateřství (PPM). Zorientovat se, na jakou částku máte nárok, vám pomůže naše kalkulačka pro výpočet PPM.

Stačí zadat započitatelný příjem (veškerý hrubý příjem), druh příjmu a počet dní na mateřské. Výsledek je pouze orientační.

Výpočet peněžité pomoci v mateřství

Veškerý hrubý příjem.
Pro přesnější výpočet uveďte souhrn svých příjmů za posledních 12 měsíců.
Maximálně 196 dní (28 týdnů), u vícerčat 259 dní (32 týdnů).

Příklad

Marie měla za posledních 12 měsíců souhrn svých příjmů ve výši 300.000 Kč. Na mateřské bude 196 dní. Její denní dávka peněžité pomoci v mateřství bude 576 Kč, měsíční dávka při 30-denním měsíci bude 17.280 Kč. Její neredukovaný denní vyměřovací základ bude 822 Kč. Redukovaný denní vyměřovací základ bude 822 Kč. Celkem Marie obdrží peněžitou pomoc v mateřství ve výši 112.896 Kč

FAQ

Kolik je peněžitá pomoc v mateřství (mateřská) v roce 2022?

Výše mateřské je v roce 2022 70 % z redukovaného vyměřovacího základu. Takto si snadno vypočítáte, kolik za 196 dní mateřské dovolené můžete získat.

Co je mateřská dovolená?

Jde o období 28, resp 37 týdnů (u vícerčat), které začíná již před porodem a během kterého je vyplácena Peněžitá pomoc v mateřství (PPM).

Má na PPM nárok každá žena?

Ne. Pro příjem této peněžité dávky je třeba splnit několik kritérií, přičemž nejdůležitejší je splnění příslušné doby nemocenského pojištění.

Je PPM vyplácena i ženám podnikatelkám, tzv. OSVČ?

Ano, ale pouze za předpokladu splnění jasně daných podmínek (dobrovolná účast na nemocenském pojištění).

Jak je výše příspěvku PPM počítána a jak je vyplácena?

Důležitý je tzv. denní vyměřovací základ, tedy souhrn příjmů za posledních 12 měsíců, který se podělí počtem dní v rozhodném období (366 dní). Dávka je vyplácena zpětně, vždy na začátku měsíce. Peníze mohou být zaslány na bankovní účet nebo pomocí poštovní poukázky (složenky).

Kalkulačka výpočtu peněžité pomoci v mateřství na emimino.cz. V pozadí sedí žena a vypočítává PPM.Online kalkulačka výpočtu peněžité pomoci v mateřství na emimino.cz. Zdroj: Redakce

Mateřská dovolená

Doba, kdy je matka (nebo otec) s miminkem doma a věnuje se pouze jemu. Pojmenování mateřská dovolená je úsměvné, každá máma vám řekne, že to žádná dovolená není… Na období, které se nazývá mateřská dovolená, navazuje rodičovská dovolená – nazývaná také rodičák. Po celou dobu mateřské dovolené je čerpána tzv. Peněžitá pomoc v mateřství, zkratkou PPM, lidově mateřská.

Táta a mateřská dovolená?

Mateřská dovolená se týká nejen matky, ale také otce. I on může peněžitou podporu v mateřství čerpat. Začít však může nejdříve 6 týdnů po příchodu dítěte na svět.
Muž však v tomto případě musí se ženou uzavřít písemnou dohodu o tom, že bude o dítě pečovat, přičemž podpis matky je nutné úředně ověřit. V dohodě musí být uvedeno také datum, od kterého bude otec o dítě pečovat.

Jak dlouho trvá mateřská dovolená?

Výpočet délky mateřské dovolené není složitý. To, jak dlouho se pobírá tzv. mateřská (tedy PPM) je totiž pro všechny stejné. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů v případě porodu jednoho miminka. Délka mateřské dovolené u vícerčat je 37 týdnů.

Nástup na mateřskou

Výpočet nástupu na mateřskou dovolenou zvládne každý. Nástup na mateřskou dovolenou je možný 8 – 6 týdnů před očekávaným termínem porodu. V případě předčasného porodu se mateřská dovolená počítá ode dne porodu. K výpočtu ale můžete použít i naši Kalkulačku nástupu na mateřskou dovolenou .

Ptáte se: Kdy mám nárok na mateřskou?

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství je podmíněn nemocenským pojištěním (to znamená, z příjmu ze zaměstnání je odváděno pojistné na sociální zabezpečení), které musí trvat nejméně 270 dní v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou dovolenou, případně musí trvat ochranná lhůta ze skončeného nemocenského pojištění.
Je-li žena zaměstnána, žádost o PPM vyplní ošetřující gynekolog. Nastávající matka poté vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli.
Mateřská u OSVČ, tedy mateřská v případě osoby samostatně výdělečné činné je možná pouze v případě, pokud je placeno dobrovolné nemocenské pojištění a to po dobu minimálně 180 dnů v období jednoho roku před nástupem na mateřskou dovolenou. Současně musí minimálně 270 dnů během posledních dvou let trvat nemocenské pojištění.
Máte nárok na mateřskou po studiu? Studium se nepovažuje za dobu pojištění. Studentce, pokud by nastupovala na peněžitou pomoc v mateřství v době studia, z tohoto důvodu nárok na dávku nevznikne. Ode dne porodu mají studentky nárok na rodičovský příspěvek.

A co když podmínky pro PPM nesplníte? Zůstanete bez prostředků?

V případě, že žena nesplňuje podmínky pro vyplácení PPM, nastupuje po porodu na rodičovskou dovolenou a čerpat může rodičovský příspěvek. V tomto případě si nemůže zvolit jeho výši, tu vypočítá stát a je pevně daná.

Kdo vyplácí mateřskou a jak je počítána výše PPM?

Výpočet mateřské je vlastně nesmysl. Dávka, která je vyplácena se totiž správně nazývá peněžitá pomoc v mateřství, zkratkou PPM. Peníze posílá místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení.
Pro výpočet peněžité podpory v mateřství, hovorově výpočet mateřské, je podstatný tzv. denní vyměřovací základ. Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ je zjištěn z příjmu za 12 kalendářních měsíců před dnem, kdy začíná mateřská dovolená.
Denní vyměřovací základ u OSVČ? Vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku.

Kdy se vyplácí mateřská a kdy chodí mateřská na účet?

Výplata PPM se děje zpětně, přičemž způsob výplaty si příjemce určí sám. To znamená, že mateřská za leden vám bude vyplacena v únoru. Na výběr má dva způsoby: na bankovní účet nebo složenkou.

Mateřská dovolená a případný přivýdělek

Po porodu žena nesmí pracovat po dobu šesti týdnů, poté již není v případném přivydělání si nijak omezována. Pozor ale! V případě, že by chtěla pracovat u stávajícího zaměstnavatele, musí vykonávat jinou činnost než před nástupem na mateřskou dovolenou. Podepíše tak novou smlouvu. U jiného zaměstnavatele může žena pracovat bez omezení.

Mohlo by vás zajímat, pokud hledáte jméno pro miminko

Seznamu jmen eMimina najdete jména pro holčičky i chlapečky, můžete jména vybírat pomocí filtrů a ukládat si a porovnávat oblíbená jména.

Chcete si vyzkoušet další kalkulačky?

Kalkulačky termínu porodu a data nástupu na mateřskou dovolenou

Kalkulačky pravděpodobné výšky dítěte

Kalkulačky dědičnosti krevní skupiny