Kalkulačka předpokládané výšky dítěte v dospělosti podle výšky rodičů

Kalkulačka vám usnadní výpočet předpokládané výšky dítěte v dospělosti. Stačí zadat výšku matky, výšku otce a pohlaví dítěte. Výsledek je pouze orientační.

Kalkulačka předpokládané výšky v dospělosti na základě výšky rodičů

Pohlaví dítěte:
cm
cm

Příklad

  • Marie a Josef plánují potomka. Marie měří 165 cm a Josef měří 185 cm.
  • Pokud se Marii a Josefovi narodí holčička, bude se její výška v dospělosti pravděpodobně pohybovat mezi 160 až 177 cm.
  • Pokud se Marii a Josefovi narodí chlapeček, bude se jeho výška v dospělosti pravděpodobně pohybovat mezi 173 až 190 cm.

FAQ

Lze odhadnou výška dítěte v dospělosti podle výšky rodičů?

Odborníci tomu říkají tzv. růstový potenciál, který ukazuje na pravděpodobnou výšku dítěte v dospělosti.

Určit se může:
1. podle vlohy, kterou dítěti předají rodiče nebo
2. podle tzv. percentilového grafu, kdy je zapotřebí znát věk dítěte a jeho výšku.

Obě metody využívají růstové kalkulačky na eMiminu, které po zadání potřebných údajů okamžitě online spočítají rozmezí pravděpodobné výšky dítěte.

Hraje ve výšce dítěte roli dědičnost?

Jednoznačně ano. Proto také vzorce pro výpočet předpokládané výšky v dospělosti počítají s výškou obou rodičů. Metoda se nazývá zjištění růstového dědičného potenciálu, to znamená vlohy od rodičů pro tělesnou výšku potomka.

Jak spočítat pravděpodobnou dospělou výšku dítěte podle vlohy?

Výpočet se liší pro chlapce a pro dívky:
Dospělá výška chlapce = (výška otce + (výška matky + 13 cm)) /2 = výsledek ± 8,5 cm
Dospělá výška dívky = = (výška matky + (výška otce – 13 cm)) /2 = výsledek ± 8,5 cm
S výpočtem vám pomůže kalkulačka růstu na eMiminu.

Jak spolehlivý je výpočet výšky podle rodičů?

Výslednou výšku určuje rozmezí výšek, minimální výška a maximální výška. Rozmezí, které kalkulačka spočítá má spolehlivost 95 %, samozřejmě pokud růst nenaruší mimořádné negativní vlivy.

Co když zjistíte, že dítě je mimo graf?

Co když zjistíte, že dítě je mimo graf? Rozhodně nepanikařte. Každé dítě roste jinak rychle a v jiných intervalech. Grafy a tabulky zde nejsou pro to, aby rodiče stresovaly… Promluvte si s pediatrem vašeho dítěte.

Roste moje dítě dostatečně?

Není moc malé nebo naopak příliš velké? Tyto otázky někdy napadnou každého rodiče, stejně jako myšlenka na výšku potomka v dospělosti. Dá se vypočítat předpokládaná výška v dospělosti? Víte-li, kolik je právě dítěti let a kolik aktuálně měří, dokáže naše kalkulačka pomocí percentilového růstového grafu výšku v dospělosti poměrně spolehlivě odhadnout.

Správný vývoj dítěte je středem zájmu každého rodiče

Výška a váha dítěte jsou pro mámu i tátu důležité. Také růst je rodiči bedlivě sledován – růstové grafy, percentilové grafy, percentilové tabulky, průměrná výška i průměrná váha ve vztahu k věku, to vše mají rodiče takzvaně v merku. Asi každého někdy napadne otázka: Jak vysoké bude moje dítě?

Výpočet výšky v dospělosti

Pro výpočet výšky dítěte v dospělosti je třeba znát výšku biologických rodičů. Díky tomu lze stanovit růstový dědičný potenciál, tedy zděděnou vlohu pro tělesnou výšku. Výpočet výšky se na první pohled může jevit složitý, ale není tomu tak.
Při výpočtu se počítá s tím, že rozdíl průměrné výšky mezi dospělými muži a ženami činí 13 cm. Rodič stejného pohlaví jako dítě předává vlohu, která odpovídá jeho vlastí výšce. Tedy matka měřící 170 cm předává přesně tolik cm jako vlohu i své dceři. V případě rodiče opačného pohlaví se přičte nebo naopak odečte 13 cm. Tedy otec měřící 185 cm předává dceři vlohu odpovídající 172 cm. Počítáme ale dál… Centimetry sečteme, vydělíme dvěma a získáme pravděpodobnou střední výšku dítěte v dospělosti. Průměrná výška dítěte z našeho příkladu je tedy: 170 + 185 / 2 = 177,5. A spočty nemusíme končit. Když k tomuto číslu připočtete 8,5, nebo je naopak odečtete, získáte rozmezí výšky v dospělosti. Děvče z našeho příkladu nebude malé, bude měřit od 169 do 186 cm. Percentilové tabulky by u takové holčičky jistě již v dětství odhalily, že patří k těm vyšším.
Shrnutí:
Výška chlapce v dospělosti = (výška otce + (výška matky + 13 cm)) /2 = výsledek ± 8,5 cm
Výška dívky v dospělosti = (výška matky + (výška otce – 13 cm)) /2 = výsledek ± 8,5 cm

Co když je váš potomek menší, než je průměrná výška dítěte v jeho věku?

Správný vývoj dítěte a jeho přiměřený růst je důležitý. Zdá-li se vám, že je dítě příliš malé, nebojte se zeptat vašeho pediatra. Je zde od toho, aby vám odpověděl na vše, co vás zajímá a také, aby dítě správně přeměřil, zvážil a zanesl údaje jakými jsou výška a váha dítěte i hmotnostně-výškový poměr do tabulky nebo grafu a vyhodnotil odborným okem, zda je vše v pořádku. Důležitá je při měření hlavně růstová křivka. Tedy i rodiče dětí, které jsou menší, ale mají plynulou křivku v růstovém grafu, mohou být v klidu.

Není-li s růstem u dítěte něco v pořádku, lékař specialista – endokrynolog – má přesnější predikční metody, jak výšku dítěte v dospělosti určit. Počítá s takzvanými regresními rovnicemi, kde se nezahrnuje pouze kalendářní věk a tělesná výška, ale také kostní věk dítěte. Ten lékař zjistí pomocí rentgenu ruky, z něhož dokáže vyčíst, jak dlouho budou dlouhé kosti ještě růst.

Po sérii dalších vyšetření mohou lékaři přistoupit ke speciální léčbě. Tou je růstový hormon, který je podáván injekčně.

Chcete si vyzkoušet další kalkulačky?

Kalkulačky termínu porodu a data nástupu na mateřskou dovolenou

Kalkulačky pravděpodobné výšky dítěte

Kalkulačky dědičnosti krevní skupiny

Mohlo by vás zajímat, pokud hledáte jméno pro miminko

Seznamu jmen eMimina najdete jména pro holčičky i chlapečky, můžete jména vybírat pomocí filtrů a ukládat si a porovnávat oblíbená jména.