Ing. Bc. Miluše Danešová

Terapeut

Terapeut

Vystudovala aplikovanou psychologii se zaměřením na interpersonální management, taktéž ekonomickou fakultu se zaměřením na obchod a marketing. Absolvovala kurz Základy Rogersovské psychoterapie (akreditovaný MŠMT). Zúčastnila se dlouhodobého Výcvikového programu v PCA poradenství a psychoterapii (akreditovaný Psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP).

V oblasti koučinku prošla systemickým výcvikovým programem „Výcvik koučování s využitím systemického, PCA a Gestalt přístupu“. V sociální oblasti absolvovala akreditované kurzy „Pracovníka v sociálních službách“ a v současné době „Kompletní krizovou intervenci“.

Institutu psychosociální péče

Ing. Bc. Miluše Danešová
Institut psychosociální péče