Evidence na úřadu práce

9
24.04.17

Dobrý den,

nevíte, po jaké době se mohu znovu přihlásit do evidence na úřad práce, když teď evidenci ukončím na vlastní žádost?

Děkuji moc za odpověď

Daniela Kočí
25.04.17

Dobrý den,
do evidence se přihlaste vždy, pokud budete bez práce, ale zřejmě vás zajímá, kdy máte nárok na podporu.
Záleží na tom, jestli jste na ÚP vyčerpala celou dobou nároku na podporu v nezaměstnanosti. Pokud ano, pak nárok na další máte až poté, co odpracujete nejméně 6 měsíců. Tato doba se nevyžaduje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů nebo skončil zaměstnání z důvodů uvedených ve zvláštním právním předpise nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání.

Pokud odpracujete méně, mohla byste mít nárok na podporu v nezaměstnanosti v případě, když v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba a po uplynutí části podpůrčí doby jste získala zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu3 v délce alespoň 3 měsíců.
Pokud jste získala zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce kratší než 3 měsíce, máte nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání.
Hezký den!

Daniela Kočí
mobil: 775 695 710
e-mail: daniela.koci@partners.cz
https://www.partners.cz/…ka-partners/