Poradna o gamblerství a patologickém hráčství

Program Centra komplexní péče se primárně specializuje převážně na osoby s problémem hazardního hráčství, dále na uživatele návykových látek, rodiče, partnery a blízké osob ohrožených návykovým chováním.

Chcete vaše problémy hazardního hráčství řešit? Nevíte si rady s dluhy? Měníte váš život? Taková změna vede k plnohodnotnému prožívání života a často chybí podpora, kterou vám odborníci rádi poskytnou. Odborníci z týmu Společnosti Podané ruce vám podají informace o nelátkových závislostech, poskytnou edukaci a případné preventivní působení na cílové skupiny. Pomohou vám eliminovat negativní stavy, krize a možné budoucí komplikace. Zprostředkují kontakt a spolupráci s dalšími subjekty (např. probační a mediační služba, oddělení péče o rodinu a dítě, sociální kurátoři, úřady práce, školní zařízení, psychiatrická pomoc,…)

http://www.podaneruce.cz/…adiktologie/
http://gambling.podaneruce.cz/olomouc/

Poradna byla uzavřena

Odpovídá: Psychologové/terapeuti z Centra komplexní péče

Nově zodpovězené otázky v poradně

Jde závislost zcela vyléčit? zuzi92 31.07.18
Závislost na počítačových hrách jineli 30.07.18
Jak pomoct blízké osobě? Hraní na automatech Lady Crow 24.07.18