Je vhodné Monntessori vzdělávání pro každé dítě?

18.01.17

Dobrý den,

prosím o radu, zda je vhodné Montessori vzdělávání pro každé dítě.

Dcera měla odklad školní docházky. Důvody pro odklad byly - velká zasněnost - pořád někde něco pozoruje, má svůj svět, ze kterého ji lze těžko dostat do reality, nesamostatnost, je i hodně pomalá ve všem, nesoustředí se na nic, má problém i se sebeobslužnou činností, velká přecitlivělost, uplakanost a sociální nevyzrálost, neudrží pozornost, má problém dokončit zadanou činnost. Podezření na poruchu pozornosti.

Je dost svéhlavá - zejména proto, že má v hlavičcce něco, co „MUSÍ“ udělat nebo říct a nedokáže to neudělat, neříct. Málokdo to dokáže u ní tolerovat.

Obávám se, že z těchto důvodů ji v běžné škole „ušlapou“, už teď má nízké sebevědomí, protože vnímá, že je její chování na obtíž. Učitelkám v mateřské škole její individualita dost vadí. Toho se obávám i na základní škole.

Na druhou stranu si říkám, že ta „vojenská“ výchova v základní škole ji trochu postaví nohama na zem. Není Montessori pro takové dítě moc svobodomyslné? Už tak ji musíme pořád popostrkovat, nebude to v Montessori ještě horší?

Druhá věc je dojíždění do školy. Do Montessori jezdí od nás svozový autobus. Je to cca 8 km. Budeme mít trochu problém s organizací přivádění a odvádění k autobusu. Je to přesně na čas, ale do klasické ZŠ se zavede dítě do družiny dle možnosti rodiče.

Raději bych ji dala do Montessori, ale to dojíždění mne odrazuje. Na druhou stranu se bojím, abych klasickou ZŠ takovému dítěti ještě neuškodila.

V PPP dopouručili klasickou ZŠ. Řekli, že ona není na Montessori vzdělávání vhodná.

Děkuji za odpověď

H.

Lektorský tým Montessori ČR
21.01.17

Dobrý den,
odpověď je jednoznačně ANO! Pro každé dítě - s podporou nás velkých dospělých, jakou konkrétní dítě potřebuje!

Při čtení věty: „V PPP doporučili klasickou ZŠ. Řekli, že ona není na Montessori vzdělávání vhodná.“ je na místě otázka, na jakém základě situaci v PPP takto vyhodnotili: Co přesně ví o ŠVP Montessori, principech a metodách práce v Montessori programu, v jakých Montessori třídách se byli podívat a z jakých informačních zdrojů sledují pokroky žáků v Montessori programu. Dále by mne zajímalo, zda se pracovníci poradny zodpovědní za citovanou větu ve zprávě, byli podívat v aktuální Montessori třídě a prostředí tohoto kolektivu - mluvili s tamějšími pedagogy, zjistili, jaké je prostředí a možnost přijmout děti s individualizovanými nároky v dané Montessori třídě?

Montessori způsob práce je vhodný pro všechny děti: pro metody práce, využívané výchovné a vzdělávací strategie, možnost individualizace nároků školní práce a učebního prostředí, které dítě potřebuje. Principy, podle kterých mají pracovat pedagogové v Montessori třídách jsou vstřícné pro všechny děti - pomalé, rychlé, zasněné, extrovertní, uzavřené, upovídané, kamarádské nebo rezervované, více či méně šikovné na jazyk nebo matematiku nebo cokoliv jiného…, je vstřícná pro děti nadané i pro děti se speciálními potřebami nebo nárokem na podporu asistenta. Prostě jsou to děti a mají právo na rovný přístup ke vzdělávání. Mají právo, abychom my dospělí - učitelé a další odborníci ve vzdělávání - jsme k nim a jejich potřebám přistupovali s respektem a snahou jim pomoci pracovat na úrovni školní práce, která je pro jejich možnosti optimální a s velkou důvěrou k dalším pokrokům. Některé děti potřebují podporu asistenta pedagoga ve třídě, což také podporuje současná vzdělávací politika zaměřená na podporu inkluze v českých školách.

Co je důležité pro rodiče dítěte: Podívat se do konkrétní Montessori třídy: zaměřit se na celkovou atmosféru, úroveň školní práce a kulturu vztahů ve školní třídě. Dále je třeba pohovořit o potřebách svého dítěte s pedagogy a poskytnout jim možnost zvážit, jaké mají možnosti zajistit individuální podporu pro vaše dítě (třeba již mají ve třídě další dětí s nárokem na vyšší pozornost nebo podporu asistenta a asistenta pedagoga nemají…).

Montessori program je vhodný pro všechny děti. Je důležité zvážit, jakou podporu potřebuje vaše dítě a zda ji mohou poskytnout v konkrétní Montessori třídě. Stejně jako i v dalších vzdělávacích programech záleží na konkrétním přístupu lidských zdrojů: na zkušenostech a kapacitě učitelů, na zajištění připraveného prostředí, finančních zdrojích pro podporu dítěte.

Určitě je pro rodiče důležité zvážit celou logistiku dopravy a pobytu dítěte ve škole. Součástí připraveného prostředí pro dítě je také možnost, aby dítě bylo dále se svými vrstevníky a nebylo samo doma - tedy jaká je podpora dítěte po skončení školního vyučování, pomoc pro jeho orientaci a samostatnost.

S pozdravem a přáním hezkého dne,
Mgr. Kamila Randáková,
pedagog ZŠ Montessori, lektorka MČR

tel.: 774 828 213
e-mail: info@montessoricr.cz
http://www.montessoricr.cz/