Zpět přehled všech poraden

Logopedická poradna*

Odpovídá: Mgr. Irena Franče

Mgr. Irena Franče vystudovala obor „speciální pedagogika“ se specializací na logopedii a surdopedii na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Po ukončení studia pracovala rok jako logopedka v soukromé logopedické ambulanci PaedDr. Věry Kopicové na Praze 4. Poté tři roky působila v ambulanci klinické logopedie PaedDr. Evy Jirutkové na Praze 9. Od září 2012 je na rodičovské dovolené.

V naší poradně odpovídá na otázky ohledně vývoje řeči, školní zralosti z pohledu logopeda a narušené komunikační schopnosti (opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, vady výslovnosti, poruchy plynulosti řeči aj.).

Poradna byla uzavřena

Nově zodpovězené otázky v poradně