Náhrada škody za ušlý zisk v autoškole

17
24.09.19

Dobrý den,

zezadu do učitele autoškoly nabouralo auto, takže to nebyla jeho vina, auto bylo používáno pouze na výuku v autoškole a pojišťovna naznala, že nedošlo k ušlému zisku, přitom to vozidlo stálo asi 1,5 měsíce, učitel neměl čím vyučovat, pojišťovna mi sdělila, že si mám zaměstnance přeřadit na jiné místo, ale bohužel je zaměstnán na výuku v autoškole a vničem jiném nepodnikám.
Proto prosím o radu, zda pojišťovna postupovala správně?

Děkuji

Pokorná

Mgr. Petr Novák
09.10.19

Domnívám se, že postup pojišťovny byl nesprávný. Jelikož autoškole vznikla při autonehodě škoda, má viník nehody povinnost tuto škodu nahradit. Dle § 2952 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se poškozenému hradí skutečná škoda a ušlý zisk. Ušlý zisk je sice těžko stanovitelný, jelikož představuje částku, o kterou se nerozmnožil majetek poškozeného, přesto že jeho zhodnocení mohl důvodně očekávat, ale je nárokovatelný.
Důvodem odmítnutí vyplacení ušlého zisku nemůže být skutečnost, že si měl zaměstnavatel převést zaměstnance na jinou práci. Jelikož tak lze učinit pouze z důvodů uvedených v § 41 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Mezi těmito důvody však není zahrnuta nemožnost výkonu práce zaměstnancem kvůli překážkám na straně zaměstnavatele.
Vždy ale také záleží na pojistných podmínkách vztahujících se ke konkrétní pojistné smlouvě.

Mgr. Petr Novák, právník, www.vasenaroky.cz