Zpět na všechny otázky v kategorii Odborné poradny

Nároková x nároková složka mzdy

Marffusha se ptá 21.02.18

Dobrý den,

moje odměna za práci se skládá z fixní a variabilní mzdy. Variabilní mzda je tvořena splněním předem daných obchodních cílů, kdy za splnění předem daného cíle (určen vždy v určité vyšší danému zaměstnanci) obdržím odměnu ve výši dle stanoveného cíle. Mou variabilní, dle interního předpisu nenárokovou složku mzdy, jsem obdržela o 1/3 poníženou z důvodu nedostatku peněz firmy. O zkrácené složce nenárokové mzdy jsem se dozvěděla až ze mzdového výměru. Dopředu mě zaměstnavatel na tuto skutečnost neupozornil.

Jedná se v tomto případě skutečně o nenarokovou mzdu i přesto, že je přesně určeno za jakých podmínek mohu získat (splnění obchodního cíle) nebo mám právo na vyplacení zbylé části? Jak postupovat pro získáni zbylé části variabilní dle zaměstnavatele nenárokové složky mzdy?

Druhá nenároková odměna, rovněž vázaná na mnou splnění obchodních cílů mi byla vyplacená o 1/2 nižší oproti kolegům (sděleno ústně kolegy a nadřízeným). Nyní jsem na nemocenské, ostatní kolegové nikoli. Vnímám to jako diskriminační. Má na to zaměstnavatel právo? V případě soudního sporu, jak mohu dokázat, když musí být zachována mlčenlivost že strany kolegů o výšce odměňování.

Děkuji

Mgr. Petr Novák odpovídá 28.02.18

Dobrý den,

pokud splníte podmínky stanovené zaměstnavatelem pro to, abyste obdržela mzdu (příp. aby Vaše mzda byla navýšena), máte na tuto částku nárok bez ohledu na to, jak je zaměstnavatelem označena.
Nedostatek peněz zaměstnavatele neospravedlňuje k tomu, aby Vám dle libosti snižoval mzdu. Co se týče snížené mzdy za dobu trvání Vaší nemocenské, platí pro ni totéž - pokud jste splnila dopředu stanovené podmínky, máte nárok na vyplacení mzdy v plné výši bez ohledu na to, zda jste na nemocenské či ne.

V případě soudního sporu by bylo na Vás dokázat, že jste splnila zadané podmínky. Pokud byla kritéria pro získání „nenárokové mzdy“ stanovena dopředu a pevně, nemělo by být zapotřebí dokazovat, že Vás doplatek na mzdu byl nižší než ty Vašich kolegů.

Mějte však na paměti, že výše zmíněné posouzení vychází čistě z platné právní úpravy a nezohledňuje Vaši konkrétní pracovní smlouvu. Pro zcela určité posouzení by bylo zapotřebí moci do Vaší pracovní smlouvy nahlížet a posuzovat Váš konkrétní případ v kontextu všech relevantních okolností.

Mgr. Petr Novák, právník, www.vasenaroky.cz

Položte vlastní otázku do této poradny nebo si vyberte jinou oblast na úvodní stránce poraden.
O této otázce můžete dále diskutovat v diskusi na eMimino.cz.