Nechci žít s partnerem, jsem těhotná

27.06.18

Dobrý den,

píši vám ohledně složité situace v mém vztahu.

Čekám s přítelem miminko, termín máme asi za 14 dní, jenže já už nemohu. Přes jakoukoliv snahu, prostě nedokážeme přijít na společnou řeč, psychicky mě deptá, je přehnaně žárlivý, podezíravý, nemohu nikam, problém je i když mi pípne telefon, zároveň je neschopný se o mě (a v budoucnu i o malou) finančně postarat, celé těhotenství jsem jen v depresích, v nervech a v neustálém strachu a ráda bych od něj odešla, být sama s dítětem se nebojím. A nejsem zřejmě člověk, co tohle dokáže zvládnout jen kvůli dítěti.

Prosím Vás tedy o zodpovězení těchto dotazů:
Je možné zrušit otcovství, když ještě dítě není narozené, aniž bych o tom musela partnerovi říct? Nejsme sezdaní.

Chci pak s malou (hned jak bude příležitost) odjet do zahraničí a tam s ní prožít její první roky života - když bude partner přiznaný jako otec, bude moct na mě jít soudně, když by s odchodem nesouhlasil? Je možnost se nějak zachovat, aby na mě právně (přes malou) nemohl?

Jak se nejlépe dostat ze spárů psychického nátlaku partnera?

Děkuji mockrát

Mgr. Eva Grünwaldová, Mgr. Jitka Došlová
02.07.18

Dobrý den, Katko,
děkujeme Vám za důvěru, s kterou se na nás obracíte. Píšete o tom, co prožíváte po celou dobu těhotenství - kvůli partnerově přehnané žárlivosti a jeho kontrole máte strach, jste ve stresu a depresi. Píšete, že už nemůže v tomto dál pokračovat a ráda byste od partnera odešla. Vnímám, že Vaše situace není lehká, zvlášť když se za pár dní má narodit Vaše dcera. Ptáte se nás, jak to udělat, abyste se od partnera oprostila - z jeho psychického nátlaku, a aby do Vašeho života dál nezasahoval přes dceru.
Z toho, co jste nám napsala, mi není jasné, jestli se již partner přihlásil k otcovství Vaší dcery. Mohl to udělat společně s Vámi na matrice nebo u soudu. Pokud to již učinil, jedinou cestou, jak jeho otcovství zrušit, je rozhodnutí soudu. To je možné až po narození dcery. Partner by se o jednání soudu dozvěděl - soud by ho kontaktoval a pozval k jednání. Návrh k soudu na zrušení otcovství můžete podat Vy, Váš partner nebo jiný muž, který se bude k otcovství hlásit. V každém případě musí soud mít důkazy pro to, že partner není otcem dítěte. Nejčastěji se jako důkaz provádí testy DNA, které jsou velmi spolehlivou metodou (uvádí se, že dokáží prokázat biologické otcovství na 99,9 %).
Jako otec zapsaný v rodném listě Vaší dcery bude mít partner stejnou rodičovskou odpovědnost jako Vy - to znamená, že bude mít k dceři stejná práva a povinnosti. To znamená, že má právo rozhodovat o místě bydliště svého dítěte. Měl by tedy souhlasit s tím, že budete s dcerou bydlet v zahraničí. Upravit jeho rodičovskou odpovědnost může pouze soud. Můžete po narození dcery podat k soudu návrh na svěření dcery do Vaší péče. Pokud by soud rozhodl o tom, že budete mít dceru v péči Vy, můžete rozhodovat o věcech, které jsou běžné.
Pokud jste zatím neprovedli souhlasné prohlášení o otcovství na matrice, Váš partner v rodném listě dcery nebude uveden. Potom budete Vy jedinou osobou, která má za dceru rodičovskou odpovědnost a může rozhodovat o jejích záležitostech, tedy i tom, kde bude bydlet.
Musíte však počítat s tím, že pokud bude Váš partner o dceru jevit zájem a bude chtít mít vliv na její život, může se obrátit na soud a chtít určit otcovství. Soud pak postupuje tak, jak bylo uvedeno výše – určuje otcovství testem DNA. Pokud by otcem dcery Vašeho partnera určil, byl by jí zapsán i do rodného listu. I pokud by dcera byla svěřena do Vaší péče, Vašemu partnerovi by zřejmě zůstalo právo rozhodovat o závažnějších věcech podle Občanského zákoníku § 877
(1) Nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne soud na návrh rodiče; to platí i tehdy, vyloučil-li jeden rodič z rozhodování o významné záležitosti dítěte druhého rodiče.
(2) Za významnou záležitost se považují zejména nikoli běžné léčebné a obdobné zákroky, určení místa bydliště a volba vzdělání nebo pracovního uplatnění dítěte.
Partner by tedy měl s pobytem dcery v zahraničí souhlasit, a pokud by s ním nesouhlasil, může se obrátit na soud.
Je zde samozřejmě i možnost to „risknout“ a pokud partner v rodném listě nebude (nepovedli jste dosud souhlasné prohlášení), s dcerou odjet a čekat, jak bude partner reagovat.
Ptáte se nás, jak se nejlépe dostat ze spárů psychického nátlaku partnera. Partnerovo chování, jak ho popisujete, nese známky psychického násilí. Pro ženy, které něčím podobným procházejí, existují sociální nebo psychologické služby. Je dobré, nezůstávat se svým trápením sama a najít pro sebe vhodnou pomoc.
Na tomto odkaze naleznete seznam intervenčních center, kde pomáhají ženám, které zažívají domácí násilí.
http://www.domaci-nasili.cz/
Případně se lze obrátit na některou z manželských poraden v místě Vašeho bydliště – nevadí, že nejste manželé, s dcerou již tvoříte rodinu, a nabízejí zde psychologickou pomoc i jednotlivcům, pokud se to nějak týká fungování rodiny.

Přejeme Vám hodně sil.

Mgr. Eva Grünwaldová a Mgr. Jitka Došlová
Poradna Na počátku
Na počátku, o. p. s., Soběšická 560/60, Husovice, 614 00 Brno
tel: 774440821
email: poradna@napocatku.cz