Neplánované otěhotnění - finance, zázemí

03.02.18

Dobrý den,

ocitla jsem se v situaci, kdy jsem neplánované otěhotněla. Otec dítěte se starat odmítá, je alkoholik a bydlet u něj je vyloučené. Neustále mě vyhazuje, a to jsem v sedmém měsíci. V rodině zázemí nemám.

Jaké jsou mé možnosti? Na jaké finance bych měla jako matka samoživitelka nárok? Jaké jsou možnosti bydlení, kam se mám jít zeptat?

Předem děkuji za odpověď

Mgr. Eva Grünwaldová, Mgr. Jitka Došlová
13.04.18

Dobrý den,

děkujeme za důvěru, s kterou jste nám napsala. Na začátku se vám chci omluvit za to, že odpovídáme až po tak dlouhé době. Bohužel jsme váš dotaz zaznamenali až nyní. Moc nás to mrzí. Snad vám naše odpověď bude prospěšná i teď.

Psala jste, že čekáte dítě, které přišlo neplánovaně. Možná se již narodilo. Nemáte zázemí v rodině ani otce dítěte a hledáte možnosti, jak zajistit pro sebe a dítě bezpečné bydlení.

Napadá mě několik možností, které můžete zkusit - pronajmout si byt, zaplatit ubytovnu, požádat o obecní byt, azylové bydlení pro matky s dětmi. Napíši vám ke každé možnosti více. Záleží na vás, pro kterou se rozhodnete. Můžete zvážit výhody a nevýhody každé varianty. Důležitou roli zde asi budou hrát peníze, které máte na bydlení momentálně k dispozici.

Jednou z možností je pronajmout si byt, který by byl ve vašich finančních možnostech. Nabídku volných bytů k pronájmu můžete sledovat na internetu (např. na stánkách realitních kanceláří, různých skupinách o bydlení na facebooku, v novinách, nástěnkách). Pronajímatel většinou požaduje dopředu zaplatit tzv. kauci (většinou ve výši jednoho nebo dvou měsíčních nájmů) - to znamená, že musíte najednou zaplatit větší částku za kauci a první nájem.

Můžete bydlet na ubytovně. Ženy v podobné situaci tuto možnost využívají většinou na přechodnou dobu, než seženou stabilnější bydlení. Výhodou může být, že za ubytování se platí za jednotlivé dny, většinou se nepožaduje žádná kauce - není to tedy tak velký finanční výdaj jako u pronájmu. Jestliže je na ubytovně místo, můžete se rychle nastěhovat. Nevýhodou může být, že bydlení na ubytovně je méně vhodné pro těhotné a rodiny s malými dětmi. Bývají zde horší hygienické podmínky, hluk a nedostatek soukromí.

Další možností je požádat o obecní byt. Žádost se podává na obecním úřadě (většinou v místě bydliště). Podmínky přidělování obecních bytů si stanoví každá obec sama. Také čekací doby na obecní byt bývají různé. Některé obce mají k dispozici sociální byty, které přidělují přednostně ženám, které jsou v podobné situaci jako vy. Podrobnosti zjistíte na bytovém odboru obecního nebo městského úřadu ve vašem bydlišti.

Těhotné ženy a matky s dětmi v obtížné životní situaci mohou najít určitý čas (maximálně 1 rok) zázemí v azylovém domě. Jedná se o sociální služby, to znamená, že pracovníci azylového domu nabízejí ženě nejen bydlení ale také pomoc s ostatními věcmi. Pobyt v azylovém domě se platí (každá služba má svůj vlastní ceník, maminka s jedním dítětem většinou platí kolem 130 Kč za den). Žena se během pobytu musí řídit domovním řádem azylového domu a dodržovat stanovená pravidla.
Naše společnost Na počátku, o.p.s. provozuje dva azylové domy pro těhotné a matky s dětmi. Pokud byste měla o ubytování v azylovém domě zájem, můžete podat žádost, která je k dispozici na našich webových stránkách, nebo můžete zavolat nebo napsat e-mail pro bližší informace.

Dále se ptáte, na jaké finance byste měla jako matka samoživitelka nárok.

Pokud bude mít vaše dítě v rodném listě zapsaného otce, je otec povinen přispívat na výživu dítěte a další jeho potřeby. Na placení výživného se můžete s otcem dítěte dohodnout. Pokud dohoda s ním není možná, můžete podat k soudu návrh na svěření dítěte do své péče. Soud určí, kdo bude mít dítě v péči a druhému rodiči stanový výši výživného.

Po otci dítěte můžete uplatňovat také výživné pro sebe a to až do doby dvou let po narození dítěte. Pokud se s otcem dítěte nedohodnete, můžete k soudu podat „návrh na stanovení výživného a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce“ (podle §920 Nového občanského zákoníku).

Po narození dítěte máte nárok na rodičovský příspěvek. Ten se vyplácí jednou měsíčně a to až do vyčerpání celkové částky 220.000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. Výši rodičovského příspěvku si můžete volit jednou za 3 měsíce. Pokud jste neměla nárok na mateřskou dovolenou, pravděpodobně
si budete moci rodičovský příspěvek zvolit do částky 7.600 Kč měsíčně.

Další dávky, na které byste mohla mít po narození dítěte nárok, jsou závislé na vašem příjmu (nebo příjmu osob, které jsou s vámi společně posuzovány). Pokud je tento příjem nižší než 2,7násobek životního minima, máte nárok na porodné při narození prvního a druhého dítěte (u prvního dítěte 13.000 Kč, u druhého dítěte 10.000 Kč). Jestliže budete mít nárok na porodné, dosáhnete také na příspěvek na dítě, který činí 500 Kč za měsíc.

Žádost o rodičovský příspěvek, porodné a přídavek na dítě se podává na speciálním formuláři na Úřadu práce. Jedná se o dávky státní sociální podpory. Na Úřadu práce vám také poradí, co se týká jednotlivých dávek.

Víc informací o dávkách byste mohla získat v některé z občanských poraden. Mohou vám pomoci s vyplněním formulářů i s dalšími věcmi - třeba pomoc získat výživné od otce dítěte, najít vhodné bydlení, kontakty na azylové domy nebo jiné služby. Poradenství je bezplatné. Na tomto odkaze
najdete kontakty na Občanské poradny, můžete tu najít kontakt na poradnu ve vašem okolí: http://www.obcanskeporadny.cz/…iew,poradny/

Být sama na dítě není lehké. Proto vás chci podpořit v tom, abyste pro sebe hledala pomoc. Můžete zajít do občanské poradny nebo se obrátit na jinou sociální službu pro maminky s dětmi. Napadá mě, že je možné, využít materiální pomoc, kterou nabízí některé organizace - třeba darování výbavičky pro dítě, oblečení, vybavení domácnosti. Nezapomínejte také na psychickou podporu - nějakou „spřízněnou duši“. Některým ženám pomáhá, když své zážitky s mateřstvím mohou sdílet s ostatními maminkami - třeba v mateřském klubu, na dětském hřišti, na internetu… Nezůstávejte na
to sama.

Přejeme vám i dítěti pevné zdraví a na vše dostatek sil.

Mgr. Eva Grünwaldová a Mgr. Jitka Došlová
Poradna Na počátku
Na počátku, o. p. s., Soběšická 560/60, Husovice, 614 00 Brno
tel: 774440821
email: poradna@napocatku.cz