Nový rodný list - změna příjmení dítěte

18.07.19

Dobrý den,

dostala jsem se do situace, kdy jsem na svého 6-ti měsíčního syna sama. Otec dítěte nás vystěhoval z bytu, kde jsme společně bydleli. Navíc začal denně užívat alkohol a o syna nejeví zájem. Nekomunikuje se mnou a úplně se od nás odstřihnul. Náš syn má příjmení po něm, protože jsme měli naplánovanou svatbu, ale vzhledem k událostem, které se od porodu událi, ze svatby sešlo a já bych nyní byla ráda, kdybychom se se synem jmenovali stejně a rada bych mu dala své rodné příjmení.
Je to možné? Pokud ano, jaké jsou postupy, nebo co pro to mohu udělat? Otec by se změnou příjmení syna na mé rodné souhlasil.

Děkuji za rady a odpověď.

Mgr. Eva Grünwaldová, Mgr. Jitka Došlová
25.07.19

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se nás, jak postupovat, když chcete změnit příjmení svého syna.

Změna jeho příjmení je možná, když s tím, oba rodiče souhlasí. Otec dítěte musí dát ke změně písemný souhlas.

Žádost o změnu musíte podat na matrice v místě trvalého bydliště syna. Žádost sepíšete sama (není na ni stanoven formulář) a měla by obsahovat tyto náležitosti:

  • Vaše jméno, příjmení, případně rodné příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, státní občanství
  • jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, státní občanství syna
  • důvod, proč změnu žádáte
  • datum podání žádosti, podpis

K žádosti musíte přiložit:

  • rodný list syna
  • Váš občanský průkaz
  • písemný souhlas otce dítěte se změnou příjmení

Poplatek za změnu příjmení ve Vašem případě činí 1.000 Kč. Platí se předem v hotovosti nebo složenkou.

Matriční úřad je povinen rozhodnout do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60 dnů. V případě kladného posouzení, matrika vydá nový rodný list syna, kde bude uvedeno jeho nové příjmení.

Přejeme Vám i Vašemu synovi vše dobré.

Mgr. Eva Grünwaldová a Mgr. Jitka Došlová
Poradna Na počátku
Na počátku, o. p. s., Soběšická 560/60, Husovice, 614 00 Brno
tel: 774440821
email: poradna@napocatku.cz