odškodnění úrazu dítěte na hřišti

27.08.19

Dobrý den pane právník,

Chtěla bych vás poprosit o vysvětlení, jak české právo nahlíží na tyto
situace, jak by se řešily - níže 3 modelové situace, které se v běžném životě stávají:

  1. Na veřejném hřišti si hrají děti které se navzájem neznají, v doprovodu svých rodičů, děti třeba okolo 6-7 let. Když 1 dítě způsobí zranění neopatrností tomu druhému -(tady se nebavím o nějakém škrábnutí ale dejme tomu zlomeninu nebo něco vážnějšího, třeba ho shodí z průlezky a dítě má otřes mozku, nebo něco horšího), předpokládám že za to dítě - viníka je odpovědný rodič, a tedy že nese odpovědnost i za případné škody na zdraví, čili rodič poškozeného dítěte má VŽDY nárok na odškodné po tom rodiči viníka? Nebo prostě bohužel smůla, stalo se a za škodu, co dítě způsobí, nikdo neodpovídá?

2)pokud by se tento stejný případ stal ve školce, tedy také třeba úraz 1 dítěte zaviněný jiným dítětem - s rozdílem tím, že v tomto případě není přítomen rodič, ale učitelka, odpovídá rodič i za dítě, kdy jeho rodičovské povinnosti „supluje“ učitelka, nebo v tomto případě je odškodnění povinna zaplatit učitelka - školka?

3)viz bod 2 pokud by školka nechtěla odškodnění zaplatit, je pak možné odškodnění za poškození zdraví od rodičů vinného dítěte?

děkuji mockrát za odpověď

Mgr. Petr Novák
03.09.19

Dobrý den,

K odpovědnosti nezletilého dítěte je zapotřebí, aby bylo způsobilé ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. Odpovědnost rodičů je dána na základě zanedbání či nezanedbání náležitého dohledu, přičemž míra zanedbání je posuzována vždy individuálně.

Mohou tedy nastat 4 různé situace:

  • škodu nese poškozený – dítě není způsobilé ovládnout své jednání a posoudit jeho následky a rodič nezanedbal náležitý dohled
  • odpovědnost pouze rodiče – dítě není způsobilé ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, ale rodič zanedbal náležitý dohled
  • odpovědnost rodiče a dítěte – dítě je způsobilé ovládnout své jednání a posoudit jeho následky a rodič zanedbal náležitý dohled
  • odpovědnost pouze dítěte – dítě je způsobilé ovládnout své jednání a posoudit jeho následky a rodič nezanedbal náležitý dohled

Osobou s povinností dohledu je primárně rodič, ale může jí být i právnická osoba např. mateřská nebo základní škola. Učitelka, resp. mateřská škola tedy odpovídá za škodu způsobenou nezletilým dítětem pouze v případě, že zanedbá náležitý dohled.

V případě, že je mateřská škola odpovědná za škodu, je její povinností ji uhradit. Odpovědnosti se mateřská škola může zprostit pouze tehdy, když prokáže, že z její strany nebyl zanedbán náležitý dohled.

Mgr. Petr Novák, právník, www.vasenaroky.cz