Zpět přehled všech poraden

Poradna dětského urologa

Odpovídá: MUDr. Petr Holý, Ph.D. z Thomayerovy nemocnice

MUDr. Petr Holý, Ph.D. je specialista v dětské urologii s profesním zaměřením na funkční poruchy a rekonstrukční výkony. V rámci postgraduální přípravy získal certifikaci Evropské akademie dětské urologie.

Nyní je odborným garantem pro obor dětská urologie v Thomayerově nemocnici.

Poradna byla uzavřena

Nově zodpovězené otázky v poradně