Zpět přehled všech poraden

Poradna fyzioterapie dětí a dospělých

Odpovídá: Tým odborníků z rehabilitace Be Balanced

Rehabilitace Be Balanced je zdravotnické zařízení, které nabízí komplexní služby v péči o pohybový aparát. Léčíme dospělé, sportovce, děti od miminek po dospívající a zaměřujeme se i na specificky ženskou problematiku, těhotenství a péče po porodu.

Cíleně se zabýváme u dětí a dospívajících poruchami obratnosti, zvanými dyspraxie. Provádíme podrobnou diagnostiku i terapii cílenou na individuální problém. Méně obratným dětem nabízíme skupinová cvičení, která rozvíjí pohybové dovednosti a přitom nejsou zaměřena na výkon a soutěž.

Nabízíme také pomoc těhotným a ženám po porodu s bolestmi zad a obnovením správné funkce pánevního dna.

Používáme nejmodernější fyzioterapeutické přístupy. Vycházíme především z dynamické neuromuskulární stabilizace dle prof. Koláře (DNS). Náš mladý a kvalifikovaný tým fyzioterapeutů se nestále vzdělává, aby mohl nabídnout co nejefektivnější terapii.
Webové stránky najdete na adrese: www.bebalanced.cz.

Mgr. Dagmar Lisá (Mostecká)
Absolvovala magisterské studium fyzioterapie na 2. LF UK pod vedením Prof. Pavla Koláře, PhD. Specializuje se na problematiku funkčních bolestivých poruch pohybového aparátu u sportovců, běžně aktivní populace i seniorů. Dále se věnuje fyzioterapii dětí Vojtovou metodou již od novorozeneckého věku. Mezi lety 2012-2015 pracovala také v Centru pohybové medicíny Prof. Koláře na Chodově, tato spolupráce jí umožnila získat cenné zkušenosti a nejnovější poznatky v oboru.

Mgr. Julie Růžičková
Absolvovala magisterské studium na 2. lékařské fakultě v Motole. V terapii využívá zejména prvky Dynamické Neuromuskulární Stabilizace, Spirální Dynamiky, metody Ludmily Mojžíšové a jógy. Zaměřuje se na práci s dospělými pacienty. Věnuje se široké škále zejména funkčních poruch, od léčby bolestí při zátěžovém držení těla, u vrozených dysplazií kyčlí, přes astma až například po pískání v uších či pálení žáhy. Poslední roky se věnovala také terapii pacientů s psychiatrickými obtížemi.

Mgr. Simona Reichertová
Absolvovala magisterské studium fyzioterapie na 2. LF UK v Motole. Její práce vychází z poznatků vývojové kineziologie a v terapii využívá především prvky z dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS) prof. Koláře. Klade také důraz na propojení psychického a fyzické zdraví.Ve své praxi se zaměřuje na dospělé klienty, ale i děti od batolecího věku.

Bc. Klára Komárková
Vystudovala bakalářské studium fyzioterapie na 2. LF UK, jehož garantem je Prof.Karel Kolář. Její práce vychází především z poznatků vývojové kineziologie a metody DNS. Klára se plně věnuje práci fyzioterapeuta a svůj volný čas tráví seberozvojem a dobrovolnickými aktivitami především pro děti. Dále si rozvíjí své vzdělání studiem fyzioterapie.

Mgr. Anna Kieslingová
Vystudovala magisterské studium fyzioterapie na FTVS UK. Pracuje s dospělými a dětmi školního věku a rovněž se sportovci, zejména běžci. Vychází při své práci s psychosomatických souvislostí v oblasti pohybového systému a problematiky vnímání těla a její role ve vzniku různých zdravotních potíží. Na důležitý vztah mezi vnímáním těla a funkci posturálního systému nahlíží z pohledu vývojové kineziologie dle Vojty a Koláře, které ráda kombinuje s prvky Fedenkraisovy metody a fyzioterapie funkce dle Lewitové.

Zeptejte se v poradně

Nově zodpovězené otázky v poradně