Poradna Montessori vzdělávání

Cílem spolku Montessori ČR je šíření mezinárodně uznávaného programu Montessori - a tím rozšíření nabídky vzdělávacích možností v ČR. Již přes 15 let podporujeme vznik mateřských a základních škol s Montessori programem. Poskytujeme odborné pedagogické poradenství a konzultační podporu při aplikaci metody Montessori v praxi, semináře na klíč pro centra a školy, přednášky, semináře, workshopy a dlouhodobé kurzy pro rodiče, pedagogy i další zájemce. Lektorský tým tvoří zkušení pedagogové s minimálně pětiletou (většinou však více než desetiletou) praxí v českém nebo zahraničním Montessori prostředí. S radostí se účastníme konferencí pro vzdělávání pedagogů, zaměřených na výchovu k rodičovství a podporu rodiny; ale také diskusních a informačních akcích s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání v ČR.

Poradna byla uzavřena