Zpět přehled všech poraden

Poradna pro náhradní rodinnou péči

Odpovídá: Ing. Ivo Kraus, DiS.

Ing. Ivo Kraus, DiS., ředitel organizace NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE, o.p.s. ve spolupráci s kolektivem pracovníků je připraven zodpovědět Vaše dotazy ohledně náhradní rodinné péče, osvojení dětí a pěstounské péče. Působí také jako koordinátor vzdělávání a
služeb pro pěstouny, má pověření k sociálně právní ochraně dětí.

Zeptejte se v poradně

Nově zodpovězené otázky v poradně