poručník a adopce

5
21.08.19

Dobrý den,

za jakých podmínek, může určený poručník, (už schválený k osvojení) u právně volného dítěte toto dítě osvojit?

Ing. Ivo Kraus, DiS.
26.08.19

Určený poručník soudem je dvojí. Veřejný, to bývá OSPOD (sociálka) nebo nějaký JUDr. Ve druhém případě jde o fyzickou zastupující rodiče pokud ony zemřeli nebo byli zbaveni rodičovských práv.

Pokud je poručník zároveň v evidenci osob vhodných stát se osvojiteli, může si dítě v poručnické péči adoptovat, ale fakt, že je v evidenci na to nemá vliv, důležité je, že jde o osobu dítěti blízkou.

Můžete si napsat návrh na soud na osvojení dítěte. Čistě teoreticky by nemělo nic bránit, aby soud vyhověl. Tím ovšem zároveň ztrácíte nárok na dávky pěstounské péče a naopak nabudete vůči přijatému dítěti vyživovací povinnost.

Poradna pro náhradní rodinnou péči Louny, Ústí nad Labem
Projekt „Zasaďte se o spokojené dětství, staňte se náhradními rodiči“
www.chcemebytpestouny.cz