Postup v zadosti o výživné

23
09.11.10

Dobrý den,

došla mi trpělivost ve vztahu a chystám se odejít od otce mé 7mi měsíční dcerky. Vůbec netuším jaký je postup o určení výživného. S otcem mého dítěte se v klidu není možné na ničem domluvit…

Můj měsíční příjem je pouze mateřská, která činí 7600Kč a polovina příjmu jde na zaplacení hypotéky zbytek částky nepokryje ani inkaso, takže peníze na malou by pro mě byly velice důležité. Jak se určuje kolik by musel platit? Podle jeho platu nebo mé situace?

Děkuji za odpověd a přeji hezký den

Vladimíra Nováková
16.11.10

Dobrý den,
přeji pěkný den i Vám. Pokud se nejste s otcem dítěte schopni domluvit na péči o dítě a výši výžvného, bude muset v této věci rozhodnout soud. Je proto zapotřebí, abyste podala k soudu návrh na úpravu poměrů nezletilého dítěte. Návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí se podává u toho okresního (obvodního) soudu, v jehož obvodu děti žijí. Návrh podává jeden z rodičů a musí být podán ve třech vyhotoveních (jedno pro soud, jedno bude soudem doručeno druhému z rodičů a poslední bude soudem doručeno orgánu péče o mládež, který bude dítě v řízení zastupovat – zpravila jde o odbor
péče o mládež pověřeného městského úřadu). Za návrh se neplatí žádný poplatek.

Návrh musí obsahovat přesné označení účastníků řízení, tedy obou rodičů a dětí - jméno a příjmení, datum narození, bydliště. Z návrhu musí být patrné, jaké rozhodnutí má být vydáno a měly by v něm být vylíčeny nejdůležitější okolnosti. K návrhu by měly být připojeny důležité důkazy, v daném případě nejméně rodné listy dětí. Důležité je, aby v návrhu bylo uvedeno, kde jsou rodiče zaměstnáni (přesná adresa zaměstnavatele), aby si soud mohl ověřit výdělkové poměry rodičů. Návrh musí být datován a podepsán. Soud při stanovení výše výživného příhlédne jak k Výši příjmů otce dítěte, tak i k Vaší finanční situaci. V soudním rozhodnutí pak upraví jak styk dítěte s rodičem, kterému dítě nebylo svěřeno do péče, tak i výši a termín platby výživného. Vzor návrhu a dalších písemností souvisejících s výživným najdete například tady: http://rodinausoudu.mujblog.info/…-pisemnosti/
Přeji Vám hodně štěstí a ať Vám vše dobře dopadne. Vlaďka