Příspěvek životní pojištění během mateřské a rodičovské

20.11.18

Dobrý den,

mám dotaz ohledně příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění.

Bude mi zaměstnavatel hradit příspěvek i v době čerpání mateřské a rodičovské dovolené?

Zaměstnána jsem na dobu neurčitou, zaměstnavatel přispívá 2000 Kč měsíčně.

Děkuji

Daniela Kočí
05.12.18

Žena na mateřské dovolené je i po dobu jejího čerpání zaměstnankyní, proto nic nebrání tomu, aby jí zaměstnavatel i po dobu čerpání mateřské dovolené poskytoval příspěvek jak na penzijní připojištění tak příspěvek na soukromé životní pojištění. Pro daňovou uznatelnost výdajů (nákladů) je nutné, aby poskytování příspěvku bylo podloženo úpravou obsaženou v kolektivní smlouvě, ve vnitřním předpisu zaměstnavatele nebo dohodnuto v pracovní nebo jiné individuální smlouvě uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnankyní.
Pokud zaměstnavatel poskytuje příspěvek (ať již na penzijní připojištění či na soukromé životní pojištění zaměstnankyni na základě vnitřního předpisu vydaného zaměstnavatelem), musí zachovávat povinnosti ze zákoníku práce a postupovat rovně k osobám čerpajícím mateřskou dovolenou.
Některé zaměstnanecké benefity velmi úzce souvisí s podmínkami výkonu práce. Jde například o výhody jako je přidělení služebního mobilního telefonu, přenosného počítače, vozidla apod., na což na mateřské dovolené nárok nemáte. Ale tyto benefity mají charakter plnění, která zaměstnanci využívají ve svém soukromém životě bez přímé vazby na výkon práce.
Hezký den!

Daniela Kočí
mobil: 775 695 710
e-mail: daniela.koci@partners.cz
https://www.partners.cz/…ka-partners/