Protidrogová poradna

Nabízíme zorientování se v drogové problematice, poradenství týkající se užívání návykových látek a závislosti, informace o možnostech léčby a dostupné odborné pomoci, jak pro experimentátory a uživatele návykových látek, tak i pro jejich rodinu a blízké.
www.progressive-os.cz

Mgr. Kristýna Kinkalová

Mgr. Kristýna Kinkalová je absolventkou Pražské vysoké školy psychosociálních studií – obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Pod tímto institutem absolvovala také dlouhodobý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik. Absolvovala další odborné kurzy z oblasti psychoterapie a sociální práce. Dlouhodobě se věnuje práci s uživateli návykových látek. V současnosti pracuje jako vedoucí Kontaktního a poradenského centra závislostí STAGE 5.