Zpět přehled všech poraden

Protidrogová poradna

Odpovídá: Mgr. Miroslav Giljan a Mgr. Kristýna Kinkalová

Nabízíme zorientování se v drogové problematice, poradenství týkající se užívání návykových látek a závislosti, informace o možnostech léčby a dostupné odborné pomoci, jak pro experimentátory a uživatele návykových látek, tak i pro jejich rodinu a blízké.
 www.progressive-os.cz

Mgr. Miroslav Giljan, absolvent FF UK obor Sociální politika a Sociální práce. Dlouhodobě se věnuje práci s uživateli drog na různých pozicích. V současnosti pracuje jako vedoucí Kontaktního a poradenského centra závislostí STAGE 5. Je frekventantem dlouhodobého sebezkušenostního psychoterapeu­tického výcviku, který organizuje Institut pro skupinovou terapii (INSTEP) a absolventem řady dalších kurzů věnujících se práci s touto cílovou skupinou.

Mgr. Kristýna Kinkalová vystudovala Pražskou vysokou školu psychosociálních studií – obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Pod tímto institutem absolvovala taky psychodynamický výcvik ve skupinové psychoterapii. Pracuje jako kontaktní, sociální a poradenská pracovnice v Kontaktním a poradenském centru závislostí STAGE 5.

Zeptejte se v poradně

Nově zodpovězené otázky v poradně