Protidrogová poradna

Nabízíme zorientování se v drogové problematice, poradenství týkající se užívání návykových látek a závislosti, informace o možnostech léčby a dostupné odborné pomoci, jak pro experimentátory a uživatele návykových látek, tak i pro jejich rodinu a blízké.
www.progressive-os.cz

Mgr. Miroslav Giljan, absolvent FF UK obor Sociální politika a Sociální práce. Dlouhodobě se věnuje práci s uživateli drog na různých pozicích. V současnosti pracuje jako vedoucí Kontaktního a poradenského centra závislostí STAGE 5. Je frekventantem dlouhodobého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku, který organizuje Institut pro skupinovou terapii (INSTEP) a absolventem řady dalších kurzů věnujících se práci s touto cílovou skupinou.

Mgr. Kristýna Kinkalová vystudovala Pražskou vysokou školu psychosociálních studií – obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Pod tímto institutem absolvovala taky psychodynamický výcvik ve skupinové psychoterapii. Pracuje jako kontaktní, sociální a poradenská pracovnice v Kontaktním a poradenském centru závislostí STAGE 5.

Odpovídá: Mgr. Miroslav Giljan a Mgr. Kristýna Kinkalová

Nově zodpovězené otázky v poradně

Champix vs Sertivan Anonymní 06.03.20
Léčba mariuhany. Anonymní 06.08.19
Alkohol a marihuana u přítele Relad 15.02.18
Podruhé v léčebně jitara 19.03.17
Kamarádi a alkohol Maruška121 23.11.16
Jak donutit bratra, aby se šel léčit? marianne85 18.11.16