Rozdělení dědictví

11.05.13

Dobrý den,

má rodina žije společně s mými rodiči v dvougeneračním rodinném domě. Společně se dělíme o náklady (platím o něco více než polovinu, přece jen vydělávám). Matka nedávno zemřela, vlastnila 1/2 domu a otec druhou (nebyli sezdáni). Mám ještě nevlastního bratra, kterého má matka z manželství (s mým otcem se seznámila již jako vdova).

Bratr trvale o matku nejevil zájem. Již je tomu zhruba 10 let, co s ní přestal komunikovat, nezajímal se ani když jsem mu oznámila, že je nemocná. Matka mu přesto každé narozeniny, jmeniny i Vánoce posílala dárky, které přijal, ale bez jakékoli odezvy. Bratr je ten typ člověka, který jde opravdu jen po penězích - ihned poté, co jsme mu oznámili smrt matky přišel (bydlí zhruba 0,5 km od nás) a začal se vyptávat, kolik že si to vlastně našetřila, žádná otázka, zda chceme pomoci něco zařídit. Za zmínku stojí, že mu matka s mým otcem postavili dům.

Má můj otec právo dědit (žili spolu 50 let, ale nevzali se)? Dá nějakým způsobem vynechat bratr z dědictví, jestliže se dobrovolně nevzdá nároku na dědictví?

Děkuji Vám mnohokrát za odpověď.

JUDr. Lucie Štrusová
02.06.13

Dobrý den,

budete dědit Vy a brat, každý jednou polovinou.

Bratr - nedědil by pouze pokud by matka sepsala za života listinu o jeho vydědění. Nedojde-li mezi Vámi a bratrem k dohodě, pak při dědění ze zákona se bratrovi na jeho podíl započte to, co za života matky od ní bezplatně obdržel, pokud nejde o obvyklá darování (pakliže obdržel darem postavený dům, nebo peníze na jeho stavbu, lze toto započíst, nicméně je nutno tuto skutečnost prokázat - např. výpisy z účtu matky apod.).

Otec - dědil by jako osoba spolužijící jen pokud by matka neměla děti, za dané situace dědit nebude.

S pozdravem

JUDr. Lucie Štursová
www.advokati-bolzanova33.cz