Šance na adopci

2
19.02.20

Dobrý den,

jsme manželský pár ze Zlínského kraje ve věku 33 a 35 let a vzhledem k nevydařeným pokusům IVF bychom rádi adoptovali dítě. Bohužel jsme viděli statistiky, kde počet žádostí každým rokem je kolem 20, ale počet osvojených dětí je pouze kolem 5 a 6. I z toho důvodu zvažujeme, zda vůbec žádost podávat. Máme podle Vás nějakou šanci, že bychom dostali dítě k adopci? Nejsme moc staří?

Děkuji

Ing. Ivo Kraus, DiS.
20.02.20

Šanci máte velmi vysokou, ovšem za určitých podmínek. Dětí do adopce je možná i nadbytek, ale často takových, že o ně není zájem. Jedná se převážně o děti jiného etnika nebo o děti zdravotně tělesně znevýhodněné. Budete-li žádat takovéto dítě, máte velkou šanci se jej dočkat relativně brzy po zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli. Pokud váš kraj mít děti momentálně nebude, zkuste se obrátit na Ústecký kraj.

Další strategií je takzvaná otevřená adopce. To znamená ochota přijmout dítě i s rizikem, že si to matka do určité doby rozmyslí a bude jej chtít zpět a nebo s tím, že bude požadovat dítě občas vídat.

Klasická adopce jak jsme ji znali dříve fungovala často díky stigmatizaci matek s nemanželskými dětmi, které je odkládaly a následně zapíraly, zatímco náhradní rodiče předstírali, že děti jsou jejich vlastní. Protože se ale společnost za posledních 30 let transformovala na liberální, stal se takový postup dnes spíše výjimkou.

Dalším problémem je, že hodně žadatelů si přeje dítě majoritního etnika, nejčastěji holčičku do 3 let s předpokladem inteligence v pásmu alespoň průměru. Na takové děti se často čeká velice dlouho.

Poradna pro náhradní rodinnou péči Louny, Ústí nad Labem
Projekt „Zasaďte se o spokojené dětství, staňte se náhradními rodiči“
www.chcemebytpestouny.cz