Zpět přehled všech poraden

Sociální poradna*

Odpovídá: Mgr. Vladimíra Nováková

Mgr. Vladimíra Nováková vystudovala sociální pedagogiku a poradenství na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studia se intenzivně věnovala práci s dětmi. Po ukončení studia pracovala jako sociální pracovnice v denním stacionáři a domově pro osoby se zdravotním postižením - jejími klienty byli převážně dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením. Od jara letošního roku působí jako sociální pracovnice v občanském sdružení LOGO, které pomáhá lidem s poruchami komunikace a hybnosti začlenit se zpět do běžného života.

Ptát se můžete například na:

  • nejrůznější finanční příspěvky a sociální dávky.
  • kompenzační a rehabilitační pomůcky
  • kontakty na organizace poskytující sociální služby
  • pracovně právní problematika: Řešíte problém v práci
  • a další témata.

Poradna byla uzavřena

Nově zodpovězené otázky v poradně

Stránka:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 Další »